*

 • hormon tedavisi için kullanılan bir ilaç şöyle ki ;

  cyclo-progynova ambalajında, 2 mg estradiol valerat içeren 11 beyaz renkli draje; ve 2 mg estradiolvalerat ve 0.5 mg norgestrel içeren 10 açık kahverengi draje bulunur.
  cyclo-progynova’nın estrogen içeriği olan estradiol valerat, doğal insan 17b-estradiolunun prodrogudur. beraberindeki norgestrel ise sentetik bir progestogendir.
  kullanımı süresince 11 günlük monofazik estrogen, 10 günlük estrogen progestogen kombinasyonu alımına ve 7 günlük tedavisiz döneme uyulduğu taktirde cyclo-progynova içeriği ve sıklık yapısıyla uterusu olan kadınlarda menstrüel kanamayı sağlar.
  cyclo-progynova kullanımı sırasında ovulasyon baskılanmaz ve endogen hormon üretimi nadiren etkilenir. ürün daha genç kadınlarda siklus başlatmak ya da düzenlemek için kullanılabileceği gibi perimenopozal kadınlarda düzensiz uterus kanamalarını tedavi etmek amacıyla uygulanabilir.
  klimakterik dönemde ovaryum kökenli estradiolun azalması ve sonuçta kesilmesi termoregülasyonun instabilitesine yol açar ve bu da uyku düzensizliği ve aşırı terleme ile birlikte görülen sıcak basmalarına ve vaginal kuruluk, disparoni ve üriner inkontinans bulguları ile ürogenital atrofiye neden olur. anjinal yakınmalar, çarpıntı, irritabilite, sinirlilik, enerji ve konsantrasyon yetersizliği, unutkanlık, libido kaybı ve eklem - kas ağrıları gibi semptomlar daha az spesifik olmakla beraber sıklıkla klimakterik sendromun içinde tanımlanmaktadır. hormon replasman tedavisi (hrt) menopozal kadınlardaki bu semptomların çoğuna etki gösterir.
  cyclo-progynova’da olduğu gibi yeterli estrogen dozu ile hrt uygulanması kemik rezorpsiyonunu azaltır ve postmenopozal kemik kaybını yavaşlatır veya durdurur. uzun dönem hrt tedavisinin, postmenopozal kadınlarda periferik kırık riskini azalttığı gösterilmiştir. hrt kesildiğinde kemik kitlesi postmenopozal dönemdeki ile karşılaştırılabilir bir hızla azalır. hrt’nin kemik kitlesini premenopozal devredeki düzeylere getirdiği yolunda bir kanıt yoktur. hrt’nin aynı zamanda deri kollagen içeriği ve deri kalınlığı üzerinde olumlu etkileri vardır ve derinin kırışma sürecini yavaşlatabilir.
  hrt lipid profilini değiştirir. total kolesterol ve ldl-kolesterolu azaltır ve hdl-kolesterol ve trigliserid düzeylerini yükseltebilir. metabolik etkiler, cyclo-progynova’daki gibi bir progestogenin eklenmesi sonucu bir dereceye kadar azalabilir.
  cyclo-progynova’da olduğu gibi estrogen replasmanına siklus başına en az 10 gün progestogen eklenmesi, uterusu olan kadınlarda endometrial hiperplazi ve bununla ilişkili olarak adenokarsinom riskini azaltır. estrogen replasman tedavisine eklenen bir progestogenin, estrogenin onaylanmış endikasyonlarına ilişkin etkinliği ile etkileştiği gösterilememiştir.
  gözlemsel çalışmalarda ve geniş kapsamlı bir klinik çalışmada hrt alan postmenopozal kadınlarda kolon kanseri morbiditesinde azalma gösterilmiştir. mekanizma bilinmemektedir.

  plazmada maksimum estradiol konsantrasyonları olan yaklaşık 30 pg / ml’ye genellikle tablet alımından 4-9 saat içinde ulaşılır. cyclo-progynova tedavisinin kesilmesini takip eden 24 saat içerisinde estradiol serum düzeyleri yaklaşık 15 pg / ml düzeyine geriler. estradiol albumin ve seks hormon bağlayıcı globuline (shbg) bağlanır.

  eksojen olarak uygulanan estradiol valeratın esteri ayrışmasından sonra, ilacın metabolizması endojen estradiolün biyotransformasyon yolunu izler. estradiol esas olarak karaciğerde metabolize olur. estradiol’ün metabolitleri esas olarak sülfatlar ve glukuronidleri şeklinde böbrekler yoluyla atılırlar.

  norgestrel

  oral alımı takiben norgestrel hızla ve tam olarak absorbe edilir. rasemat norgestrelin aktif bileşeni olan levonorgestrel, norgestrel dozunun yaklaşık yarısını meydana getirir ve rasemattan tam olarak biyoyararlanır hale geçer.

