şükela:  tümü | bugün
 • tetanoz hastalığının etkeni, anaerob bir bakteridir.
 • toksinin 2,5 nanogrami (kg basina) bir insani oldurmeye yetecek olan anaerob bakteri seysi. sporlari toprakta, insan ve hayvanlarin bagirsaklarinda bulunur ve genellikle enfekte olan insan bu sporlara maruz kalir. jeneralize, bas, yenidogan ve lokalize tetanoz hastaliklarinin sebebidir. bunlardan jeneralize olani en sik gorulur, bas ve yenidogan tetanozlari ise en oldurucu olanlaridir. lokal tetanoz genellikle daha iyi seyirlidir.
 • zorunlu anaerob, peritriköz flagellalarıyla hareketli ve terminal sporlu bir bakteridir. tetanoz etkenidir. sporları toprakta bulunur ve genelde kirli yaralarla bulaşır. uygun ortam sağlanırsa orada gelişir ve ekzotoksinleriyle hastalık oluşur, invazyon yapmaz. iki tür ekzotoksini vardır. tetanolizin adı verilen oksijene duyarlı toksin ve tetanospazmin adı verilen ısıya duyarlı nörotoksin.tetanospazmin nonkonugatif bir plazmid ile kodlanır. tetanospazmin retrograd olarak aksonlar yoluyla mss’ne ulaşarak özellikle medulla spinalis ön boynuz afferent motor nöronları etkiler ve inhibitör nörotransmitter ( glisin,gaba,...) salınımını inhibe ederek spastik bir felç oluştururlar.

  kuluçka süresi yaklaşık 2 haftadır. önce çene kasları kasılması ile ağzı açamama*, sonra bir sırıtma görüntüsü*, kaslarda kasılmalar ve klonus, her türlü uyarıya kasılmalarda artışla yanıt gözlenir. sonra tüm kaslarda kasılmalarla yay gibi kıvrılma* gözlenir. solunum felci, otonom sisnir sistemi tutulumu bulguları gelişir ve ölüm nedeni en sık aspirasyon pnömonisi olmaktadır. şuur tüm evrelerde açıktır, his kaybı ve ateş görülmez.

  umblikusun kesilmesi sırasında asepsi kurallarına uyulmaması nedeniyle yenidoğan tetanozu* görülebilir. yenidoğanda ilk görülen bulgu emme güçlüğüdür.

  kriminal abortus olgularında puerperal tetanoz, yara yerinden yapılan kültürlerde terminal sporları ile rakete benzeyen c. tetani tanınabilir. bakteri saptanması ve üretilmesi sık değildir ve tanı genelde klinik olarak konur. çünkü çok az sayıda bakteri vardır, zor ürer ve bakteriler oksijene duyarlıdır. tedavide sedasyon, uygun koşullarda bakım, tetonoz antitoksini ve antibiyotik uygulanır. penisilin ya da metronidazol tedavisi, mümkünse debridman, yoğun bakım şartları gereklidir. tetanoz anti toksini ise hastanın aşılanma durumunun bilinmediği ve eksik aşılandığı durumlarda büyük ve kirli yara varsa yapılır.
 • insan ve hayvanlarda tetanus hastalığının etkenidir. sporlar doğada yaygın olarak
  bulunduğundan sık temas içinde olunmasına rağmen sağlam dokuda sporlar açılıp
  üreyemediği için hastalık sık görülmez. trafik kazaları, harp yaraları, açık kırıklı yaralar, çivi
  ve benzeri paslı cisimlerin batma ve kesikleri, göbek bağı yaraları nekrotik doku yapısı
  oluşumuna neden oldukları için sporların açılıp üremelerine neden olur.
  bakterinin veya sporunun vücuda alınmasından 6 –14 günlük kuluçka döneminden sonra
  hastalık enfeksiyon yerinde oluşan ağrı ve uyuşukluk hissi ile başlar. terleme, ense sertliği,
  çene kilitlenmesi ve kol ve bacaklarda kas sertleşmesi görülür. tedavi edilmeyen hastalarda yutkunma ve solunum kaslarında oluşan
  spazmalar sonucunda ölüm görülebilir
 • tetanoz etkeni, spor yapan anaerop gram pozitif bir basildir. clostridium ailesinde clostridium botulinum, clostridium perfringens, clostridium difficile adlı 3 kötü kardeşi daha vardır.
  toksoid aşı ile kendisinden korunulur.