şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kültürel materyalizm ekolünün kurucusu antropolog marvin harris tarafından yazılan bir kitap. 2001 yılında fatih gümüş çevirisi ile imge yayınlarından çıktı.
 • kesinlikle okunmasi gereken ilginc bir marvin harris kitabi. the da vinci code u sevenler bu kitabi da seveceklerdir.
 • (bkz: war pigs)
 • olaylara bambaska bir acidan bakan bir yazarin kitabi, kisa bir bolumu icin; (bkz: http://www.skepticfiles.org/atheist2/jesuspig.htm)
 • seneler önce okuyup çok da iyi kavrayamadığım kitap.belki sosyal bilimlerde bir temele sahip olmadığım içindir.(mühendis)
  kitaptaki bir türlü anlayamadığım (keşke anlasaydım tabi) olay,birçok şeyin et açlığına bağlanmasıydı. ilkel kabilerlerdeki olaylardan değişik örnekler veriyordu. ama tam olarak olayı anlayamıştım. sakin kafayla tekrar okumak lazım galiba. bu kadar önemli bir kitabın başlığına yazan,teorileri özetleyen de olmamış. o da üzücü.
 • büyük ve besili bir ineğin yanında yırtık pırtık giysili ve aç hintlilerin dolaşması batılı gözlemcilere göre gizemli bir durumdur ama ineklere olan bu saygı ve tapınmanın seküler sebepleri vardır.
  ?ineklerin kesilmemesi hint toplumu için o kadar gereklidir ki; 1944 yazında tehlikeli boyutlara varan kıtlıktan dolayı ingilizler inek koruma yasalarını zorla uygulamak için askerî birlikler kullanmak zorunda kaldılar. yani akılcı, bilimsel yönden konuya yaklaşsak bile hindistan'da ineklerin kesilmemesi gerekiyor.

  çiftçi açlıktan ölmektense ineğini yemeği yeğleyecektir, ama eğer ineğini
  yerse açlıktan ölecektir.
  kuraklıklıklar ve kıtlıklarsırasında, çiftç
  ilerin hayvanlarını kesme ya da
  satma eğilimleri yeğin olur. bueğ
  ilime boyun eğenler, kuraklık dö
  nemini ölmeden aşsalar bile, aslı
  ndakesinlikle ölümlerini hazırlarlar,
  çünkü yağmurlar başladığında
  tarlalarını sürme gücünden yoksun
  kalırlar.

  bir çok uzmana göre, ineğe tapınma hindistan'ın açlık ve yoksulluğunun bir
  numaralı nedenidir. batı eğitimi görmüş kimi tarım uzmanlan, ineğin
  öldürülmesine karşı çıkan tabunun yüz milyon "yararsız" hayvanı yaşamda
  tuttuğunu söylerler. onların savına göre ineğe tapılması tarımın verimini azaltır,
  çünkü o yararsız hayvanlar ne süt ne de et vermedikleri gibi bir de ürün veren
  topraklar ve eldeki besinler için yararlı hayvanlara ve açlık çeken insanlara rakip
  olurlar. ford foundation tarafından desteklenen 1959 tarihli bir araştırmada
  hindistan'ın sığırlarının olasılıkla yarısı kadarına besin sağlama açısından
  yararsız gözüyle bakılabileceği sonucuna varılmıştır. ve pennsylvania
  üniversitesi'nden bir iktisatçı 1971'de hindistan'da otuz milyon verimsiz inek
  bulunduğunu bildirmiştir.
  açıkça görünen şudur ki gereksinim fazlası, yararsız ve ekonomiye yük olan
  hayvanların sayısı çok büyüktür ve bu durum usdışı hindu öğretilerinin
  doğrudan bir sonucudur. delhi, kalküta, madras, bombay ve öteki hindistan kentlerine yolları düşen turistler ortalıkta başıboş dolaşan sığırların serbestliği
  karşısında şaşkına dönmüşlerdir. hayvanlar caddeler boyunca gelişigüzel
  dolaşırlar, pazar yerindeki ahırların dışında otlaklar, özel bahçelere girerler,
  dışkılarını hep kaldırımlar üzerine boşaltırlar ve kalabalık kavşakların orta
  yerinde geviş getirmek için durarak trafiği altüst ederler. kırsal kesimde
  anayolların banketlerinde toplanırlar ve zamanlarının çoğunu demiryolları
  güzergahı boyunca rasgele dolaşarak harcarlar.
