şükela:  tümü | bugün
 • seminal sivinin olusturdugu bezlerden biri.
 • sabirsızlar için açıklama: bo$almadan önce gelen ve spermin içinde yüzdüğü sıvıyı salgılar.

  erkek anatomisinde bulunan ve "bulboretral bezler" (bulbourethral glands) olarak da bilinen bezlerdir. kadın anatomisinde ise "bartholin bezi" (bartholin's glands) olarak çıkar kar$ımıza. ancak bu ba$ka bir öyküdür, farklı bir zamanda anlatılacak.*

  (evet bir tane değildir ba$lık adı yanlı$tır.)

  sokakta görsem tanir miyim
  (boyları bezelye kadardır. hani di$ fırçasına sürmemiz gereken di$ macunu kadar) iki adet küçük, yuvarlak bezecik (cik diyorum, çok severim ben bunları) prostat'ın biraz altında yer bulur kendine. penisin kökündedir ama dı$arıdan bakıldığında kökü olarak gözüken yerde değildir. biraz daha içeridedir. lakin ya$ ilerledikçe yava$ yava$ küçülürler. (ihtiyaç kalmıyor herhalde) zaten 2,5 santimetre kadardır. dokununca elden kayar, böyle de bir dönektir.

  olayı nedir
  kesinlikle sperm salgılamazlar. ejakülasyon öncesi sıvı (pre-ejaculatory fluid) veya cowper sıvısı (cowper's fluid) da denilen bir sıvı salgılarlar. (argo meraklıları için bilgi: pre-cum, dog water, ve speed drop da denir) bu bezler önsevi$me veya seksin ba$taki bölümlerinde cowper sıvısı salgılar. bu sıvı, üretrayı sperm geçi$i için hazırlar, spermin içinde yüzmesini sağlar (ve sperme gereken oksijen ve besini sağlar), artık urine'in ph'ını nötralize eder, penis ba$ının kaygan hale gelmesini sağlar.

  salgıladığı sıvı döller mi
  hayır. kayganla$tırıcı, nötralize edici, besin sağlayıcı gibi görevleri olan cowper sıvısı, içinde meni barındırmadığı için dölleme yapmaz. "coitus interruptus yaptım ama yine de hamile kaldı diyenler" hatayı timinglerinde aramalıdır.

  not1: cowper kim diye çok aradım zamanında. kar$ıma hep, pek bir asilzade $air "william cowper" çıkmı$tı. nostalji oldum gözlerim doldu.
  not2: (bkz: bartolin kisti)
 • sperme son kıvamını veren mukasa’yı üreten prostat altında bulunan seminal sıvıyı üreten iki adet kesecik. seminal sıvı ise spermi koruyarak rahme sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlar.
  genç erkekler için süreç mükemmel işlerken yaşı ilerlemiş erkeklerde salgının üretimi azalır. bunda ereksiyonun zayıflamasınında etkisi vardır.
 • bulbus penisin arkasında yerleşmiş erkeklerde bulunan bir bezdir.
  bu bez parasempatik sinir sistemi tarafından innerve edilir.
  birincil görevi spongioz üretra içine mukus salgılamaktır. bu mukus cinsel birleşmeye yardımcı kayganlık sağlıyor ancak asıl kayganlık kadın mukusu tarafından sağlanır.
  bu bezin kadınlardaki embriyonik ve fizyolojik karşılığı bartholin bezidir.