şükela:  tümü | bugün soru sor
  • çepnilerin geçtiği en eski yazılı kaynak kaşgarlı mahmud tarafından 1070'li yıllarda yazılan divanü lugati't türk’tür. kaşgarlı mahmud, oğuzların üç kola ayrılmış yirmi iki bölük olduğunu, her bölüğün ayrı bir ismi ve hayvanlarına vurdukları bir damgası olduğunu söyler. eserinde son boy olan kınık’tan başlayarak tek tek bütün bölükleri tanıtır. çepni boyu, kaşgarlı’nın yirmi iki bölüğe ayırdığı oğuzların yirmi birincisidir. bu kaynağa göre çepni, üç oklar’ın en büyüğü olan kök han’ın dördüncü oğludur. ilk kez bu eserde çepni’nin manası üzerinde durulmuş ve çepni, “nerede düşman görse durmayıp savaşan (kandaki yağı göre, derhal savaşır ve çapar. bahadır) şeklinde tanıtılmıştır. evet biraz şiddete meyillilerdi.
    çepniler iran ve türkiye arası bir bölgeye yayılmışlardır. bilinenin aksine anadolu türklerinin çoğu "kıyı" değil "çepni" boyundandır.
    çepnilerin bayraklarına çizdikleri ve hayvanlarına vurdukları damga için link.