şükela:  tümü | bugün
 • ayni zamanda kdv kanununun geçici 17.maddesi uyarinca yurtiçinden de kdv'siz mal alimlarini kapsamaktadir.
 • (bkz: geçici kabul)
 • dahilde işleme rejimi kapsamında; ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammaddenin türkiye gümrük bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.
 • ihraç ürünlerini üretebilmek için gereken girdilerin ithalatında veya yurt içi alımlarında bir takım muafiyetler öngören bir ihracatı teşvik etme sistemidir.

  temel amacı: ihracatı yapılacak ürünlerin imalatında kullanılan hammadde, mamül, ambalaj gibi girdilerden vergi alınmamasıdır.
 • ihracatı bile ithalata bağlı olan ülkemizde iyi, hatta belki gerekli bir teşvik olduğu kanısındayım. ammaaa her teşvik gibi dahilde işlemenin de mevzuatı ve uygulaması çok karışık, pek çetrefillidir.
  basit olsun, net olsun, gerekirse üçe beşe bakmayın diyorum anlatamıyorum. ama bak müsteşar bey'in sözünü ettiği şu 3700 ara mamulü türkiye'de üretmeyi başar, ondan sonra kaldır dahilde işlemeyi kimse farketmez.

  hadi hayırlısı, inşallah
 • türk ihracatının %70ini oluşturan ihracat rejimidir. ara mal üretiminde girdi temini için kullanılır.