şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tanburi ali efendi'nin sûz-i dil yürük semaisidir. atatürk'ün sevdiği şarkıları "alişimin kaşları kara"ya indirgeyen zihniyetin haberdar olmadığı bir eserdir.

  bir diğeri için:
  (bkz: neden hiç durmadan sevmiş bu gönül)
 • "ceyhun arayan dide-i giryanımı görsün
  seylab arayan hüzn ile tufanımı görsün
  sevdazedelik bilmeğe meyyal ise her kim
  ya zülfünü ya hâl-i perişanımı görsün"

  yaklaşık olarak demek istemektedir ki: ceyhun nehrini arayan gözlerimden çağlayan yaşları görsün, selleri arayan varsa hüzün ile tufanımı görsün. aşıklık nedir bilmeye istekli ise biri, ya zülfünü ya da benim perişan halimi görsün.
 • bekir sıtkı sezgin 'den dinlendikçe dinlenir.

  yârin zülfü ile kendi perişanlığını bir bilen, dahası ancak bu perişanlığa tutunarak yaşayabilen, sevdazede gönüllerin hâl beyânı...
 • bu harika eserin güftesi de nevres-i cedid'e aittir.
 • gazelin tamamı:

  ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün
  seyl-âb-ı belâ-hîz ile tûfânımı görsün

  kim anlamak isterse cünun-nâme-i kays’ı
  dîvâneler efsânesi dîvânımı görsün

  sevdâ-zedelik bilmeye meyyâl ise her kim
  yâ zülfünü yâ hâl-i perîşânımı görsün

  ya’kûb-ı hazînin eden ifrât esefinde
  gelsin de benim külbe-i ahzânımı görsün

  bir lâne-i hasret arayan var ise nevres
  sad-çâk şüde ceyb-i girîbânımı görsün

  nâdir bulunur şimdi kerîm ola hem insân
  nâdir arayan nâdir-i insânımı görsün

  kaynak: http://www.anakronik.org/tanburi-ali-efendi/