şükela:  tümü | bugün
 • 10 mart 2020 doğum tarihi ile içinde olduğumuz durum. takip etmemiz ve kontrol edilmesi gereken konular olmasına rağmen hastaneye gitmekte tereddüt edilebilen bir dönem.
 • covid-19 salgını sadece erişkinlerin değil çocukların da hayatını büyük ölçüde değiştirdi, hatta onların hayatı belki bizlerden bile çok değişti. bu süreçte ebeveynlerden danışma amaçlı aldığım mesajlara yanıt olarak onlara gönderdiğim, çocuk ve genç psikiyatrisi derneği'nin oluşturduğu kapsamlı rehberi buraya da eklemek istiyorum.

  bu rehber “türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği” tarafından covid-19
  salgını sırasında çocukların, gençlerin ve ailelerin ruh sağlığını desteklemenin
  yanı sıra, baş etme becerilerini, psikolojik iyilik hali ve dayanıklıklarını
  arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. hepimiz belirsiz ve sıkıntılı bir dönemden
  geçiyoruz. bu dönemi ruhsal olarak en az zararla atlatmak hatta bu zorlu
  dönemden anlamlı dersler çıkarmak bile mümkün olabilir. bizim neslimizin
  bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar büyük ve küresel boyutta, evrensel bir kriz
  ile karşı karşıyayız. tüm dünyayı derinden etkileyen ve bazı olgularda ölümcül
  olabilen bir salgından ruhsal açıdan etkilenmek “normal” bir durumdur.
  kaygılanmak ve korkmak son derece insani duygulardır ve bu duygular abartılı
  ve sürekli olmadığı zamanlarda hastalık düzeyinde yaşanmayabilir. fakat küçük
  çocuklar bilişsel gelişim düzeyleri ve kısıtlı tıbbi bilgileri nedeni ile hastalıkları,
  salgınları ya da virüs gibi konuları anlamakta ve adlandırmakta zorlanabilirler.
  gerçekçi olmayan bakış açısıyla kaygı uyandıran değerlendirmeler yapabilirler.

  özellikle ailelerin bu süreçte aşırı kaygılı, korkutucu, aşırı titiz, koruyucu
  kollayıcı yaklaşımları olabilmektedir. anne babaların abartılı panik hissi,
  çocukların ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. aslında tüm
  dünyada aynı anda yaşanan bu olağan dışı durumda, bu tarz duyguların
  yaşanması, istenmeyen düşüncelerin akla gelmesi ve rutin davranışların
  değişmesi de şaşırtıcı değildir.

  kaygılı ve korkulu olmanın çok doğal hatta şu dönemde gerekli ve işlevsel
  olduğunu kabul etmek durumundayız. çünkü bu duygular olumsuz olsa da bizim
  önlem almamızı, gerekeni yapmamızı sağlıyor. bu durum ile ilgili kaygı ve
  korku hiç olmasa insanlar hiçbir önlem almazlardı. çocuklara da kaygı ve
  korkunun, hastalıkla ilgili olumsuz düşünce ve öngörülerin, bizi korumak için
  böyle zamanlarda önlem almamızı sağlamaya çalışan beynimiz tarafından
  üretildiğini, beynimizin işinin bizi korumak için düşünce ve duygular üretmek
  olduğunu onların anlayabileceği dilde anlatabiliriz. ancak kaygı ve korku
  abartılı olursa insanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi kişinin
  doğru, etkili ve zamanında tepki vermesini zorlaştırabilir. tıpkı donup kalmak
  ve kitlenmek gibi. hâlbuki kabul edilebilir düzeyde bir kaygı ve korku “ne
  yapılabileceği” üzerinde karar vermeyi kolaylaştırabilir.

  belli yaş gruplarında çocukların ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerilerini
  kazanmalarını sağlayan belli aktiviteler ve durumlar vardır. bunlar 3-6 yaş
  grubu için oyun ve okul öncesi eğitim, 6-10 yaş arası için okul ortamı ve
  öğretmenler ve yaşıtlarıyla ilişki kurmak, ergenler için akran grupları ve
  okuldur. şu anki salgın durumunda tüm bunların askıya alınması ve gene aile
  dışı ve aile içi rutinlerin bozulması çocukların ruhsal, sosyal, akademik, motor,
  zihinsel gelişimlerini sekteye uğratabilir hatta farklı psikiyatrik sorunların ortaya
  çıkmasın zemin hazırlayabilir veya zeminde olan bazı sorunların (takıntı,
  saplantı, mükemmeliyetçilik, sağlık kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile ilişkili
  bozukluklar, depresif duygu durum, kaygı ile ilgili durumlar, sanrısal
  durumlar....) ağırlaşmasına yol açabilir. bu dönemde ebeveynlerde ortaya
  çıkacak abartılı ruhsal etkilenme de çocukların ruhsal etkilenme derecelerini
  ağırlaştırabilir ayrıca tüm ailenin süreci yönetmeleri ve bu durumla baş etme
  becerilerini olumsuz etkileyebilir.
  yani çocukların bu zor dönemden en az psikolojik sıkıntılarla geçirmesi
  anne babanın ruh sağlıyla yakından ilişkilidir. evde panik halinde ne
  yaptığını bilmez şeklide hareket eden anne babaların çocuklarına da kaygı
  bulaştırması kaçınılmazdır. kendi kaygı durumumuzu kontrol etmenin gerekli
  olduğu bilinmekle birlikte bunu gerçekleştirmek söylendiği kadar kolay
  olmayabilir; ama imkansız da değildir.

  kaygıyla baş etmede belki de en önemli nokta kişinin karşı karşıya
  bulunduğu riskin boyutlarını net olarak belirleyip, kontrolü dahilinde
  yapabileceklerini uygulamaya çalışmasıdır. bunun da en iyi yolu doğru
  kaynaktan bilgi almaktır. ülkemizde halihazırda görev yapmakta olan sağlık
  bakanlığı koronavirüs bilim kurulu doğru bilgilenme için çok önemli bir
  kaynaktır. yine enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, mikrobiyoloji, halk
  sağlığı uzmanları ve ruh sağlığı çalışanları gibi konunun ehli kişilerin
  söyledikleri dışında basılı ve sosyal medyada yer alan spekülatif açıklamalara
  itibar edilmemelidir. anne baba doğru bilgilenip kendisinin ve çocuklarının
  karşı karşıya olduğu riskleri ve yapması gerekenleri netleştirirse çocuklarına
  güven duygusunu aşılayabilecektir.

  bu süreçte anne-baba medya ve sosyal medya okur yazarlığı konusunda da
  etkin adımlar atmalıdır. çocukların haberleri izleme süresini sınırlı tutmak,
  korkutucu görüntüler içeren videolar ve görsellerden uzak tutarak olumsuz
  haberlere ebeveyn denetimi olmadan doğrudan maruz kalmalarını engellemek
  anne babaların kontrolündedir. çocuk ve ergenlerin bunlardan korunmaları ve
  doğru, gerçekçi bilgiye ulaşmaları sağlanmalıdır.

