şükela:  tümü | bugün
 • cinsel istismar, bir kişinin kendi rızası dışında cinsel yönden sözlü veya fiziksel olarak taciz edilmesidir.

  (bkz: bunu yapan insan olamaz)
 • cinsel istismar, bir erişkinin cinsel gereksinim ve is-teklerini karşılamak için çocukları araç olarak kullan-masıdır.
  epidemiyoloji
  cinsel istismar sık rastlanan ve genelde yıllarca süren bir durum olmakla birlikte sıklıkla gizli kalmakta-dır. vakaların yalnızca %15’inin bildirildiği düşünül-mektedir. cinsel istismarın yaygınlığı konusundabildirilen oranlar büyük farklılıklar göstermektedir (kadınlar için %6-62, erkekler için %3-39). gerçek yaygın-lığın kadınlar için %12-17, erkekler için %5-8 olduğudüşünülmektedir.
  abd’de 1999 yılında 18 yaş ve altı çocuklarda cinsel istismarın yaygınlığı 1.3/1,000 olarak saptanmış ve kız çocuklarının daha fazla istismara uğradığı bildirilmiştir

  cinsel istismarın herhangi bir sosyodemografik grupla bağlantısı saptanmamış ve her sosyo ekonomikdüzeyde görülebileceği belirtilmiştir.tacizde bulunan kişilerin çoğunluğu erkeklerdir.
  bu kişilerin özellikleri konusunda çeşitli görüşleröne sürülmektedir. kimi uzmanlar tacizci olmayan anababaların belli koşullar altında istismar uygulayabileceğini vurgularken, kimi uzmanlar tacizcilerin temel özelliğinin kurbanı “insan altı” bir varlık olarak görmek olduğunu savunmaktadır. istismarda bulunanların bir kısmının çocuğa yönelik davranışından çocuğun yarar göreceğine ve olay anında çocuğun eğlendiğine inandığı gözlenmiştir. boşanma, şiddet, alkol ve madde kullanımı olan ailelerde cinsel istismar daha sık görülmektedir. çocuğun bakımıyla doğrudan ilgilenen babaların daha az istismar uyguladığı saptanmıştır.

  etyoloji
  cinsel istismarın sık görüldüğü aileler genel olarak işlevselliği bozuk aileler olarak tanımlanmakta ve bu ailelerde olaya yol açtığı düşünülen çeşitli patolojiler bulunmaktadır.

  a. baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen ana baba modeli: en sık gözlenen katı babanın güç ve kararlarda bas-kın olduğu aile modelidir. aile sistemi kapalıdır. babaların bir kısmı güç ve kontrol sağlamak için şiddete başvurmaktadır.

  b. cinsel sorunlar: cinsel istismarın gözlendiği ailelerde, ana babalarda cinsel sorunlar daha sıktır.

  c. sosyal izolasyon: ana babaların çoğunda aile dışı sosyal ilişkilerde kısıtlılık ve zorlanma vardır.

  d. rol çatışması: cinsel istismar uygulanan ailelerderol çatışmalarına sık rastlanır. anne genellikle eşlik ve ev kadınlığı rollerini kızına bırakmaktadır, babada bakım vermeyi ensest yoluyla yapmaktadır.

  e. alkol ve madde kötüye kullanımı.

  f. yadsıma: aile üyelerinde en sık kullanılan savun-madır. baba, olayı “seks eğitimi” olarak
  savunabilir, anne ise kocası ile ilişkisini bozabileceği için reddedip görmezlikten gelebilir. çocuk utanma ve suçluluk duygula-rını bastırmak ve aile düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla durumu yadsıyabilir.