  inek sevgisi yaşamı bir çok yönden etkiler. devlet daireleri yaşlanmış
  inekler için bakımevleri açarlar ve buralarda hayvan sahipleri artık süt vermeyen
  ve gücü tükenmiş hayvanlarını ücretsiz olarak barındırırlar. madras'ta polisler,
  başıboş gezen sığırlardan hastalanmış olanları toplar ve onları karakol
  yakınındaki küçük otlaklarda sağlıklarına kavuşuncaya değin otlatıp gözetir.
  çiftçiler ineklere ailelerinin üyeleri gözüyle bakarlar, onları yapraktan çelenkler
  ve püskü ilerle süslerler, hastalandıklarında onlar için dua ederler, ve yeni bir
  buzağının doğumunu kutlamak için komşularını ve rahibi çağırırlar. hindistan'ın
  her yanında, hindular duvarlarına büyük, besili, beyaz inek vücutlu,
  mücevherler içindeki genç güzel kadınların resimlerinden oluşan takvimler
  asarlar. bu yarı kadın - yarı zebu tanrıçaların her birinin meme başlarından süt
  fışkırdığı görülür.
  güzel insan yüzü dışında, bu resimlerdeki inekler gerçek yaşamda görülen
  tipik ineğe pek az benzerler. yılın büyük bölümünde o ineklerin kemikleri en
  göze çarpan özellikleridir. her bir meme başından süt fışkırması şöyle dursun, o
  sıska yaratıklar bir tek buzağıyı olgunluk çağma yetiştirmeyi güçlükle başarırlar.
  zebu ineğinin tipik hörgüçlü türünün verdiği bütün sütün yıllık ortalaması 250
  kilonun altındadır. sıradan bir amerikan mandırasında sığırların süt verimi 2500
  kilonun üzerindedir, oysa şampiyon sütçüler için verimin 10.000 kilo olması
  seyrek değildir. ama bu karşılaştırma öykünün tümünü anlatmıyor. hindistan'ın
  zebu ineklerinin yaklaşık yarısı hiç süt vermezler - bir tek damla bile.
  işin daha da kötüsü, inek sevgisi insan sevgisini özendirmez. müslümanlar
  domuz etini reddettikleri ama sığır etini yedikleri için, çok sayıda hindu onların
  inek katilleri olduklarını düşünürler. hindistan altkıtasının hindistan ve pakistan
  olarak bölünmesinden önce, müslümanların inekleri öldürmelerini engellemeyi
  amaçlayan kanlı toplu ayaklanmalar her yıl başgösteren olaylar haline geldi.
  eski inek ayaklanmalarının anıları - örneğin bihar'da 1917'de içinde otuz kişinin
  öldüğü ye 170 müslüman köyünün son çivisine varıncaya dek yağmalandığı
  ayaklanma - hindistan ile pakistan arasındaki ilişkileri bozmayı sürdürmektedir.
  ayaklanmayı üzüntüyle karşılamakla birlikte, mohandas k. gandhi inek sevgisinin ateşli bir savunucusu oldu ve inek öldürmenin tümüyle
  yasaklanmasını istedi. hindistan anayasası hazırlandığında, kapsamına alınan
  inek haklan bildirgesi inek öldürmenin her çeşidini yasadışı kılmayı pek göze
  alamadı. bazı eyalet devletleri o zamandan beri inek öldürmeyi tümüyle
  yasaklamışlar, ama bazıları ayrıklıklara izin vermeyi sürdürmüşlerdir. inek
  sorunu yalnız hindularla müslüman topluluğun arta kalanları arasında değil,
  ama iktidardaki kongre partisi ile inek severlerin aşırı hindu hizipleri arasında
  da ayaklanma ve karışıklıkların belli başlı bir nedeni olarak durmaktadır. 7
  kasım 1966 günü, kadife çiçeklerinden çelenklerle süslenmiş ve vücutlarına
  inek gübresi külü sürünmüş halde şarkılar söyleyen çıplak görüntülü din
  adamlarının önderliğinde 120,000 kişilik başıbozuk bir kalabalık, hindistan
  parlamento binasının önünde inek kesimine karşı gösteri yaptılar. bunun
  ardından çıkan ayaklanmada sekiz kişi öldü ve kırk sekiz kişi de yaralandı. bu
  olayı tüm partiler inek koruma kampanyası komitesi başkanı muni shustril
  kumar'ın önderliğinde, din adamları arasında ulus çapında tutulan bir oruç
  dalgası izledi.