  çocuklar aileleri ve öğretmenlerinin tepkilerini izler ve öğrenirler. sizin
  haberlere nasıl tepki verdiğiniz, diğer yetişkinlerle aranızdaki konuşmalar
  çocukların nasıl hissedeceği konusunda belirleyici olacaktır.
  anne baba kaygı yaşasa da abartılı ve yapmacık şekilde çocuğa hiçbir
  sorun yokmuş gibi yaklaşmaları, çocuk etkilenmesin diye abartılı rahat ve
  uygun olmayan aşırı güven verici ifadeler kullanması durumunda çocuklar ve
  ergenler bu durumu sezebilirler. kendilerinden bir şey saklanıyormuş hissi ve
  ailelerine duydukları güvenin kaybı, süreci daha endişeli geçirmelerine neden
  olabilir.

  güvende olma duygusu afet zamanlarında çocukların en fazla ihtiyacı olan
  şeydir. çocuklara zor bir dönemden geçildiğini belirtmek ama ailece yapılması
  gerekeni yapmaya çalıştığımızı ve onları korumak için dikkatli olduğumuzu
  göstermek (yani sadece söylemek değil yaşatmak) ebeveynlerin yapması
  gerekenlerin en başında gelmektedir.

  çocukların kaygı ve korkularını anlamak, kabul etmek ve bunlara yönelik
  uygun gerçekçi onların anlayabileceği dilde bilimsel açıklamalar yapmak
  çocuklar için çok daha yararlıdır. “takma kafana”, “iradenle yenersin”, “sen
  büyüdün niye korkuyorsun ki”, “korkmanı anlamıyorum” vs gibi kuru tavsiyeler
  ve çocuğun kaygı ve korkusunu yok saymak çocuğun kafasını karıştırabilir. tam
  tersine kaygı, korku ve panik hissini arttırır, anlaşılmadığını hissetmesine yol
  açar.

  covid-19 salgınının etkilenen insanlara yardım eden pek çok kişi olduğunu,
  sağlık çalışanlarının, hastanelerin, devletlerin ve toplumun elinden geleni
  yaptığını çocuklara anlatın. işler yolunda gitmediğinde yardım edecek
  insanların olduğunu öğrenmeleri biraz rahatlamalarını sağlayacaktır. resmi
  makamlarca bazı şeylerin yanlış veya geç yapıldığı gibi düşünceleriniz varsa
  bunları lütfen çocuklarınızla paylaşmayın.

  gelişimsel dönemlere özgü yaklaşım önerileri

  okul öncesi

  belli yaş gruplarında çocukların ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerilerini
  kazanmalarını sağlayan faaliyetler vardır. bunlar 3-6 yaş grubu için oyun ve
  okul öncesi eğitim, 6-10 yaş arası için okul ortamı ve öğretmenler ve yaşıtlarıyla
  ilişki kurmak, ergenler için akran grupları ve okuldur. şu anki salgın durumunda
  tüm bunların askıya alınması ve rutinlerin bozulması çocukların ruhsal, sosyal,
  akademik, motor, zihinsel gelişimlerini sekteye uğratabilir. kimi zaman bu
  durum farklı psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasın zemin hazırlayabilir veya
  zeminde olan bazı sorunların (takıntı, saplantı, mükemmeliyetçilik, sağlık
  kaygısı, ayrılma kaygısı, travma ile ilişkili bozukluklar, depresif duygu durum,
  kaygı ile ilgili durumlar, sanrısal durumlar) ağırlaşmasına yol açabilir. bu
  dönemde anne babalarda ortaya çıkacak abartılı ruhsal etkilenme de çocukların
  ruhsal etkilenme derecelerini ağırlaştırabilir. tüm ailenin süreci yönetmeleri ve
  bu durumla baş etme becerilerini olumsuz etkileyebilir.

  özellikle küçük çocuklara aynı şeyleri defalarca tekrarlamanız gerekebilir.
  bazı bilgileri sindirmeleri için birkaç tekrar gerekebilir, ya da yoğun stres
  altındayken tekrar tekrar soru sorarak sizden güvence arayabilirler. bu
  durum belli bir ölçüde ve küçük çocuklarda normal sayılabilir ama özellikle
  obsesif-kaygılı çocuklar sürekli olarak abartılı güvence ve teminat, verilmesi,
  onaylanma isteyebilirler. onların sürekli sorduğu aynı soruya cevap vermek
  yararlı değil hatta zararlı bile olabilir. çok fazla onaylama, teminat isteyen bu
  çocuk ve ergenler için bazen “demin söylediğim şey halen geçerli” tarzında bir
  mesaj veren bir iletişim şekli daha yararlı olabilir.

  küçük çocuklar bakteri, mikrop, virüs gibi görmedikleri canlıları anlamak
  ve anlamlandırmakta zorlanabilirler. bunlar hakkında anlayacakları bir dilde
  bilgi verin ama her mikroorganizmanın zararlı olmadığını, hatta vücudumuz için
  yararlı birçok mikroorganizmanın olduğunu da belirtin. çocuklarımız bunları
  öğrendikten sonra uygun hijyen kuralları anlatılmalıdır.

  çocuklarda kaygıyı en çok arttırabilecek şeylerden birisi belirsizliktir.
  belirsizlik olduğunda boşlukları kendi zihninde olabilecek en kötü
  senaryolarla doldurabilir. küçük çocuklar bazı gelişme ve haberleri yanlış
  anlayabilirler; mesela sokağa çıkma yasağı olursa yemeksiz kalabiliriz, her
  hastalanan kişide hastalık ağır seyreder, bu hastalığa yakalanan herkes ölür veya
  yoğun bakımda tüplere bağlanır gibi çıkarımlarda bulunup endişelenebilirler.
  onların ne bildiğini ve düşündüğünü öğrenip onlara doğru bilgiyi aktarmalıyız.
  çocuklarımızın bizimle rahatça konuşabileceklerini, soru sorabileceklerini
  bilmelerini sağlamalı ve rahat bir sohbet ortamı sunmalıyız. ayrıca istemedikleri
  ve hazır hissetmedikleri sürece konuşmaya da zorlamamalıyız. altı yaşından
  küçük çocukların durum konusunda zaten bilgileri yoksa özellikle konuyu açıp
  bilgilendirmek gereksiz kaygılanmalarına neden olabilir.

  bu süreçte arkadaşları ile görüşememelerini özellikle benmerkezcil düşünen
  küçük yaş grubu çocukları kendi kabahatlerine yorabilirler. bu konuda açık
  ve net bir bilgilendirme yapılmalıdır.

  bu rahatsızlığın ortaya çıkışı, bu hastalığa yakalananlar, yaşlılar için uygun
  olmayan, suçlayıcı, damgalayıcı, toplumu kutuplaştırmaya iten, küçükleri
  korkutan ifadeler çocukların yanında asla kullanılmamalıdır. bu rahatsızlığa
  yakalanmanın kimsenin suçu olmadığı, kimsenin isteyerek bu hastalığa
  yakalanmadığı, saklanması veya utanılması gereken bir durum olmadığı
  mesajı çocuklara verilmeli. hastaların veya yaşlıların neden ayrı tutulduğu
  konusunda bilimsel, doğru, yaşına uygun bilgiler çocuklara verilmelidir

  ilkokul dönemi

  ilkokul döneminde çocuklar için arkadaş ilişkileri ve özellikle de
  öğretmenleri ile iletişimleri ruhsal gelişimleri ve psikolojik iyilik halleri için
  çok önemlidir. öğretmen ve arkadaşları ile mesajlaşmaları, öğretmenleri ile
  yazışmaları, telefonla konuşmaları onlar için bu süreci daha olumlu atlatmak
  için faydalı olabilir.