  tanı
  çocuk jinekolojik ya da başka bir tıbbi muayeneye getirildiğinde cinsel istismar bir olasılık olarak akla getirilmelidir. cinsel istismara uğramış çocuklar diğer çocuklarla benzer belirtilerle doktora getirilebilir. tanıda önemli olan cinsel istismarı akla getirmektir. cinsel istismarla ilişkili sorunlar ve klinik özellikler çocuklarda cinsel istismar önemli bir halk sağlığı sorunudur ve uzun dönem olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. uzun dönemde gözlenen olumsuz sonuçlar için tek bir sendrom yoktur, ancak cinsel istismar bir grup bozukluk için risk etmeni olarak kabul edilmekte-dir.
  kaygı bozuklukları cinsel istismara uğrayan çocuklarda kısa süre içinde ortaya çıkabilmektedir.
  uyku bozuklukları, kabuslar, fobiler, bedensel yakınmalar vekorku tepkileri yüksek kaygı düzeyinin kliniğe yansıması olarak gözlenmektedir.
  dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ikincilenürezis ve enkoprezis cinsel istismar kurbanlarında daha sık ortaya çıkmaktadır.
  disosiasyon, ruhsal travmaya karşı ilkel bir savunma olarak kabul edilmektedir. istismarın erken döneminde, amnezi, aşırı fantezi kurma, trans benzeri du-rumlar ve uyurgezerlik ortaya çıkabilmektedir. bu çocuklarda konversiyon tepkilerine de yüksek oranda rastlanılmaktadır.
  cinsel istismar yaşamış çocuklarda yüksek orandadepresyon gözlenmekte ve kurbanın benlik saygısı ciddi hasara uğramaktadır. bu çocuklarda intihar düşünceleri ve girişimleri sık görülmektedir. erişkin yaşta başlayan majör depresyon, çocuklukta cinsel istis-marla ilişkili bulunmuştur.
  öfke tepkileri, zayıf dürtü kontrolü, karşı olma, karşı gelme bozukluğu cinsel istismara uğramış çocuklarda gözlenebilmektedir.
  kişiler arası ilişki kurma ve sosyal ilişkileri sürdürebilme becerisi, cinsel istismardan olumsuz olarak etkilenmektedir. bu kişilerin ya ilişki kurmaktan kaçındıkları ya da aşırı yakınlık gereksinimi duyup çok sayıda, fazla beklentili ve kontrol edici ilişki kurduk-ları gözlenmektedir. her iki tip ilişki de işlevsellikten uzak olmakta ve genellikle yalnızlıkla sonlanmaktadır. yüksek riskli cinsel eylemler, cinsel istismara uğramış insanlarda daha sık görülmektedir. cinsel taciz öyküsü olan kadınlarda daha erken başlangıçlı cinsel yaşam, daha fazla oranda ergenlik çağında gebe kalma,birden fazla cinsel eş, korunmasız cinsel ilişki ve cinselyolla bulaşan hastalıkların sıklığında artma saptanmıştır ayrıca, cinsel istismar öyküsü olan çocukların daha fazla cinsel saldırıda bulunduğu da bildirilmektedir.

  tedavi
  cinsel istismar olgularında yoğun bireysel terapiye ek olarak, gerekli görülen bazı durumlarda grup ve aileterapisi uygulanmaktadır.olayın yeni olduğu dönemde çocuğa destek mutlaka gereklidir. özellikle aile içi istismar vakalarında hekimle hasta arasındaki ilişki, çocuğun kurduğu ilk sağlıklı ilişki olabilir.bu çocuklar kendilerini yalnız, terk edilmiş ve suçlu hissettiklerinden bu olgularda destekleyici yaklaşılmalıdır. cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkin yolu oluşmasını önlemektir, buna yönelik programlar geliştirilmektedir. çocuklara yönelik bu programlar, olası istismar durumlarını tanımalarını, uygun bir yolla tepki göstermelerini ve böyle bir durumda güvendikleri bir erişkine olayı anlatmalarını hedeflemektedir. *
 • değil insana, herhangi bir organizmaya yapılması bile mide bulandırıcı şey.

