şükela:  tümü | bugün
 • belirsizlik ilkesi gereği bir parçacığın hem konumu hem de hızı tam olarak bilinemez, lakin hızı ile konumunun bileşimi duyarlılıkları birbirlerine ters oratılı olacak şekilde bilinebilirler.

  dalga mekaniginde her parçacık konumunun ve hızının ortak gösterimi olan bir dalga fonksiyonu ile ifade edilir. bu gösterime göre dalga genliğinin fazla olduğu yerler parçacığın uzayda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu konumları, fonksiyonun değişimi de o fonksiyon ile anlatılan parçacığın hızını verir. düşük dalgalanmalı bir fonksiyon hassas konum bilgisi içerirken hız bilgisi belirsizleşir, hız bilgisi belirginleştiğinde fonksiyonun dalgalanması artar bu da uzaydaki konum bilinirliğini azaltır.

  burda anlatılanlardan biraz daha karmaşık ve ayrıntılı olan dalga fonksiyonunu formule eden scrodinger insanıdır; yukarda anlatılan yorumunu yapan da born insanı.

  insan demek mümkünse bunlara tabi.
 • dalga fonksiyonunun zamana göre değişimini hamiltonian adı verilen bir operatör kontrol eder. hamiltonian operatörü (enerji operatörü ) sistemin enerjisi ile yakından ilgilidir. kuantum sisteminin sahip olabileceği enerji değerlerini hamiltonian operatörü belirler. bunu veren denkleme de zamandan bağımsız schrödinger denklemi adı verilir. schrödinger denkleminin çözümü olan dalga fonksiyonunun karesi kuantum sistemi ile ilgili olasılıkları verir.
 • psi ile gösterilir.
 • beş önemli özelliği vardır:

  1. dalga fonksiyonu elektronun pozisyonunu belirtmek için 3 adet(kartezyen x,y,z) konum değişkeni kullanır.
  2. dalga fonksiyonu' nun genliği, dalganın şiddeti ile orantılıdır.
  3. bir elektronun, verilen konumda bulunma olasılığı dalga fonksiyonunun karesi ile doğru orantılıdır.
  4. elektron dağılımını, duran dalga olarak yorumlamak, dalga fonksiyonunun quantum sayısından kaynaklanır.
  5. dalga fonksiyonu ile tanımlanmış her elektron dağılımı seviyesi için o seviyeye ait bir enerji vardır.