şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hazreti ali'nin (radıyallahu anh) mühim bir eseri,dua mecmuası.
 • oldukca tesirli oldugu cesitli alimlerce defaatle belirtilmis bir dua.

  bede'tü bibismillahi ruhi bihi nehtedet
  ila keşfi esrarin bibatinihi intavet

  ve salleytü fişşani ala hayrı halkihi
  muahmmedin men zahaddalalete velğalet

  ilahi lekad aksemtü biismike daiyen
  biacin ehvecin celcelutin helhelet

  efizli min’el envari ya rabbi feyzuhü
  bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat

  linuhyi hayatel kalbi min densin feyzuhü
  bikayyumin kamessirru fîhi feeşrekat

  ve subbe ala kalbi şeabiybe rahmetin
  bihikmeti mevlanel aziymi binaalet

  fesübhaneke allahümme ya hayre halikin
  veya hayre hallakin ve ekreme ben beat

  tübelliğuni kasdi ve küllü maribi
  binuri senail ismi verruhi kad alet

  ifdi li minel envâri feyzate menzilin
  aleyye ve ahyâ meyyiti kalbi bağlemehet

  elâ ve elbisni heybeten ve celâleten
  ve feffe yedel a’dâi anni bitaytağat

  ela vahcubnî min adüvvin ve hâsidin
  bi hakkı şemâhın eşbehin selemet semet

  elâ vakdi yâ rabbâhü binnuri hâcetî
  ve yessir ümurî ba’de usrin kad inkadat

  ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin
  bineassin hakîmin katiussirri esbelet

  ve selleme bibahrin va’tini hayre berrihâ
  vesbel aleyyessetre ve esfi minel ğalet.

  ve asmim ve ebkim sümme a’mâ adüvünâ
  vâharesi yâ zelcelâli bihavsemet

  ve fî havsem mea devsem ve berasem
  tehasnet bil’ismi aziymi minel ğalet

  ve ellif kulûbel âlemiyne biesrihâ
  aleyye ve elbisnîl kabûle bişelhemet

  ve âhrisni ya zelcelâli bikâfi kemen
  ve besrin ümûri bihurmeti taytağat

  ve ahzilhüm yâ zelcelâli bifazli men
  ileyhi sehat daben elfelâti ve şettet

  ve bârik lenâ allahümme fî külli kesbenâ
  ve halle ukûdel usri ya yûhirtecet

  feyâhü ve yâyûhü ve yâ hayre bâriin
  ve yâ men lenel erzâke min cûdihi nümet.

  nerüddü bikel a’dâe ve seyyidî
  ve bil’ismi nermiyhim minel büdi bişşetet

  feente ricaî ya ilâhi ve seyyidî
  fekul limîmil ceysi in rame bî ğalet

  feyâ hayre mes’ûlün ve ekrim men atâ
  veya hayre me’mûlin ilû ümmetin halet

  celcelutiye kasidesi tercümesi

  bismillahirrahmanirrahim

  1- "bismillah ile başladım; ruhum, o'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti."

  2- "ikincisinde o'nun yarattıklarının en hayırlısı olan hz. muhammed'e salavat getirdim. o muhammed ki (dünyadan) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir."

  3- "ey ilâhım, senin ismine dayanarak dua ettim. hep açık olan ve gittikçe parlayan ehad ve bedi' isimlerinle sana yalvarıyorum."

  4- "kadîr ve şanı yüce olan isminle senden istedim. ey güçlü (kadîr) allah’ım, sen işlerimi kolaylaştır."

  5- "ey hayy ve kayyûm olan allah’ım, daima, umut ederek sana yalvarıyorum. ehad ve bedi' isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp sana yalvarıyorum."

  6- "denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan allah’ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!"

  7- "ey ilâhım, her derde, her işe ânında müdahale eden ve süratli bir şekilde icabet eden allah, ehad ve bedi' isimlerinle sana yalvarıyorum."

  8- "ki kalbin hayatını canlandırasın, yani ondaki kirleri gideresin. kayyûmiyetinle onu ayakta tutasın, o kayyûmiyet sırrı onda hep var kalsın, ve daima parlasın."

  9- "bu hayy ve kayyûm nûrunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme (kalbime) bir parıltı geldi ve şimşek çaktı."

  10- "ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. kerîm olan, mevlâ’mız allah’ın hikmetiyle... ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular."