  şiirle görelim:

  çarşaflar biçilecek, çarşaflar dikilecek;
  evden çektiriler, kalyonlar çekilecek;
  kerpetenlerle namusun dişleri sökülecek

  yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın ?
  tam cinsel istismar yapılacak yaştasın!

  sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden....
  senin de destanını okuyalım ezberden...
  haberin yok gibidir taşıdığın değerden...

  elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...
  tam cinsel istismar yapılacak yaştasın!

  yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...
  göster : kabaran sular nasıl yıkar bendini ?
  küçük görme, hor görme, hatunkızım kendini

  şu yetmişlik abideyi kaldıracak taştasın;
  tam cinsel istismar yapılacak yaştasın!

  bu kitaplar anayasadır, haktır, hukuktur..
  şu mihrap camidir, ezandır.
  haydi artık uyuyan destanını uyandır!

  bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın
  kızım, sen tam karı olacak yaştasın!

  kadınkızım, işaret aldığın gün atandan
  yürüyeceksin... millet yürüyecek arkandan !
  sana selam getirdim pedofili vakfından...

  sen ki gazetelere bayrak olacak kumaştasın;
  tam cinsel istismar yapılacak yaştasın!

  bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin !
  yetmişlikler çekilip cezaevinde kışlasın!
  yürü hatunkızım, linç hazırlığı başlasın...

  yürü, hala ne diye kendinle savaştasın ?
  tam cinsel istismar yapılacak yaştasın!
 • yapan ne düşünür, nasıl bir psikolojiyle yapar bilemem, aklımın ucundan bile geçiremem; zira bu kadar hastalıklı ve sapkın düşünme yeteneğim yok. fakat uğrayan için hayatı değiştiren, bambaşka bir yöne çeken bir şey olabiliyordur eminim, empatinin hastasıyım.

  insan beyni garip.. istemediğini hatırlamıyor. siliyor, üstünü kapatıyor, yaşanmamış sayıyor. ama mükemmel değil işte ne yazık ki.. yıllar sonra bir koku, bir renk, bir ses o yılların emeğini silip, üstü kapatılmış anıyı ayna gibi pırıl pırıl çıkarıyor ortaya.. baştan yaşıyor insan her saniyeyi. aynı acıyı çeke çeke, o an yapamadığı gibi ağlaya ağlaya..
 • küçük yaştaki kız ya da erkek çocuklara cinsel istismarda bulunan kişi genellikle 20-40 yaş arasında, kurban tarafından tanınan evli ve çocuklu erkeklerdir.
 • türk televizyon kanallarının "tecavüz" kelimesi yerine (bence zorla) kullandıkları kelime.

  sivas'ta yaşları ufak iki kıza 2 yıl boyunca "tecavüz" eden toplamda 100'ü aşkın kişinin haberi "kızlara cinsel istismarda bulunan kişiler" olarak geçmekte. tecavüz kelimesinin değerinin yitirilmesinden mi korkuluyor acaba? hani o kadar çok fazla ya bu olayların sayısı.
 • antalya muratpaşa ilçe milli eğitim müdürlüğü'ne bakarsak lisede çocuklar birbirine 1 metreden az yaklaşmayacak türünden kararlar alarak engellenecek bir şeydir.
  bu kararları çıkartan kafaları kim istismar etti,
  cumhuriyetin o pozitivist kafayla bozmuş onur abidesi neferleri bunları engelleyemedi,
  "çok onurlu oldukları için" ellerini bi taşın altına sokmaya imtina ettiklerinden yeri geldi seyrettiler ya öküzün trene baktığı gibi,
  elan da etmekteler..
  bu memlekette sağlı sollu kimsenin yatacak yeri yok,
  bu çocukları sapkın kafalarına kurban eden,
  çocuklara acımayan,
  merhamet, vicdan, adalet duygularından yoksun milli eğitimcilerin yatacak yeri yok.
  çocukların vebali üstünüze.
 • 16 yaşında bir lise öğrencisinin 14 yaşındaki sevgilisinin elini tutması da buna örnektir.
 • bu durumu yaşayan çocuk geçirdiği travma gereği hep çocuk olarak kalabilir ve yetişkin olduğu halde insanlarla sağlıklı ileitişim kuramaz hale gelir. bir kişinin başına gelebilecek en korkunç durumlardan biridir.