şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bakara 65'de de geçer:
  <<- içinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. işte bundan dolayı onlara "sefil maymunlar olun!" dedik.>>
 • musevilik ile islamiyetin çatıştığı noktalardan biridir.
  hem tevratta hem de kuranda tanrının yeri göğü 6 günde yarattığı yazar.
  tevrata göre, tanrı 7. günde dinlenir.

  yaratılış: (2/2) yedinci güne gelindiğinde tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. yaptığı işten o gün dinlendi. (2/3) yedinci günü kutsadı. onu kutsal bir gün olarak belirledi. çünkü tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.

  kuran, tanrının dinlendiği iddiasına karşı çıkar ve tanrının 7. günde 'arşa istiva ettiğini' yani kainatın idaresine başladığını ifade eder.

  hadid (4) gökleri ve yeri 6 günde yaratan o’dur. sonra arşın üzerine istiva etti. hadid
  kaf (38) andolsun ki, biz ,o gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık, bize bir yorgunluk da dokunmadı.

  yahudiler için tanrının dinlendiği cumartesi günü tatil günüdür, çalışılması yasaktır.
  ve böylelikle cumartesi kutsal gün olarak (bkz: şabat) tatil ilan ediliyor ve dahası şabatta çalışmak yasaklanıyor.

  peki islam?
  islam tanrının dinlendiğine karşı çıkıyor. ancak bazı ayetlerde cumartesi yasağını savunuyor. bakalım;

  bakara (65) içinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. işte bundan dolayı onlara “aşağılık maymunlar olun!” dedik.

  nisa (47) ey kendilerine kitap verilenler! gelin yanınızda bulunan (tevrat)ı tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. biz birtakım yüzleri silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi onları lanetlemeden önce iman edin. yoksa allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.

  nisa (154) söz vermeleri için tur dağını üzerlerine kaldırdık. onlara: “o kapıdan secde ederek girin” dedik. yine onlara: “cumartesi yasağını çiğnemeyin” dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.

  araf (163) bir de onlara, o deniz kıyısındaki şehrin başına gelenleri sor. o sırada onlar cumartesi yasağına riayet etmiyorlardı. cumartesi günü balıklar akın akın geliyorlardı, yasak olmadığı gün gelmiyorlardı. yoldan çıkıp sapıklık yaptıkları için biz de onları işte böyle sınıyorduk.

  bu ayetlerden görüldüğü üzere cumartesi gününün kutsallığı islam tarafından da kabul ediliyor. hadid ve kaf'taki ayetlerde tanrının dinlendiğini reddeden islam, bakara, nisa ve araf'taki ayetlerde cumartesinin kutsallığını kabul ediyor ve yasağı tasdikliyor; hatta ilere giderek çalışmama yasağına uymayanların aşağılık maymunlukla cezalandırıldığını söylüyor.

  ayrıca (bkz: ilk kutsal günün cumartesi olması)