şükela:  tümü | bugün
 • rolf cantzen'in mihail aleksandrovic bakuninve pierre joseph proudhon un fikirlerini 2000li yıllara uyarlayarak yazdığı, anarşizm, özgürlük ve ekoloji temalı kitap.
  (bkz: faydali bir eser)
 • son dönemlerde istisnasız her gün aklıma düşen temenninin kitabı.
 • ayrıntı yayınlarından ve bunun da baskısı yok ne yazık ki. ilk basımı 1995 olan benjamin barber kitabı güçlü demokrasi bile bulunabiliyorken bunun olmayışı, ister istemez şu sloganı yaratıyor: daha çok baskı, daha çok kitap!
 • gelecek kuşaklar için değil kendimiz için özgürlük talep etmekten ve bunu hemen hayata geçirmekten yana olan bir kitap.

  kapitalizm insanı ve doğayı yağmalamayı, insanı insan kılan değerleri ekonomiye tabi kılmayı sürdürüyor. dahası kapitalizmin ideologları tarihin, ideolojilerin, siyasetin sonunun geldiğini ilan edip her türlü alternatif siyaseti değerden düşürmeye çalışırken yeni teknokrasilerde yöneten-yönetilen ayrımı daha da keskinleşiyor. solun tarihinde hüküm sürmüş merkeziyetçi, otoriter, determinist, sanayileşmeci, devletçi gelenek ise alternatif olmak şöyle dursun kapitalizmin insanlara sunduğu özgürlük yanılsamasını bile gerçekleştiremedi. bir özgürlük geleneği olarak solun yeniden içeriklendirilmesi ve somut, uygulanabilir projeler üretmesi artık kaçınılmaz hale geldi... cantzen, ülkemizde hiç bilinmeyen ve haksız yere ‘terörizm’ ve ‘kargaşa’ ile özdeşleştirilen anarşizm hareketinin proudhon, kropotkin, bakunin, landauer ve malatesta gibi klasik savunucularının düşüncelerini güncel uygulanabilirlikleri açısından değerlendirdiği bu kitapta, anarşizmin söz konusu ‘proje üretme’ sürecine canalıcı katkılar sağlayabileceğini gösteriyor. sosyal demokrasinin tıkandığı, işçi sınıfına dayalı geleneksel marksist çizginin etkisizleştiği bir ortamda, anti-otoriter, şiddet karşıtı, özyönetimci, ödünsüz özgürlükten ve karşılıklı yardımlaşmadan, ademimerkeziyetçi federatif yapılardan yana bir anarşizmin gündeme geldiğini söylüyor. önüne asıl hedef olarak, “devletin toplumsallaştırılması” ve “toplumun devletsizleştirilmesi” süreçleriyle insanın her türlü tahakkümcü yapıdan kurtulup özgürleşmesini koyuyor. bunun mücadelesinin de bir değil birçok cepheden sürdürülmesi gerektiğini, bu sürecin kargaşaya değil zenginleşmeye yol açacağını ileri sürüyor. ekolojiye özel bir önem atfeden cantzen, insanmerkezcilik yanlısı ve sanayileşmeci zihniyetin doğayı nasıl tahrip ettiğini anlatırken kimi çevrecilerin “doğanın kendi içinde bir anlam ve değer kaynağı olduğu ve insanın ona ayak uydurması gerektiği” yolundaki düşüncelerinin içerdiği tehlikelere dikkat çekiyor. doğaya anlamını eninde sonunda insanın kendisinin verdiğini vurgulayıp, doğayı insanın emrindeki sınırsız bir yağma alanı olmaktan çıkartmak gerektiğini belirtiyor.
 • eski yunanca “anarchia” sözcüğünün çevirisi şöyle: “efendilerin olmaması, üst-buyruk eksikliği, öndersizlik, ölçüsüzlük, başıboşluk, yasasızlık durumu.” bu çeviri, kitabın ana fikrini özetler nitelikte. cantzen, kitabında bizi anarşizmin tarihi ve anarşistlerin düşünceleriyle başbaşa bırakıyor. bunu yaparken de ayağını yere sağlam basmayı ihmal etmiyor. kitabın ismi, sırf bu sebeple "daha az devlet daha çok toplum." eğer öyle olmasaydı, birçok anarşiste göre kitabın isminin "devletsiz toplum" olması gerekirdi. ancak cantzen, anarşist düşünceyi okurun kafasında yavaş yavaş inşa ederken, mümkün oldukça objektif yaklaşmaya çalışıyor. buna en güzel örneklerden birisi, birçok anarşistin, insan üzerindeki her türlü tahakküme karşı çıkmasına rağmen, söz konusu kadın hakları ve çocukların yetiştirilmesi olduğunda ne kadar çelişkili davrandıkları oluyor.

  kitap, anarşizmi birçok yönüyle inceliyor. hem anarşist düşüncenin gelişimini, hem de farklı düşünürlerin ortaya koyduğu görüşleri öğrenebiliyoruz kitaptan. birçok ön yargı yıkılırken, hayata dair farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. anarşizmin toplum ve devlete olan yaklaşımı; ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan anarşizmin getirebilecekleri; devletçi sosyalizm ile arasındaki farklar kitapta detaylı bir şekilde anlatılıyor.

  anarşizm hakkındaki yanlış düşünceleri değiştirebilecek çapta olan bu kitabı, konuya ilgi duyuyorsanız okumanızı tavsiye ederim.