şükela:  tümü | bugün
 • türklerin önce orta asya'da ki ilk yurtlarında, sonra batıda, doğu anadolu ve azerbeycan'da yaşadıkları tarihin geniş yansımaları şeklinde karşımıza çıkarlar. yarı manzum, yarı mensur eserlerdir. büyüklük bakımından hepsi bir bütünlük oluşturan 12 destandan oluşurlar. orjinal nüshalarından biri dresden'de biri vatikan'da bulunmaktadır. bu iki nüshaya dayanarak hazırlan eseri 1964 yılında türk kültürünü araştırma enstitüsü yayınlamıştır.
 • (bkz: korkut ata)
 • dirse han oğlu boğaç han boyunu beyan eder hân'ım hey:

  bir gün kam gan oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. büyük otağını yer yüzüne diktirmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. hanlar hanı bayındır yılda bir kere ziyafet verip oğuz beylerini misafir ederdi.
  yine ziyafet tertip edip attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirmişti. bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ kurdurmuştu. “kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin” demişti. “oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun, oğlu kızı olmayana allah teâla beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, böyle bilsin” demişti.
  oğuz beyleri bir bir gelip toplanmağa başladı.
  meğer dirse han derlerdi bir beyin oğlu kızı yok idi. söylemiş, görelim hânım ne söylemiş:
  serin serin tan yelleri estiğinde
  sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  büyük cins atlar sahibini görüp homurdandığında
  aklı karalı seçilen çağda
  göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
  bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda
  sabahın ilk aydınlığında dirse han kalkarak yerinden doğrulup, kırk yiğidini beraberine alıp bayındır han'ın sohbetine geliyordu.
  bayındır han'ın yiğitleri dirse han'ı karşıladılar. getirip kara otağa kondurdular. kara keçe altına döşediler. kara koyun yahnisinden önüne getirdiler. bayındır han'dan buyruk böyledir hânım, dediler. dirse han: “bayındır han benim ne eksikliğimi gördü, kılıcımdan mı gördü, soframdan mı gördü, benden aşağı kimseleri ak otağa, kızıl otağa kondurdu, benim suçum ne oldu ki kara otağa kondurdu.” dedi. dediler: hanım, bugün bayındır han'dan buyruk şöyledir ki oğlu kızı olmayana tanrı teâla beddua etmiştir, biz de beddua ederiz demiştir.” dirse han yerinden kalktı: “kalkarak yiğitlerim yerinizden doğrulun, bu garaip bana ya bendendir ya hatundandır” dedi. dirse han evine geldi. çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler:
  deyiş
  beri gel başımın bahtı evimin tahtı
  evden çıkıp yürüyünce servi boylum
  topuğunda sarmaşınca kara saçlım
  kurulu yaya benzer çatma kaşlım
  çift badem sığmayan dar ağızlım
  kavunum yemişim düvleğim(küçük kavun)
  görüyor musun neler oldu
  kalkarak han bayındır yerinden doğrulmuş, bir yere ak otağ, bir yere kızıl otağ, bir yere kara otağ diktirmiş. “oğulluyu ak otağa, kızlıyı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin, yemezse kalksın gitsin, onun ki oğlu kızı olmaya tanrı teala ona beddua etmiştir, biz de beddua ederiz” demiş. ben varınca gelerek karşıladılar kara otağa kondurdular, kara keçe altıma döşediler, kara koyun yahnisinden önüme getirdiler, “oğlu kız olmayana tanrı teala beddua etmiştir, biz de beddua ederiz, böyle bil” dediler. senden midir, benden midir, tanrı teala bize bir topaç gibi oğul vermez nedendir dedi, söyledi:
  han kızı yerimden kalkayım mı
  yakan ile boğazından tutayım mı
  kaba ökçemin altına atayım mı
  kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı
  öz gövdenden başını keseyim mi
  can tatlılığını sana bildireyim mi
  alca kanını yer yüzüne dökeyim mi
  han kızı sebebi nedir söyle bana
  müthiş gazap ederim şimdi sana
  dirse han'ın hatunu söylemiş, görelim ne söylemiş. der: hey dirse han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme. yerinden kalk, alaca çadırını yer yüzüne diktir, attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kes. iç oğuz'un, dış oğuz'un beylerini başına topla. aç görsen doyur, çıplak görsen donat, borçluyu borcundan kurtar. tepe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır, büyük ziyafet ver. dilek dile, olur ki bir ağzı dualının hayır duası ile tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir.
  dirse han dişi ehlinin sözü ile büyük bir ziyafet verdi, dilek diledi. attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. iç oğuz, dış oğuz beylerini başına topladı. aç görse doyurdu. çıplak görse donattı. borçluyu borcundan kurtardı. tepe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı. el kaldırdılar, dilek dilediler. bir ağzı dualının hayır duası ile allah teala bir çocuk verdi. hatunu hamile oldu. bir nice müddetten sonra bir oğlan doğurdu. oğlancığını dadılara verdi, baktırdı.
  at ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. oğlan on beş yaşına girdi. oğlanın babası bayındır han'ın ordusuna karıştı.
  meğer hânım, bayındır han'ın bir boğası var idi, bir de erkek devesi var idi. o boğa sert taşa boynuz vursa un gibi öğütürdü. bir yazın bir güzün boğa ile erkek deveyi savaştırırlardı. bayındır han kudretli oğuz beyleri ile temaşa ederdi, seyreder eğlenirdi.
  meğer sultanım, gene yazın boğayı saraydan çıkardılar. üç kişi sağ yanından, üç kişi sol yanından demir zincir ile boğayı tutmuşlardı. gelip meydanın ortasında koyu verdiler. meğer sultanım, dirse han'ın oğlancığı üç de kabile çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı. boğayı koyu verdiler, oğlancıklara kaç dediler.
  o üç oğlan kaçtı. dirse han'ın oğlancığı kaçmadı, ok meydanın ortasında baktı durdu. boğa da oğlana sürdü geldi. diledi ki oğlanı helak kılsın. oğlan yumruğu ile boğanın alnına kıyasıya tutup vurdu. boğa geri geri gitti. boğa oğlana sürdü tekrar geldi. oğlan yine boğanın alnına yumruğu ile sert vurdu. oğlan bu sefer boğanın alnına yumruğunu dayadı, sürdü meydanın başına çıkardı. boğa ile oğlan bir hamle çekiştiler. iki kürek kemiğinin üstüne boğanın köpük bağlandı. ne oğlan yener, ne boğa yener. oğlan fikreyledi: “bir dama direk vururlar, o dama destek olur, ben bunun alnına niye destek oluyorum duruyorum” dedi. oğlan boğanın alnından yumruğunu çekti, yolundan savuldu. boğa ayak üstünde duramadı, düştü tepesinin üstüne yıkıldı. oğlan bıçağına el attı, boğanın başını kesti. oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar, “aferin” dediler. “dedem korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın, babasından oğlana beylik istesin, taht alı versin” dediler.
  çağırdılar, dedem korkut gelir oldu. oğlanı alıp babasına vardı. dede korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:
  hey dirse han beylik ver bu oğlana
  taht ver erdemlidir
  boynu uzun büyük cins at ver bu oğlana
  biner olsun hünerlidir
  ağıllardan on bin koyun ver bu oğlana
  etlik olsun hünerlidir
  develerden kızıl deve ver bu oğlana
  yük taşıyıcı olsun hünerlidir
  altın başlı otağ ver bu oğlana
  gölge olsun erdemlidir
  omuzu kuşlu cübbe elbise ver bu oğlana
  giyer olsun hünerlidir.
  bayındır han'ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir, bir boğa öldürmüş senin oğlun, adı boğaç olsun. adını ben verdim yaşını allah versin dedi.
  dirse han oğlana beylik verdi, taht verdi.
  oğlan tahta çıktı, babasının kırk yiğidini anmaz oldu. o kırk yiğit haset eylediler, birbirine söylediler: “gelin oğlanı babasına çekiştirelim, olur ki öldürür, gene bizim izzetimiz hürmetimiz onun babasının yanında hoş olur, ziyade olur dediler.
  vardı bu kırk yiğidin yirmisi bir yana, yirmisi de bir yana oldu. önce yirmisi vardı, dirse han'a şu haberi getirdi, der: “görüyor musun dirse han neler oldu, murada maksuda ermesin, senin oğlun kötü çıktı hayırsız çıktı, kırk yiğidini yanına aldı, kudretli oğuz'un üstüne yürüyüş etti. nerede güzel ortaya çıktı ise çekip aldı. ak sakallı ihtiyarın ağzına sövdü, ak bürçekli kadının sütünü çekti. akan duru sulardan haber geçer, çapraz yatan ala dağ'dan haber aşar, hanlar hanı bayındır'a haber varır. dirse han'ın oğlu böyle görülmemiş şey yapmış derler, gezdiğinden öldüğün daha iyi olur. bayındır han seni çağırır, sana müthiş gazap eyler, böyle oğul senin nene gerek, böyle oğul olmaktan olmamak daha iyidir, öldürsene” dediler. dirse han, “varın getirin, öldüreyim” dedi.