  tarım ve hayvan yetiştirmeye ilişkin çağcıl sanayi tekniklerini iyi bilen
  batılı gözlemcilere göre, inek sevgisi anlamsızdır, hatta bir intihar niteliğindedir.
  verimlilik uzmanı bu yararsız hayvanların hepsini ele geçirip onları hak ettikleri
  bir yazgıya doğru sürmek özlemi içindedir. ne var ki inek sevgisinin
  suçlanmasında birtakım tutarsızlıklar vardır. ben kutsal inek için acaba işe yarar
  bir açıklama bulunabilir mi diye düşünmeye başladığımda ilginç bir hükümet
  raporuyla karşılaştım. rapora göre hindistan'da pek çok inek bulunduğu halde
  pek az sayıda öküz vardı. ortalıkta bu denli çok sayıda inek bulunmasına karşın,
  bir öküz kıtlığı nasıl olabilirdi? öküzler ve erkek su sığırları hindistan'ın
  tarlalarını sürmekte kullanılan çekim hayvanlarının başlıca kaynağıdır. alanı on
  acre ya da daha az olan her bir çiftlik için bir çift öküz ya da su sığırı yeterli
  sayılır. bir parça aritmetik bilgisi şunu gösterir ki, toprağın sürülmesi ele
  alındığında, gerçekte hayvanların fazlalığı değil kıtlığı sözkonusudur.
  hindistan'da 60 milyon çiftlik, ama yalnızca 80 milyon çekim hayvanı bulunur.
  eğer her bir çiftliğe düşen kota iki öküz ya da iki su sığırı ise, çiftliklerde 120
  milyon çekim hayvanı bulunması gerekir - yani, gerçekte varolandan 40 milyon
  fazlası.
  hayvan kıtlığı pek o kadar kötü olmayabilir çünkü çiftçiler komşularından
  öküzleri kiralayabilir ya da ödünç alabilirler. ama tarla süren hayvanların
  ortaklaşa kullanımının çoğu kez uygulanamaz olduğu görülür. tarlanın
  sürülmesi muson yağmurlarıyla eşgüdümlü olmalıdır, ve bir çiftliğin toprağı sürüldüğü sırada, başka bir toprağın sürülmesi için en uygun olan zaman çoktan
  geçmiş olabilir. ayrıca, toprağın sürülmesi bittikten sonra, bir çiftçi bütün kırsal
  hindistan'da yük taşıma işinin temel aracı olan öküz arabasını çekmek için kendi
  bir çift öküzüne hala gereksinim duyar. büyük olasılıkla, çiftliklerin, çiftlik
  hayvanlarının, sabanların ve öküz arabalarının özel mülkiyette olması hindistan
  tarımının verimini düşürmektedir, ama çok geçmeden anladım ki bu durum inek
  sevgisinden kaynaklanmış değildir.
  yük hayvanlarının kıtlığı hindistan'ın köylü ailelerinin büyük çoğunluğunun
  üzerinde etkisini sürdüren korkunç bir tehdittir. bir öküz hastalandığında, yoksul
  çiftçi, çiftliğini yitirme tehlikesi içindedir. eğer yedek öküzü yoksa tefeci
  faiziyle borçlanmak zorunda kalacaktır. gerçek halde milyonlarca köylü ailesi
  mal varlıklarının ya tümünü ya da bir bölümünü yitirmişler ve bu tür borçların
  bir sonucu olarak ya ortakçı ya da gündelikçi olmuşlardır. her yıl yoksul
  çiftçilerin yüz binlercesi, sonunda, işsiz ve evsiz barksız insanlarla zaten dolup
  taşan kentlere göç etmektedirler.
