şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1999 yılında kurulmuştur. kendi sözleriyle şöyle tanımlanabilir:

  "çeviri derneği, alanın ortak çıkarlarına ve taraflar arası diyaloga önem verenlerin geniş ve nitelikli katılımına açık bir örgüt. mevcut üyelerin çoğunluğunu çevirmenler oluşturuyor; alanın akademisyenleri, çeviri işletmecileri ve diğer paydaşların da üye olduğu derneğimizde farklı katkılar ve konumlar ortak bir zeminde buluşabiliyor."

  ayrıntılı bilgi için: http://www.ceviridernegi.org/

  bu yılki 30 eylül dünya çevirmenler günü'ne özel çağrılarına ise şuradan ulaşılabilir;

  http://www.dragosfer.com/…ri-30-eylulde-birlesiyor/
 • derneğin amacı, çevirmenlik mesleğini geliştirmek, yüceltmek ve çeviri sektörünü tüm yönleriyle geliştirmek ve ilerletmektir ve hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir;

  çevirinin bilimsel ve toplumsal önemini vurgulamak; kamuoyunca çeviri ve çevirmenle ilgili duyarlılık ve bilinci geliştirmek;

  çevirmenlerin hak ve yükümlülüklerini ve çevirmenlik mesleğinin uygulama koşullarını ve etik ilkelerini belirlemek ve güncellemek;

  mesleki ve ahlâki ilkelerin bütün çevirmenler tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, teşvik etmek, denetlemek ve izlemek;

  çevirmenlerin meslek içi eğitimine katkıda bulunmak ve gerekli ortam ve araçları sağlamak; çeviri konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları desteklemek;

  çevirmenlik mesleğini geliştirici çalışma ve projeleri özendirmek, desteklemek ve ödüllendirmek;

  çevirmenlerin toplumsal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak;

  üyelerine iş, ticaret ve sözleşme hukuku konusunda tavsiyelerde bulunmak ve yol göstermek;

  çeviri işletmelerinin niteliğinin artmasına ve çalışma esas ve usulleriyle ilgili yol göstermek;

  çeviri işletmeleri ve yayınevleriyle çevirmen ilişkilerinin hukuksal, çalışma koşulları ve mesleki ilişkilerini düzenlenmesinde yol gösterici olmak bütün çevirmenleri kapsayan bir meslek odasının kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak;

  çevirmenlik mesleği ile ilgili uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliğine girmek ve bunlara üye olmak;

  çevirmenlerin çıkarlarını gözetici faaliyetlerde bulunmaktır.

  ceviridernegi.org