  çocuklara hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, riskler konusunda bilgi
  vermemek onların kaygılarını arttırmaktan başka bir işe yaramaz.
  çocuklar sözel olarak tam ifade edemeseler de olan bitenin farkındadır,
  anlamayacaklarını düşündüğümüz konuşmaları anlayabilirler veya hatalı
  olarak yorumlayabilirler ve olanların onlardan gizlenmesi sadece
  korkularının artmasına yol açar. çocuklar “annem babam benden sakladığına
  göre ortada çok daha ciddi bir sorun var” diyerek panik havasına girebilirler.

  çocukların uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders
  saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmalı, belli rutinleri korumalıyız
  (okul saatinde uzaktan eğitimi takip etme, ders ve ödevleri yapmak).

  özellikle uyku ritminin bozulması çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz
  etkileyebilir. tıpkı okul zamanında olduğu gibi uyku ve yemek saatlerini
  düzenli tutmak çocuklarda kafa karışıklığını önlemenin en temel
  yollarındandır. uyku saatlerinde kaymalar, abartılı yemek yemek (çocuğun
  daha hareketsiz olması da göz önüne alındığında) sadece ruh sağlığı değil,
  bedensel sağlığı da etkiler. beden sağlığı, obezite, teknoloji kullanımı ve
  bağımlılığı ve ruh sağlığı arasında etkileşimler olduğu unutulmamalıdır. bu
  dönemde çocukların televizyon üzerinden ve bilgisayardan dersleri devam
  ettiğinden eskisine oranla onlarla daha sık olarak birlikte ders ve ödev
  yapmak hem anne babalar hem de çocuklar için daha yararlı olabilir. çünkü
  hem çocuklar hem de erişkinler için yaşamın devam ettiği ve salgın
  haberlerinden uzak geçen bir zaman dilimi rahatlatıcı olabilecektir.

  her çocuğun kaygı düzeyi ve stresle baş etme becerileri birbirinden
  farklı olduğundan bazı çocuklar sürekli salgın hakkında konuşmak ve
  detaylandırmak isteyebilir, bazıları ise hiçbir şey yokmuş gibi davranmayı
  tercih edebilir. sürekli korona virüs hakkında konuşmak isteyen çocuklarla
  bir süre bu konuyu konuşarak daha sonra dikkatini dağıtmak gerekirken,
  hastalığı ve korunmak için yapmamız gerekenleri duymak istemeyen
  çocuklara birlikte oyun oynarken veya bir aktivite sırasında bilgi vermek
  gerekebilir. özellikle el yıkama gibi korunma becerilerini çocukla birlikte
  yürüterek hem doğru bir biçimde hastalıktan korunma önlemlerini onlara
  anlatabiliriz hem de korkularıyla daha iyi baş etmesine yardımcı olabiliriz.
  ama el yıkaması ve hijyen ile ilgili olarak bilimsel olmayan abartılı tutumlar
  takınılması çocuklarda (özellikle kaygılı, mükemmeliyetçi, fazla titiz, sağlık
  ile ilgili daha fazla kaygıları olan, yoğun olarak anne-babalarını kaybetme
  korkusu olan, obsesif, aşırı sorumluluk hissi olan çocuk ve ergenlerde)
  takıntı, saplantı, zorlantı, abartılı temizlik, bulaş ile ilgili bulguları
  tetikleyebilir ve obsesif kompülsif bozukluk gelişmesine yol açabilir. bu
  durum önemsenmeli ve profesyonel yardım arayışı içine girilmelidir.

  ergenlik dönemi

  ergenler ise karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi küçümseme eğiliminde
  olabilir, başlarına hiçbir şey gelmeyeceğini ve bu hastalığa asla
  yakalanmayacaklarını düşünebilirler. bu tutumlar ergenlerin bilişsel ve beyin
  gelişimlerinin sonucunda olur. bu tutumları hemen kendinize meydan okumak
  gibi algılayarak öfkeli yanıtlar vermek işe yaramayacağı gibi sürece uyumlarını
  daha da bozabilir, ergenleri daha savunucu hale getirebilir. böyle durumlarda
  ergeni iyice dinlemek ve onunla tartışmadan bu süreç hakkında konuşmak daha
  yararlı olabilir. dikkatli olmadıkları için öfkemizi değil endişemizi yansıtmak,
  eleştirmemek, “ben” dili kullanmak ve uygun bilimsel verileri kanıtlarla
  paylaşmak ergenler için daha yararlı olabilir.

  uygun bilimsel verileri ergen-gençlerle paylaşmak, okumalarını sağlamak
  kendilerine ayrı bir birey olarak değer verildiğini hissettirerek daha uyumlu
  ve salgın karşısında daha uygun tepkiler vermesini sağlayabilir. ergenlerle
  karşı geldikleri, öfkelendiği zaman kurallara uymaması ile ilgili endişelerinizi
  paylaşmak yerine sakinleştikleri zaman iletişime geçin. ergenlerin süreci
  evde geçirirken duygu düşünce ve yaptıklarını yazacağı bir günlük tutmaları
  önerilebilir.

  ayrıca iletişim sadece sözel değildir, sözel olmayan bir yanı da vardır,
  sizin uygun sözel olarak verdiğiniz mesajlara rağmen aile içinde süren
  olumsuz ve fazla korkulu bir iklim de çocukların kaygı ve korkularının
  abartılı ve aşırı hale gelmesine yol açabilir. en doğrusu çocuklarla ve
  ergenlerle sadece doğruları konuşmalı, korona virüs salgını ve yapmamız
  gerekenleri kısa ve anlaşılabilir şekilde belirtmeliyiz. olumlu çerçeveleme,
  olayların iyi yanlarını vurgulamak önemlidir ama sorulara açık ve dürüst bir
  şekilde yanıt vermek en doğrusudur. çünkü çocuklar yaşları ne olursa olsun
  bir şeylerin gizlendiğini eninde sonunda anlarlar ya da bir şekilde öğrenirler.

  bu dönemde ev içinde ailece yapılacak aktiviteler

  ailece yapılacak aktiviteler de ruh sağlığımızı korumak için çok yararlı
  olabilir. anne babayla oyun oynamak, resim yapmak, kitap okumak ya da
  birlikte yemek hazırlamak gibi aktiviteler çocuklarımızın kaygıdan uzak
  kalmasına ve anı yaşamalarına yardımcı olabilir. unutulmamalıdır ki bir çocuk
  veya erişkin için “kendini faydalı hissetmek” ya da “bir şeyi başarabilme
  duygusu” en önemli ruhsal desteklerdir. sabah akşam yüzlerce kaynaktan haber
  takip etmektense çocuklarımızla birlikte kaliteli vakit geçirmek çocuklarımızı
  olduğu kadar anne babaları da bir nebze olsun rahatlatacaktır.

