şükela:  tümü | bugün
 • erkeklerin erkekliği üzerine yazmış yazar.

  have you ever wondered why dogs are considered, 'man's best friend?' ın this book, psychologist dr christopher blazina explains the importance of the unique bond between men and dogs. there are widely-held beliefs that males naturally transition into a state of self-imposed seclusion and emotional detachment in adulthood. even relying on another person violates the rules of being a man. when man meets dog explores how the bond with animal companions bypasses many of these barriers, helping males develop into happier, healthier men. what a difference a dog can make!

  ıt's also important to discuss the other side of attachment: loss. again, the mixed messages men receive lead to difficulties with managing grief. when man meets dog is the first book to discuss men's 'continuing bonds' with a lost animal companion. a continuing bond is a new way of reconnecting and preserving the memory of this unique connection.

  when man meets dog is a memoir with a purpose. chris shares his very personal story of how two shelter dogs not only changed the direction of his life, but also how he defines what it means to be a man.

  google tercümesi

  köpeklerin neden 'adamın en iyi arkadaşı' olarak kabul edildiğini hiç merak ettiniz mi? bu kitapta psikolog dr christopher blazina, insanlar ve köpekler arasındaki eşsiz bağın önemini açıklıyor. erkeklerin doğal olarak yetişkinlikte kendinden emekli bir inzivaya ve duygusal kopma durumuna geçtiklerine dair yaygın inançlar vardır. başka bir kişiye güvenmek bile erkek olmanın kurallarını ihlal ediyor. insanla tanıştığında köpek, hayvan yoldaşlarıyla olan bağın bu engellerin çoğunu nasıl atladığını araştırır ve erkeklerin daha mutlu ve sağlıklı erkeklere dönüşmesine yardımcı olur. bir köpeğin ne farkı olabilir!

  bağlanmanın diğer tarafını da tartışmak önemlidir: kayıp. yine, erkeklerin aldığı karışık mesajlar, kederin yönetilmesinde zorluklara yol açmaktadır. insan köpekle buluştuğunda, erkeklerin 'devam eden bağlarını' kayıp bir hayvan arkadaşıyla tartışan ilk kitaptır. sürekli bir bağ, bu eşsiz bağlantının belleğini yeniden bağlamanın ve korumanın yeni bir yoludur.

  insan köpekle buluştuğunda, amacı olan bir anıdır. chris, iki barınak köpeğinin hayatının yönünü nasıl değiştirdiği değil, aynı zamanda erkek olmanın ne anlama geldiğini nasıl tanımladığı hakkındaki kişisel hikayesini paylaşıyor.

  (bkz: https://www.amazon.com/…og-difference/dp/1845848799)

  ------------------------------

  camille paglia : “a woman simply is, but a man must become. masculinity is risky and elusive. ıt is achieved by a revolt from woman, and it is confirmed only by other men.”

  araştırılacak konu:

  precarius manhood. https://www.researchgate.net/…59_precarious_manhood

  the authors report 5 studies that demonstrate that manhood, in contrast to womanhood, is seen as a precarious state requiring continual social proof and validation.

  because of this precariousness, they argue that men feel especially threatened by challenges to their masculinity.

  certain male-typed behaviors, such as physical aggression, may result from this anxiety. studies 1-3 document a robust belief in (a) the precarious nature of manhood relative to womanhood and (b) the idea that manhood is defined more by social proof than by biological markers.

  study 4 demonstrates that when the precarious nature of manhood is made salient through feedback indicating gender-atypical performance, men experience heightened feelings of threat, whereas similar negative gender feedback has no effect on women.

  study 5 suggests that threatening manhood (but not womanhood) activates physically aggressive thoughts.

  google çeviri:

  yazarlar, erkekliğin, kadınlığın aksine, sürekli sosyal kanıt ve validasyon gerektiren güvencesiz bir durum olarak görüldüğünü gösteren 5 çalışma rapor etmektedir.

  bu güvencesizlik nedeniyle, erkeklerin özellikle erkekliklerine yönelik zorluklar nedeniyle kendilerini tehdit altında hissettiklerini savunuyorlar.

  fiziksel saldırganlık gibi bazı erkek tipi davranışlar bu endişeden kaynaklanabilir. çalışmalar 1-3 (a) erkekliğin kadınlığa göre tehlikeli doğası ve (b) erkekliğin biyolojik belirteçlerden ziyade sosyal kanıtlarla tanımlandığı fikrine sağlam bir inancı belgelemektedir.

  çalışma 4, erkekliğin güvencesiz doğasının, cinsiyet-atipik performansı gösteren geri bildirim yoluyla göze çarparsa, erkeklerin artan tehdit duyguları yaşadığını, benzer olumsuz cinsiyet geri bildirimlerinin kadınlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir.

  çalışma 5, tehdit eden erkekliğin (ancak kadınlık değil) fiziksel olarak agresif düşünceleri aktive ettiğini göstermektedir.

hesabın var mı? giriş yap