şükela:  tümü | bugün
 • cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılar "cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılardan kamuoyuna bildirge - 1" başlığıyla müthiş bir manifestoya imza attılar... cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılardan müthiş manifesto!işte cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçıların "cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılardan kamuoyuna bildirge - 1" başlığıyla yayımladıkları o müthiş manifesto;cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılardan kamuoyuna bildirge - 1islam, halkın köle – hür, yoksul – varsıl diye sınıflara ayrıldığı vıı. yüzyıl mekke’sinde bir özgürlük ve adalet hareketi olarak doğdu. islam peygamberi hz. muhammed, sınıf ayrımcılığına karşı kardeşliği, köleliğe karşı özgürlüğü ikame etmek için mücadele etti. kur’an, akılcılığı temel alan bir kitap kimliğiyle dönemin koşullarında bir özgürlük ve adalet manifestosu olarak peygamberin dilinden insanlara ulaştı.
  islam’ın adalet ve özgürlüğü temel alan eşsiz düzeni, medine sözleşmesi ile pratize edildi. böylece kölelerin kölelikten, yoksulların yoksulluktan kurtuluş süreci başlamış oldu. bu süreç, peygamberimizin vefatına değin aynı minvalde ilerledi. ancak, peygamberin vefatını takiben başlayan ve özellikle emeviler dönemiyle iyice belirginleşen yeni süreçte kölelik, islami bir kisveyle kurumsallaştırıldı. tarihin ve toplumun doğal akışı içerisinde çoktan ortadan kalkması gereken kölelik kurumu, saltanatçı ve hilafetçi islam anlayışıyla kalıcı hale getirildi. aynı şekilde yoksulluk da servet hırsı ve ganimetçi zihniyet nedeniyle ortadan kaldırılamadı. aşırı zenginleşen bir avuç insan dışında geniş müslüman kitleler fakirliğe mahkum edildi. emevi neslinden olup da ömer bin abdülaziz vb. birkaç kişi gibi emevi zulmüne itiraz edenler hariç bu hanedanın islam’a verdiği zararı anlatmaya kelimeler kifayet etmemektedir.
  öyle ki 680’de kerbela’da peygamber torunu ve yakınları emevi saltanatının vesayetçileri tarafından katledilip hz. muhammed’in manevi mirasının son unsurları da çöle gömülerek islam’a ihanetin zirvesine ulaşıldı. o günden itibaren gerçek müslümanlar muhalefete çekildi. saltanat ve hilafet yüzlerce yıl boyunca müslüman toplumların üzerinde bir baskı ve zulüm aracı olarak varlığını sürdürdü. yaklaşık 1400 yıllık islam tarihi boyunca kısa aralıklar dışında müslümanlar, bilime sırt çeviren ve aklı nakil karşısında önemsizleştiren siyaset ve din esnafı yüzünden büyük mahrumiyetler yaşadılar. sultanlar ve halifeler iktidarlarını ganimetler ve halka yükledikleri ağır vergilerle sürekli kıldılar.
  saltanat ve hilafet düzeni, özgürlükçü islami düşüncenin gelişimini engelledi. her yeni fikir, fitne etiketiyle mahkum edildi. başta ebu hanife ve ehlibeyt neslinden gelen imamlar olmak üzere pek çok müslüman bilgin, sözde islami yönetimler tarafından çeşitli zulümlere uğratıldı. özgür düşünceli islam filozoflarının çoğu sultanlarla işbirliği içinde hareket eden sözde ulema tarafından kafir ilan edildi. bundan dolayıdır ki islam toplumları içerisinden yeterince bilgin ve mucit yetişmedi.
  batıda başlayan aydınlanma felsefesinin doğurduğu yeni süreç, xıx. yüzyıla gelindiğinde büyük bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve çeşitli düşünsel akımların önünü açtı. insanlık, din adamlarının, sultanların / kralların, halifelerin teokratik egemenliğine ve inancın aklın önüne geçirilmesine karşı laikliği keşfetti.
  laiklik, din ve inancın akıl üzerinde kurduğu baskıyı ortadan kaldırmak ve dinsel erki yok edip halkın iktidarını kurmak için bulunan bir anlayış olarak hızla yayıldı. bu yayılış bazen devrimlerle, bazen de aydınların başlattığı ve tamamladığı düşünsel evrimlerle gerçekleşti. kaldı ki islam’ın özü laikliğe dayanmakta, bu özden uzaklaşıldığında inancın din ile olan bağı da kopmaktadır.
  yaklaşık bin yıl boyunca aklı ve özgürlüğü, saltanatçı ve hilafetçi teokratik iktidarlar eliyle tutsak edilen türk toplumu da insanlığın ulaştığı bu yeni evreye yönelme yolunu tuttu. bu yöneliş, osmanlı’nın özellikle son yüzyılında cereyan eden özgürlükçü hareketlerle ivme kazandı. sonuçta türk toplumu gazi mustafa kemal atatürk ve arkadaşları eliyle aklın ve bilimin önünde yüzyıllardır bir engel olarak duran saltanat ve hilafeti kaldırarak laiklik esasına dayalı cumhuriyet rejimine geçti.
  cumhuriyet büyük bir devrimdir. aklı özgürleştiren, bilimin önünü açan, hurafe ve bidatlara karşı islami düşüncenin doğmasını sağlayan laiklik, deyim yerindeyse cumhuriyetin ruhudur.
  cumhuriyet devriminin önderi olan büyük atatürk, gerçekleştirdiği devrimlerle medeni bir toplum hedefi doğrultusunda az zamanda çok ve büyük işler başarmış emsalsiz bir kahramandır.