  özellikle “özel saat uygulaması” ile çocuklarla ebeveynin çocuğun
  yönlendirdiği bir oyun (20-30 dakika) oynamaları çok yararlı olabilir. bu
  yaklaşımda çocuğun yönlendirdiği oyuna katılan ebeveynin aklında iş veya ev
  işleri ile ilgili hiçbir şey olmamalıdır. özel zaman, çocuğun kaygı ve korkularını
  ifade etmesini sağlayabilir, ayrıca ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirebilir.
  akşam yemeği birlikte yenmelidir. böylece akşam yemeği bir iletişimetkileşim aracı haline dönüştürülmelidir. bu sırada televizyon açık olmamalı,
  kimsenin önünde tablet-telefon olmamalıdır.

  evde herkesin katıldığı, televizyon ve teknolojik materyallerin açık olmadığı
  kitap okuma saatleri düzenlenebilir. gene birlikte kutu oyunları, adam asmaca,
  isim-bitki-hayvan, kelime oyunları, sessiz sinema.. gibi oyunlar oynanabilir.
  özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar veya otizm,
  zihinsel yetersizliği olan çocukların evde kalma ile hareketliliklerinde,
  saldırgan davranışlarında artış olabilir. bu tarz durumlarda takip eden
  hekimle en azından telefonla irtibat kurmak, yararlı olabilecek girişimleri
  öğrenmek (ilaç dozu ayarlaması gibi...) faydalı olabilir.

  ailece egzersiz yapmak eve kapandığımız günlerde hem ruh sağlığı, hem de
  hareketsiz kalınılan bu dönemde beden sağlığına olumlu katkıda (obeziteyi
  önleme) bulunacaktır. bu özellikle hareketli ve dikkat sorunları olan
  çocuklarda (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) daha da önemli olabilir.
  kısa süreli ve basit egsersizlerle başlayıp, tüm aile bireylerini katarak oyun
  haline çevrilen aktiviteler terapi görevi yapacaktır. onun için bahane bulmadan,
  olanaklar ölçüsünde ve kısa süreli egsersizlere hemen başlamalıyız. zaten çeşitli
  kurumların evde yapılabilecek basit ama çok yararlı egsersiz videolarına çeşitli
  kaynaklardan kolayca ulaşabilmekteyiz. düzenli egzersiz depresif duygu durum
  gelişmesini de engeller. dışarı çıkılamadığı için de günlük egzersizler uykuya da
  yardımcı olabilir fakat yatma saati öncesi yoğun egzersizler özellikle uyku
  sorunu ve hareketliliği fazla olan çocuklarda uykuya geçişi zorlaştırabilir.

  ne zaman çocuk psikiyatristine danışmalı

  bazen bütün çabalarımıza karşın çocuklarımız bu felaket dönemlerinden
  çok etkilenebilmektedir. çocukların ruhsal olarak olumsuz
  etkilenmelerinin en önemli belirtisi huy değişiklikleridir. eskisine göre daha
  sinirli veya hırçın olma, içe kapanma, etrafa ilgisizlik, ölüm düşünceleri, uyku
  ve iştah değişiklikleri, takıntılı davranışlar, kolay ağlama, çiş/kaka kaçırma,
  yalnız yatamama ve korkularda-kaygılarda artış en sık gözlenen belirtilerdir. bu
  dönemde anne babanın çocuklarındaki değişikliklere ani tepkiler vermemesi ve
  “normal zamanlara” göre daha anlayışlı davranması gerekmektedir.

  unutulmamalıdır ki eskiden tek başına yatabilen çocukta bu dönemde gece
  korkularının başlaması ona kızılarak düzelmez. bu süreçte çocukla beraber
  yatılmayabilir ama yanına gündüz oynadığı sevdiği bir oyuncağı vermek,
  yatağına yatmadan-oturmadan sandalye veya minderde oturarak uykuya
  dalmasını beklemek, kitap okuyarak uykuya geçişini kolaylaştırmak önerilebilir.
  nasihat vermek veya kızıp bağırmak yerine bu dönemin daha iyi
  atlatılabilmesi için çocuğumuzla yaşadığı sıkıntıları konuşmak en doğru
  yöntem olacaktır. ama yaşanan belirtiler anne babanın doğru yaklaşımıyla
  önlenemiyorsa çocuk ve ergen psikiyatristine danışmak (öncelikle telefonla veya
  online olarak) en doğru yol olacaktır.

  bir diğer önemli nokta bu hassas dönemde çocuklarımızı fazla
  eleştirmekten kaçınmamız gerektiğidir. anne babanın ailece çoğu zamanın
  evde geçtiği bu dönemde çocukların hatalarına daha fazla dikkat ettiklerini ve
  uyardıklarını görüyoruz. oysa hepimiz için zorlu olan bu dönemde “olumsuza
  değil olumluya dikkatimiz yöneltmek” gereklidir. çocuklarımızın olumsuz
  yaptıklarını görmezden gelmeye çalışmak ya da kısaca uyarıp konuyu
  uzatmamak gerekirken, yaptıkları olumlu davranışı anında ve çok abartmadan
  takdir etmek en doğru yol olacaktır. kısacası hepimiz için zorlu olan bu
  dönemde çocuklarımızın her zamankinden daha kırılgan bir yapıda
  olabileceklerini göz önünde bulundurup, başta ders başarısı olmak üzere her
  konuda onlardan beklenti düzeyimizi azaltmalıyız. bu onların her istediğinin
  yapılması anlamına da gelmemektedir.

  bu süreçte özellikle büyükanne ve büyükbaba gibi aile üyelerini
  görememelerinin onlarla ilgili değil, büyüklerimizin sağlığı ile ilişkili olduğu
  konusu üzerinde durulmalı, onlarla telefon, online görüntülü olarak iletişim
  kurmaları sağlanmalıdır.