  böyle deyince hânım, o nâmertlerin yirmisi daha çıka geldi ve bir dedikodu da onlar getirdiler. der: “kalkarak dirse han senin oğlun yerinden doğruldu, göğsü güzel koca dağa ava çıktı, sen var iken av avladı kuş kuşladı, anasının yanına alıp geldi, al şarabın keskininden aldı içti, anası ile sohbet eyledi, babasına kast eyledi, senin oğlun kötü çıktı hayırsız çıktı. çapraz yatan ala dağ'dan haber geçer, hanlar hanı bayındır'a haber varır. dirse han'ın oğlu böyle görülmemiş şey yapmış derler, seni çağırtırlar. bayındır han'ın katında sana gazap olur, böyle oğul nene gerek, öldürsene” dediler. dirse han der: “varın getirin öldüreyim, böyle oğul bana gerekmez” dedi. dirse han'ın hizmetkârları der: “biz senin oğlunu nasıl getirelim, senin oğlun bizim sözümüzü dinlemez, bizim sözümüzle gelmez, kalkıp yerinden doğrul, yiğitlerini okşa beraberine al, oğluna uğra, yanına alıp ava çık, kuş uçurup av avlayıp oğlunu oklayıp öldürmeğe bak. eğer böyle öldürmezsen bir türlü daha öldüremezsin, böyle bil” dediler.
  deyiş
  serin serin tan yelleri estiğinde
  sakallı boza çalan çayır kuşu öttüğünde
  büyük cins atlar sahibini görüp homurdandığında
  sakalı uzun müezzin ezan okuduğunda
  aklı karalı seçilen çağda
  kudretli oğuzun gelininin kızının bezendiği çağda
  göğsü güzel koca dağlara gün vurunca
  bey yiğitlerin kahramanların birbirine koyulduğu çağda
  sabahın ilk aydınlığında dirse han yerinden kalktı. oğlancığını yanına alıp kırk yiğidi beraberine aldı, ava çıktı.
  av avladılar, kuş kuşladılar. o kırk nâmerdin bir kaçı oğlanın yanına geldi, der: baban dedi geyikleri kovalasın getirsin benim önümde tepelesin, oğlumun at koşturuşunu, kılıç çalışını, ok atışını göreyim, sevineyim, kıvanayım, güveneyim dedi” dediler. oğlandır ne bilsin, geyiği kovalıyordu, getiriyordu, babasının önünde vuruyordu. “babam at koşturuşuma baksın kıvansın, ok atışıma baksın güvensin, kılıç, çalışıma baksın sevinsin” diyordu. o kırk nâmertler derler: “dirse han, görüyor musun oğlanı, kırda bayırda geyiği kovalıyor senin önüne getiriyor, geyiğe atarken ok ile seni vurup öldürecek, oğlun seni öldürmeden sen oğlunu öldürmeğe bak” dediler.
  oğlan geyiği kovalarken babasının önünden gelip gidiyordu. dirse han korkut sinirli sert yayını eline aldı. üzengiye kalkıp kuvvetle çekti, doğrultup attı, oğlanı iki küreğinin arasından vurup çaktı, yıktı. ok isabet etti, alca kanı fışkırdı koynu doldu, büyük cins atının boynunu kucakladı yere düştü. dirse han istedi ki oğlancığının üstüne gürleyip düşsün. o kırk nâmert bırakmadı. atının dizginini döndürdü, yurduna gelir oldu.

