şükela:  tümü | bugün sorunsallar (2)
 • suçtur.tcknun 158.maddesinde düzenlenmiştir.bu maddenin 2.fıkrasına göre :...ismi açıkça belirtilmese bile ima veya telmihyoluyla olsa bile ,içeriği itibariyle cumhurbaşkanına yollama yapıldığına dair karine varsa hakaret (saldırı) açık olarak var sayılır.
  maksadım suçun unsurlarını anlatmak deği.kenan evrenin devlet başkanı
  olduğu dönemde ,işgüzar savcıların açtığı bir dava.davanın adı "davul çalma yoluyla cumhurbaşkanına hakaret"
  olur mu olur...olay şu : kenan evren ,hergün televizyon ve radyolarda boy göstermekte ve bildiğimiz veciz konuşmalarını yaparken,kahvehanede bu konuşmaları dinleyen bir sayın vatandaş ,yüz metre ötede düğünde davul
  çalan davulcuyu şikayet etmiş ; kenan evren konuşurken ikaza rağmen davul çalmayı sürdürerek suç işlemiş.bu şikayeti ciddiye alan cumhuriyet savcısı da
  aynı gerekçe ile ve tck 158/2 maddesi ile cezalandırılmak üzere dava açmıştır.
  kenan evren'e rağmen davulcu beraat etti ama savcı da taltifen üst bölgeye tayin oldu..

  yıllar sonra bir ek : 158.madde eski ceza kanuna aittir. yeni ceza kanununda numarası 299.dur
 • vakti zamanında bir piyade teğmenin alışamadım faksı ile zedelenen veyahut zedelendiği iddia edilen müessese.
 • 1 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girecek 5237 sayılı kanunun ( tck) 299.maddesinde düzenlenmiştir.
  hakaret kavramı hakkında geniş bilgi için :(bkz: hakaret ve sövme suçları)

  madde aşağıdadır:
  madde 299- (1) cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

  (3) bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır.

  bu maddenin gerekçesi ise şöyle belirtilmiştir :

  "cumhurbaşkanının devleti temsil etmesi ve anayasada belirtilen görev ve yetkileri göz önüne alınarak onun kişiliğine yöneltilen hareketin bir bakıma devlet kuvvetleri aleyhine cürümlerden sayılması gerektiği düşüncesinden hareketle bu madde kaleme alınmış ve cumhurbaşkanına karşı hakaret müstakil bir suç hâline getirilmiştir.
  maddenin ikinci fıkrasında, cumhurbaşkanına hakaretin alenen ya da basın ve yayın yoluyla işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir.
  üçüncü fıkraya göre, bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznini gerektirmektedir. hakaret suçlarının niteliği gereği, suçun böylece bir kovuşturma koşuluna bağlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür."
 • cumhurbaşkanı karikatüre konu yapıldığında suç unsuru sayılabilen hareket.

  ---spoiler---
  cumhuriyet gazetesi çizerleri musa kart ve zafer temoçin hakkında, "cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri" iddiasıyla tck'nin 299. maddesi uyarınca adalet bakanlığı'nın izniyle başlatılan soruşturmalara takipsizlik kararı verildi.

  soruşturmayı yürüten şişli cumhuriyet başsavcılığı, karikatürlerdeki konunun güncel olduğuna dikkat çekti. kamu idarecilerini eleştirmenin basının hakkı olduğu vurgulanarak "eleştiri sert, kırıcı, kişiyi küçük düşürücü olabilir. eleştiri doğru olaylara dayandıkça şeref ve haysiyet rencide edilse bile sorumluluk söz konusu edilemez. bu halde hukuka aykırılık ortadan kalkmaktadır" denilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
  ---spoiler---
 • cumhurbaşkanlığı makamına oturacak kişinin, şaibesi olmayan, vatanına bayrağına rejimine saygılı, saygı duyulacak biri olması durumunda gerçekleşmeyecek olan eylem...

  en azından ciddiye alınabilecek bir kişi tarafından gerçekleştirilmeyecektir... meczup mu arıyorsun?,bu ülkede her köşede yığınla meczup var zira...
 • bugünlerde hatırlanmasında fayda olan başlıktır.
  karşılaştırmalı olarak ele alındığında başbakana hakaret etmek ten oldukça farklıdır.
 • ceza üst sınırı 4 yıl olan bir suçtur. suç basın-yayın vs yoluyla işlenirse ceza artar. yani özetle tutuklanma kararı verilebilecek bir suçtur. neyin hakaret olduğu da çok netlik kazanmış bir konu değildir. yani cumhurbaşkanı ile ilgili facebook'tan paylaştığınız sert bir eleştiri yüzünden "vicdanıyla" karar veren bir hakim tarafından tutuklanabilirsiniz. hatta "suçu" basın-yanın yoluyla işlediniz diye 5-6 yıl ceza bile alabilirsiniz.

  yaşasın demokrasi oley!
 • bir cumhurbaşkanına göreve gelmesinden önceki tarihlerde yapılmış bulunan bir hakaretin o cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra cumhurbaşkanına hakaret kapsamına taşınıp taşınmayacağı merak edilesice hukuki problematik.

  .
 • (bkz: lese-majeste)
 • "ya hak ediyorsa" diye düşündüren başlıktır.