  ancak bazı durumlar vardır ki, bunlar psikiyatrik aciller olarak kabül edilir,
  bunlara acil müdahalede bulunulması için çocuk ve ergen psikiyatrisi
  kliniklerine acil olarak başvurulmalıdır. bu durumlar şöyle özetlenebilir;
  • ani, şiddetli ve daha önce olmayan abartılı davranış değişiklikleri (kendi
  kendine konuşma, olmayan şeyler görme veya duyma, aşırı delirmiş gibi
  mutlu olma, yeme-içme reddi, hiç konuşmama, hareketlerin yavaşlaması, donup kalma, uygunsuz cinsel davranışlar, saldırganlık, paranoya, zarar
  göreceği korkuları, kendisine kötülük yapılacağı korkusu, arkasından iş
  çevrildiği düşüncesi, uyku miktarında belirgin azalma ama buna rağmen aşırı
  enerjik olma, hiç yataktan çıkmama, odadan hiç çıkmama, televizyon/radyodan korkma, abartılı olarak kendini sosyal çevreden soyutlama,
  düşüncelerinin yayıldığı düşüncesi, davranışlarının başkaları tarafından
  kontrol edildiği şüphesi, aşırı yiyip kusma atakları, aşırı zayıflama....)
  • madde kullanım şüphesi
  • küçük çocuklarda kısa sürede başlayan veya daha önceden de olan ama
  ağırlaşan ilişki kurmama, göz temasında azalma, dil-konuşma becerilerinde
  gerileme, ismine bakmama, bay-bay yapmama, bakışların aşağıya kayması,
  oyuncakların uygun şekilde kullanılmaması, zihinsel becerilerde gerileme,
  öğrenildiklerin unutulması, insanlardan ziyade eşyalara ilgi, evde yalnız
  kalmak isteme, düz-mekanik-kalıpsal konuşmalar, konuşulan şeylerin
  tekrarlanması, iletişime yönelik olmayan tekraralayıcı-kalıpsal konuşmalar,
  tekrarlayıcı hareketler (kanat çırpma, kendi etrafında dönme, ters-ters bay
  yapma, parmak ucunda yürüme, garip el hareketleri), sese aşırı duyarlı hale
  gelme (kulaklarını kapatma), yan bakış, nesneleri garip şekilde inceleme,
  ebeveynden ayrılmaya tepki vermeme, alıp başını gitme, amaçsız ileri geri
  koşmalar, dönen cisimlere ilgi, utanmanın azalması....
  • intihar girişimi, kendine zarar verici davranışlar, intihar ve ölümden sık söz
  etme
  • obsesif-kompülsif yani saplantılı, zorlantılı, takıntılı davranışların ileri
  derecede olması veya artması
  • tanı konulmuş bir psikiyatrik bozukluğu olan olgularda tablonun dramatik
  değişmesi (depresif bir ergenin bir anda abartılı mutluluk, hareketlilik,
  uyksuzluk yaşaması gibi)
  • aşırı artmış, intihar düşüncelerinin de eşlik ettiği panik ataklar
  rutinlerin oluşturulmasının, günlük hayatın koşullar elverdiğince
  sürdürülebilmesi anlaşılacağı üzere önemlidir fakat unutulmamalıdır ki, bu
  rutinler ve aktiviteler her birey için ve her aile için farklı farklı olabilir. yine bu
  süreçte bu rahatsızlığın ortaya çıkışı, bu hastalığa yakalananlar, yaşlılar için
  uygun olmayan, suçlayıcı, damgalayıcı, toplumu kutuplaştırmaya iten, küçükleri
  korkutan ifadeler çocukların yanında asla kullanılmamalıdır. bu rahatsızlığa
  yakalanmanın kimsenin suçu olmadığı, kimsenin isteyerek bu hastalığa
  yakalanmadığı, saklanması veya utanılması gereken bir durum olmadığı mesajı
  çocuklara verilmelidir. hastaların veya yaşlıların neden ayrı tutulduğu
  konusunda bilimsel ve doğru bilgiler çocuklara yaşlarına uygun bir biçimde
  anlatılmalıdır.

  `çocuklarla korona virüs hakkında
  konuşmak`

  - çocuklara kendilerini ifade edip soru sorabilecekleri rahat,
  destekleyici ve esnek bir çevre sağlayın; ancak çocukların
  konuşmaya hazır olmadığı durumlarda onları bu konuda
  konuşmaya zorlamayın.
  - çocuklarla dürüst, açık ve net konuşun, senaryolaştırıp
  konuyu fazla süslemeyin; çünkü eninde sonunda doğruyu
  öğrenirler ve sizinle olan güven ilişkileri bozulur.
  - söz ve ifadelerinizi çocuğun yaş, dil ve gelişimsel düzeyine
  uygun şekilde seçin.
  - çocuğunuza net ve doğru bilgiler verin. kafa karışıklığına
  yol açmayın
  - aynı soruya defalarca yanıt vermeye hazırlıklı olun. bazen
  çocuklar için durumu anlamak ve anlamdırmak biraz güç
  olabilir, zaman alabilir. bazen de çocuk güven duygusunu aynı
  soruyu defalarca yanıtlatarak sağlar
  - çocukların duygu, düşünce ve tepkilerini anlayın ve
  anlamlandırın. onların soru ve kaygılarının yerinde ve uygun
  olduğunu, kaygılanmakta haklı olduklarını ifade edin.
  - unutmayın çocuklar sorunları kişiselleştirmeye eğilimlidir.
  bu yüzden kendileri, aileleri, arkadaşları ve uzakta yaşayan
  akrabalarla ilgili çok endişeli olabilirler.
  - güvence verin ancak gerçekçilikten uzaklaşmayın. ona evinde
  güvende olduğunu söyleyebilirsiniz ama bulunduğunuz
  bölgede hiç korona virüse yakalanan olmadığını söylemeniz
  uygun olmaz.
  - korona virüs salgınından dolayı etkilenen pek çok insana
  yardım edecek pek çok kişi var. çocuğumuza toplumda kötü
  şeyler olduğunda birbirimize yardım edebileceğimizi
  göstermek için bu bir fırsat olabilir.
  - çocuklar olaylara nasıl tepki vereceklerini ebeveynlerini
  ve öğretmenlerini izleyerek öğrenirler. bu yüzden sizin salgın
  haberlerine verdiğiniz tepkileri merakla izlerler. ayrıca
  başka erişkinlerle olan konuşmalarınıza dikkat ederler.
  - çocuklarınızın sürekli televizyondan korkutucu
  görüntüleri izlemesine engel olun çünkü bu görüntüler kafa
  bulandırıcı ve rahatsızlık verici olabilir.
  - daha öncesinde kayıp yaşamış çocuklar özellikle ölümle
  ilgili daha hassas olabilirler; bu konuda daha fazla dikkat ve
  ilgi gerekebilir.
  - eğer bir çocuk korona virüs ile ilgili aşırı düşünce uğraşıları
  getirirse bu gündelik ve akademik işlevselliğini bozacak
  duruma gelirse, ebeveynlerinden ayrılmakta zorlanırsa bir
  çocuk psikiyatristinden yardım almak gereklidir. ayrıca uyku
  bozuklukları, yoğun düşünce ve korkular, ölüm korkusu gibi
  belirtiler görüyorsanız en yakın çocuk psikiyatri kliniğine
  başvurunuz.
  - ebeveyn ve öğretmenler sürekli gündemi takip etmek
  isteseler de çocukların çoğu bunları umruna takmak istemez
  onlar sadece çocuk olmak isterler, onların istediği top
  oynamak, bisiklet binmek ya da ağaca çıkmak olabilir.