  dirse han'ın hatunu oğlancığımın ilk avıdır diye attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. oğuz beylerine ziyafet vereyim dedi. toparlanıp yerinden kalktı, kırk ince kızı beraberine aldı, dirse han'a karşı vardı. başını kaldırdı dirse han'ın yüzüne baktı. sağ ile soluna göz gezdirdi, oğlancığını görmedi. kara bağrı sarsıldı, bütün yüreği oynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. çağırıp dirse han'a söyler, görelim hânım ne söyler:
  beri gel başımın bahtı evimin tahtı
  han babamın güveyisi
  kadın anamın sevgisi
  babamın anamın verdiği
  göz açıp da gördüğüm
  gönül verip sevdiğim
  a dirse han
  kalkarak yerinden doğruldun
  yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin
  göğsü güzel koca dağa ava çıktın
  iki vardın bir geliyorsun yavrum hani
  karanlık gecede bulduğun oğul hani
  çıksın benim görür gözüm a dirse han yaman seğriyor
  kesilsin oğlanın emdiği süt damarım yaman sızlıyor
  sarı yılan sokmadan akça tenim kalkıp şişiyor
  yalnızca oğul görünmüyor bağrım yanıyor
  kuru kuru çaylara su saldım
  kara elbiseli dervişlere adaklar verdim
  aç görsem doyururdum çıplak görsem donattım
  tepe gibi et yığdım göl gibi kımız sağdırdım
  dilek ile bir oğul zorla buldum
  yalnız oğul haberini a dirse han söyle bana
  karşı yatan ala dağdan bir oğul uçurdunsa söyle bana
  taşkın akan koşan sudan bir oğul akıttınsa söyle bana
  aslan ile kaplana bir oğul yedirdinse söyle bana
  kara giyimli azgın dinli kâfirlere bir oğul aldırdınsa söyle bana
  han babamın katına ben varayım
  ağır hazine bol asker alayım
  azgın dinli kâfire ben varayım
  paralanıp cins atımdan inmeyince
  yenim ile alca kanımı silmeyince
  kol but olup yer üstüne düşmeyince
  yalnız oğul yollarından dönmeyeyim
  yalnız oğul haberini a dirse han söyle bana
  kara başım kurban olsun bugün sana
  dedi, feryat figan eyledi ağladı. böyle deyince dirse han hatununa cevap vermedi. o kırk nâmert karşı geldi, der: “oğlun sağdır esendir, avdadır, bugün yarın nerde ise gelir, korkma kaygılanma, bey sarhoştur cevap veremez” dediler.
  dirse han'ın hatunu çekildi geri döndü. dayanamadı, kırk ince belli kızı beraberine aldı, büyük cins ata binip oğlancığını aramağa gitti. kışta yazda karı buzu erimeyen kazılı dağına geldi çıktı. alçaktan yüce yerlere koşturup çıktı. baktı gördü bir derenin içine karga kuzgun iner çıkar, konar kalkar. büyük cins atını ökçeledi, o tarafa yürüdü.
  meğer sultanım, oğlan orada yıkılmıştı. karga kuzgun kan görüp oğlanın üstüne konmak isterdi. oğlanın iki köpekceğizi var idi, kargayı kuzgunu kovalardı, kondurmazdı. oğlan orada yıkılınca boz atlı hızır oğlana hazır oldu, üç defa yarasını eli ile sıvazladı, “sana bu yaradan korkma oğlan ölüm yoktur, dağ çiçeği ananın sütü ile senin yarana merhemdir” dedi, kayboldu.
  oğlanın anası oğlanın üstüne koşturup çıka geldi. baktı gördü oğlancığı alca kana bulanmış yatıyor. çağırarak oğlancığına söyler, görelim hânım ne söyler:
  kara süzme gözlerini uyku bürümüş aç artık
  on iki kemikçiğin harap olmuş topla artık
  tanrının verdiği tatlı canın seyranda imiş yakala artık
  öz gövdende canın var ise oğul haber bana
  kara başım kurban olsun oğul sana
  akar senin suların kazılık dağı
  akar iken akmaz olsun
  biter senin otların kazılık dağı
  biter iken bitmez olsun
  koşar senin geyiklerin kazılık dağı
  koşar iken koşmaz olsun taş kesilsin
  ne bileyim oğul arslandan mı oldu
  yoksa kaplandan mı oldu ne bileyim oğul
  bu kazalar sana nereden geldi
  o gövdende canın var ise oğul haber bana
  kara başım kurban olsun oğul sana
  ağız dilden bir kaç kelime haber ver bana
  dedi. böyle diyince oğlanın kulağına ses geldi. başını kaldırdı, ansızın gözünü açtı anasının yüzüne baktı. söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:
  der:
  beri gel ak sütünü emdiğim kadınım ana
  ak bürçekli izzetli canım ana
  akanlardan sularına beddua etme
  kazılık dağının günahı yoktur
  bitenlerden otlarına beddua etme
  kazılık dağının suçu yoktur
  koşan geyiklerine beddua etme
  kazılık dağının günahı yoktur
  arslan ile kaplanına beddua etme
  kazılık dağının suçu yoktur
  beddua edersen babama et
  bu suç bu günah babamdandır
  dedi. oğlan yine der: “ana ağlama, bana bu yaradan ölüm yoktur korkma, boz atlı hızır bana geldi, üç kere yaramı sıvazladı, bu yaradan sana ölüm yoktur, dağ çiçeği, ananın sütü sana merhemdir” dedi. böyle diyince kırk ince belli kız yayıldılar, dağ çiçeği topladılar. oğlanın anası memesini bir sıktı sütü gelmedi, iki sıktı sütü gelmedi, üçüncüde kendisini zorladı, iyice doldu, sıktı süt ile kan karışık geldi. dağ çiçeği ile sütü oğlanın yarasına sürdüler. oğlanı ata bindirdiler, alarak yurduna gittiler. oğlanı hekimlere emanet edip dirse han'dan sakladılar.
  at ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. hanım, oğlanın kırk günde yarası iyileşti, sapa sağlam oldu. oğlan ata biner kılıç kuşanır oldu, av avlar kuş kuşlar oldu. dirse han'ın haberi yok, oğlancığını öldü biliyor.
  o kırk nâmertler bunu duydular, ne eyleyelim diye konuştular. dirse han eğer oğlancığını görürse bırakmaz bizi hep öldürür dediler. gelin dirse han'ı tutalım, ak ellerini ardına bağlayalım, kıl sicim ak boynuna takalım, alıp kâfir ellerine yönelelim diyerek, dirse han'ı tuttular. ak ellerini ardına bağladılar, kıl sicim boynuna taktılar, ak etinden kan çıkıncaya kadar dövdüler. dirse han yayan, bunler atlı yürüdüler, alıp kanlı kâfir ellerine yöneldiler. dirse han esir oldu gider. dirse han'ın esir olduğundan oğuz beylerinin haberi yok.
  meğer sultanım, dirse han'ın hatunu bunu duymuş, oğlancığına karşı varıp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:
  der:
  “görüyor musun ay oğul neler oldu. sarp kayalar oynamadı yer oyuldu. yurtta düşman yok iken senin babanın üstüne düşman geldi, o kırk nâmertler babanın arkadaşları babanı tuttular, ak ellerini ardına bağladılar, kıl sicim ak boynuna taktılar, kendileri atlı babanı yayan yürüttüler, alıp kanlı kâfir ellerine yöneldiler. hânım oğul kalkarak yerinden doğrul, kırk yiğidini beraberine al, babanı o kırk nâmertten kurtar, yürü oğul, baban sana kıydı ise sen babana kıyma” dedi.
  oğlan anasının sözünü kırmadı. boğaç bey yerinden kalktı, kara çelik öz kılıcını beline kuşandı, ak kirişli sert yayını eline aldı, altın mızrağını koluna aldı, büyük cins atını tutturdu sıçrayıp bindi, kırk yiğidini beraberine aldı, babasının ardınca koşturup gitti.
  o nâmertler de bir yerde konmuşlardı, al şarabın keskininden içiyorlardı. boğaç han sürüp yetişti. o kırk nâmert de bunu gördüler. dediler: “gelin varalım şu yiğidi tutup getirelim, ikisini bir arada kâfire yetiştirelim dediler. dirse han der:
  ”kırk yoldaşım aman
  tanrının birliğine yoktur güman
  benim elimi çözün, kolca kopuzumu elime verin, o yiğidi döndüreyim. ister beni öldürün ister diriltin, bırakı verin” dedi. elini çözdüler, kolca kopuzunu eline verdiler. dirse han oğlancığı olduğunu bilmedi, karşı geldi. görelim hânım ne söyler:
  der:
  boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider
  senin de içinde bineğin var ise söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  ağıllardan on bin koyun gider ise benim gider
  senin de içinde etliğin var ise söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  develerden kızıl deve gider ise benim gider
  senin de içinde yük taşıyıcın var ise söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  altın başlı otağlar gider ise benim gider
  senin de içinde odan var ise yiğit söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  ak yüzlü elâ gözlü gelinler gider ise benim gider
  senin de içinde nişanlın var ise yiğit söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan alı vereyim dön geri
  ak sakallı ihtiyarlar gider ise benim gider
  senin de içinde ak sakallı baban var ise yiğit söyle bana
  savaşmadan vuruşmadan kurtarayım dön geri
  benim için geldin ise oğlancığımı öldürmüşüm
  yiğit sana günahı yok dön geri
  dedi. oğlan burada babasına söylemiş, görelim hânım ne söylemiş:

