şükela:  tümü | bugün
  • azledilen ilk şeyhülislam.

    çivizâde’nin muhyiddin ibnü’l-arabî, mevlânâ celâleddîn-i rûmî gibi islâm tasavvufunun en tanınmış şahsiyetlerini aşırı şekilde tenkit etmesi, para vakfı (vakf-ı nukud) meselesine karşı çıkması, bilhassa abdest alırken mest üzerine mesh yapılması konusundaki sert muhalefeti tartışmalara yol açmış ve başta ebüssuûd efendi olmak üzere birçok âlimle fikir ayrılığına düşmüştü...