şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 11 nisan 1980 tarihli united nations convention on contracts for the international sale of
  goods yani uluslararası taşınır mal satımına ilişkin birleşmiş milletler sözleşmesi yani viyana sözleşmesinin kısaltılmış hali.
 • uygulama alanı aşağıdaki maddelerle açıklanmış olan, uluslararası satım için birleşmiş milletlerin anlaşmaya taraf ülkelerince sonuç doğuran sözleşmedir. özel hukuk alanında çok sık karşılaşılabilen, oldukça önemli bir anlaşmadır ve viyana sözleşmesi olarak da bilinir.

  madde 1
  (1) bu antlaşma, işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasındaki mal satımı sözleşmelerine, (a) bu devletlerin âkit devletlerden olması veya
  (b) milletlerarası özel hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması
  halinde uygulanır.
  (2) tarafların işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması olgusu sözleşmeden veya sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden veya verilmiş olan bilgilerden anlaşılmadıkça dikkate alınmaz.
  (3) bu antlaşmanın uygulanmasında ne tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup olmadıkları, ne de sözleşmenin adî veya ticarî nitelikte olması dikkate alınır.
  madde 2
  bu antlaşma aşağıdaki satımlara uygulanmaz:
  (a) kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev ihtiyacı için mal alınması; meğerki satıcı, sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde, malların böyle bir kullanım için alındıklarını bilmesin ve bilmesi gerekmesin;
  (b) açık artırma yoluyla yapılan satımlar;
  (c) cebri icra veya diğer kanun gereği yapılan satımlar; (d) menkul kıymet, kambiyo senedi ve para;
  (e) gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımı; (f) elektrik satımı.
  madde 3
  (1) imal edilecek veya üretilecek malların teminine ilişkin sözleşmeler satım sözleşmesi sayılır; meğerki, bunları sipariş eden taraf imalat veya üretim için gerekli olan malzemenin esaslı bir bölümünün teminini taahhüt etmiş olsun.
  (2) bu antlaşma, mal temin eden tarafın ediminin, ağırlıklı olarak, işgücü veya diğer bir hizmetin sağlanmasından oluştuğu sözleşmelere uygulanmaz.
  madde 4
  bu antlaşma, sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile satıcının böylesi bir sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenler. antlaşmada aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece, özellikle;
  (a) sözleşmenin veya sözleşmenin hükümlerinin veya teamüllerin geçerliliği; (b) sözleşmenin, satılan malların mülkiyeti üzerindeki olası etkileri düzenlenmemiştir.
  madde 5
  bu antlaşma satıcının, malların bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından kaynaklanan sorumluluğuna uygulanmaz.
  madde 6
  taraflar, bu antlaşmanın uygulanmamasını kararlaştırabilecekleri gibi, 12. madde saklı kalmak şartıyla, hükümlerine istisna getirebilir veya hükümlerinin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler.