şükela:  tümü | bugün
 • ayni zamanda kdv kanununun geçici 17.maddesi uyarinca yurtiçinden de kdv'siz mal alimlarini kapsamaktadir.
 • (bkz: geçici kabul)
 • dahilde işleme rejimi kapsamında; ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammaddenin türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.
 • ihraç ürünlerini üretebilmek için gereken girdilerin ithalatında veya yurt içi alımlarında bir takım muafiyetler öngören bir ihracatı teşvik etme sistemidir.

  temel amacı: ihracatı yapılacak ürünlerin imalatında kullanılan hammadde, mamül, ambalaj gibi girdilerden vergi alınmamasıdır.
 • ihracatı bile ithalata bağlı olan ülkemizde iyi, hatta belki gerekli bir teşvik olduğu kanısındayım. ammaaa her teşvik gibi dahilde işlemenin de mevzuatı ve uygulaması çok karışık, pek çetrefillidir.
  basit olsun, net olsun, gerekirse üçe beşe bakmayın diyorum anlatamıyorum. ama bak müsteşar bey'in sözünü ettiği şu 3700 ara mamulü türkiye'de üretmeyi başar, ondan sonra kaldır dahilde işlemeyi kimse farketmez.

  hadi hayırlısı, inşallah
 • ülkemizde, ekonomik avantajlardan ziyade, hayali ihracat amacıyla kullanılan, ekonomik etkili gümrük rejimi.

  yurtdışından, ihracat amaçlı ürün elde edilebilmek için ithal edilen eşyanın, ihrac eşyası yapımında kullanılıp, serbest piyasaya sunmadan ihraç edilmesini sağlayan rejimde denilir.

  bu ithal eşyasını getirirken belirli miktarda bir teminat yatırılır, eşya ihraç edilince bu teminat geri alınır, burada problem bu eşyanın ihraç edilmiş gibi gösterilerek serbest piyasaya sunulması, böylelikle hem vergi avantajı sağlanmış olunup hem de teminat geri alınmış oluyor.

  teminat ve verginin büyüklüğü göz önüne alınırsa muazzam bir ekonomik rant dönmesine neden olabilmektedir.
 • ihracat yapmak amacıyla yapılan ithalat için gümrük vergilerinden muafiyet sağlayan özel bir gümrük rejimi. somut bir örnek vermek gerekirse un ihracatı yapmak için gümrük vergisiz buğday ithal edebilmenizi sağlar.

  2 türlü sistem esas alınabilir:
  1) teminat veya şartlı muafiyet sistemi: ithalatçı örnek olaydaki buğdayı gümrük vergisinden muaf olarak ithal eder. ancak bu muafiyet un ihracatının gerçekleşmesine bağlıdır. ihracat gerçekleşmezse gümrük vergileri tahsil edilir.
  2) vergi veya geri ödeme sistemi: ithalatçı gümrük vergisini öder ancak ihracat taahhüdünü gerçekleştirirse ödediği vergiyi geri alır.

  ihracatçı dediğimiz kişi genelde parası kıymetli ve zengin kişi olduğu için parasını bankaya koymak veya bir şekilde değerlendirmek varken gümrük idaresine ödemek istemeyecektir. o sebeple teminat sistemi daha elverişli görünüyor.

  dahilde işleme izni alma ve dahilde işleme izin belgesi alma şeklinde 2 farklı usulle yapılabilir.

  dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki cif ithal tutarının fob ihraç tutarına olan yüzde oranına döviz kullanım oranı denmektedir. bu önemlidir. yani buğday cıf 50 dolar buğday ithal edip, fob 100 dolar un ihraç edersen, döviz kullanım oranı %50 demektir. yürürlükteki mevzuata göre, döviz kullanım oranı azami %80’dir. ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir. yani sen 100 dolar buğday ithal edip, 90 dolar un satıyorsan, senin yaptığın ithalat ülkenin ihracatına katkı sağlamamakta bilakis dış ticaret dengesinin ebesini sikmektedir. dolayısıyla sistemin buna izin vermemesi gerekir.

  dahilde işleme izin ve belgelerinin süresi azami 12 aya kadar tespit edilebilir. usulüne uygun olarak ilave süreler verilebilmektedir.

  dahilde işleme izni/belgesi kapsamında ithalatçı bizzat ihracat yapmak zorunda değildir. temsilci yoluyla veya aracı ihracatçı yoluyla ihracat gerçekleştirilebilir.

  ihracatın gelişmesi için güzel bir sistem olup, her şeyde olduğu gibi kötüye kullanan çıkacaktır. ancak bu rejim kapsamında ithalat yapıp piyasaya sürerseniz çok ağır sonuçları olabilir ve götünüzden kızgın şırıngayla kan ve irin alabilirler. (bkz: kaçakçılık)
 • markalaşma konusunda yeterli miktarda çaba sarfedilmediğinde ülkeyi ara elemanülkesine çevirip orta gelir tuzağına sıkıştırma riski barındıran üretim modeli. ancak sıkı mali disiplin ile meyve verebilir. peki bizde bu var mı? tabii ki hayır. o zaman hep beraber söyleyelim arkadaşlar: "asgari ücrete ne iş olsa yaparım abi"
hesabın var mı? giriş yap