şükela:  tümü | bugün
 • while(!olmedin){isegit();evegel();yemekye();osbircek();uyu();uyu();sabahkalk();uyu();if(geckaldin)uyu();if(gettime()<10:00am)uyu();if(intihar)halt();}
 • veya;

  gun: call kalk
  cmp saat,10am
  jg gec
  mov cx,8 saat
  is: call calis
  loop is
  jmp don
  gec: call uyu
  don: call yemek
  call tv
  call uyu
  cmp hf,1 { hf = hayat flag }
  je gun
 • if else then döngülerinde dönüp dönüp durmak
 • ;script hayat.ini;

  if ( $date == today ) {
  if ( $time(h) < 9:00 ) { goto sleep }
  if ( $time(h) > 9:00 ) { goto isvarolum }
  }

  :sleep
  echo uyu
  end

  :isvarolm
  wakeup
  if ($bayram = true ) { echo git el op }
  else {
  echo sittiret
  gowork
  halt
  }
 • while(1) {
  }
 • portekizdeki versiyonu farkli:
  "if sheis => 18 then
  response.write "lets go to the bedroom to make love!"
  elseif sheis < 18 then
  response.write "büyüde gel"
  end if

  what is büyüde gel? for me is the same as "lets go to the
  bedroom to make love!"
  :)
  <16 is a problem though..." - p. maciel
 • hiperaktif coderler gozunden:

  while(1)
  {
  fork()
  }
 • main (void)
  {
  /*
  program of everything (made simple)
  */

  dunya=null;
  evren=null;
  hatun=matun=null;
  olum->next=null;
  return;
  }
 • sürekli bir resourceları etkin kullanma ve optimizasyon çabası...