  özel gereksinimi olan çocuklar için öneriler

  özel gereksinimi olan ve özel eğitim, fizik terapi gereksinimi olan
  çocukların bu süreçte özel eğitim ve fizik tedavi uygulamaları
  aksamaktadır. özel eğitimcilerden evde uygulanabilecek aktiviteleri ailelerin
  öğrenmeleri ve bunları evde uygulamaya devam etmeleri çok önemlidir. ayrıca
  bu konularda eğiticilerden çevirim içi-online destek alabilirler. özellikle özel
  eğitim gereksinimi olan çocuklardan 0-6 yaş arasında bulunanlar için özel eğitim
  çok daha önem arz eder. çünkü bu dönem müdahalelerin daha etkili olduğu,
  beynin kendini çok daha iyi toparlayabildiği bir dönemdir. o yüzden yukarıda
  bahsedildiği gibi özel eğitim öğretmenlerinizden evde yapılabilecekler ve uygun
  uyaranlar vermek konusunda bilgilendirme istenmelidir.

  psikofarmakolojik (psikiyatrik ilaç) tedavi kullanan çocuk ve ergenler için
  aileleri ilgili klinisyenle bağlantıya geçmeli ve onların önerilerine uymalıdırlar.

  özellikle obsesif-kompülsif bozukluğu, sağlık kaygısı, yaygın kaygıları olan
  çocukların bu süreçte bulgularında kötüleşme olabilir. bu durumda ilaçlara
  devam edilmesi ve gerekli tedavi düzenlemeleri (doz artışı, ek bazı tedaviler)
  için takip eden hekim ve merkez ile en azından telefonla iletişim kurmaları
  önerilebilir. hele ki çocuk veya ergende şizofreni, psikotik bozukluklar, bipolar
  bozukluk (manik depresif hastalık), aşırı saldırganlık ve kendine zarar verme ile
  giden otizm-zihinsel yetersizlik gibi durumlarda tedavilerin aniden kesilmesi
  ileri derecede sorunlara yol açabilir. unutulmamalıdır ki ciddi rahatsızlıklar olan
  bu grup psikiyatrik bozukluklardaki tedavilerin bu viral hastalığı kötüleştirdiğine
  yönelik kesin bilimsel veriler yoktur. ancak eğer çocuk ya da ergenin bozukluğu
  tedaviye ara verildiği için nüks ederse kendini yeterince koruyamayacağı için
  olası bir viral enfeksiyon riski artabilir. oysa bu virüs ile savaşabilmemiz için
  ruh ve zihin sağlığımızın iyi olması gereklidir ve iyi bir psikolojinin bağışıklık
  sistemi üzerine etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

  evde kalma ve uzaktan eğitim

  uzaktan eğitimle değişen yeni ev düzenine hemen alışmakta zorluk yaşayan
  çocuklar olabilir. onlara zaman tanıyın. “herşey mükemmel olmayabilir”
  yaklaşımını aklınızdan çıkarmayın. neye ihtiyaç duyduklarını sormaktan ve
  uygulanması mümkün öneriler ise yerine getirmekten çekinmeyin. zaman
  zaman bu durumun geçici bir süreç olduğunu hatırlatın.

  dersin başına oturmakta direnen, bunun gerçek bir ders olmadığını söyleyen
  çocuklara önemli bir nedenle derslerin bir süre böyle yapılacağını, bunun
  gerçekten okul olduğunu ve ciddiye alınması gerektiğini uygun bir dille ve
  yaşına uygun olarak anlatın.

  sabahları erken kalkma, hazırlık ve kahvaltı düzenini sürdürmeniz hem
  çocuğunuz hem sizin için yararlı olacaktır. bunun için çocuğunuzun gece
  yatma saatini de düzenlemenizde fayda vardır.

  ilk günlerde bu öğrenme biçiminin kendisine nasıl hissettirdiğini ifade etmekte
  zorluk yaşayan çocuklarımız için duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin
  verin. resim, yazı veya hareket etmek gibi seçeneklerle onlara yardımcı olun.

  her günün sonunda programa uymasını kolaylaştıracak bir günlük
  tutması,olumlu davranışlarını sözle veya dikkatinizi vererek ödüllendirmek,
  hafta bitiminde ise birlikte hedeflere ulaşma durumunu gözden geçirmek
  çocuğun motivasyonunu yüksek olmasına destek olur.

  çocuklar rutinleri severler. bu nedenle, hafta içi-hafta sonu akışını bozmamaya
  özen gösterin. hafta sonunda çocuğunuzun kendi başına veya hep birlikte
  yapabileceğiniz, bu yeni düzene uygun keyifli faaliyetler planlayabilirsiniz.
  uzaktan eğitim sırasında mümkün olduğunca sessiz bir ortam ve dersi
  dinlemelerini sağlayacak fiziksel koşulları sağlayın ve sınırları netleştirin. bu
  süreçte “çok sıkıldım, seyretmek istemiyorum” diyebilirler, ancak çocukların
  da hakları olduğu kadar sorumlulukları uygulaması gerektiğini de hatırlatın ve
  neden o anda izin veremeyeceğinizi açıklayın.

  `bu süreçte uygun teknoloji kullanımı ve
  teknoloji bağımlılığı gelişmemesi için ailelerin
  uygulayabileceği bazı yaklaşımlar`

