şükela:  tümü | bugün
 • ilk parçacık hızlandırıcılarından.
 • (bkz: betatron)
 • (bkz: psychotron)
 • hopital saint-louis paris de bir adet bulunmaktadir, radioaktif kanser ve tumor tedavisinde de kullanilir.

  (bkz: nukleer fizik)
 • (bkz: siklotron)
 • 1939 yılında ernest lawrence'a nobel fizik ödülünü kazandıran parçacık hızlandırıcıdır. tokamaklarda ve magnetic mirror uygulamalarında deneysel plazma araştırmaları için oldukça sık kullanılan bir tekniktir.

  cyclotron'da temel olarak 2 adet büyük d harfine benzeyen dee adı verilen parça vardır. bu dee'ler aralarında küçük bir boşluk kalacak şekilde sırt sırta yerleştirilmiştir ve dee'lerin içinden yüzey alanına dik bir şekilde manyetik alan uygulanmaktadır. bu yüzden parçacıklar lorentz kuvvetine maruz kalarak her bir dee'nin içinde yarım daire tur atmaktadır.

  parçacık dee'lerin arasından geçerken bir voltaj uygulanarak hızlanması sağlanır, fakat voltaj değerinin bir dee ile diğer dee arasında sürekli işaret değiştirmesi gerekir çünkü manyetik alandan dolayı parçacığın hız vektörü her seferinde değişecektir. bir parçacığın manyetik alanda maruz kaldığı frekans parçacığın yüküyle manyetik alan çarpımının parçacığın kütlesine bölünmesiyle elde edilir ve rölativistik olmayan hızlarda bu frekans değişmez. dee'ler arasında uygulanacak voltajın frekansı parçacığın frekansına eşit olursa rezonans nedeniyle ısınma, parçacık düzeyinde hızlanma oluşur.

  eğer mümkünse sadece dee'ler arasında kare dalgalı voltaj uygulamak ve dee'lerin arasını demagnetize etmek operasyonel riskleri azaltacaktır. operasyonel riskten kastım ise şudur, eğer kare yerine alternatif voltajı dee'ler boyunca uygularsanız, uygulanan voltajdan dolayı oluşacak elektrik alanın manyetik alandan oldukça küçük olacağından emin olmalısınız. eğer voltaj çok güçlü olursa, manyetik alanın döndürme momenti elektrik alanın coulomb kuvvetinin yaratacağı radyal kuvveti kompanse edemez ve parçacıklar dee yüzeyinde birikerek hızlanamazlar.

  dee'ler arası demagnetize yüzeye uygulanacak kare voltaj tamamen doğrusal olduğu için böyle bir risk oluşmaz.

  vasimr motorlarında da sıklıkla kullanılan cyclotron mekanizması plazma şartlarında bambaşka senaryoların dikkate alınmasını gerektirir. plazma halinde elektronlar, pozitif yüklü iyonlardan belirli bir debye mesafesinde konumlanırlar. cyclotron mekanizması vasimr'de tokamakların aksine sadece bir kez gerçekleşir ve akış manyetik lüleye akar. ion cyclotron resonance heater* için plasmanın yoğunluğu kritiktir.

  plazmada elektronlar, elektron sıcaklığına göre değişecek şekilde iyonlara ortalama belli bir mesafede konumlanırlar. plazma yoğunluğu arttıkça bu mesafe kısalır ve plasma dediğimiz quasi-neutral, yani neredeyse nötr ama manyetik ve elektrik alandan da etkilenen bir madde halini alırlar. kimileri plazmaya maddenin dördüncü hali diyor. aslında evrenin işleyişine bakılırsa, plazmanın maddenin birinci hali olması lazım.

  bilindiği gibi manyetik alanda elektronlar ve pozitif iyonlar zıt yönlerde dönerler. eğer plazma yeteri kadar yoğunsa veya dee'ler boyunca uygulanan manyetik alanın yarattığı kuvvet plazma içindeki coulomb kuvvetinden küçükse, plazmanın quasi neutral yapısı gereği elektronlar iyonların dairesel hareketini izlemek zorunda kalırlar. aynı durum uygulanan voltaj için de söz konusudur. aynı voltaj iyon ve elektronlarda ters yönde etki eden bir coulomb kuvveti yaratır. eğer plazma yeteri kadar yoğun değilse, uygulanan voltaj ve manyetik alan parçacıkları birbirinden ayırmak için harcanır ve icrh'in verimi oldukça azalır. aslında icrh ve kontrol algoritması helicon discharge'ı da içinde barındıran parametrelere sahip olmalıdır. icrh'te uygulanacak olan optimize edilmiş elektromanyetik alan her plazma yoğunluğu için spesifik bir karaktere sahip olmalıdır.

  birçok paperda olduğu gibi sabit plazma debisinde manyetik alan arttıkça icrh verimi artmış fakat bir noktadan sonra manyetik alandaki artış verim kaybına neden olmuştur.
 • siklotron da denir. yüklü parçacıkları alternatif gerilim altında hızlandırır. nükleer fizik uygulamaları namına dünyanın çeşitli laboratuvarlarında envai büyüklükteki türleriyle bilime katkı sunmuştur. minimal diy kitleri de bulabilmemk mümkündür.

hesabın var mı? giriş yap