  boynu uzun büyük cins atlar senin gider
  benim de içinde bineğim var
  bırakmam yok kırk nâmerde
  develerden kızıl deve senin gider
  benim de içinde yük taşıyıcım var
  bırakmam yok kırk nâmerde
  ağıllarda on bin koyun senin gider
  benim de içinde etliğim var
  bırakmam yok kırk nâmerde
  ak yüzlü ela gözlü gelin senin gider ise
  benim de içinde odam var
  bırakmam yok kırk nâmerde
  ak sakallı ihtiyarlar senin gider ise
  benim de içinde bir aklı şaşmış bilinci yitmiş ihtiyar babam var
  bırakmam yok kırk nâmerde
  dedi. kırk yiğidine tülbent salladı, el eyledi. kırk yiğit büyük cins atını oynattı, oğlanın etrafına toplandı. oğlan kırk yiğidini beraberine aldı, at tepti, cenk ve savaş etti. kiminin boynunu vurdu, kimini, esir eyledi. babasını kurtardı, çekildi geri döndü. dirse han burada oğlancığının sağ olduğunu bildi. hanlar hanı bayındır oğlana beylik verdi, taht verdi. dedem korkut destan söyledi deyiş dedi, bu oğuznameyi düzdü koştu, böyle dedi:
  onlar da bu dünyaya geldi geçti
  kervan gibi kondu göçtü
  onları da ecel aldı yer gizledi
  fâni dünya yine kaldı
  gelimli gidimli dünya
  son ucu ölümlü dünya
  kara ölüm geldiğinde geçit versin. sağlıkta, akılla devletini hak artırsın. o övdüğüm yüce tanrı dost olarak medet eriştirsin.
  dua edeyim hânım: yerli kara dağların yıkılmasın. gölgeli büyük ağacın kesilmesin taşkın akan güzel suyun kurumasın. kanatlarının uçları kırılmasın. koşar iken ak boz atın sendelemesin. vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin. dürtüşürken alaca mızrağın ufanmasın, ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. ak sakallı babanın yeri cennet olsun. hakkın yandırdığı çıran yana dursun. kadir tanrı seni nâmerde muhtaç eylemesin hânım hey!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  duha koca oğlu deli dumrul boyunu beyan eder hanım hey:

  oğuz bozu içinde duha koca oğlu deli dumrul adinda bir yiğit vardi. bakanlarin yüreğine korku salardi. bilekleri kalin pazulari güçlü idi. nara savurduğu zaman etrafindakiler kaçacak delik ararlardi. deli dumrul zaman zaman olmadik işler yapardi.

  deli dumrul bir kuru çay üzerine bir köprü yaptirmişti. gece gündüz bu köprüyü bekler, kim köprüden geçerse ondan üç akçe para alir, köprüden geçmeyip de yanindan dolaşmak isteyenleri yakalar, döve döve on akçe alirdi.bunu neden yaptiğini kendine sorunca:

  - yeryüzünde benden deli benden güçlü bir adam varmidir? varsa çiksin benimle savaşsin, bakalim kim kimi yenecek? benim erliğimi bahadirliğimi kahramanliğimi yiğitliğimi duymayan kalmasin. ünüm hertarafa yayilsin! derdi

  meğer birgün deli dumrul’un köprüsünün yakininda bir oba konmuştu. bu obada bir güzel yiğit hasta düştü, allah’in emriyle de öldü.obanin içinde kimi oğul diye kimi de kardeş diye ağladi. o yiğit için büyük yas oldu, feryat oldu.

  deli dumrul seslere şaşirdi hemen atini sürüp obaya geldi.

  - bre densizler ne ağliyorsunuz benim köprümün yaninda bu gürültü nedir, niye feryat ediyorsunuz? dedi

  - han’im bir güzel yiğidimiz öldü, ona ağliyoruz, dediler.

  - bre yiğidinizi kim öldürdü?

  - bey yiğit allah teala nin emriyle azrail geldi. o yiğidin vakti tamam oldu, canini aldi.

  deli dumrul:

  - bre azrail dediğiniz kimdir, nasil bir yiğittir? nereden gelir nereye gider? adamin canini nasil alir? yüce allah’im birliğin varliğin hakki için azrail’i benim gözüme göster, savaşayim, çekişeyim, döğüşeyim... güzel yiğidin canini kurtarayim, bir daha güzel yiğidin canini almasin. dedi

  orada bulunanlar bu sözlerden hoşlanmadilar ama seslerini de çikarmadilar.

  deli dumrul sonra evine döndü. allah tealanin da bu sözler hoşuna gitmedi.