  cyclo-progynova’nın tek doz uygulamasından sonra, 1-1.5 saat içinde plazmada maksimum levonorgestrel konsantrasyonu ortalama 7-8 ng / ml olur.

  levonorgestrel albumin ve shbg’e bağlanır.

  norgestrel tam olarak metabolize olur. yaklaşık olarak 1 günlük yarılanma ömrüyle, yaklaşık benzer oranlarda metabolitler idrar ve safra ile atılır. etkin madde levonorgestrelin biyotransformasyonu steroid metabolizmasının bilinen yollarını takip eder. farmakolojik olarak aktif metabolitleri bilinmemektedir.

  levonorgestrelin serumdan total klerens oranı 1 ml/dak/kg’dır.

  endikasyonları
  uterusu olan kadınlarda doğal menopoz veya hipogonadizm, kastrasyon veya primer ovaryan yetmezliğe bağlı estrogen eksiklik belirti ve semptomları için hormon replasman tedavisi (hrt);
  postmenopozal osteoporozun önlenmesi;
  düzensiz menstrüel siklüslerin kontrolu;
  primer veya sekonder amenorenin tedavisi.

  cyclo-progynova kontraseptif olarak kullanılamaz.
  gerektiğinde kontrasepsiyon için, (takvim ya da temperatür yöntemleri dışında) hormonal olmayan yöntemler uygulanmalıdır. gebelik oluştuğuna ilişkin bir şüphenin varlığında, ilaca olasılık ekarte edilene kadar ara verilmelidir olmadığı bilinmemektedir.

  genç kadınlardaki düzensiz kanamaların tedavisi başarısız olursa, uygun tanısal yöntemlerle organik hastalıklar ekarte edilmelidir.
  estrogen etkisi altında uterus myomları büyüyebilir. bu gözlemlenirse tedavi kesilmelidir.

  tedavi sırasında endometriozisin reaktive olması durumunda tedavinin kesilmesi önerilir.

  yan etkiler/advers etkiler
  uyarılar/önlemler bölümünde sayılan advers etkilere ek olarak, farklı oral hrt preparatları kullananlarda aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir:
  · üreme sistemi ve meme hastalıkları
  vajinal kanama paterninde değişiklikler ve anormal kanama veya akıntı, ara kanamaları, lekelenme (kanama düzensizlikleri genellikle tedavinin sürmesi sonucu ortadan kalkar), dismenore, vajinal salgıda değişiklikler, premenstrüel-benzeri sendrom, meme ağrısı, hassasiyeti veya büyümesi.
  · gastrointestinal bozukluklar
  dispepsi, şişkinlik, bulantı, kusma, abdominal ağrı
  · deri ve ciltaltı dokusunda bozukluklar
  kızarıklıklar, çeşitli deri rahatsızlıkları (kaşıntı, ekzema, ürtiker, akne, hirsutizm, saç dökülmesi, eritema nodozum gibi)
  · sinir sistemi bozuklukları
  başağrısı, migren, baş dönmesi, anksiyete/depresif semptomlar, yorgunluk.
  · çeşitli
  çarpıntı, ödem, kas krampları, vücut ağırlığında değişiklikler, artmış iştah, libidoda değişiklikler, görme bozuklukları, kontakt lenslere intolerans, aşırı duyarlılık reaksiyonu.

  bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği genel deneyime bağlıdır her kadın için farklılılar gösterebilir ancak genel olarak rutin servikal sitoloji dahil olmak üzere pelvik organları, batını, memeleri ve kan basıncını içermelidir.

  her kutu 21 günlük tedavi sağlar. yeni bir kutu cyclo-progynova’ya 7 günlük tabletsiz dönemi takiben, bir önceki hafta başlanan gün başlanmalıdır.
  hastanın tableti günün hangi saatinde aldığı önemli değildir, ancak bir kez belirli bir zaman seçildikten sonra her gün aynı saatte alınmalıdır. herhangi bir tablet hergün alınan zamanda alınamazsa izleyen 12-24 saat içinde alınabilir. tedavi daha uzun süre kesintiye uğrarsa düzensiz kanama görülebilir.
  kanama sıklıkla 7 günlük tabletsiz dönem sırasında, son tablet alındıktan birkaç gün sonra başlar.
 • doktorumun histeroskopi ardından 2 kutu verdiği,
  göğüslerde büyüme, hassasiyet ve şişkinlik, karında şişkinlik, gaz ve çarpıntı yan etkilerini fazlasıyla deneyimlediğim ilaç. iştahımı açmadı ancak bir lokma bile yesem dünyaları yemiş gibi şişiyordum sanki.

