şükela:  tümü | bugün soru sor
  • sadece dinsel özellik taşımayıp, halk ile hükümdarın temasını da sağlayan dinsel maksatlı sosyal törenlerdir. aynı zamanda padişahın meşruiyetinin bir kanıtı olan hutbe okunurken padişahın da cumaya katılması ve yapılan merasimler önem arz eder. padişahlara baktığımızda, osman bey'den itibaren geçerli mazeretlerin olduğu haller dışında sürekli olarak cuma selamlığına katıldıklarını görürüz.
    bu esnada halkın bizzat dilek ve şikayetlerini hükümdara ulaştırabilmesi en önemli hususlardan biridir. haksızlığa uğrayanlar, malî zorluk çekenler gayrimüslim olsalar dahi arzuhallerini padişaha sunabilmekteydiler.
    hükümdara sunulan bu arzuhaller hükümdarca değerlendirilir ve gereğinin yapılmasından da sadrazam sorumlu olurdu.
    cuma selamlıklarının bir çok içtimai ve idari olumlu yönünün yanında padişah aleyhinde davranışların rahatça sergilenmesi de sözkonusu olmuştur. ııı.selim ve ıı.abdülhamid'e yönelik suikast girişimleri bunlardan en bilinenleridir.