  ‘’ bak şu kendini bilmeze!benim birliğimi tanimiyor, birliğime şükür kilmiyor da benim ulu dergahimda gezip benlik tasliyor’’ dedi. azraile buyurdu:

  ‘’ ya azrail! var o deliye bir görün. benzini sarart, canini hirildat al’’ dedi.

  deli dumrul kirk yiğidi ile yiyip içip otururken ansizin azrail çikageldi. azrail’i ne nöbetci gördü, ne kapici. kendisini bir tek deli dumrul görmüştü. bir anda görür gözü görmez oldu, elleri tutmaz oldu dünya alem dumrul’un gözüne karanlik oldu soluğu kesilmiş halde şöyle seslendi:

  - bre ne heybetli kocasin!

  kapicilar seni görmedi

  nöbetciler seni duymadi

  tutar elim tutmaz oldu

  ellerim titredi, lokmam yere düştü

  ağzimin içi buz gibi oldu

  kemiklerim tuz gibi oldu

  bre sakalciği akça ihtiyar

  gözceğizi fersiz ihtiyar

  bre ne heybetli ihtiyarsin, söyle bana!

  kazam belam dokunur bugün sana, dedi.

  böyle deyince azrailhiddetlendi

  - bre deli budala!

  gözümün fersiz olduğunu beğenmiyorsun,

  gözü güzel kizlarin, gelinlerin canini çok almişim

  sakalimin ağardiğini beğenmiyorsun ,

  ak sakalli kara sakalli yiğitlerin canini çok almişim

  sakalimin ağarmasinin manasi budur. bre deli, övünüyordun. ‘’ al kanatli azrail benim elime geçse, öldüreydim: güzel yiğidin canini onun elinden kurtaraydim, diyordun. işte şimdi geldim ki senin canini alayim.verir misin, vermez misin? yoksa benimle savaşirmisin? söyle bana! dedi

  deli dumrul boncuk boncuk terlemişti:

  - bre azrail sen misin? dedi

  - evet benim, dedi

  - bu güzel yiğitlerin canini sen mi aliyorsun? dedi

  - evet ben aliyorum, dedi

  - bre azrail ben seni geniş yerde ariyordum, dar yerde elime geçti. seni şimdi birakirmiyim hiç? seninle vuruşayim öldüreyim. güzel yiğidin canini kurtarayim, dedi

  kara kabzali kilincini siyirdi, eline aldi. tam azrail’e hücum etmeye başlayacaği sirada azrail bir güvercin oldu. pencereden uçtu gitti. insanoğlunun ejderhasi deli dumrul ellerini birbirine vurdu. içinin sikintisi dağilmişti. kahkahalarla güldü yiğitlerine:

  - yiğitlerim, azrail’in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapiyi birakti dar bacadan kaçti. madem benim elimden gücercin olup uçtu gitti. benim elimden kurtulmak öyle kolaymi? den de onu doğan kuşuma yakalatirim, dedi

  kalkti atina bindi, doğanini eline aldi azrail’in peşine düştü. deli dumrul doğanina bir iki güvercin avlatti. evine dönerken azrail, bindiği atin gözüne göründü, at ürktü. deli dumrul’u kaldirip yere vurdu. dumrul’ un akli başindan gitti, bunaldi. azrail, ak göğsünün üzerine basip kondu. demin mirildaniyordu, şimdi hirildanmaya başladi:

  - bre azrail aman!

  allah’in birliğine yoktur güman ( şüphe )

  ben seni böyle bilmezdim

  gizlice can aldiğini duymazdim

  bizim tepesi büyük dağlarimiz olur

  o dağlarimizda bağlarimiz olur

  o bağlarin kara salkimli üzümü olur

  o üzümü sikarlar al şarabi olur

  o şaraptan içenler sarhoş olur

  şarapliydim duymadim

  ne söyledim bilmedim

  beylikten usanmadim

  yiğitliğe doymadim

  canimi alma azrail, medet!

  azrail:

  - bre deli, bana ne yalvariyorsun? yalvaracaksan allah teala’ya yalvar. benim elimde ne var? bende bir emir kuluyum, dedi

  - yaa!... can veren de alanda allah teala midir?

  - evet odur.

  - öyle ise senin arada işin ne? ben derdimi yüce allah’a açayim, dedi. allah’a yalvardi:

  - yücelerden yücesin

  kimse bilmez nicesin

  nice cahiller seni gökte arar, yerde ister,

  halbuki sen inananlarin gönlündesin

  daim duran güçlü rabbim!

  ölümsüz bağişlayici rabbim!

  benim canimi alacaksan sen al

  azrail’e almaya birakma, dedi. dumrul’un bu şekilde yalvarmasi allah’a hoş geldi. azrail’e şöyle buyurdu:

  -‘’ kulum dumrul madem benim birliğimi bildi, bana şükürler kildi. ya azrail, deli dumrul cani yerine can bulsun, onun cani kurtulsun.’’

  azrail:

  - bre deli dumrul, canabi hakk seni bağişladi. ancak canini kurtarmak istiyorsa, yerine can bulsun, diye emretti

  deli dumrul:

  - ben nasil can bulayim? yalniz, bir yaşli babam, bir yaşli anam var. gel gidelim, belki ikisinden birisi canini verir. onu al benim canimi birak.

  - ak sakalli aziz,

  izzetli canim baba

  küfür söz söyledim

  allah teala’ya hoş gelmedi

  gök üzerinde al kanatli azrail’e buyurdu,

  azrail uçup geldi

  benim akça göğsüme basip kondu,

  hirildatip tatli canimi almak istedi.

  baba senden can dilerim verirmisin?

  yoksa oğul oğul diye ağlarmisin?

  babasi yaşliydi fakat dünyadan vazgeçme de kolay değildi.

