şükela:  tümü | bugün
 • tek maddeyle ideal demokratik yönetimler ile kabile-cemaat-çete yönetimleri arasındaki küçük anlayış farkıdır.
 • kendisi birinci dönem sınırdan dd ile geçtiğim aptal demaokrasi teorileri sınav sorumdu.. bi daha karşılaşmamak umuduyla..
 • çoğulcu demokrasi ilgili ülkedeki tüm grupları (dini : şii-sünni ayrımı olmadan, ırki: türk-kürt, siyasi:sağ-sol ayrımı olmadan ) demokrasiye katmak ister. hepsinin istek ve ihtiyaçlarını dikkate alır.

  çoğunlukçu demokrasi ise o ülkedeki baskın grup kimse (sünni, türk, sağ vb.) o grubun istek ve ihtiyaçları tüm ülkeye zorla kabul ettirilir. bu yasalarda, hukukta ve yerel yönetimlerde ciddi şekilde hissedilir.

  soru : sizce akp hükümeti hangisine dahildir?
  cevap : hiçbiri. bence ileri demokrasi*.

  (bkz: #3182728)
 • çoğulculuk ve çoğunlukçuluk demokraside yanlış kullanılan kavramlar. demokrasinin başına sıfat olarak gelmeleri doğru değil. demokraside çoğulcu olması gereken ile çoğunlukçu olması gerekenler farklıdır. doğru anahtarı doğru kilide sokmak lazım. demokraside, yasama, yargı, toplumun yapısı hep çoğulcu olur, ama yürütme çoğunlukçudur demokraside. öyle olmalıdır. demokrasi, çoğunluğun iradesinin, azınlığın haklarını ihlal etmeden belirleyici olması demektir en kaba haliyle. bir grup insan arasında tercih ve yönelim çatışmasının aritmetik, mantık ve hukuk yoluyla çözülmesinin adıdır demokrasi. çoğunlukçuluk, çoğunluğun iradesinin; çoğulculuk ise azınlığın haklarının teminatıdır demokraside. demokrasi çoğulcu olur, çoğunlukçu olmaz ezberi yanlıştır. demokrasi hem çoğunlukçu hem çoğulcu olur. ama bunları yerli yerince kullanarak. uzlaşma ve çoğulculuk adı altında çoğunluğu, hak ihlali içermeyen iradesinden taviz vermeye zorlamak faşizmin ilk adımıdır. çoğunluğun iradesinin belirleyici olmasını engellemenin tek meşru yolu, onun hak ihlali içerdiğinin hukuken sabit olduğunu ispat etmektir. yasama, kural koyan normatif iktidar olduğu için halkın tamamının temsil bulduğu çoğulcu yapıda olmalı. çünkü kuralı toplumun tamamı koyar. yargı, icrayı ve norm koymayı engelleme hakkına sahip negatif iktidar olduğu için halkın tamamını temsil edecek kadar çoğulcu olmalı. yürütme ise icraya yetkisi olan pozitif iktidar olduğu için halkın en az yarısından fazlasına dayanmalı. halkın yarısından fazlasına dayanan bir erki ancak halkın tamamını temsil eden erkler engelleyebilir durumda olmalı. mantıklı olan bu. çatışan yönelim ve tercihlerin olduğu yerde çoğulculuk olsun diye herkesin tercihlerini eş zamanlı gerçekleştirmek mümkün değil. e tercihler çatıştığında hangi tercihin hayata geçeceğini nasıl belirleyeceksin? sayıyla ve hukukla. nasıl ki çoğunlukçuluk hukukta haksızı haklı çıkarabilirse, çoğulculuk da iktidarda azınlık tahakkümü doğurur. tercihlerin çatıştığı bir noktada azınlık, tercihim hayata geçsin diyemez. çoğunluğun tercihi hayata geçerken haklarım korunsun diyebilir.
 • n ve c harfleridir.
 • empresyonizm ile ekspresyonizm arasındaki fark kadar küçük olmayan fark. bir yerde şu versusı yapmak istemiştim aman be.