şükela:  tümü | bugün soru sor
 • dava konusu ` dava açma süresi

  vergi/ceza ihbarnamesine-----------------------tebliğden itibaren 30 gün içinde

  itirazi kayıtla verilen
  beyannameye ait tahakkuk fişine-------------tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde

  ödeme emrine---------------------------------------tebliğden itibaren 7 gün içinde

  haciz varakasına-------------------------------------haciz tarihinden itibaren 30 gün içinde

  ihtiyati tahakkuka------------------- ----------------ihtiyati tahakkukun bildirim tarihinden itibaren
  7 gün içinde

  ihtiyati hacze---------------------------------------------haciz tarihinden itibaren 7 gün içinde

  işyeri kapama kararına--------------------------------yazının tebliğinden itibaren 30 gün

  temyiz davası açma-------------------------------------kararın tebliğinden itibaren 30 gün