  hasta ya da ölmüş öküzünün yerine yenisini koyamayan hindistan çiftçisi,
  bozulmuş traktörünü ne yenileyebilen ne de onarabilen bir amerikan çiftçisiyle
  aynı durumdadır. ama şu önemli ayrım vardır: traktörler fabrikalarda yapılırlar,
  ama öküzleri yapan ineklerdir. bir ineğe sahip olan bir çiftçi öküzleri yapan bir
  fabrikaya sahiptir. inek sevgisi ister olsun ister olmasın, bu durum onun ineğini
  mezbahaya satmakta pek hevesli olmaması için geçerli bir nedendir. hindistan
  çiftçilerinin yılda yalnızca 250 kilo süt veren ineklere katlanmaya neden istekli
  olabileceklerini insan böylece anlamaya başlıyor. eğer zebu ineğinin temel işlevi
  erkek çekim hayvanları doğurmak ise, temel işlevi süt üretmek olan özel
  amerikan mandıra hayvanlarıyla onu karşılaştırmanın hiçbir anlamı yoktur.
  bununla birlikte, zebu ineklerince üretilen süt bir çok yoksul ailelerin besin
  gereksinimlerini karşılamakta önemli bir rol oynamaktadır. küçük miktarlardaki
  süt ürünleri bile öldürücü açlığın sınırında yaşamını sürdürmeye zorlanan
  insanların sağlığını iyileştirebilir.
  hindistan çiftçileri aslında süt elde etmek için bir hayvana sahip olmak
  istediklerinde, süt verme süreleri daha uzun olan ve tereyağı için zebu
  sığırlarından daha üstün kaliteli süt üreten dişi su sığırına yönelirler. erkek su
  sığırları ayrıca sular altındaki çeltik tarlalarını sürmekte üstündürler. ama
  öküzler daha çevik ve beceriklidirler ve kuru tarla çiftçiliğinde ve taşıma
  işlerinde öncelikle kullanılırlar. hepsinden önemlisi, zebu türü hayvanlar
  olağanüstü güçlüdürler ve hindistan'ın çeşitli bölgelerini zaman zaman büyük
  sıkıntıya sokan uzun süreli kuraklıklara dayanabilirler.

  tarım insan ve doğa ilişkileriyle ilgili uçsuz bucaksız bir sistemin bir
  parçasıdır. bu "ekosistem"in birbirinden ayrı parçaları hakkında amerikan tarım
  işletmesinin yönetimine ilişkin deyimlerle yargıya varmak çok acayip
  izlenimlere yol açar. hindistan'ın ekosisteminde sığırlar, sanayileşmiş, yüksek
  enerji toplumlarından gözlemcilerin kolaylıkla gözden kaçırdıkları ya da
  küçümsedikleri durumlarda önemli yer tutarlar. amerika birleşik devletlerinde,
  kimyasal maddeler tarım gübresinin temel kaynağı olarak neredeyse tümüyle
  hayvan gübresinin yerini almış bulunmaktadır. amerikalı çiftçiler toprağı
  katırlar ya da atlarla değil de traktörlerle sürmeye başlayınca doğal gübre
  kullanmaya son verdiler. traktörler gübreden çok zehir yaydıkları için, geniş
  çapta makinalı tarıma bağlanılması, hemen hemen zorunlu olarak kimyasal
  gübrelere bağlanma anlamına gelir. ve dünyanın her yanında bugün gerçekten
  uçsuz bucaksız bir entegre petrokimya-traktör-kamyon sanayi kompleksi
  gelişmiştir; orada tarım makinaları, motorlu araçlar, petrol ürünleri ye benzin,
  kimyasal maddeler ve böcek ilaçları üretilir ve bunlar yüksek verimli üretim
  tekniklerine destek olur.
  sonucu iyi ya da kötü, hindistan çiftçilerinin büyük çoğunluğu böyle bir
  komplekse katılamazlar, bunun nedeni onların ineklerine tapınmaları değil,
  traktör satın alma gücünden yoksun olmalarıdır. öteki azgelişmiş ülkeler gibi,
  hindistan da ne sanayileşmiş ulusların tesisleriyle yarışabilen fabrikalar
  kurabilir ne de büyük miktarlardaki sanayi ürünleri dışalımının bedelini
  ödeyebilir. hayvanlardan ve gübreden ayrılıp traktörlere ve petrokimya
  ürünlerine yönelmek inanılmaz boyutta anamal yatırımları yapmayı gerektirir.