  yılllar sonra gelen farkındalık editi: insanın içindeki alien'i ortaya çıkaran ilaç!

  ilacı kullandığım sürece içinde bulunduğum ruh halinin de prospektüs de yazmayan bir yan etki olduğunu sonradan öğrenmiştim. saçma sapan şeylere delirme halleri, sabırsızlık, herşeyden rahatsız olma ve katlanamama hissi, sinirlenme, höt zöt yapma... düşününce mantıklı çünkü resmen, üzerinde aynen yazıldığı gibi seks hormonu bu ilaç ve insanın hormonlarını alt üst ediyor. hamilelikte bile bu kadar değiştiğimi hatırlamıyorum yani, pamuk gibi insandım hamileyken.
 • yan etkilerinin yan etki doğurduğu ilaç. *

  şöyle ki; en belirgin yan etkilerinden biri olan şişkinlik, bünyeyi bunalıma sokmakta ve hastanın bu bunalım haliyle daha çok yemesine sebebiyet vermektedir ki bu da diğer bir yan etki olan iştahta artmaya nedendir. böylece şişkinlik ve iştah artımı yan etkileri, diğer bir yan etki olan vücut ağırlığının artmasına neden olur. tüm bunlar yaşanırken geçirilen sinir harbi hastayı depresif semptomlara sürükler. neticede; satırlarca yan etkisi yazılan bu ilacın aslında tek sorunu şişkinlik yaratmasıdır.
 • kullanmaya başlamamla beraber kendimi totoro gibi hissetmeme yol açan ilaç. her geçen saat ve gün biraz daha şişerek, yirmi bir gün sonunda havalanmak suretiyle işe istanbul semalarından ulaşmayı planlıyorum.
  yalnız böyle giderse, doktorun muayenehanesine acil iniş yapıp hesap sorabilirim. totoro'dan hulk'a dönüşebilirim. bir gece ansızın gelebilirim. vb.
 • iştah açma durumu harıcınde pek bir yan etkiye rastlamadığım ilaç.
 • polikistik over sendromu tedavimin yeni kokteyli olarak gluchopage ile birlikte yaklaşık 5 gündür kullanıyor olmama ragmen, bu kadar kısa bir sürede bir insan evladı acaba daha ne kadar şişebilir, deyu deyu dolaşmaktayım.

  yan etkileri de evlere şenlik... asabi bir insan değilim, küfürden hiç hazetmem ancak kendimi sık sık sünturlu küfürler ederken, yeni küfür kombinasyonları içinde saçlarım diken diken olurken bulmaktayım. sadece 5 gündür kullanıyor olmam göz önünde bulundurulduğunda, sık sıktan kastımın ne kadar vehim olduğuna dikkat çekmek isterim.

  3 aydır bir diane 35, bir bu siklo mereti... polikistikler aynen yoldaşlığa devam...

  kadın olmak cidden zor...
 • oral kontraseptifimsi ama kontraseptif değil. aa nasılsa cyclo progynova alıyorum diyerek korunmasız ilişkiye girip 2 kollu 2 bacaklı sürprizlerle karşılaşmak işten bile değil.* bunu kullanırken ayrıca kontraseptif ilaç kullanılamadığı için başka doğum kontrol yöntemleri*** denemek gerekiyor. bu ilacı kullandığım dönemde şahsen ödem ve zaten kapalı olmayan iştahımın iyice açılması şeklinde bir ton yan etkisini gördüğüm için diyebilirim ki zaten doğum kontrolüne de ihtiyacınız varsa bunun yerine kontraseptif kullanın aynı kapıya çıkar. nasılsa yan etkileri aynı, bari kontaseptifin ekstra nimetlerinden yararlanın. nasılsa depresyon bedava.
 • çılgınlar gibi şişkinlik yapmasının (sadece karında da değil vücudun her yerinde!) yanı sıra garip bir şekilde dayanılmaz bir baş ağrısı, görmemde inanılmaz bir bozukluk ve midemde bulantı da yapmakta kendisi bende. yani her ilacın yan etkisi vardır ama genelde ender çıkar bu ilacın prospektüsünde yazan tüm yan etkiler kullanan herkeste pıtır pıtır çıkıyor sanırım.

  ayrıca kullanırken alkol tüketmemekte yarar var.
 • hayatımda ilk defa bir ilacın yan etkisini yaşamama sebep olmuş ilaç. umarım bi kutudan fazla içmem cık cık cık.
 • histeroskopi operasyonunun ardından doktorumun kullanmamı istediği hormon düzenleyici minik haplar. burda okuduklarımın aksine neredeyse 1 aydır kullanıyorum ve herhangi bir yan etkisiyle karşılaşmadım. iki ay daha kullanacağım umarım bu lafımı yemek zorunda kalmam.