şükela:  tümü | bugün soru sor
  • 1907 ila 1992 yılları arasında yaşamış kanadalı siyasal aktivist ve araştırmacı. smythe'e göre (1981) kitle iletişim araçları tekelci kapitalist sistemin bir buluşudur. bu araçların amacı bütün nüfus ve öteki örgütlerin önderliği için sorunlar, değerler ve politikalar "gündemini" oluşturmaktır. bu araçlar izleyicileri kitle halinde üretirler ve reklamcılara satarlar. bu izleyiciler kendilerine kitle halinde üretilmiş tüketim malları ve hizmetlerinin pazarlamasında çalışırlar ve pazarlamasında tüketilirler.

    ne araç, ne de görünürde reklam olay öğeleri (haber, eğlence, müzik, spor gibi) içindeki ileti kitle iletişiminin gerçek temelidir. smythe bu haber, eğlence, film, tartışma, spor gibi programları, kısacası kitle iletişim araçlarının içeriğini "bedava öğle yemeği" olarak niteler (kapitalist ilişkilerde birini bedava öğle yemeğine götürdüğünde bu yemek herhangi bir esas amaç için bir vesileden başka bir şey değildir).