şükela:  tümü | bugün
 • imzalanan her tür sözleşmede devlet tarafından, damga pulu yada bankalarca sadece basılan damga karşılığı kesilen dekontla alınan vergi...
 • devletin kor tuttugunu diyerek son derece canlı türk ekonomisini biraz daha canlandırmak amacı ile nerede ise kişi ve kurumların birbirleri ile yaptıkları her türlü işleme maydanoz olma eylemi.
 • tutar içeren her türlü akit, mukavele, sözleşmede yazılı tutar üzerinden binde 7.5, akreditiflerden binde 4.5 oranında alınan vergi...
 • (bkz: damga pulu)
 • 01.01.2005 tarihinden itibaren makbuz mukabili olarak firmanin damga vergisi beyannamesi ile kendi vergi dairesine ödedigi vergi.
 • verenin enayi sayılıp, vermeyenin haksız rekabet avantajı sağladığı vergi türü.
  ya herkes versin, ya kaldırılsın nedir yani.
  çok şey değil adalet istiyoruz.
 • 2009 için bazı damga vergisi oranları;
  1. bilançolar : 19,60 ytl
  2. gelir tabloları : 9,60 ytl
  3. işletme hesabı özetleri : 9,60 ytl
  4. yıllık gelir vergisi beyannameleri : 25,40 ytl
  5. kurumlar vergisi beyannameleri : 33,90 ytl
  6. muhtasar ve kdv beyannameleri : 16,90 ytl
  7. diğer beyannameler (damga v. beyannameleri hariç) : 16,90 ytl
  8. belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler : 12,50 ytl
  9. ssk'ya verilen sigorta prim bildirgeleri : 12,50 ytl
  10. gümrük idarelerine verilen beyannameler : 33,90 ytl
  11. gümrük idarelerine verilen özet beyan formları : 4,00 ytl
  12. mukavelename, taahhütname, temliknameler : (binde 7,5)
  13. kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) : (binde 1,5)
  14. ücretler (avans olarak ödenenler dahil) : (binde 6)

  bunlar dışında

  ordinolar: 0,50 ytl
  tahkimnameler: 25,40ytl
  sulhnameler: 25,40ytl
  konşimentolar: 5,40 ytl
  menşe ve mahreç şahadetnameleri: 9,00 ytl
  tasdikli manifesto nüshalari: 4,00 ytl
  ssk prim bildirgeleri: 12,50ytl
 • cokca kullanılan oranı uzun yıllar değişmeden binde yedibuçuk uygulanıyordu.
  artık binde 8,25 oldu. kolaylıkla hata yapılabiliyor dikkat diyorum.

  damga vergisi kanunu tablolarına bakılarak hesaplanır. zor olan kısmı sözleşmelere uygulanırken ortaya çıkar.
  orta ve kucuk işletmelerin ihmal ettiği ancak büyük firmaların başının belası vergidir.
  notere onaylanması için götürülen her sözleşme öncelikle damga vergisi açısından sorgulanır.

  uluslararasına açık kamu ihalelerini kazanan firmalar bundan kaçınmak için teşvik alabilirler...
 • bir ülkedeki elçilik konsolosluk gibi kurumlar vergi mükellefi olmadığından, bu kurumlarla yapılan belgesel işlemlerde alınmayan vergidir. ancak yurt dışında düzenlense dahi, ülke içinde kullanılacak ilgili kağıtlardan damga vergisi alınmaktadır. damga vergisinde müteselsil sorumluluk olduğundan sözleşmeye konu olan iki tarafta damga vergisi ile yükümlüdür.
 • 1 ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında artırılan vergidir. eğer tahakkukunuzda 0040 kodu görürseniz bilin ki o damga vergisidir.