şükela:  tümü | bugün
 • 1922'de istanbul'da doğmuş yunan asıllı felsefeci. uzun yıllar fransa'da yaşamış ve eserlerini fransızca yazmıştır. 1950'li yıllarda "sosyalizm ya da barbarlık" dergisinin editörlüğünü yaptı. eleştirel marksizm'in öncülerindendir. geçtiğimiz yıllarda öldü.
 • sosyalist düşünür. 15 yaşındayken yunanistan’da illegal genç komünistler örgütü’ne üye oldu, daha sonra örgütün bürokratik yapısını fark ederek troçkistlere katıldı. bir süre sonra troçkizmi de yetersiz buldu ve fransa’ya geçip “sosyalizm ya da barbarlık” dergisinin çıkarılmasına öncülük etti. 1997 de fransa’da öldü.

  marksizmin, bir yandan insanların tarihi şekillendirdiğini iddia ederken diğer yandan da tarihin dönüştürülemez yasaları olduğunu savunmasının çelişki taşıdığını iddia etti. mutlak-tek doğru arayış ve anlayışının devrimci düşünüşün önündeki en büyük tehlike olduğunu öne sürdü. tarihte ahlaki anlamda bir ilerleme olmadığını, ilerlemenin yalnızca üretim araçlarında olduğunu savundu. marx’ın, kapitalist düzende işçilerin gittikçe daha da yoksullaşacağı iddiasını, insanları tarih yasalarına göre hareket eden nesneler olarak görmesine bağladı. castoriadis’e göre insan tarihi şekillendirendi ve bu yüzden marx’ın dediğinin aksine mücadele ederek çalışma saatlerinin azaltılmasını ve ücretinin artmasını sağlamıştı.
 • '' tüketimin ve azınlık zevklerin tutsağı, ortak sorunlara tepkisiz, küstah ve konformist bir insan tipi yaratılıyor. çağımız, bulanık, tembel bir genelleşmiş konformizm çağına dönüştü '' şeklinde felsefenin güç kaybetmesi ve miskinliğin yükselişine domaines de l'homme - les carrefours du labyrinthe 2 de yer alan metinlerden oluşan '' domanines de l'homme le monde morcele '' dünyaya, insana ve topluma dair isimli kitabın sahibi, dünyaya kendi darlığından çok dünya genişliğinde bakabilmiş düşünce adamı.
 • kendisiyle ilgili ufak bir kaynakça:

  cornelius costariadis, "socialism or barbarism" (1949) political and social writings, çev. david ames curtis, minneapolis: university of minnesota press, 1988.

  cornelius costariadis, "on the content of socialism", political and social writings cilt 1, bölüm 1; cilt 2 bölüm 2 ve 3.

  cornelius costariadis, "modern capitalism and revolution". (marx'ın düşen kâr oranı argümanı, sermaye artışı artıdeğer artışından daha hızlı olur, gerekçesiz varsayımına dayanır, diyormuş)

  macar ayaklanması çözümlemesi için bkz. cornelius costariadis, political and social writings cilt 2 içindeki "the proletarian revolution against the bureaucracy".
hesabın var mı? giriş yap