  11- "bundan sonra her yönden nurlar beni kuşattı. ve büyük olan sahibimiz allah’ın haşmeti, bizi yüceltti."

  12- "allah’ım seni tenzih ederim, sen yaratanların en hayırlısısın. ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat (antlaşma) yapanların en iyisisin!"

  13- "allah’ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. hece harfleri seklinde toplanan hurûf-u mukattaa hakkı için..."

  14- "muskama emanet olarak bırakılan harflerin sırrı hürmetine; isimlerinin nûrunun parlaklığı hürmetine; yüce olan ruhların hürmetine;"

  15- "bana nurlardan parlak bir feyiz akit; üzerime gelsin, nûr isminle kalbimin ölülüğünü dirilt!"

  16- "ey allah’ım, bana bir heybet ve celâl giydir. düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır."

  17- "allah’ım, benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy, yüce olan ve barışı sağlayan kadîr ve azîz isimlerinin hürmetine!"

  18- "tecelli etmekte olan celâl ve büyüklüğünün nûruyla; merhamet ve şefkatinle; çok çok bereketli olan kuddüs isminle, sen bu karanlıkları aydınlığa çevir."

  19- "ey bu milletin rabbi olan allah’ım, sen nûr ile ihtiyacımı yerine getir. öyle bir nûr ki, tecellisi seri olur. ve hemen iş biter."

  20- "her bir peygamberini bir ism-i a'zam'a mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin gibi, sen kâfi isminle işlerimi kolaylaştır." (mucize değil de sen bana yetersin!)

  21- "ey yüce büyüklük sahibi, sen sadece bana (ilmî) bir keramet ver; ilim esrarı bana açılsın çünkü sen bütün akılların ve zekâların sahibisin. onlar ancak seninle açılıyorlar." (burada " halîm " kelimesi şefkatli manasından ziyade aklı, zekâyı hikmet dairesinde kullanan ve taşkınlıklara yol vermeyen zat demektir. ki araplar böyle kişilere akıllı (hikmetli) manasında "halîm" derler. bu hakikat sabûr isminin bir nevî tecellisidir.)

  22- "beni her türlü korku ve şiddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kuşatıcı bir söz ile..."

  23- "ey celâl sahibi allah’ım, beni "kün" kef' i ile koru, ey heybetten ve başarısızlıktan dolayı kırılan kırık kalpleri tamir eden ve onları canlandıran allah’ım!"

  24- "bana (ilimden) bir deniz ver, ve o denizin karasının en hayırlı kısmini bana nasip et; çünkü sen benim sığınağımsın, ve bütün sıkıntılar, ancak seninle gider..."

  25- "ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. çünkü insanlar azsa da sen onların umudusun."

  26- "sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et; (bizim ne yaptığımızı bilmesinler...) ey güçlü allah’ım, sen celâl ve büyüklüğünle onları kekeme eyle!" (millete yanlışı anlatmasınlar!)

  27- "alîm ve ganî isimlerinle beraber kudretinin dairesinde, ism-i a'zam'ınla yanlış yapmaktan korundum."

  28- "bütün insanların kalplerini üzerime cevir. ve selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!"

  29- "ya ilâhî işlerimi kolaylaştır, ve bize izzet ve yücelik ver. alî ve a'lâ isimlerinin hürmetine!..."

  30- "ve üstümüze örtünü sarkıtıver; kalplerimize şifa ver; sen, korkulardan dolayı hastalanan kalplere şifanın ta kendisisin!"

  31- "ey allah’ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kil, ve her şeyi kolaylaştıran "hû" isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!"

  32- "ey ilâhî, allah, hû, hàyra'l-hàlikîn isimlerinle; ve bütün rızıkların, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelişip gelen cevad isminle sana yalvarıyorum."

  33- "senin gücünle, her yönden gelen bütün düşmanları reddediyoruz, geri gönderiyoruz! ve sen ism-i a'zam'ınla, uzaktan onlara vurup, onları dağıtıyorsun!"

  34- "ya rabbi, ya ze'l-celâl allah’ım, çöl kelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu, hz. muhammed hürmetine sen o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et!" (onları başarısız kıl!

  35- "ya ilâhî, umudum sensin, efendim sensin; eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse, sen onların okunu yamult!" (onlara dönsün!)

