şükela:  tümü | bugün
  • edward o wilson'un böcekler ve diğer hayvanlarda toplumsal davranışın temelini incelemek için geliştirdiği sosyobiyolojiden türemiş kuram. buna göre üreme uygunluğu bir bireyin azamileştirmeyi hedeflediği nihai sonuçtur. poligami, servet birikimi, hatta refah gibi toplumsal yapılar, bireyin genlerini yayma amacını destekleyen davranışlar olarak görülmektedir.

    sosyobiyologlar yapısal ve genetik olarak programlanmış davranış lehine, öğrenmeyi görmezden gelmekle eleştirilmişlerdir. bazıları erkek ile kadın davranışları arasında genetik temelli farklılıklar bulunduğunu savunmakla, cinsiyetçi ve ırkçı açıklamalar ileri sürmekle eleştirilmektedir. ne var ki, evrimsel ekologlar ve sosyobiyologlar, genlerin davranışı belirlediğini değil, davranışın evrimsel bir anlamı olduğunu ve bireyin üreme başarısına katkıda bulunabileceğini savunmaktadırlar. ayrıca, sosyobiyologlar, insan kültürünün davranışsal çeşitlilikte önemli bir rol oynadığını reddetmezler.

    günümüzde çok az sayıda kuramcı kendisine sosyobiyolog demekle birlikte, pratikte sayıları artan pek çok bilim insanı kültürlerin biyolojiden tümüyle yalıtılmış olarak anlaşılamayacağını savunmaktadır. (kaynak: 21. yüzyılda kültürel antropoloji - daniel g. bates)

    bu teori çerçevesinde yazılmış bir etnografi örneği için (bkz: yanamamöler)
  • boston's best bees şirketinin kurucusu olan noah wilson-rich'in de uzmanlık alanıdır ayrıca. kendisi arıların yok oluşunun sosyal nedenlerini araştırmanın yanında bu durumun önüne geçmek amacıyla şirketi vasıtasıyla bu canlılara ideal yaşam ortam ve olanakları sağlar.

hesabın var mı? giriş yap