  çocukların ve anne babanın telefon, bilgisayar saatlerini düzenlenmesi de
  bu dönemde çok önemlidir. hepimizin bildiği gibi teknoloji ile uzun süre
  ilgilenmek kaygıyı arttırmakta ve uyku kalitesini bozmaktadır. sabah akşam
  telefona bilgisayara gömülen anne babanın çocuklarını bu zor günlerde
  korumaya çalışması son derece güçtür. en iyisi net bir karar alıp günün belirli
  saatlerinde ailece telefondan uzak kalmaktır. elektronik araçların kaygıyı artırıcı
  etkisi gibi egzersiz yapmanın da anksiyeteden korunmaya yararı tartışmasız bir
  gerçektir. özellikle teknoloji kısıtlaması gereken, otizm özellikleri olan
  çocuklarda teknolojinin artırılması çocukta gerileme ve kötüleşmeye yol
  açabilir. yine bu süreç evde kalındığından problematik internet-teknoloji
  kullanımı olan çocuklar teknolojik bağımlılık düzeyine ilerleyebilirler. teknoloji
  bağımlılığı ise geliştiğinde tedavisi çok zor olan bir durumdur. bu nedenle,
  • eğlence amacıyla teknoloji kullanımında verilen sabah-akşam yirmi
  dakikalık izinlerde 1-2 dakikayı geçen zaman ihlalleri olursa bir sonraki izin
  verilmemelidir. burada 1-2 dakikalık zaman ihlallerinden daha uzun zaman
  ihlallerine müsamaha göstermek, “5 dakika daha” diyerek tutturan çocukların
  kendilerini kontrol etmelerini zorlaştırır.
  • ailelerin eğitimi çok önemlidir. ebeveynlerin internet ve bilgisayarı etkin ve
  yararlı bir şekilde kullanarak (iş, yerinde sosyal iletişim, bankacılık
  hizmetleri, eğitim) çocuklarına model olmaları sağlanmalıdır.
  • sosyal medyada neye girdiği takip edilmelidir, sosyal medyada sadece yanlış
  bilgiler veren kaygı artışına yol açan haberler değil, aynı zamanda salgını
  küçümseyen haberler de olabilmektedir. her iki durum da çocuk ve ergenler
  için zararlıdır.
  • diz üstü yerine taşınamayan masa üstü bilgisayarların kullanımı
  • bilgisayarın salon ya da oturma odası gibi yalnız kalınmayan ve açık bir
  ortamda olması (ailenin ne yaptığı konusunda daha fazla bilgisi olması
  haricinde, aşırı dalıp gitmeyi engeller) ,
  • ekranı ebeveynin görmesi,
  • çocuk odasında bilgisayar olmaması,
  • çocuğun bilgisayara dalıp gitmesinin diğer uyaranlarla engellenmesi,
  • bilgisayar ve televizyonun çocukla konuşularak kullanılması,
  • öfke nöbeti olursa da zaman kısıtlaması konusunda geri adım atılmaması,
  • internet bağlantısının sürekli açık olmaması,
  • bilgisayarın sürekli açık olmaması ya da sürekli olarak hazırda
  bekletilmemesi
  • ilk baştan wifi bağlantı yerine hdmı olarak takılabilen 3g veya 4.5g
  cihazlarının kullanımı veya evde wifi varsa uygun kullanım olmadığı zaman
  hdmı cihazlara geçiş ve bunu çocuğa vermemek,
  • gerekirse evden tabletin kaldırılması, tableti işte bırakmak
  • zaman ve sınır kurallarına mutlaka uyulması,
  • aile içi iletişimin arttırılması,
  • evde sınır koymayan, «aman oynarsa oynasın» diyen bir aile büyüğü varsa
  onu kibarca uyarmak uygundur.
  • daha büyük çocuklarda bilgisayarın farklı kullanım alanları konusunda
  çocuğu eğitmek, ilgi alanlarını çeken siteleri beraber gezmek
  • farklı bir olumlu seçenek sunmak
  • ortak-orta noktada buluşmak denenebilir.
  • ebeveynlerin çocuğun uygun ve yararlı şekilde internet kullanmasını
  desteklemesi ve bununla ilgili olumlu geri bildirim vermesi
  • ebeveynlerin x-box, ps, wii gibi oyun konsollarını kullanmaması ya da
  bunların eve alınmaması
  • kullanılıyorsa video oyununun sosyal bir iletişim aracı olarak kullanılması
  (konuşarak-sohbet ederek oyun oynamak)
  • internet filtresi kullanılması
  • mümkünse sözleşme yapılması (her iki taraf imzalar-ebeveynin de internetin
  kullanımı ile sınırları vardır)
  • zaman ayarı kullanılması
  • uyku bozukluğu yaratacak düzeyde yatakta tablet-telefon kullanımı varsa bu
  saatlerde elinden alınması
  • karanlıkta bilgisayara girilmemesi (aşırı odaklanma, çevreyi görmezden
  gelme)
  • oyun oynanırken sesin yüksek veya maksimumda olmaması (etrafta olup
  bitenler, sesler dikkatini dağıtmalı)
  • ekranının ışığı-renkleri-aydınlığının maksimumda olmaması (daha fazla
  bağlanma ve odaklanmaya yol açar)

  ` kaygı ile baş etmede çocuğunuzla
  uygulayabileceğiniz farkındalık egzersizleri`

  1- beş duyuyu kapsayan farkındalık egzersizleri
  bu egzersiz veya aktiviteler yavaş yavaş ve tam olarak farkında ve anda olarak
  yapılır ve o sırada sadece o egzersize odaklanır anda olmayı sağlamak (geçmiş
  ve geleceğe aşırı odaklanmayı azaltarak) ve rahatlama ve gevşeme sağlarlar;
  • buzlu su (nefesi tutarak) yüzde gezdirmek,
  • aşırı yoğun egzersiz yapmak,
  • vanilyalı tütsü,
  • rahatlatıcı müzikler,
  • kulaklıkla yüksek sesle hareketli müzik dinleme
  • tarçınlı yemek ve tütsüler,
  • çiçek koklamak,
  • yumuşak kumaşlara dokunmak,
  • oyuncak ayıya dokunmak,
  • kedi sevmek,
  • ağızda kuru meyve, çikolata eritmek,
  • ekşi sakız, limon ağza almak
  • stres topu kullanmak
  • 5 tane görünen, 4 tane dokunulan, 3 tane işitilen, 2 tane koklanan, 1 tane
  tadılan eşyayı hatırlamak, söylemek veya yazmak
  2- ev içinde nefes egzersizi
  tam 5 adım atarken (yürürken) bir kez derin ve yavaş nefes alınmalı, 5 adımda
  nefes tutulmalı, 5 adımda nefes yavaş yavaş verilmeli, bunun 5 ile 10 kez
  tekrarlanması
  3- ev içinde uygulanabilecek diğer gevşeme egzersizleri
  • sakin ve sessiz bir yerde oturarak nefes alıp vermeye odaklanmak ilk
  uygulanacak egzersizlerden biridir. zil gibi sesli bir uyaran kullanarak
  egzersizi başlatmak ve bitirmek dikkatin odaklanmasını kolaylaştırır.
  • aşağıdan yukarıya tüm vücudu önce kasıp, sonra bırakmak
  • yatakta dertop olup bir anda kendini bırakmak
  • yumrukları sıkıp sonra rahat bırakmak
  • bir duvarın karşısına geçip, iki elle yaslanmak, itilebildiği kadar itilmesi ve
  sonra ellerin serbest bırakılması
  • ayaklarla tüm güç ile yeri itmeye çalışmak sonra bunu durdurmak
  • yatağında veya yerde uzanıp, nefes alıp verirken karnının üzerine bir kitap
  veya sevdiği bir oyuncağı koyup, karnını şişirdikçe kitabın yükselip,
  alçaldığını görebilir.
  • karnının içinde bir balon ya da deniz topu olduğunu hayal etmesi istenir. her
  nefes aldığında bu top veya balonun şiştiğini ve her nefes verdiğinde
  söndüğünü hayal etmesi istenebilir.
  • bir elini (avuç içi) göğsüne ve bir elinizi de karnınıza yerleştirmektir. her
  solukta göğsünü sabit tutmaya çalışırken, karnını doldurması talimatı verilir.

  `bu süreçte anne babalara yönelik gerginlikle başa
  çıkmada uygulanabilecek bilinçli farkındalık
  egzersizleri`

  1-meditasyon, nefes ve gevşeme egzersizi
  gözleriniz açık veya kapalı bir şekilde, sakin bir meditasyon müziği eşliğinde
  veya müzik olmadan nefesinize birkaç dakika odaklanabilirsiniz. burnunuzdan
  alıp ağzınızdan verebilirsiniz. nefes alıp verirken zihninizin havanın hareketini
  takip etmesine izin verin. bir dakika kadar sonra nefesle ilgili daha ince
  ayrıntıları fark etmeye çalışın. nefesini özelikle hissedebildiğiniz belli bir alan
  var mı? eğer öyleyse, oradaki nefes hissine odaklanın. zihniniz dalgalanırsa ve
  dikkatiniz dağılırsa zihninizi nazikçe nefesinize geri getirin. burundan derin
  nefes alınır, nefesin burun, yutak, gırtlak, nefes borusu, akciğerlere doluşuna
  dikkat edilir. bu sırada karında şişmelidir. bir süre nefes içerde tutulduktan
  sonra ağızdan nefes almadan daha yavaş ve uzun şekilde dışarı verilir. bu
  süreçte karnın içinde bir balon varmışta nefes alıp verildiğinde inip şişiyormuş
  gibi düşünülebilir. çünkü burada en önemli şey karnın da solunuma
  katılmasıdır. derin nefes almak demek, hızlı nefes almak demek değildir. sizden
  istenen hızlı nefese nefese kalmak değil, yavaş ama karnın şişeceği kadar derin
  nefes almanızdır. bu nefes egzersizi aşırı kaygı, gerginlik yaşandığında
  yapılabilir, ayrıca bunu yaparken vücudun tümünü bir kasıp, bir bırakmak kas
  gerginliği ve strese iyi gelebilir. bu sırada yere sağlam basılmalı, omuzlar
  mümkün olduğunca gevşek ve düşük olmalıdır.

