şükela:  tümü | bugün
 • cengiz han'ın en büyük oğludur.

  hanlığının ilk dönemlerinde, merkitler, cengiz han'ın karısı börte'yi kaçırmış oldukları ve bu olaydan tam 9 ay sonra cuci dünyaya geldiği için cengiz han'ın öz çocuğu olmamasına kesin gözüyle bakılmasına rağmen cengiz han bir moğol olarak modern insanlara dahi taş çıkartan bir hümanistlikle cuci'yle kendi oğulları arasında hiçbir ayrımın söz konusu olamayacağını herkesin eşit derece hak sahibi olduğunu belirtmiştir. babasının bir merkit savaşçısı olan çilger olduğuna ihtimal verilir.

  kardeşlerinden gördüğü dışlamadan dolayı cuci'nin bir dönem fiziksel babasıgillere taraf olacak olduğu sonradan bundan vazgeçtiği iddia edilir.

  cuci han, babası olan cengiz han'dan önce ölmüştür. oğulları batu han ve berke altınordu devletini kurmuş, bugünkü tataristan özerk bölgesi'nin (bkz: kazan) ve eski kırım hanlığı'nın temellerini atmıştır.
 • giray hanedanı bu adamın soyundan gelmektedir.fakat işin ilginç kısmı bu adam cengiz han'ın büyük ihtimal gerçek oğlu bile değildir.tabi cengiz hanın o kadar çok çocuğu vardır ki cuci handa olmayıversin.
 • cengiz han, kendi soyundan gelmediğini bildiği halde cuci'yi sırf karısı börte'nin oğlu olduğu için öz evladı saymıştır.
  öte yandan, diğer karılarından olan yüzlerce (belki bine varıyordur) çocuğu ise kendi kanından olduğu halde ilk eşi börte'den olmadığı için hanedana ortak etmemiştir, ikinci sınıf muamele yapmıştır.

  (bkz: anaerkil)
 • bir çok tarihçi tarafından zehirleme emrinin bizzat babası cengiz han tarafından verildiği rivayet edilir..
  (bkz: devlet i aliyyenin bekaı)
 • cengiz han'ın en büyük oğlu. kardeşleri çağatay, ögedey ve tuluy ile birlikte babasının tüm seferlerine katıldı. 1224'te cengiz han, imparatorluğunu oğulları arasında paylaştırdı.
 • anlamsızca kid cudi canlandı aklımda.

  neyse, anasının adı börte'dir cuci'nin
 • kan bağı şüpheli olmakla birlikte cengiz han'ın en büyük oğludur ve erken ölmeseydi muhtemel moğolların 2. imparatoruydu.

  babası ve diğer kardeşleriyle birlikte harezmşahlar'a karşı düzenlenen sefere katıldı. kazanılan zaferlerle birlikle bu bölgede büyük bir coğrafya kendisinin idaresine bırakıldı.

  birlikleri azerbaycan üzerinden kuzey kafkasya’ya girdiler, kırım’a kadar uzandılar ve buraları yağmaladılar. oğlu batu han tarafından kurulacak altın orda devleti'nin temellerini attıktan sonra 1226 veya 1227 yılında bir sürek avı sırasında atından düşerek ölmüştür.