  üstelik, ucuz hayvanların yerine pahalı makinaların kullanılmasının kaçınılmaz
  sonucu olarak, bir yandan geçimini tarımdan sağlayabilen insanların sayısı
  azalır, bir yandan da zorlamayla buna uygun biçimde orta boy çiftliğin
  oylumunda artış olur. biz amerika birleşik devletleri'nde büyük çaplı tarım
  işletmelerindeki gelişmenin küçük aile çiftliğinin gerçekten yıkılması anlamına
  geldiğini biliyoruz. amerika birleşik devletlerinde yaklaşık yüz yıl önce
  ailelerin yüzde 60'ının çiftliklerde yaşamasına karşılık, halen bu oran yüzde 5'in
  altındadır. eğer tarım işletmeleri hindistan'da da benzer doğrultuda gelişecek
  olsaydı, yerinden yurdundan edilmiş ikiyüzelli milyon köylü için iş ve konut
  sağlamak gerekirdi.
  hindistan'ın kentlerindeki işsizlik ve konutsuzluktan kaynaklanan acılar
  zaten dayanılmaz boyutlarda olduğu için, kentsel nüfusa eklenen her kitlesel
  artış ancak benzeri görülmemiş karışıklık ve yıkımlara yol açabilir.
  bu seçeneği göz önünde tutunca, düşük enerjili, küçük ölçekli, hayvana dayalı dizgeleri anlamak kolaylaşıyor. daha önce gösterdiğim gibi, inekler ve
  öküzler, traktörlerin ve traktör fabrikalarının yerini tutan düşük enerjili
  araçlardır. onların bir petrokimya sanayinin işlevlerim verine getirmekle
  oldukları da ciddiye alınmalıdır. hindistan'ın sığırları her yıl yaklaşık 700
  milyon ton miktarında kullanılabilir gübre bırakırlar. bu toplamın aşağı yukarı
  yarısı tarımda gübre olarak kullanılır, geri kalanın büyük çoğunluğu ise yemek
  pişirmek için gerekli ısıyı sağlamak üzere yakılır. hintli ev kadınının yemek
  pişirmekte kullandığı başlıca yakıt olan bu gübreden elde edilen yıllık ısı
  miktarı, 27 milyon ton gazyağının, 35 milyon tor kömürün, ya da 68 milyon ton
  kömürün verdiği ısıya eşdeğerdedir. hindistan'ın ancak küçük miktarlarda petrol
  ve kömür rezervlerine sahip olması ve eskiden beri geniş çaplı
  ormansızlaşmanın kurbanı olması nedeniyle, anılan yakıtların hiçbirinin
  gerçekte inek dışkısının yerini ala bileceği düşünülemez. mutfakta dışkı gübre
  kullanılması düşüncesi sıradan amerikalıya çekici gelmeyebilir, ama hintli
  kadınlar ona üstün bir mutfak yakıtı gözüyle bakarlar çünkü 6 günlük ev işlerine
  çok iyi uyarlanır. hint yemeklerinin büyük çoğunluğu ghee olarak bilinen
  arıtılmış tereyağı ile hazırlanır ve bu iş için ısı kaynağı olarak inek dışkısı
  yeğlenir çünkü yemeği kavurmayan temiz, yavaş ısıtan, uzun süren bir alevle
  yanar. bu durum hintli ev kadınının yemeklerini pişirmeye başlayınca saatler
  boyu yemeklerin başında beklemeyip çocuklarıyla ilgilenmesine, tarla işlerinde
  yardımcı olmasına ya da ufak tefek ev işlerini yürütmesine olanak sağlar.
  amerikalı ev kadınları benzer bir sonucu son model fırınların pahalı
  becerileriyle elektronik kontrolleri kapsayan karmaşık bir düzenekle elde
  ederler.
  inek dışkısının en azından önemli bir işlevi daha vardır. su ile karıştırılıp
  hamur haline getirilince evde döşeme malzemesi olarak kullanılır. bir toprak
  taban üzerine sürülüp düz bir düzey halinde sertleşmeye bırakıldığında
  tozlanmayı önler ve ^süpürgeyle çok iyi temizlenir.