  2- beden taraması
  anda deneyimlenen tüm fiziksel duyumları fark etmeyi içerir. uzanarak ya da
  rahat bir sandalyede oturarak yapabilirsiniz. ilk önce, derin, yavaş nefes alarak
  nefes alıp vermeye odaklanın. ardından, vücudunuzu ayak parmaklarından
  başlayarak yukarı doğru yavaşça taramaya başlayın ve fiziksel duyumların
  olduğu bölgeleri hissedin. bu duygulara dikkat edin, ancak onları yargılamayın.
  "omzum gergin çünkü çok fazla endişeleniyorum" yerine "omzumda biraz
  baskı hissediyorum" diyebilirsiniz. ardından etrafınızdaki sesleri dinleyin.
  duyduğunuz sesleri tanımlamamaya çalışın, onları olabildiğince dikkatlice
  dinleyin. seslerdeki değişikliklerin ne kadar ince olabileceğine dikkat edin.
  sıkıntı hissettiğiniz vücut bölgesine vücudunuza şefkat gösterdiğini hayal
  ettiğiniz elinizi koymak da rahatlatıcı olabilir.

  3- farkındalıklı yavaş yeme
  bir elma, mandalina, tarçınlı ve vanilyalı yiyecekler, kuru meyveler veya diğer
  meyveler kullanılabilir. ilk önce bunları ağza almadan görüntülerine ayrıca bu
  sırada rengine, dışarıdan kokusuna, ellerimizde yarattığı hisse odaklanılmalıdır.
  daha sonra gözler kapalı iken bir ısırık alınabilir. ağızda, dişlerinde, dilde,
  damakta ne olduğuna dikkat edilmelidir. buruna nasıl bir koku çıkmaktadır.
  ağız içinde sadece nasıl bir tat verdiği değil, nasıl bir temassal-dokunsal hisse
  yol açtığı dikkat edilmelidir. acele edilmemelidir, tadın nasıl değiştiği,
  yiyeceğin nasıl bir kıvama geldiği, yarattığı yutma isteği farkedilmeli, diş ve
  dillerin ne yaptığına dikkat edilmelidir. yutmak için bir dürtü olup olmadığının
  farkına varılmalıdır ve ardından yemek borusundan, yutaktan aşağı doğru
  giderken lokmanın nasıl aşağı indiği ve nasıl bir his yarattığı üzerinde
  durulmalıdır. yutma tam olarak bittiğinde gene küçük bir ısırık alınmalı, yavaş
  yemeye, anda olmaya, o sırada sadece bu işe odaklanmaya çalışılmalıdır. acele
  edilmemeli, meraklı bir şekilde tüm bu süreç gözlenmelidir. dikkatiniz
  dağılabilir, aklınıza başka düşünceler gelebilir, bu normaldir kendinizi
  yargılamadan düşüncenizin arkadan konuşmasına izin verin, bir süre sonra
  arkadan gelen radyo sesi gibi azalacaktır. düşünceleri ve duygularınızı
  baskılamaya çalışmak, onları düşünmemeye çalışmak tam tersine daha fazla
  aklınıza gelmesine yol açar. onları gözleyin, kabül edin, onlarla boğuşmayın,
  tepki vermeden gökyüzündeki bulutlar, nehirdeki yapraklar gibi geçişini izleyin.

  4- diğer farkındalık-kendindelik becerileri ve işe yarayabilecek bazı diğer
  teknikler
  • işleri parçalara bölmek,
  • her seferinde tek bir iş yapma ve tam olarak ona odaklanmak,
  • anı yaşamak, anda kalmak
  • ön yargısız değerlendirmelerde bulunmak, duygu ve düşüncelerin sadece
  duygu ve düşünce olduğu, somut olarak bize zarar veremeyecekleri ve her
  düşüncenin gerçeği yansıtmayabileceğini farketmek
  • her şeye, kötü de olsa tüm duygu ve düşüncelere yer açmak ve onlara
  hoşgeldin diyebilmek
  • kendine ve başkalarına şefkat göstermek
  • başkalarına karşı sevecen, ilgili, empatik olmaya çalışmak,
  • başkalarının sorunlarına duyarlı olmak,
  • başkalarının ihtiyaçlarına yardımcı olmak (bu süreçte 65 yaş üstü bir
  komşunuzun alşıverişini yapmak..)
  • anı yaşamayı, birşeyi ilk kez gören meraklı bir çocuk veya sanki bir bilim
  adamı gibi bir şeyi ilk kez keşfediyormuş gibi yaşamak,
  • sıkıntı hissedilen vücut parçaları yerine başka vücut parçalarına odaklanmak

  sonuç ve son öneriler

  tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın bizim seçimimiz değil, ama bu
  süreci nasıl yaşayacağımız bizim seçimimiz.
  kendi endişelerinizi yönetmekte zorlandığınız böylesine zorlu bir dönemde,
  çocuklarınızdan bilgi saklamak ya da duygularınızı göstermemeye çalışmak
  yerine, onlara karşı samimi ve açık olmaya gayret edin. sürekli, tutarlı ve dürüst
  yanıtlarla onlara güven ve destek verin. yaşlarına uygun bir dille çocuklarla
  konuşmak, belirsizliğin getireceği kaygı ve tedirginliğin önüne geçer. çocuklar,
  dünyanın güvenilir bir yer olduğuna inanma ihtiyacında ve bu inanç,
  yetişkinlerin tutum ve yorumlarıyla yakından ilişkili. yetişkinler olarak
  yapabileceğimiz en iyi şey onları dinlemek ve destekleyici, tutarlı ve dürüst bir
  tutum takınmaktır. çocukların lehine olarak, bilimsel veriler kayba ve travmaya
  uğrayan pek çok çocuğun oldukça dayanıklı ve kendini yenileme gücüne sahip
  olduğunu göstermektedir. sürekli yardım ve konuşmaya açık bir ortam
  sağlamak çocukların sorunlarla olan mücadele gücünü artırıp ileride sorunlarla
  baş edebilmelerine olanak sağlayacaktır. böylece geliştrebilecekleri psikiyatrik
  bozukluklar riski de azalabilecektir.

  kaynak: türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneği web sitesi