şükela:  tümü | bugün
 • toplam alti (6) mehmet gormu$ osmanli imparatorlugu'nun ilk mehmetidir. babasi yildirim beyazit'in ankara sava$i'ni kaybetmesi ile sava$ meydaninda bulunan karde$i mustafa da babasi ile birlikte mogollarin esiri olur. daha sonra mogollardan bizans'a gelip siginir ve celebi mehmet zamaninda hep problem olarak kalir ve hatta bu sorun ancak celebi mehmet'in oglu ikinci murat zamaninda cozume ula$tirilabilir.

  tarih kitaplarimizda hep fetret devri akabinde anadolu'daki birligi* yeniden kuran padi$ah olarak bahsedilir. pek bahsedilmeyen ise $eyh bedrettin'i idam ettirmesi vakasidir.
 • osmanlilarin ikinci kurucusu sayilan padişah... fetret devrini sona erdirmesiyle meşhurdur...
 • 1380-1421 yılları arasında yaşamıştır. yıldırım beyazıt ile devlet hatun'un oğludur. 11 çocuk sahibi olmuştur.
 • sürre alayı geleneğini başlatan padişahtır.
  hayatı boyunca 17 yaşından itibaren muhaberelerde bulunmuştur. çok savaş yaptığı için aldığı yaralardan dolayı genç yaşta vefat etmiştir.
 • çelebi sultan mehmet, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, kara gözlü, sık sakallı, açık alınlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş omuzlu, uzun kollu idi. saltanat mücadelesi ve padişahlığı süresince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve kırka yakın yara almıştı.*

  müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda hıristiyan tebaasına karşı da gösterirdi. çelebi sultan mehmet, tahsilini bursa sarayında tamamladı. daha sonra babası tarafından amasya sancağına vali tayin etti. valiliği sırasında da devlet işlerini öğrendi.

  genç padişahın en büyük arzusu, babası yıldırım beyazid zamanda osmanlı hakimiyetinde bulunan toprakların yeniden yeniden ele geçirilmesini sağlamak idi. bu arzusu için çok çalışmış ve büyük ölçüde muvaffak olmuştur. bu yüzden çelebi sultan mehmet’e osmanlı imparatorluğu’nun ikinci kurucusu gözü ile bakılabilir.

  bizans ve diğer devletlerle dost geçinen çelebi sultan mehmet, venediklilerle yaptığı deniz savaşını kaybetmiş daha sonra bu devletle barış anlaşması yapmıştır. memlük hükümdarı melik müeyyed şah ile de iyi ilişkilerde bulunmuştur. onun uzun müddet ve başarı ile yapmış olduğu mücadeleyi kısaca şöyle sıralayabiliriz;

  önce anadolu’nun birliği için kardeşleri ile mücadele etti. 1410 senesinde süleyman çelebi’yi, 1413 senesinde de musa çelebi’yi tasfiye ederek birliği sağladı.

  osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi, etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmek oldu. 1414’te karaman’a sefer yaptı ve karaman bey’ini esir aldı. ona, “ bir daha müslümanlara zararım dokunmayacak” diye yemin ettikten sonra serbest bıraktı. cardaroğulları beyliği’ni de hakimiyet altına aldı.

  1415’te venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 senelerinde avrupa’ya akınlar düzenledi, büyük zaferler kazanıldı. 1419’da tuna nehri yeniden geçildi. 1420’de eflak voyvadası bir harpte öldürüldü, yerine kardeşi tayin edildi. candaroğulları beyliği tamamen osmanlı topraklarına katıldı.

  1420’de şeyh bedrettin isyanını bastırdı.

  timur’un yanından döndüğü söylenen düzmece mustafa ile daha mücadele edip, onu da saf dışı bıraktı. 1421 yılında, girmiş olduğu 40'a yakın savaşta aldığı yaralardan dolayı 32 gibi genç bir yaşta edirne’de vefat etti. naaşı bursa’ya getirilerek, yeşil türbe’ye defnedildi.

  çelebi sultan mehmet vefat edeceği sırada bayezid paşa’yı yanına çağırttı ve ona: “halef olarak yerime oğlum murad’ı tayin ettim. bana karşı göstermiş olduğun itaat ve sadakati ona karşı da göster. derhal, murat’ı buraya getirmenizi istiyorum. zira ben artık bu döşekten kalkamam. murat gelmeden önce emr-i hak vâki olursa, murat gelinceye kadar sakın ölümümü kimseye duyurmayın”dedi. şehzade murat henüz amasya’da iken, çelebi sultan mehmet 26 mayıs 1421’de vefat etti. padişahlar arasında ilk defa vefatı gizlenen zât kendisi olmuştur. kanuni sultan süleyman'ın vefatında dahi uygulanan bu gelenek daha sonra rusların vazgeçilmez devlet geleneği olmuştur.

  (bkz: copy paste sağolsun)
 • annesi devlet hatun dolayısıyla (ağabileri gibi) mevlananın torunları soyundan gelir. en küçük kardeştir. fetret devrinde toprak ve gelir olarak en küçük kısım kendisine kalmıştır. fakat muvaffak olan yine o olmuştur.

  eşleri kumru hatun ve emine hatundur.
 • sedirde al yeşil, dal dal bursa ipeklisi,
  duvarda mavi bir bahçe gibi kütahyalı çiniler,
  gümüş ibriklerde şarap,
  bakır lengerlerde kızarmış kuzular nar idi.
  öz kardeşi musayı ok kirişiyle boğup
  yani bir altın leğende kardeş kanıyla aptest alarak
  çelebi sultan memet tahta çıkmış hünkâr idi.
  çelebi hünkâr idi amma
  âl osman ülkesinde esen
  bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgâr idi.
  köylünün göz nuru zeamet
  alın teri timar idi.
  kırık testiler susuz
  su başarında bıyık buran sipahiler var idi.
  yolcu, yollarda topraksız insanın
  ve insansız toprağın feryadını duyar idi.
  ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar
  köpüklü atlar kişner iken
  çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi
  tarumar idi.
  velhasıl hünkâr idi, timar idi, rüzgâr idi,
  ahüzar idi.

  **
 • şeyh bedrettinin idamından sonra inme indiği de söylenir..
 • timur'un anadolu işgali sırasında ona bağlılığını bildirmek için gitmemiş ve yarlıg almamış tek şehzadedir. öyle ki, timur kendi kızını vermeyi teklif etmiş, o ise bu tuzağı görüp yanına gitmemiş, sadece hediyelerle karşılık vermiştir.
 • taht kavgası sırasında başvurduğu kardeş katli, bir kısım siyasi tarih yazını tarafından "rüya" gibi tamamen kanıtı imkansız sebeplere dayandırarak aklanmaya çalışılan osmanlı padişahı. tarih bu değil!

  (bkz: zamanının ötesinde entry'leri/@andrew)
hesabın var mı? giriş yap