  36- "ya rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları kinlerini benden çevir."

  37- "ey kendilerinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ve ihsan edenlerin en hayırlısı; ey umut edilenlerin en hayırlısı, sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle!" (onları başarılı kıl!)

  38- "ismi nûr ve güzellik olan yıldızımı parlat; günler ve çağlar boyunca, ey sürekli parlayan nûr olan allah’ım!"

  39- "senin allah, ehad, ......, celâl, celîl, bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadırlar."

  40- "bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.........." "o isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle....."

  41- "nûr lambasi, tutuşturuluyor, gizlice açıklanıyor. lambaların lambası tutuşturuluyor, gizlice aydınlanıyor."

  42- "celâl ve hàlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyanla; çok bereketli olan kuddüs ismiyle; bu fitne ateşi söndürüldü."

  43- "allah, hû, samed, cebbar, kahhar isimleriyle ve savaş deniziyle yükselen düşmanlık ateşi söndürülecektir."

  44- "allah, hak, ......, cemîl, vedûd ve mucîb, .......... isimlerinin hürmetine......."

  45- "mürîd, cemîl, zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin (ve tefsirlerinin) şanı hürmetine......."

  46- ".........."

  47- ".........."

  48- "..........." (1)

  49- "selâm isminle duamı kabul et, ve benimle beraber ol; düşmanlara karşı bana sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdılar."

  50- "ey yüceler yücesi, sen gerçekten yücesin; sen gerçek haksın, diğer işler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir."

  51- "senin dergahına gelen ve iltica eden bütün havl (kasdî güç) ve şiddetli saldırı, ancak seninledir ve senin bu kuvvetinle ancak zulmet dağılır."

  52- "tâhâ, yâsîn ve tâsîn ile bizim için ol, mutluluğumuz için tâ sîn mîm ile bize dön!"

  53- "kâf hâ yâ ayn ve sadlarıyla; bizi kuşatan her kötü gözden korunuruz!"

  54- "hâ mîm, ayn sonra sîn ve kaflarıyla; selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!"

  55- "kaf ve nûn ve onlardan sonraki hâ mîm ile yine korunuruz, ve duhan suresinde sağlam bir sır vardır."

  56- "elif lam ile ve nîsâ sûresiyle, ve mâide ukùduyla; en'âm ve nûr surelerinde bir nur parlamıştır."

  57- "elif lâm sonra peşlerindeki "ra" sırrıyla; nûr isminle bütün ( süflî ) ruhanilerin üstüne çıktım."

  58- "elif lam sonra mîm ve ra'sı ile ruhların mecmaına yükseldim. fakat gerçek ruh çok yücedir."

  59- "kitabın ( kur'an'ın ) bütün hâ mîm' lerinin sırrıyla üzerime nûr isminin fazlı aksın, ey bölümlere ayrılmış nûr!"

  60- "amme, abese, nâziat ve târik sûrelerinle ve's-semâ-i zâti'l-burûc ve zilzal sûrelerinde....."

  61- "tebâreke, sonra nûn sonra seele sâil sûreleri hürmetine. hümeze, ve'ş-şemsi küvvirat surelerinde........."

  62- "ve'z-zâriyât-i zerven, ve'n-necmi izâ hevâ, veikterabet sûreleriyle bana işler yakınlaştırıldı."

  63- "bütün kur'an sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanın okuduğu ve manen nâzil olduğu kadar sırlar vardır."

  64- "iste ey allah’ım, senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine sana yalvarıyorum."

  65- (mealen) "rahman ve rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak esmâ-i hüsnâ'na dayanılarak yazılmışlar, ve hakîm ismiyle taksim edilmişler."

  66- "........... senin esmâ-i hüsnâ'n sırrıyla fetih ve nasrı (ilâhî yardımı) süratli netice verirler."

  67- "kibriya ve hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve âyetü'l-kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!"

  68- "ey ilâhım, zuhûr ve kemalâtının hakki için ve bu şekilde odaklanan esmâ-i hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar..."

  70- "bunlar nûr harfleridir. yüce ve yüksektirler. asâ-yi mûsa ismiyle de karanlık dağıldı."

