şükela:  tümü | bugün
 • kendine has, kendine ozel anlaminda ingilizce sozcuk.
 • istanbul marka zilin bir modeli olup 6 tane alt gruptan oluşmaktadır.bunlar:
  turk
  sultan
  vezir
  empire
  ottoman
  pasha' dır.
 • default'in tersidir.
 • chopper olarak tabir edilen motorsikletlerin cok populer olmayan diger adidir..
 • gelenek görenek örf adet anane ve falan anlamına gelir (biri bana bunların birbirinden farkını açıklasın lütfen gerçekten çok müşkül durumdayım)

  fakat bu başlığı ziyaretimizin esbab-ı mucibesi bu değil. türkçe karşılığı olan sözcükler arasındaki farkları bilmiyor olsam da ingilizce benzer bir sözcük olan "tradition"la bu sözcük arasındaki farkı biliyorum onu söylemeye geldim (bkz: insan olmaya geldim)

  "custom" yerel gelenekleri ifade ederken, "tradition" daha geniş ölçekli gelenekleri ifade eden bir sözcüktür. misal verelim:

  custom: benim babam bu toprağı sürerdi, onun babası da sürerdi, onun babası da sürerdi ve benim babam bu toprağı sürme imtiyazına sahip olabilmek için şu adama şu kadar buğday verirdi ve onun babası da şu adamın babasına şu kadar buğday verirdi ve onun babası da o adamın babasına şu kadar buğday verirdi.

  tradition: ben bilmiyorsam öyle bir şey yoktur. *

  bir şey daha söylemek istiyorum: ingilizce yazan iktisat tarihçileri "tradition" ile "modernity" arasında bir karşıtlık bulup orta çağla yeni çağı bu ayrım üzerinden incelemeye meyyaldir. iki mesele öne çıkıyor bu hususta:
  1- bahsi geçen avrupa ise "tradition" ile "modernity" karşıt değil koşuttur zira bu yanlış ve yapay karşıtlık on sekizinci yüzyıl sonu-on dokuzuncu yüzyıl başı bir dönemin mahsûlüdür. doğru karşıtlık "custom" vs "modernity"dir.
  2- birinci maddede geçen esas karşıtlık avrupamerkezcildir zira mesela osmanlı'da yahut çin'de (eskil zamanlarda) hakim olan bu sefer custom değil ve fakat "tradition"dır (devletimiz hudutları dahilinde şu adam şu renk giysi giyecek ve şununla evlenecek falan filan).
 • (bkz: customs)
 • gümrük anlamına gelen ingilizce sözcük.
 • dokuzuncu nesil çaylak.
 • italya merkezli bir termal yazıcı markası.
 • (bkz: kostüm)