şükela:  tümü | bugün
 • canakkale savasinin bilinmeyen kahramanlarından. nusrete mayın dökme emrini veren osmanlı pasası. cevat cobanlı. 1938 yılında vefat etmistir. allah rahmet eylesin. kabri istanbul erenköydedir.
 • çanakkale savaşları sırasında çanakkale müstahkem mevki komutanlığı yapmış asker. çanakkale'de bir mahallenin ismidir ayrıca
 • 18 mart 1915 günü ''gittiler, geçemediler, geçemeyecekler!'' demiş adam.
  (bkz: cevatpaşa mahallesi)
 • kurtuluş savaşı komutanı. çanakkale zaferinin önemli ismi.
  1871 yılında istanbulda doğdu. 1891'de harp okulunu, 1894'te de harp akedemisini bitirdi. trablusgarp, balkan ve birinci dünya savaşları'nda görev aldı. çanakkale deniz muharebeleri'nde üstün başarı kazandı. 1918 yılında harbiye nazırlığı 1919 yılında genelkurmay başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 mart 1920'de istanbul işgal edilince tutuklanarak malta'ya suruldu. 1921 yılında yurda donunce, elcezire cephesi komutanı olarak istiklal savaşına katıldı. büyük zafer'den sonra bir süre 3. ordu komutanlığı yaptı. 1923-1924 yılları arasında elazığ milletvekili olarak tbmm'de görev aldı. 1926 yılında orgeneral rütbesine yükseldi. askeri şura uyelği ve generaller askeri mahkemesi başkanlığı görevlerinden sonra 1935 yılında emekli oldu. 1938 yılında hayata veda etti.
 • canakkale savasi sirasinda bahr-i sefid bogaz kumandani. almanya devleti tarafindan croix de fer nisani ile odullendirilmis kendisi.

  bâb-ı âlî
  hariciye nezâreti
  sicill-i ahvâl müdüriyeti

  aded: 63751/70

  cevad paşa hazretlerine verilen alman nişânı hakkında

  huzûr-ı sâmî-i cenâb-ı sadâret-penâhî'ye

  ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir

  boğaz'ın emr-i müdafaasında istihsâl olunan muvaffakiyet-i askeriyeden dolayı bahr-ı sefîd boğazı kumandanı cevad paşa hazretlerine almanya devleti tarafından i‘tâ kılınan ikinci rütbeden croix de fer nişânının müşârunileyh tarafından kabul ve ta‘lîki istîzân buyurulmak üzere tanzim olunan irâde-i seniyye lâyihası leffen pîşgâh-ı sâmî-i sadâret-penâhîlerine takdim kılınmışdır. ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

  fî 28 cumâdelûlâ sene [1]333 ve fî 31 mart sene [1]331 / [13 nisan 1915]

  hariciye nâzırı
  mehmed said

  **

  bâb-ı âlî
  hariciye nezâreti
  sicill-i ahvâl müdüriyeti

  aded: 192

  irâde-i seniyye

  almanya devleti tarafından bahr-ı sefîd boğazı kumandanı cevad paşa'ya i‘tâ kılınan ikinci rütbeden croix de fer nişânının kabul ve ta‘lîkine ruhsat verilmişdir. bu irâde-i seniyyenin icrâsına hariciye nâzırı memurdur.

  fî 29 cumâdelûlâ sene [1]333 - fî 1 nisan sene [1]331 / [14 nisan 1915]

  başkumandan vekili ve harbiye nâzırı
  enver

  sadrazam
  mehmed said

  mehmed reşad

  http://www.devletarsivleri.gov.tr/…anakkale/054.htm
 • balkan savaşı sonunda orduyu alaylılardan kurtarıp ıslah etmek için 1100 komutanı emekli edip, diğer birçoklarının rütbesini indiren enver paşa'nın gazabına uğramıştır. paşalıktan albaylığa indirilip canakkale müstahkem mevki komutanlığına atanmıştır. savaşın başlangıcında boğazlar genel komutanı alman amiral von usedom' un komutası altındaydı. 18 mart zaferinden sonra paşalığı geri verilmiştir.

  kazandığı büyük zaferin boyutunu kısacık verelim. 18 zırhlıdan oluşan itilaf donanmasında 3 zırhlı battı, 3 zırhlı savaşamayacak duruma geldi. sayısı belirsiz mayın tarama gemisi ve destroyer batırıldı. ikibin'e yakın zaiyat verdirildi. çanakkale denizden geçilemedi. 44 şehit verildi. tüm merkez bataryaları bir ay içinde tekrar savaşabilecek durumdaydı.
 • dün tv'de çanakkale'de dehşetin adı adlı romanı tanıtılan hasan basri bilgin'in anlattığına göre yarım gün içinde düşman gemilerini batırarak denizden geçmelerini engelleyen cevat paşa bundan sonra karaya asker çıkarılacağını düşünerek en stratejik yere (yerini unuttum) birden fazla tümen ile konuşlanmış olarak bu kara savaşını da çok kısa sürede bitirmeyi düşünmüş ne varki alman komutanı liman von sanders karşı çıkmış.cevat paşa bir süre sonra bulunduğu yerden alınır ve gemi hastanesine atanır. von sanders askerlerimizle daha çok anadolu yakasına yüklenir ve düşman kuvvetleri ile uzun sürecek savaş da böylece başlamış olur. von sanders'in taaruz emri vererek bir günde 16.000 askerimizi ölüme yollaması (ki yazar kaynak göstererek, sanders'in türk ordusunu parçalamak gibi bir niyeti olduğunu dile getirdi) ,bir diğer komutan sodenstern'in de düşman bombardımanına karşı askerlerimize süngü ile saldırı emri vermesi gibi acı olaylardan da bahsetti yazar.
 • adına cok güzel bir site acılmıstır.
  http://www.cevatpasa.com/ataturkcevatpasa.html
 • (bkz: cevat paşa)
 • cevat çobanlı paşa, 19 mayıs bayramını kutladığımız bu hengamede mustafa kemal'i geniş yetkilerle osmanlı ordusu kalıntılarını toplama görevi ile anadoluya gönderme fikrinin ((bkz: ordu müfettişliği)) birkaç sahibi ve uygulayıcısından birisidir ve bu hizmetleri ile de gizli bir [(bkz: #28626847) kahramandır].

  geniş bilgi üstad müstâfi yazar ebedi olur'dan gelsin:

  http://ebediolur.blogspot.com/2012/05/takiye.html
hesabın var mı? giriş yap