şükela:  tümü | bugün
 • lisedeki bir arkadaşımın acaba okuması günah mıdır sevap mıdır diye merak edip istanbul müftülüğünü arayıp, sonra da "alo müftüyle görüşebilir miyim?" diyerek bizi kopartmasına sebep olmuş dua.
  pek kısa sayılmaz. duada nokta nokta olan yerlere sevdiğin kişinin ismini koymak suretiyle okunuyor sanırım.
 • her genç çevirmenin rüyasıdır.
 • gidenin geri gelmesi icin okunan duaymis. sen elindekini tutmak icin bir sey yapma, kusu kacir, sonra da dua oku. cok beklersin...
 • buna şimdilerde celb duası deniyor. cumanın birinci saatinde bilmemkaç kere okursan bilmemkaç gün sonunda çin'de de olsa geri döner gibilerinden iddialı bir ünü var.
  terk eden sevgililerin ardından son bir umut.
 • biz bu duayı edip de emelimize kavuşurken iyi de, peki ya sırf duanın tesiriyle dönüp geldiğimiz, irademizin hiçe sayıldığı zamanlar ne olacak, değil mi ya!
  çevir gel duasına maruz kalarak zorla celbedilmiş kimse iki tahta kaşığın arkasına, birine kendi, diğerine büyücünün adını yazıp da kaşıkları sırt sırta bağlayarak bir mezara gömerse, o kişi çevirdiğine getirdiğine pişman olur.
 • kimse yazmamış. eh ben de doğrudur umarım diyerek yazayım buraya. belki tutar. tutarsa lütfen cola zero alarak çok sevap işlersiniz.

  --- spoiler ---

  bismillahirrahmanirrahîm

  elhamdülillâhi leke ya allahü filanca'nın gönlünü bana dost kıl.
  elhamdülillâhi ya allahü yine filanca'nın gönlünü çevirgel.
  bihakkı lâilâhe illallahü muhammedin resulullahi yarab, sen ol şan'ı büyük allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: yarab senin izzetin hürmeti için filanca'nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
  ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti hızır aleyhisselâm filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

  eğer uyur ise uyandır. eğer durur ise doğru getürgel. benim aşkımdan bikarar kılıvergil. ilahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
  ilâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. bihürmeti tevrat ve bihürmeti zebur ve bihürmeti incil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve kur'ân-ı kerim.

  ve bihürmeti suhufi idris aleyhisselâm.
  ve bihürmeti âdem aleyhisselâm.
  ve bihürmeti imanil mü'minin velmüslimin ve bihürmeti cemiil enbiyai vel mürselin.

  ilâhi senin lûtfun için ve senin in'amın için ve senin ihsanın için.
  ilâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için.

  ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai kunut ve duai teşehhüd hürmeti için filanca'nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil.

  bihürmeti âdem safiyullah, ve bihürmeti nuh neciyyullah, ve bihürmeti ibrahim halilullah, ve bihürmeti musa kelîmullah, ve bihürmeti isa ruhullah, ve bihürmeti yusuf sıddîkullah, ve bihürmeti muhammed mustafa sallâllahü aleyhi vesellem habibullah, ilâhî yüz yirmi dört bin peygamberler hürmeti için filanca'nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

  muhammed mustafa ve habibilmürteza velmücteba ya mabud ya mahmud ya mennanü ya hannanü ya deyyanü ya hayyü ya kayyümü ya cebarrü

  ilâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için filanca'nın gönlünü bana çevirgil.

  ilâhi musa aleyhisselâm'ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı muhammed ve muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, ilâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, ilâhi müşfik gönüller hürmeti için, filanca'nın aklına, filanca'nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil.

  ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil.

  ilâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, ilâhi zinnuni dısrî ve fethi mehdi musallî ve ahmed tugranî ve meşari selem hürmeti için, ilâhi ma’ruf kerhi ve cüneydi bağdadi hürmeti için, ilâhi şeyh şibli ve imamı gazalî hürmeti için, ilâhî abdülmutasıl, ilâhi ibni hallaç mansur ve hace ebulleys ve veyselkaranî ve şeyh muhammed hürmeti için, ilâhi hasan basri ve hadibi acemi hürmeti için. ilâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu.

  fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. ilâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi.

  bihürmeti hazihil, âyetil kerim. filanca'nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil.

  ilâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle.

  bihürmeti ebû bekir, ömer, osman, ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. ilâhi bihürmeti hızır, ilyas, hamza ve abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, filanca'nın gönlünü bana dost kılıvergil.

  ya ilâhel’evveline velâhirine. iyyake na’budu ve iyyake nestein. ve bihürmeti sübhühun kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha.

  ve bihürmeti cebraile ve mikâile ve israfile ve azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti mekkete ve medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti yasin ve kur’anil hakim inneke leminelmürselîne. âlâ, sıratin müstekimin.

  ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune.

  ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci.

  bismillâhirrahmanirrahîm.

  rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. birahmetike ya erhamerrahimine. vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

  --- spoiler ---