şükela:  tümü | bugün
  • tanzimat döneminde başlayan hukuksal alandaki modernleşme çabaları doğrultusunda 21 nisan 1873 yılında padişah iradesiyle başlangıçta ismi ceride-i mehakim, 6 ekim 1901'den sonra ise ismi ceride-i mehakim-i adliye, en son ise ceride-i adliye adıyla 1928'e kadar varlığını sürdüren bir gazetede yayınlanmıştır.

    kanunların maksat ve hükümlerini, ayrıntılarla ilgili meseleleri açıklığa kavuşturmak, hükümlerin uygulanışını göstermek, bunlarla ilgili açıklayıcı bilgiler vermek amacını taşımaktadır.

    temyiz mahkemesi ilâmlarını, adliye nezâreti'nin genel yazışmalarını, tebliğ ve tamimlerini, bazı kanunî mütalaaları yayımlamak amacıyla çıkarılan ceride-i mehâkim, özellikle tanzimat sonrasında yeni kurulan nizamiye mahkemeleri hâkimlerine yardımcı olmayı hedef almış ve bunda da başarılı olmuştur.

    cerîde-i mehâkim adıyla çıkarıldığı dönemlerde dergi “resmî”; ve “gayri resmî” kısım olarak iki bölüme ayrılmış, gayri resmî bölümde ilmî yazılara da yer verilmişken cerîde-i mehâkim-i adliyye'de ise bu bölüm kaldırılarak sadece resmî kısım muhafaza edilmiştir.
  • sultan abdülaziz döneminde, 1873 yılında, kanunları ve mahkeme kararlarını halka duyurmak maksadıyla çıkarılan gazete.