  - oğul oğul, ay oğul

  canimin parçasi oğul

  doğduğunda dokuz deve kestigim aslan oğul

  güzel kizimin ,gelinimin çiçeği oğul

  karşi yatan koca dağim gerek ise

  söyle gelsin azrail’in yaylasi olsun

  soğuk soğuk pinarlarim gerek ise

  söyle gelsin ona içme olsun

  tavla tavla koç atlarim gerek ise

  söyle gelsin ona binek olsun

  katar katar deverim gerek ise

  ona yüklet olsun

  ağillarda akça koyun gerek ise

  söyle keselim ona ziyafet olsun

  altin, gümüş, para gerek ise

  verelim ona harçlik olsun

  dünya şirin, can tatli

  kiyamam oğul bunu bil.

  benden aziz, benden sevgili anandir.

  oğul ona git yalvar

  deli dumrul babasindan yüz bulamayinca anasinin yanina gitti, derdini açti:

  - ana ana, canim ana!

  bilirmisin neler oldu?

  gökyüzünden al kanatli azrail uçup geldi

  benim akça göğsüme basip kondu

  hirildatip canimi almak istedi

  yalvardim, yüce allah’a siğindim

  beni bağişladi, lakin canima karşilik

  can bulmam gerek, medet

  babamdan can diledim ama vermedi

  senden can dilerim ana,

  bilirim vermesi zordur,

  ana yüreği yavrusuna kiyamaz,

  canini bana verirmisin?

  yoksa oğul, deli dumrul diye ağlarmisin?

  aci tirnak ak yüzüne çalarmisin

  uzun kara saçlarini yolarmisin ana?

  anasinin gözleri yaşardi ne diyeceğini bilemedi. oğluna seslendi:

  - dokuz ay karnimda taşidiğim oğul

  on ay deyince dünya yüzüne getirdiğim oğul

  dolama beşiklerde beledigim oğul

  kalelerde, hisarlarda tutulaydin oğul

  dini bozuk kafir eline esir olaydin oğul

  altin, akçe gücüyle varip seni kurtarirdim oğul

  yaman yere varmişsin, varamam

  dünya şirin, can tatli

  canima kiyamam oğul böyle bil

  anasi da canini vermedi, dumrul’un bütün ümidi kayboldu. azrail dumrul’un canini almaya geldi. deli dumrul:

  - aman azrail aman, allah’in birliğine yoktur güman

  - bre deli, daha ne aman dilersin? ak sakalli babanin yanina vardin, can vermedi. ak saçli ananin yanina vardin can vermedi. daha kimin var kime gideceksin? dedi

  - hasretlim vardir, buluşayim, izin ver ondan sonra al canimi

  - bre deli hasretlin kimdir?

  - elkizi helalim, eşim var. benim ondan iki oğlanciğim var, emanetim var, onlara ismarlayacağim. gidip görüşeyim, ondan sonra gel benim canimi al.

  karisinin yanina geldi ona:

  - biliyormusun neler oldu?

  gökyüzünden al kanatli azrail uçup geldi

  benim akça göğsüme basip kondu

  tatli canimi almak istedi

  babama vardim, can vermedi

  anama vardim, can vermedi

  dünya şirin, can tatli dediler

  şimdi;

  yüksek yüksek koca dağlarim sana yaylak olsun

  soğuk soğuk sularim sana içit olsun

  penceresi altin otağim sana gölge olsun

  tavla tavla koç atlarim sana binit olsun

  katar katar develerim sana yüklet olsun

  ağillarda akça koyunum sana sana şölen olsun

  gözün kimi tutarsa, gönlün kimi severse

  sen ona var, iki oğlanciği öksüz koyma

  dedi ve ağladi. karisi bu sözşeri işitince dayanamadi, gözlerinden kanli yaşlar boşandi. dumrul’un ellerine sarildi, kalbinin derinlerikten gelen samimi duygulariyla kocasina seslendi:

  - ne dersin, ne söylersin?

  göz açip gördüğüm

  gönül verip sevdiğim

  koç yiğidim, şah yiğidim

  karşi yatan koca dağlari

  senden sonra ben neyleyim?

  yaylar olsam benim mezarim olsum

  soğuk soğuk sularini

  içer olsam benim kanim olsun

  altin akçani harcar olsam

  benim kefenim olsun

  tavla tavla cins atlarin

  biner olsam benim tabutum olsun

  senden sonra bir yiğidi

  sevip varsam

  alaca yilan olup beni soksun

  senin o korkak anan baban,

  bir canda ne vardki sana kiyamamişlar

  yer tanik olsun, gök tanik olsun

  yüce allah tanik olsun

  benim canim senin canina kurban olsun

  dedi. bunun üzerine azrail, kadinin canini almaya geldi. deli dumrul eşine kiyamadi. yüce allah’a yalvardi:

  - yücelerden yücesin

  kimse bilmez nicesin

  güzel mevla!

  çok cahiller seni

  gökte arar, yerde ister

  sen ise inananlarin gönlündesin.

  daim duran yüce allah!

  baki kalan, bağişlayici allah!

  ulu yollar üzerine

  aş evleri yapayim senin için
  aç görsem doyurayim senin için
  çiplak görsem giydireyim senin için
  alirsan, ikimizin canini beraber al
  bağişlarsan ikimizin canini birlikte bağişla
  keremi, bağişlamasi bağişlamasi çok yüce allah!

  dedi. hak teala’ya dumrul’un bu içten yakarmasi hoş geldi. azrail’e buyurdu:
  - ‘’ dumrul’un babasinin, anasinin canini al. karisi ile kendisine yüz kirk yil ömür verdim’’
  azrail, babasinin anasinin derhal canini aldi. dedi dumrul yüzkirk yil daha eşi ile birlikte mutlu, güzel bir ömür geçirdi. yaptiklarindan ve söylediklerinden ibret alip, hayatini yeniden düzene koydu.
  dedem korkut geldi, boy boyladi soy soyladi. ‘’bu destan deli dumrul destani olsun, benden sonra gelen alp ozanlar söylesin, alni açik erenler dinlesin’’ dedi.