  71- "ya rabbi onun sırrıyla sana yalvarıyorum. gayet zillet içindeki birinin yalvarışıyla… ki; onunla insanlar hidayet buluyor…"

  72- "bu manadaki bütün kelimelerin şan ve şerefi, üstünlüğü vardır. günler ve çağlar devam ettikçe; ya rabbi sen şefkat et!"

  73- "ya rabbi, gerçekten ben seni çağırdım; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle sana yalvardım!"

  74- "iste bütün bunlar nur kelimeleridir, onların özelliklerini topla. ve manalarını tahkik et; bütün hayır onlarla tamamlanır…"

  75- "iste ya rabbi, bana muahhar bir yardımcıyı daima hazır et: allah’ın ifriti; onunla bütün sıkıntılarım gider…"

  76- "o ifrit içinde bana itaat eden bir hizmetkarı muahhar kıl; fatiha ve peşinde gelen kur'an hurufâtı hürmetine…"

  77- "iste ya rabbi, senin o ism-i a'zam'ınla sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildiği zaman bütün işler kolaylaşır."

  78- "ya ilâhî, sen zayıflığıma acı, zellelerimi bağışla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmiş ve yalvarmıştır…"

  79- "ey hàlikım, ey efendim, ihtiyacımı kaza et. ya rabbi bütün işlerim sana teslimdir…"

  80- "ya rabbi, hz. muhammed'in sana olan yakınlığıyla (velayetiyle) sana yalvarıyorum; ve onda birleşen esmâ-i hüsnâ'n ile sana yalvarıyorum."

  81- "sen cömertliğinle, af ve safhınla tövbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakışlardan koru!"

  82- "beni hayra, doğruluğa ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile firdevs cennetine yerleştir."

  83- "hayatımda ve öldükten sonra, ve kabrin karanlıklarını üstümden atıp, nuru görünce bana şefkatle muamele et."

  84- "ve haşirde ya ilâhî amel defterimi beyaz kıl; eğer tartılarım hafif gelirse sen onları ağırlaştır."

  85- "beni hızla sırat sınırından geçir. beni ateşin (cehennemin) ve içindekilerin sıcaklığından koru!"

  86- "ve islediğim bütün günahlarda bana müsamaha göster. çok çok kabarık olsa da benim bütün günahlarımı affet…"

  87- "iste ey şanı yüce ism-i a'zam'ı taşıyan! sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin."

  88- "dövüş, çekinme; savaş, korkma; vahşilerle mamur olmuş bütün her yere bas!"

  89- "karşıla, kaçma; dilediğin her düşmanla mücadele et; her yeri kuşatmış olsalar da kralların şiddetinden korkma!"

  90- "korkacağın bir yılan olmayacak; göreceğin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!"

  91- "kılıçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mızraklardan korkma, ve okların şerrinden de korkma!"

  92- "iste bunu okuyanın mükâfâtı zât-i ahmediye'nin şefaatidir. ve cennetlerde saf olmuş hurilerle beraber haşrolacaktır."

  93- "ve bil ki, hz. muhammed mustafa peygamberlerin en hayırlısıdır. ve allah’ın dağınık (çeşit çeşit) yaratıklarının en üstünüdür."

  94- "her ihtiyacın anında o'nun ( a.s.m ) makamını kendine şefaatçi yap; ondan iste ki zulümden ve azgınlardan kurtulasın…"

  95- "ya rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, sen, seçkin olan hz. muhammed mustafa'ya salât ve rahmet indir."

  96- "sen o seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarın esintileri kadar."

  97- "yeri ve göğü dolduran bir salât ile ona salavât indir. parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yağan bulutların yagmuru kadar…"

  98- "ey muhammed ( a.s.m ), bizzat allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi sana yeter."

  99- "sen de daima, yalvararak o'na selam ve barış elini uzat. güneş doğup günler ve çağlar geçtikse…"

  100- "haşim ailesinden temiz olanlara da selam et. hacıların hac edip verdikleri selam sayısınca…"

  101- "ya ilâhî ömer ile beraber ebu bekir'den razı ol; sâbit-kadem olan haydar ile beraber osman'dan da razı ol:"

  102- "ve böylece bütün âl ve ashaptan da razı ol, evliya, salihler ve içlerinde barınanlardan da razı ol…"

