şükela:  tümü | bugün
  • ortalığı ayağa kaldıran ek madde teklifi aşağıdaki gibidir:

    "(2) cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçdan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

    halbuki olması gereken şudur:
    "her ne şartta olursa olsun, 18 yaş altındaki kişilerin kanunen evlenmesi, evlendirilmesi yasaktır. 18 yaşından gün almış kişilerin ise tehdit, hile, cebir ile iradeyi etkilediği tespit edilen ebeveynlerine 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası hükmedilir."

    hukukçu arkadaşlar, daha ince görebilir tabi... ben hukukçu falan değilim. gönlümden geçeni yazdım.