şükela:  tümü | bugün
 • aşağıdaki metinleri bir yazısında kullanmış şahsiyettir:

  "gökalp, bu dönemde medeniyetin temel belirleyicisinin din olduğunu düşünmektedir." (yıl 1911)

  "modern zamanlara özgü bir iletişim aracı olan gazete, aynı dili konuşa insanları bir araya toplayarak halkı oluşturur ve onlara ortak bir bilinç kazandırır."

  "'...her kavim terimlerini din kitabının yazılmış olduğu dilden alır' ... ." (ziya gökalp'ten alıntı)

  "gökalp, ... bilgiyi ve sanayi mallarını avrupa'dan almaktan kurtulduğu gün, osmanlı'nın muasırlaşmış olacağını belirtir ... ." (göklap'e atıfla)

  "xıx.yüzyılın başlarında, fransızlar'ın medeniyet adına almanya'ya yönelik bir savaş sürdürmesi, alman aydınlarının millî özbilinçlerini güçlendirmek amacıyla, cultur kavramını medeniyet kavramının bir antitezi olarak kurgulamaları sonucunu doğurmuştur ... ." (norbert elias'a göndermeyle)

  "medeniyet toplumu, çerçevesini sürekli genişleten bir sosyal kurala bağlıdır ... ." (gökalp atfıyla)

  "millî hars ... milletin kendi dili, kendi dini, kendi ahlâkı ve kendi estetiğinin toplamıdır ... ." (gökalp'e atıfla yine)

  "... gökalp'in sonraki yazılarında hars-medeniyet ayrımı, netliğini giderek kaybeder."

  "hars millî olduğu halde; medeniyet milletlerarasıdır."

  "kelimeler harsa, kavramlar ise medeniyete aittir ... ." (gökalp'e referansla)

  "harsın kaynağı duygu; medeniyetin kaynağı ise bilgidir."

  "... gökalp, milli kültürü 'hars', milletlerarası ortak kültürü ise 'medeniyet' olarak adlandırır."

  "heyd ... gökalp'i, siyasal misyonundan dolayı, medeniyetin hars üzerindeki yıkıcı etkilerini görmezden gelerek ilmî objektiflikten uzaklaşmakla eleştirir." (kendisine atıfla uriel heyd kastediliyor)

  "an'ane, 'yaratıcı ve ilerletici'dir." (gökalp yorumlanıyor)

  "'an'ane birleştirici ve toplumsal uyumu sağlayıcı olduğu için' ..." (gökalp atfıyla ve sanırım kendisinden alıntı)

  "gökalp, ... avrupa medeniyetine dahil olmanın, avrupalılaşmak demek olmadığını vurgular."

  "siyasî avrupa karşısında özgür olabilmemiz için, avrupa medeniyetinden faydalanmak kaçınılmazdır ... ." (gökalp atfıyla)

  "gökalp'e göre, osmanlı seçkinlerinde haricî kültürlerden alınan zevk, aslî ve daimî zevk hâlini almıştır. millî zevke gelince, bunun osmanlı seçkinleri arasında tâlî bir önemi bile yoktur."

  "gökalp'in medeniyet anlayışı, konjonktürel bir değişim gösterir."

  "bir avrupa medeniyeti değil, avrupa medeniyetleri vardır."

  not: "milletleşme sürecinde ziya gökalp'in medeniyet arayışı" başlıklı, şubat/05'te yayımlanmış bir makaleden yazımı korunarak alınmıştır.

  bir de bir-iki dipnot vereyim:

  "gökalp'in bu döneme ait yazılarında, tek bir 'avrupa medeniyeti'nden değil, her bir milletin ayrı ayrı sahip olduğu 'avrupa medeniyetleri'nden söz etmesi dikkat çekicidir." (dönem 1911 oluyor)

  "ulaştığı son düşünceyi, hep öyle düşünüyormuş gibi ele alır." (gökalp için söyleniyor)
 • kendisine ait "türkiye'de egitim ideolojisi ve kimlik insasi" isimli makaleyi okumak durumunda kaldığım "akademisyen". tanzimattan günümüze türkiye'de egitimi anlatan makalenin sonu " yha nasi super olduk, baya demokratiklestik, akp cok suffeeer" diye bitiyor. okumak cok acı verici olsa da bu tartışmayı (bkz: medeniyet üniversitesi) sınırları içinde yapmış olmak da bir o kadar acı vericiydi.
  yazık.