şükela:  tümü | bugün soru sor
 • belli bir seviyede bilinç kazanmış ve artık varlığı sorgulamaya başlamış gençlere, cami dedeleri tarafından tembihlenen cümle.

  .

  "rabbim aklıma şüphe düşürme diye dua etmek, rabbim aklım iyi çalışmasın diye dua etmektir."
  bkz.
 • tamamen doğru bir sözdür ve bende tavsiye ederim. düşünmek aklı geliştirir, zekayı ilerletir. hali ile aklı çalışan insanlar dini inançlarını sorgulamaya ve gerçeklerle yüzleşmeye başlar.
  cehalet mutluluktur gençler, cami amcalarını dinleyin ve düşünmeyin.
 • dinî duygular bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten yaşlılığa doğru hayatı kuşatır. başlıktaki öneri, tabiatı gereği hakikati sorgulamaya meyilli olan aklı, atmaya başladığı andan itibaren duygusal olarak dinî motiflerle beslenen böyle bir kalple hasım yapar. yine bütünlüğü içerisinde ele alındığında insan varlığının bir diğer unsuru olan ve aklın önüne set çekebilme becerisi olan kalp çoğunlukla bu husumetten galip çıkar. lâkin bu çatışma insanın bireysel bütünlüğünü zedeleyecek ve onarılmaz bir çatlak meydana getirecektir. böylece kuş kafese girmeye hazır olur. kalbin ve aklın doğasını bu şekilde iyi okuyan şarlatanlar dinin dogmatikliğini -bu dogmatizmin taşeronluğu yapan aileler aracılığıyla- körpe bilinçlere bu şekilde perakende olarak yerleştirip bir yandan da dünyaya toptan dağıtım yapmışlardır. ve nihayet dogmalar, güdümlü din retorisyenlerinin "kalpleri" ikna becerisi ile daha da kökleşmişlerdir. üstelik "ispat/kanıt aramak şüpheye işarettir." önermesi ile rasyonel sorgulamaya meyilli zihinleri baştan mahçup/suçlu bir pozisyona düşürmeyi becermeleri de önemli ve önemli olduğu kadar sinsi bir toplum mühendisliği örneğidir.