  sığırların bıraktıkları dışkıların yararlı pek çok özellikleri olduğu için her bir
  parçası özenle toplanır. köyün çocuklarına ailenin çevrede dolaşan ineğini
  izleme ve onun günlük petrokimya ürünlerini eve getirme görevi verilir.
  kentlerde, çöpçü kastları başıboş hayvanlarca bırakılan dışkılar üzerinde
  kurdukları bir tekelden yararlanırlar ve ev kadınlarına dışkı satarak geçimlerini
  sağlarlar.
  tarım işletmesi açısından bakınca, süt vermeyen ve kısır olan bir inek
  ekonomik bir beladır. ama köylü açısından bakınca, süt vermeyen ve kısır olan
  o aynı inek tefecilere karşı elde kalan son umutsuz savunma aracıdır. elverişli bir muson yağmurunun en bitkin hayvanı bile eski gücüne kavuşturabilme ve
  ineğin semirme, yavrulama ve süt yermeye yeniden başlama şansı daima vardır.
  çiftçinin duaları bunun içindir; bazen de duaları kabul edilir. bu arada hayvanın
  dışkılaması sürüp gider. işte böylece insan sıska yaşlı çirkin bir ineğin kendi
  sahibinin gözüne hala neden güzel göründüğünü yavaş yavaş anlamaya başlar.
  zebu sığırlarının vücutları küçüktür, sırtlarında enerji depolayan hörgüçleri
  vardır, ve hastalanınca kendilerini toparlama güçleri büyüktür.
  bu nitelikler hindistan'ın özel koşullarına uygun düşmektedir. bu yerli
  hayvan türleri çok az besin ya da suyla uzun süre yaşayabilme gücündedirler ve
  tropikal iklimlerdeki öbür hayvan türlerine musallat olan hastalıklara karşı
  yüksek bir direnç gösterirler. zebu öküzleri nefes alıp vermeye devam ettikleri
  sürece işte kullanılırlar. vaktiyle johns hopkins üniversitesi'nde çalışmış bir
  veteriner olan stuart odend'hal, ölümlerinden bir kaç saat öncesine değin
  normal olarak çalışan ama yaşamsal organları ağır biçimde hasara uğramış
  bulunan hint sığırları üzerinde alan otopsileri yapmıştır. kendilerini onarma
  güçlerinin muazzam olması nedeniyle, bu hayvanlar canlı oldukları sürece artık
  hiç "işe yaramaz" diye asla öyle kolayca gözden çıkarılmazlar.
  ama er geç, bir hayvanın hastalıktan iyileşme umutlarının , hepten yok
  olduğu ve hatta dışkı çıkarmasının son bulduğu bir gün mutlaka gelir. ve hindu
  çiftçi besin için onu kesmeyi ya da mezbahaya satmayı hala reddeder. bu durum
  inek kesimi ve sığır eti tüketimi üzerindeki dinsel tabuların dışında bir
  açıklaması bulunmayan zararlı bir ekonomik uygulamanın yadsınamaz bir kanıtı
  değil midir ?
  inek sevgisinin inek kesimine ve sığır eti yenmesine karşı direnmeleri için
  insanları seferber ettiğini kimse yadsıyamaz. ama ben inek kesimi ve sığır eti
  yenmesine ilişkin tabuların zorunlu olarak insanın yaşamı sürdürmesi ve
  gönenci üzerinde olumsuz bir etki yapacağı görüşüne katılmıyorum. bir çiftçi
  yaşlı ya da işi bitmiş hayvanlarını keserek ya da satarak belki fazladan bir kaç
  rupi daha kazanabilir ya da ailesinin beslenmesini sınırlı bir süre için
  iyileştirebilir. ama onun hayvanını mezbahaya satmayı ya da kendi sofrası için
  kesmeyi reddetmesi uzun vadede yararlı sonuçlar doğurabilir. çevrebilimsel
  çözümlemenin yerleşmiş bir ilkesine göre canlı varlıklardan oluşan topluluklar
  ortalama koşullara değil uç koşullara uyarlanırlar. hindistan'da bunu örnekleyen
  durum muson yağmurlarının sık görülen aksamasıdır. inek kesimine ve sığır eti
  yenmesini yasaklayan tabuların ekonomik anlamını değerlendirmek için,
  dönemsel kuraklıklar ve kıtlık bağlamında bu tabuların ne anlama geldiğini
  irdelememiz gerekir.

