şükela:  tümü | bugün
  • pleblerin haklarını patricilere karşı korumaya çalışıp, çeşitli kararlar aldıkları meclistir. comitia tributa, comitia centuriata’nın yanında, birbirine eşit hukuki haklara sahip, ikinci bir halk meclisi olmuştur. söz konusu pleb meclisinin kararları -plesbiscita-, bütün halk meclislerinde çıkan kanunlara -leges- eşit tutulmuştur. imparatorluk dönemine gelindiğinde, roma topraklarının aşırı genişlemesi, uzak bölgelerde yaşayan roma vatandaşlarının bu meclislere katılımını giderek güçleştirmiştir. imparator augustus’un roma dışındaki vatandaşlara bulundukları kentlerde oy kullanabilme kolaylığı getirmesi ise, düşünülenin aksine meclislerin önemini yitirmesine neden olmuştur.