  cumhuriyet, adeta medine sözleşmesinin güncellenmiş hali olarak nebevi mirası xx. yüzyılda yeniden dirilten görkemli bir devrimdir. bu devrimi ve devrimin önderini savunmak samimi her müminin görevidir.
  cumhuriyeti ve onun ruhu olan laikliği islam karşıtı olarak yaftalamak, ardılları tarafından kurumsallaştırılan muaviye ve yezid’in uygulamalarını islam sanmaktan başka bir şey değildir. özetle, cumhuriyete karşı olup halifelik özlemi duymak ve saltanat sevdasına kapılmak; islam’ı emevi ırkçılığının yararına yorumlayıp bu şekilde yaşamaya çalışmakla eşdeğerdir.
  bu nedenle bizler, cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılar olarak son dönemde laik cumhuriyetimize ve atatürk ilke ve devrimlerine yönelik ağır saldırıları ibretle, teessürle izlemekte ve not etmekteyiz.
  bu bağlamda, yüksek bir kararlılıkla belitelim ki, öğretim programlarından ve özellikle de din kültürü ve ahlak bilgisi ders müfredatından atatürkçülük ve laiklikle ilgili konuların çıkarılması yahut azaltılmasını, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesini ve atatürk anıtlarına yönelik çirkin saldırıları kabul etmek mümkün olmadığı gibi önemsizleştirmeye çalışmak da düpedüz bir gaflettir.
  öğretim programlarının laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi şarttır. bizler; cihatçı, ganimetçi, fetihçi değil; akılcı, bilimi esas alan, aydınlanmacı ve laikliği güçlendirici bir müfredatın başta din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri olmak üzere bütün dersleri içine alacak şekilde yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.
  öte yandan imam hatip liselerinin ve imam hatip ortaokullarının sayılarının hızla artması ve din öğretiminin kalitesizleşmesi sonucu liyakatsiz din görevlilerinin dini hayata verdikleri zararın, telafisi zor sonuçlara yol açtığını da üzüntüyle belirtmek durumundayız.
  müftülüklere nikâh kıyma yetkisi iyi niyetli bir uygulama gibi gösterilmeye çalışılsa da yol açacağı sorunlar tahminlerin ötesinde olacaktır. en başta bu uygulama müslüman din görevlilerini hristiyanlıkta olduğu ruhbanlaştıracak ve müftülerimizin papazlaştırılmasına sebebiyet verecektir. bu, islam’ın hristiyanlaştırılması gibi bir tehlikenin kapılarını açacaktır. bu nedenle nikâh kıyma yetkisinin mevcut haliyle kalmasından yanayız.
  atatürk anıtlarına yönelik çirkin saldırıları gerçekleştirenlere karşı caydırıcı cezaların verilmesi elzemdir. aynı şekilde sosyal medyada büyük atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık manası taşıyan her türlü yazı, yorum ve görüntü takip edilmeli, failleri süratle cezalandırılmalıdır.
  bizler, cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılar olarak, bundan önce bireysel anlamda yaptığımız cumhuriyet devrimi ve atatürk müdafaasını bundan sonra birlikte ve eşgüdümlü bir biçimde devam ettireceğiz. inanıyoruz ki ilerleyen süreçte aramıza yeni ilahiyatçı arkadaşlar da katılacaktır.
  son olarak; 1923’te gazi mustafa kemal atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan türkiye cumhuriyeti yerine yeni bir devlet kurmaktan bahsedenleri, atatürk’ün hatırasına yönelik ağır hakaretlerde bulunanları, cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye çalışanları ve toplumumuzu yeniden saltanat ve hilafet karanlığına sürüklemek isteyen şer fikirli kafaları şiddetle kınadığımızı ilan eder, kamuoyumuzun yüksek bilgisine saygıyla sunarız.
  cumhuriyetçi atatürkçü ilahiyatçılar
  cemil kılıç / ilahiyatçı yazar – din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
  nazif ay / ilahiyatçı yazar – din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
  mehmet ali öz / ilahiyatçı yazar – emekli din görevlisi
  yusuf gökhan çolak / din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
  yusuf dülger / emekli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni
  kamil hayati aydın / emekli müftü
  mehmet göl / ilahiyatçı - emekli kültür müdürü
  lütfullah kaleli / emekli din görevlisi – yazar

  http://www.haberhabere.com/…is-manifesto-h6934.html
 • elbette hedefi itibariyle desteklenmesi gereken bir yazı fakat ben bu manifesto niteliğindeki yazının biraz da bari mantığıyla oluşturulduğu kanaatindeyim. örneğin şu kölelik meselesi... hakkında fazlaca atıp savurmuşlar. islam köleliği kaldırmış falan bunlar fazla romantik laflar. islam köleliği kaldırmamış bilakis temsil edildiği kitapta meşrulaştırmıştır. hatta hüküm verirken kölelik düzeninin hep olacağını varsayarak köle ve hür kelimelerini kullanarak hüküm vermiştir. (bkz: bakara 178) öte yandan bu ayet indiği anda kölelik kaldırılmıştır ve yok hükmündedir diyemeyen bir tanrıyla karşı karşıyayız. kendi yarattıklarına yine kendi yarattıkları üzerinden politika yapan bir tanrı. o yüzden islamda kölelik vardır sözü islamda kölelik yoktur sözünden daha saygı değerdir. dolayısıyla eğer kuranın tanrıdan geldiğine gerçekten inanıyorsanız, yapacağınız şey kuranı kendinize kılavuz yapmaktır onu makyajlamak değil.
  sözün özü balık doğmadan kokmuş.