şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tipik resmi tarih üslubu ile hakkında şunlar söylenmiş:

  --- alntı ---

  1868 yılında arapgir'de doğdu. 1891 yılında mülkiye mektebini bitirdi. çeşitli kazalarda kaymakamlık, sancaklarda mutasarrıflık yaptıktan sonra 1914'de trabzon valiliğine atandı.

  1914-1918 yılları arasında trabzon valiliği yapmış bir devlet adamıdır. valilik yaptığı süre içerisinde nüfusu 1 milyon olan trabzonun iaşesini karşılamak, bunun yanında 3. orduyu beslemek ve ihtiyaçlarını zamanında ulaştırmak, rus donanmasının şehri bombalamasına karşı durmak ve ermeni çetelerine karşı savunmasız türk ahaliyi korumak hususlarında üstün gayret gösterdi.

  osmanlı hükümeti tarafından 27 mayıs 1915'te çıkarılan tehcir kanununu uygulayan cemal azmi bey ermenileri iç bölgelere göndermişti.

  savaş bittikten sonra tehcir kanunundan sorumlu tuttukları bir çok devlet adamına suikast düzenleyen ermeni komitacıları 17 nisan 1922 de berlin'de vali cemal azmi beyi şehit etmişlerdir.

  ruhu şad olsun.

  kaynak: trabzon'da kendi adını taşıyan ilköğretim okulunun internet sitesi

  --- alntı sonu ---

  bir de tabii gerçekler var. aşağıdaki ikinci alıntı, mehmet cemal azmi bey hakkında başka bir kaynakta yer alan bazı gerçekleri içeriyor:

  --- alntı ---

  cemal azmi bey, trabzon valisi olduğu dönemde (07.07.1914-02.02.1917) özellikle ermeni çocuklarına uyguladığı vahşet nedeniyle “trabzon celladı” diye de anılmaktadır. çeşitli şekillerde zulüm, cinsel taciz ve şiddete maruz kalan çocuk ve genç kızlar, cemal azmi’nin emriyle trabzon açıklarında belli aralıklarla toplu olarak denize dökülmüştür. valiliği sırasında sadece istanbul'da bulunan amirlerine güzel ermeni kızlarını armağan olarak göndermekle kalmamış, aynı zamanda tüccar mehmet ali efendi'nin de şahit olduğu gibi, 'kızılay hastanesinde 15 ermeni kızını kişisel zevklerinin ve cinsel arzularının tatmininde kullanmış' ve bu durum gümrük mal müfettişi besim efendi'nin savaş sonrası verdiği ifadelerle zapta geçmiştir (1) cemal azmi, 1915-1916 yıllarında öldürücü çetelerden olduğu gibi, rum köylerinin basılması ve rumların iç bölgelere sürülmesinden de sorumludur. 'trabzon davası' olarak adlandırılan duruşmanın 22 mayıs 1919 günkü celsesinde, 'silahlı ve silahsız aleni saldırı' ve 'toplu talan' suçlarını içeren 170. madde ile 'taammüden adam öldürme' içerikli 171. maddeye istinaden gıyabında idama mahkum edilmiştir.

  kendisi, diğer ittihat ve terakki ileri gelenleriyle birlikte yurt dışına kaçtı. 17 nisan 1922 günü, dr. bahaddin şakir ile birlikte berlin’de öldürüldü. ölümünden önce, türk kimliği altında kendi oğluyla arkadaş olan genç bir ermeniye övünerek şunları anlattığı bilinmektedir: "en güzel ermeni kızlarından 10 ila 13 yaş arası olanları kendime ayırdım ve o zaman 14 yaşında olan oğluma hediye ettim. diğerlerini denizde boğdurdum." (2)

  cemal azmi'nin mezarı berlin-neukölln’dedir.

  kaynak: http://www.aga-online.org/…cemal-azmi.php?locale=tr

  --- alntı sonu ---

  bugün itibariyle kahraman bilinen ve okullara, caddelere, kavşaklara isimleri verilen pek çok tarihi figür için benzeri bir alternatif portre yazmak mümkündür.

  tema:
  (bkz: ermeni soykırımı /@derinsular)

  ana tema:
  (bkz: soykırım /@derinsular)
 • 96 yıl önce bugün, doktor bahattin şakir ile beraber, ermeni katiller tarafından katledilmiştir.

  birinci dünya savaşı esnasında trabzon valiliği yapmıştır. trabzon valisi iken teşkilat-ı mahsusa ile beraber ermeni-rum çetelerine karşı milis örgütlenmesine yardımcı olmuş ve çetelerin yok edilmesinde üstün gayretler göstermiştir.

  bugün ermeni diasporası tarafından nefretle anılmaktadır.

  üstün gayretleri neticesinde, ermeni çetelerinin ölüm listesine girmiş ve 1922'de berlin'de, sokak ortasında katledilmiştir. kurtuluş savaşı sonrasında atatürk'ün ön ayak olduğu tbmm kararı ile ailesine maaş bağlanmış ve milli şehit ilan edilmiştir.

  kutlu tini şad, mekanı uçmağ olsun!