  inek kesimi ve sığır eti yenmesi üzerindeki tabu, doğal seçilmenin bir
  sonucu olduğu kadar, zebu türü hayvanların vücutlarının küçük ve kendilerini
  onarma güçlerinin çok büyük olmasının da sonucudur. kuraklıklıklar ve kıtlıklar
  sırasında, çiftçilerin hayvanlarını kesme ya da satma eğilimleri yeğin olur. bu
  eğilime boyun eğenler, kuraklık dönemini ölmeden aşsalar bile, aslında
  kesinlikle ölümlerini hazırlarlar, çünkü yağmurlar başladığında tarlalarını sürme
  gücünden yoksun kalırlar. konunun önemini daha da çok vurgulamak isterim:
  kıtlığın baskısı altında sığırların kitlesel boyutta yokedilmesinin toplumun
  gönenci için oluşturacağı tehlike, çiftçi bireylerin normal durumlarda kendi
  hayvanlarının yararlılığı konusunda yapacakları her türlü olası hesap yanlışının
  yaratacağı tehlikeden çok daha büyüktür. inek kesimiyle ortaya çıkan o korkunç
  saygısızlığa uğramışlık duygusunun köklerinin yaşamı sürdürmenin günlük
  gereksinimleriyle uzun vadeli koşulları arasındaki o dayanılmaz çelişkiyle
  beslenmesi olası görünüyor. dinsel simgeleri ve kutsal öğretileriyle inek sevgisi
  çiftçiyi yalnızca kısa vadede "ussal" hesaplara karşı korumaktadır. batılı
  uzmanlara göre "hintli çiftçi ineğini yemektense açlıktan ölmeyi yeğler. " aynı
  tür uzmanlar "anlaşılmaz doğu aklı" hakkında konuşmayı severler ve şöyle
  düşünürler: "asyalı kitlelere göre yaşam pek o kadar değerli değildir." bilmezler
  ki çiftçi açlıktan ölmektense ineğini yemeği yeğleyecektir, ama eğer ineğini
  yerse açlıktan ölecektir.
  kutsal yasaların ve inek sevgisinin desteğine karşın, kıtlığın baskısı altında
  sığır eti yeme isteği bazen dayanılmaz hale gelir. ikinci dünya savaşı sırasında
  bengal'de kuraklıklardan ve japonların burma'yı işgal etmelerinden
  kaynaklanan büyük bir kıtlık yaşandı. ineklerin ve çekim hayvanlarının
  yokedilmesi 1944 yazında öylesine tehlikeli boyutlara vardı ki ingilizler, inek
  koruma yasalarını zorla uygulamak üzere askeri birlikler kullanmak zorunda
  kaldılar. 1967'de the new york times'ın haberi şöyle:
  kuraklık çeken bihar bölgesinde ölümcül açlıkla karşı karşıya gelen
  hindular, hindu dininde kutsal olsalar da inekleri kesip etini yiyorlar.

  hindistan- da kişi başına alman
  kalorinin günlük gereksinimin enalt
  düzeyinin zaten altında olması
  nedeniyle ekim alanlarını et ü
  retimineözgülemek ancak besin
  fiyatlarının daha da yükselmesine
  ve yoksul ailelerinyaşam
  standartlarının daha da bozulması
  na yol açar. inek sevgisine
  isterinansınlar ister inanmasınlar,
  hintlilerin yüzde 10'undan fazlasını
  nbeslenmelerinde sığır etine önemli bir yer verebileceklerinden ben kuş
  kuluyum.

