şükela:  tümü | bugün
 • türk müziği tarih boyunca, batı müziği sisteminden farklı bir ses sistemi içinde, kendi geleneğindeki makam ve usûl yapısında gelişmiştir. klasik türk müziği ve türk halk müziği söze, dolayısıyla edebiyata dayalı müziklerdir. klasik türk müziği divan edebiyatı; halk müziği, halk edebiyatı ile birlikte yoğrulmuştur. klasik türk müziği çoğunlukla saray çevrelerinde geliştiğinden, daha süslemeli ve dolaylı bir anlatıma, halk müziği ise saz şairlerinin, aşıkların elinde geliştiğinden daha yalın ve doğrudan bir anlatıma sahip olmuştur. türk müziği ve batı müziği arasındaki alışveriş 17. yüzyıla dayanır. öncelikle mehter müziğinin vurmalı karakteri batı müzikçilerini etkilemiştir. bugün batı orkestrasının yerleşik çalgıları arasına giren nice vurma çalgı, nakkare, kös, üçgen, zil ve çevgan gibi türk mehter müziği çalgılarından gelmedir.

  ikinci viyana kuşatmasından sonra başta viyana olmak üzere tüm avrupa'da bir türkomanya yaşanır. ingiltere'ye dek uzanan bu akım kahveden lokuma, günlük giysilerden maskeli balolara, ip cambazlarına, karnavallara, kuklalara kadar etkindir. bu etkide yüzlerce sahne yapıtı ortaya çıkmıştır. bu etkinin en büyüğü batılı bestecilerde görülür.
  1826'da osmanlılarda yeniçeri ocağı dağıtılmış yeniçerilerin mızıka takımı mehterhane de dağıtılınca yeni orduya yeni bir bando gerektiğini düşünen sultan ıı. mahmut da giuseppe donizetti 'yi bando şefi olarak getirtir. giuseppe donizetti mahmudiye ve mecidiye marşlarını besteleyerek bugünkü bando müziği ve marşların temelini atmış olur.

  cumhuriyet döneminde gelişen ulusal müzik ve türlere etkileri

  cumhuriyet’in osmanlı'yla kültürel bağlarını kopartmak isleyen "batılılaşma" ideolojisi doğrultusunda "geri olarak algılanan ve ama yüzyıllardır kendine “hâkim" bir geleneği olan klasik türk müziğinin üretilmesinin mekânsal ve kurumsal imkanları ortadan kaldırılıyordu. 1930'lu yılların ortasında da 20 aylık bir süre için türk müziği'nin radyodan yayını yasaklanıyor. böylece 1920-30'lu yıllardaki müdahalelerle "müziğin iradi olarak değişmesi istendiği için" müzik üretiminde "boşluk" yaratılıyor. öte yandan da "alaturka-alafranga" kutuplaşması şeklinde uzun yıllar sürecek olan tartışmanın nedenleri hazırlanmış oluyordu.

  cumhuriyet'in resmî müzik politikası ise bir yandan konservatuar ve orkestraların kurulmasıyla desteklenmiştir. batı müziğinin geliştirilmesi, bir yandan da ıı. meşrutiyet sonrası türk milliyetçiliği akımının ideologu ziya gökalp'in müziğe yaklaşımına benzer bir biçimde “türk beşleri” örneğinde görüldüğü gibi halk müziğinin armonize edilmesine dayandırılarak “çağdaş türk müziği” ortaya çıkmış oluyordu. türk müziği'nin eğitiminin yasaklanmasıyla bir arada düşünüldüğünde yeni türk cumhuriyeti'nin osmanlıyla kültürel bağlarını kopartmak istediğinin sonuçları ortaya çıkıyor. 1930'lu yıllarda uygulanan radyo yasağı başta kahire radyosu olmak üzere arap radyoları ardından da 1930 sonlarından itibaren mısır filmleri aracılığıyla arap müziği türkiye'de yayılmaya başlıyor.

  bu arada ortaya birçok görüş atılmaktaydı asıl olan “bir görüşe göre tek ve biricik müzik batı müziğidir türk müziği terk edilmeli, yerine batı müziği benimsenmelidir” sebebi batı müziği çokseslidir. ikinci görüşe göre “türk müziği büsbütün başka bir müziktir ve en mükemmel olanıdır.” türk müziği bizim için yeterlidir.

  üçüncü görüş ise “batı müziğinin tüm araçlarından yararlanılarak türk müziği'nin iyileştirilmesini” görüşlerini ortaya atanların ulusal müziğimiz ve türlerinin gelişmesinde katkı sağlayabilmelidir. sentezci yaklaşım “halk müziği”ni öne çıkartmış 1852 sonrası rusya da ortaya çıkan “rus beşleri” örneğine dayandırılarak “türk beşleri” halk müziği ezgilerinin çok seslendirilmesi çalışmaları başlamış oldu.

  2.dünya savaşından sonra ülkemizde görülen “protesto” kavramı ozanlar ve aşıkları 1960 sonrası “sazı ve sözü” ile kent yaşamına dahil etmiştir. 1960 sonuna gelindiğinde hızla gelişen sanayi ve kentleşme eğilimi arabesk müzik adını duyurmaya başlamıştır.

  not: çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
 • cumhuriyet dönemi müziğin canlı türleri üzerine etkisi araştırılarak yapılabilecek çalışma.
  bilinen ilk örnek 10. yıl marşı ve gençlik marşı etkisidir ki bu iki marş düğünlerimizde dahil çalınmakta, homosapiens türlerinde milli birlik ve bütünlük duygusunda artış etkisine yol açmaktadır.