şükela:  tümü | bugün
 • seçimler yaklaşırken ilginç görüntüler çarpıyor gözümüze, soldaki adaylar sağa sağdaki adaylar sola hiçbir şey olmamış gibi geçiyorlar. bir zaman önce en aşırı solcu bildiklerimiz dinci partilerden, katı bir milliyetçi hatta türk-islam sentezcisi sol partilerde aday oluyor. korkarım seçimlerden sonra meclis ilginç bir hal alacak. böyle bir ortamdan çekinen, ülkenin kaosa sürüklenmesinden korkanların ortaya atması muhtemel bir istektir "cumhuriyet senatosu yeniden kurulsun" isteği. meclisin başka bir organ tarafından denetlenmesinde fayda vardır diyenlerce bir kampanyaya dönüştürülebilir. neden olmasın, olabilir. bu fikir de türk siyaset hayatına benim bir armağanım olsun sevgili sinoplular.
 • yalnızca üniversite mezunlarının girebileceği, daha elit seçkin üyelerden oluşan bir devlet organının yeniden yaşama döndürülmesi isteği.
 • meclisin, milletin değil de başkaca güçlerin sesi haline geldiği, dürüst ve adil karar veremediği şu ortamda desteklenmesi elzem kampanya.

  çünkü milletvekili dediğimiz bu kişiler, siyasi geleceklerinden bağımsız davranamayacak kadar küçük insanlar. bugün ve bundan önceki zamanlarda hep bunu gördük.

  meclisin kararlarının muhakkak parti işine bulaşmamış kişilerden oluşacak bir üst meclis (senato) tarafından denetlenmesi şart. aksi taktirde memleketin nasıl bir uçuruma gittiğini görüyorsunuz.

  hatırlatırım, cumhuriyet senatosu, 12 eylül 1980 darbesinin bizden aldığı eksikliğini her gün daha çok hissettiğimiz demokratik bir kurumdur.
 • sadece üniversite mezunların girebileceği ve meclisi denetleyenileceği bir üst meclis ihtiyacı var. çomarlıktan anca böyle korunabiliriz.
 • uzun süredir aklımda olan bir hususun başlığını görmemle beni mutlu etmiş öneridir.

  lakin bu senato üst meclis değil alt meclis olmalı.
  tavsiye kararları vermeli.
  nitelikli çoğunlukla sınırlı yasa değişiklikleri yapabilmeli.
  millet meclisi'ni ve üyeleri denetleyebilmeli.

  alanında uzman olan kişilerin toplanacağı ve kısa süreli görev yapacağı, görev süresinde yaptığı işlere bağlı olan bir başarı kriterinin üzerinde kalması halinde görev süresi uzatılacağı bir senato... başarı ile görev yapmış olanlara devlet nişanı verilmeli.

  tavsiye kararları eğer meclis tarafından birkaç kez reddedilmişse referandum yolu açık olmalı. meclis üyelerinin senatörler üzerinde hiçbir şekilde üstünlüğü olmamalı. meclis ve senato denk ancak farklı kurumlar olmalı.

  mümkünse senato birden fazla olmalı. ekonomi, hukuk, eğitim, milli güvenlik ve dış siyaset, ziraat, teknoloji ve endüstriyel üretim alanlarında kurulacak senatolar meclis'e yol göstermeli. çok meclisli ancak tek karar organlı bir sistem ile çok iyi iş yapılabilir. ayrıca bu senatolara yönetmelikleri yapma yetkisi de verilebilir.

  halktan belli bir sayıda imza toplanması halinde meclis'te yapılacak oylama ile eğer halkın isteği %40 oranında kabul görürse senatörlerin görevine son verilebilmeli. böylece iktidarın yanlısı hiçbir senatör iktidarın koruması altında olamamalı.
  aynı şekilde halkın imzalarıyla bir meclis üyesinin vekilliği de senatörlerin salt çoğunluğunun kabul etmesi sonucu düşürülebilmeli. böylece meclis üyelerinin de üzerinde bir baskı olabilir.

  senatoya veya senatolara gerektiğinde cumhurbaşkanı veya ilgili bakan başkanlık edebilmeli ancak kararda etkisiz olmalı. bu yolla da devletin üst kademesinin işle olan ilgisi kesin bir şekilde halka aktarılabilir ve senatoda alınan kararın halkın her kesiminde yankı bulması sağlanabilir.

  proje üreten bir senato düşünün. örneğin eğitim konusunda fikirler sunuyorlar ve bir yol haritası çiziyorlar, meclis oyluyor ve halkın da senatonun fikrine olan desteğini görerek kabul etmek zorunda kalıyor.

  meclis'in hiçbir işe yaramaması sorununun önüne geçebilmek için senato şarttır.
  ancak seçilmişlerden oluşan meclisin de gururu kırılmamış olur.

  ama tabi kim kuracak senatoyu?
  kursalar, 30 bin maaş bağlayıp onlara da memleketin kanını emdirtecekler.
  sonuçta cefasını biz çekeceğiz.

  sözlük, iktidara gelirsem şayet, bu işi yapacağım.