şükela:  tümü | bugün
 • tony cliff ardılı, troçkizm menşekli ancak torçkizmin diğer kliklerinden eleştiriler alan ve troçkizmin ana akım tezlerinin önemli bir kısmını reddeden, sivil toplumcu, liberalizme ip bağlama yakınlığı akımı.
 • tony cliff'in temelini attığı rusya'da devlet kapitalizmi analizinin ardından başta mike kidron, chris harman ve alex callinicos olmak üzere pek çok farklı teorisyenin katkısıyla gelişen ve international socialism dergisine atıfla uluslararası sosyalizm geleneği olarak anılan siyasi hattın cliff hakkında bildiği tek şey ondan hoşlanmadığı olanlar tarafından adlandırılma şekli.

  uluslararası sosyalizm geleneği üç önemli temele dayanır. her ne kadar bunlardan bazıları öne sürüldükleri yıllara kıyasla daha tali ayrımlar olarak dursa da hepsi marksizmin dünyayı açıklama şekillerine önemli katkılar sunmuştur.

  rusya'da devlet kapitalizmi, tezi sovyetler birliği'nde kabaca 1927 yılından itibaren, kökeninde iç savaş sonrasında işçi sınıfının atomize olmasının ardından yükselen bürokrasinin yattığı bir devlet kapitalizmi oluştuğunu anlatır. rusya'daki devrim ve karşı devrimi analiz eder, hem sscb ekonomisinden hem de sscb'deki işçi sınıfının durumundan sayısal örnekler sunar. bu analizin vardığı sonuç rusya'daki rejimin batı avrupadaki rejimlerden son tahlilde bir farkı olmadığıdır.

  sürekli silahlanma ekonomisi, ikinci dünya savaşının ardından neredeyse 1970'lerin başına kadar süren ekonomik büyüme dönemini inceler ve bunu mümkün kılanın hem batıda hem de sovyet bloğunda soğuk savaş döneminde devasa askeri harcamalar olduğunu tespit eder. troçki'nin 1938'de yazdığı broşürlerde öngördüğü kapitalizmin sonunun neden gelmediğini ekonomik yönleriyle açıklar.

  aksayan sürekli devrim, çin ve küba devrimlerini inceleyerek, işçi sınıfının önderlik etmediği bu devrimlerin, aydınların başını çektiği köylü kitleleri tarafından gerçekleştirildiğini savunur. ne burjuvazinin ne de işçi sınıfının topluma önderlik edemediği bir koşulda üçüncü dünyadaki silahlı grupların nasıl iktidarı ele geçirebildiğini inceler.

  bu üç temel tezin yanı sıra, chris harman'ın dünya tarihini marksist bir açıdan incelediği halkların dünya tarihi, küresel ekonominin son krizini ele aldığı zombi kapitalizm ve alex callinicos'un emperyalizmin günümüzdeki durumunu ele aldığı emperyalizm ve küresel ekonomi politik de bu geleneğin temel kitapları arasındadır.

  asılsız sivil toplumcu ve liberallik suçlamalarına ise karşı söylenecek çok şey olsa da sanırım en iyisi chris harman'ın 1970'lerde gramscinin avrokomünizm tarafından kullanılmasına karşı yazdığı yazı:
  https://www.marxists.org/…man/1977/05/gramsci1.html
 • türkiye'de devrimci sosyalist işçi partisi'nin temsil ettiği troçkist akım.