  103- "bu hz. muhammed'in amcasının oğlu olan ali'nin makalesidir. yaratıklarla ilgili bütün bilgi sırları ve gizli bilgiler onda toplanmıştır."
 • pek bilinmiyen , gizli kalmış bir dua. güzel bir tınısı var. okunamıyorsa dahi dinlenilmeli.
 • hz. ali'nin içine büyük sırlar gömdüğü dua-kaside. arapça-süryanice karışımı bir dil ile yazılmıştır. ism-i azam sırrı taşıdığı rivayet edilir. dinlemek ruha büyük sürur verir. türkçe anlamını bilmiyorum diye endişe etmeye gerek yok zira ruh gayet güzel anlıyor. dinlemek isteyenler aşağıdaki link'ten indirebilirler:

  http://archive.org/…hayratdualar/celcelutiyemp3.mp3
 • inansanız da inanmasanız da dinleyin derim. her ne kadar anlamasanız da, kalp anlıyor ne dediğini bu kasidenin.
  özellikle ruh kabz halinde iken hiç bişey yapmadan, sadece bu linke tıklamanız yeterli...

  (kabz, el ile tutma, bast ise açma ve yayma anlamına gelir. kavram olarak kabz, ruhen tutukluluk, içine kapanma, bir şey düşünmeye ve söylemeye isteksizlik demektir. bast ise ümitle dolma, ruhen genişlik ve coşkunluk, anlama ve kavramada açılma halidir.) kaynak burda

  benim bu duada en çok okuduğum yer şöyle:
  " ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvenna ve ahrishüm ya zelcelali bi havsemet"
 • kubilay aktaş hocanın kitabının adı.
 • ...
 • hz. ali'nin yazdığı kaside/dua.

  bu kasideyi ilk dinlemeye başladığımda 1/3ünü ancak dinleyebiliyordum, tamamını dinlemeye gücüm yetmiyordu, göz kapaklarımda tonlarca ağırlık oluyordu ve huzurlu bir uykuya dalıyordum. bir zaman sonra yarısını dinleyebildim, dinlemeye başladıktan 1 sene sonra tamamını dinleyebildim. arapça bilmiyorum ama yarısını ezberledim dinleye dinleye, kelimeler arasındaki kafiye kulağa çok hoş geliyor. anlamını bilmesem de anlıyorum, hiç bilmediğim bir dildeki şarkıyı anlamak gibi bir his.

  çok bunaldığımda ve göğsümdeki ağırlık nefessiz bıraktığında dinlemek rahatlatıyor, ruhum karanlıklara gömüldüğünde; kapkara bulutların arasında bir parça güneş ışığı görmüş gibi oluyorum dinlediğimde.
  dinlerken gözlerim kapanıyor, huzurla rüyalar alemine dalıyorum.
 • rivayette bu duayı cebrail'in hz. muhammed'e getirdiği ve o sırada hz. ali'nin de yanlarında bulunduğu hz. muhammed'in hz. ali'ye "yaz" dediği ve onun da kendi ilmiyle kaside şeklinde yazdığı aktarılır.

  bu kaside; inançsız bir arkadaşıma bir arkadaşı tarafından dinletilir ve kız ağlama krizine tutulur durduk yere. sonradan kendi ağzından dinlediğimde ruhunun göğsünden dışarı çıkmak istediğini ve ilk kez ruhunun varlığını hissettiğini anlatmıştır bana.

  sözün özü benim gibi okuyamasanız da inançlı olsanız da olmasanız da ömrünüzde bir kez olsun dinleyiniz. siz vermeseniz bile özünüz hak verecektir.
 • cebrail aleyhisselam tarafından peygamber efendimiz'e (s.a.v) semadan indirildiği, hz ali (k.v.) efendimizden naklediği söylenen mübarek dua kasidesi.
  ilk defa dinlediğimde acayip bir şeyler oldu, büyük bir huzur hissettim o zamandan bu yana sürekli dinlerim. bazen bir daralma gelir, içinizde rahatsız olan bir şeyler vardır işte o zaman açıp dinlerseniz anında etki eder. her kelimesi ruhunuzdaki bir boşluğa yerleşir sonlarına doğru pamuk gibi hafiflemiş olursunuz. uyumadan önce başa saracak şekilde kısık bir sesle açık bırakıp, uyursanız tarifi imkansız bir huzurla daldığınız
  uykudan uyanmak istemeyebilirsiniz.

  ek:#35946898 bu giriden indirebilirsiniz.