  kendiliğinden ölen hayvanların büyük çoğunluğu, mezbahaya gö
  nderilmeseler bile, şu ya da bu biçimde yenmektedir, çünkü hindistan'ın her yanında bulunan alt kastların ü
  yeleri ölü sığırları yeme hakkı
  nasahiptirler. nasıl olsa, her yıl
  yirmi milyon sığır ölür, ve onların
  etinin büyük bir bölümü hayvan leşi
  yiyen "paryalar" tarafından tüketilir.
  hindistan'da bir çok yıllar çalışmış
  bir antropolog olan dostum dr.
  joan mencher varolan mezbahaların
  hindu olmayan orta sınıf kentlilere
  hizmet verdiğini belirtir. bildirdiğine göre "paryalar besinlerini başka yollardan elde ederler. eğer köyde bir inek açlıktan ölürse bu
  parya için iyidir, ama hayvan müslümanlara ya da hıristiyanlara satılmak üzere kentin bir mezbahasına
  satılmışsa bu kötüdür.
  marvin harris - inekler, domuzlar, savaşlar ve cadılar
 • çevirisi berbat ama yine de okunmaya değer kitap.
  maddî, manevî yerine özdeksel ve tinsel kullanılmış mesela.
  ayrıca anıştırma nedir?
  sık sık okumaya ara verip dilimizde kullanılmayan kelimelerin anlamlarını araştırmak zorunda kalıyorum.
  yeğin gibi daha pek çok kelime var ve bunlar okuma zevkini öldürüyor.

  özdeksel,
  tinsel,
  yeğin,
  anıştırma,
  beslensel kazançlar,
  kılgısal,
  kestirim (tahmin),
  gereksinim (ihtiyaç) vs.
 • çelişki içeren kitap.
  domuzların h i ç terlemediği yazılmış, 2 cümle sonra ise domuzların saatte 30 gram terlediği yazılmış.
  insanların en çok terleyen memeli olduğu da yazılı.
  çeviri berbat ama okumaya değer.
 • önceleri, çocuk öldürmenin dışında, nüfusu sınırlamanın
  en etkili "barışçıl" aracı çocuk düşü
  rmeydi. bir çok ilkel topluluklar
  zehirli karışımlar içmek suretiyle çocuk düşürme yollarını bilirler.
  başka bazı topluluklar gebe anneye
  karnının çevresini kumaştan bir
  kemerle sıkıca sarmasın öğretirler.
  yapılan başka her şey eğer sonuç
  vermezse, sırt üstü yatan bir annenin karnı üzerine onun bir arkadaşı bütün gücüyle atlar. bu yöntemler bir
  hayli etkilidirler, ama bunların oğulcuğu öldürme sıklığına çok yakın bir oranda anne olacak kadını öldürme gibi sevimsiz bir yan etkisi vardır.
  gebeliği önlemenin ya da düşük
  yapmanın güvenli ve etkili araçlarından yoksun olmalarından dolayı,
  ilkel topluluklar kurumsallaşmış
  bulunan nüfus kontrol araçlarını
  henüz yaşamakta olan bireyler üzerinde odaklaştırmak zorunda kalırlar. bu çabaların kurbanları
  çocuklardır - bunlar ne denli küçük
  olurlarsa o denli iyi olur - çünkü bir
  kez, direnemezler; ikincisi,
  onlara yapılan toplumsal ve özdeksel
  yatırım daha azdır; ve üçüncüsü,
  bebeklerle olan duygusal bağları kesmek yetişkinler arasındakileri
  kesmekten daha kolaydır.
  benim bu uslamlamamı ahlaka aykırı
  ya da "uygarlık dışı" bulan herkes on
  sekizinci yüzyıl ingiltere'si üzerine
  yazılanları okumalıdır. cinle sarhoş
  olmuş on binlerce anne, bebeklerini düzenli olarak thames ırmağına attılar
  ya da onları çiçek hastalığı kurbanı
  olanların giysileriyle sarmaladılar, çöp varillerinin içine bıraktılar, sarhoş
  luğun şaşkınlıkları içinde onları çiğneyip ezdiler, ve başka biçimlerde
  bebeklerinin yaşamlarını dolaysız ya
  da dolaylı araçlarla kısaltmanın bir
  yolunu buldular. kendi zamanımı
  za gelince, ancak kendi erdemliliğimize keçi inadıyla bağlanmamızın
  inanılmaz bir kerteye varmasıdır ki,
  doğan her 1000 bebeğin ilk yıl içindeki ölüm oranının 250 olmasının yaygın olduğu az gelişmiş
  uluslarda çocuk öldürme suçlarının
  hala evrensel bir boyutta işlendiğini
  kabul etmekten bizi alıkoymaktadır.

  marvin harris - inekler, domuzlar, savaşlar ve cadılar