  http://mitglied.lycos.de/…e_korkut_hikayeleri-1.htm adresinden copy paste'dir.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • uşun koca oğlu segrek destanini beyan eder hanım hey!

  oğuz zamanında usun koca derler bir kişi var idi, ömründe
  iki oğlu var idi. büyük oğlunun adı eğrek idi. cesur, deli, güzel yiğit idi.
  bayındır han'ın sohbetine ne zaman istese getirdi. beyler beyi olan kazan'ın
  divanında buna hiç kapı baca yoklu. beyleri çiğneyip kazan'ın önünde otururdu.
  kimseye iltifat eylemezdi.

  meğer hanım gene bir gün beyleri çiğneyip oturunca. ters uzamış derlerdi oğuz'da
  bir yiğit var idi, der: bre usun koca oğlu bu oturan beyler her biri oturduğu
  yeri kılıcı ile, ekmeği ile almıştır, bre sen baş mı kestin kan mı döktün, aç mı
  doyurdun, çıplak mı donattın dedi. egrek der: bre ters uzamış baş kesip kan
  dökmek hüner midir dedi. der: evet hünerdir ya! ters uzamış'ın sözü egreğe tesir
  etti. kalktı kazan bey'den akın diledi. akın verdi. ilan etti, akıncı toplandı.
  üç yüz mızraklı yiğit bunun yanına cem oldu.

  meyhanede beş gün yeme içme oldu. ondan sonra şirögüven kenarından gökçe deniz'e
  kadar olan memleketleri yağmaladı. sayısız ganimet alındı.

  yolu alınca kalesine uğramıştı. kara tekür orada bir koru yaptırmıştı.
  uçanlardan kaz, tavuk, yürüyenlerden geyik, tavşan bu avluya doldurup oğuz
  yiğitlerine bunu tuzak yapmıştı. usun koca oğlunun yolu bu koruya uğradı.
  korunun kapısını ufattılar. yabanî geyik, kaz, tavuk kestiler, yediler içtiler.
  atlarının eyerlerini aldılar, giyimlerini çıkardılar.

  meğer kara tekür'ün casusu var idi, bunları gördü, gelip der: bre oğuz'dan bir
  bölük atlı geldi, korunun kapısını ufattılar, atlarının eyerlerini alıp
  giyimlerini çıkardılar, bre ne duruyorsunuz dedi.

  altı yüz kara elbiseli kafir bunların üzerine saldırdılar. yiğitleri öldürdüler.
  eğreği tuttular. alınca kalesinde zindana attılar.

  kara kara dağlardan haber aştı, kanlı kanlı sulardan haber geçti, kudretli oğuz
  ellerine haber vardı. usun koca'nın ak otağı önünde feryat koptu. kaza benzer
  kızı gelini ak çıkarıp kara giydi. usun koca oğul oğul diye akça yüzlü anası ile
  ağlaştılar sızlaştılar.

  her kemikli gelişir, kaburgalı büyür. meğer hanım, usun koca'nın küçük oğlu
  segrek iyi, cesur, alp, deli yiğit oldu. bir gün yolu bir düğün derneğe uğradı.
  kondular, yemek içmek ettiler.

  segrek sarhoş oldu. dışarı ayak yoluna çıktı. gördü ki öksüz oğlan bir çocukla
  kavga ediyor. bre noldunuz diye bir tokat birine, bir tokat birine vurdu. eski
  dutun biti, öksüz oğlanın dili acı olur. biri der: bre bizim öksüzlüğümüz yetmez
  mi, bize niye vuruyorsun, hünerin var ise kardeşin alınca kalesi'nde esirdir,
  var onu kurtar

  dedi. segrek dedi: bre kardeşimin adı nedir? dedi: egrek'tir. şimdi egreğe
  segrek yakışır, kardeşim sağ imiş kaygılanmam, kardeşsiz oğuz'da durmam,
  karanlıklı gözümün aydını kardeş diye ağladı.

  içeri sohbete girdi müsaade istedi, beyler hoşça kalın dedi.

  atını çektiler bindi. koşturdu anasının evine geldi. alından indi anasının
  ağzını aradı. segrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  kalkıp ana yerimden doğruldum

  yelesi kara cins atıma sıçrayıp bindim

  çapraz yatan ala dağ eteğine vardım

  kudretli oğuz ellerinde düğün dernek varmış oraya vardım

  yemek içmek arasında

  ak boz atlı bir haberci geldi

  çok zamanmış egrek derler bir yiğit esirmiş

  kadir tanrı yol vermiş çıkıp gelmiş

  büyük küçük kalmadı o yiğide karşı gitti

  ana ben de varayım mı ne dersin

  dedi. anası burada söylemiş görelim hanım ne söylemiş :

  der:

  ağzın için öleyim oğul

  dilin için öleyim oğul

  karşı yatan kara dağın

  yıkılmıştı yüceldi ahir

  akıntılı güzel suyun

  çekilmişti çağladı ahir

  koca ağaçta dal budağın

  kurumuştu filizlenip yeşerdi ahir

  kudretli oğuz beyleri izine varsa sen var

  o yiğide yetiştiğinde

  ak boz atın üzerindin yere in

  el bağlayıp o yiğide selam ver

  elini öpüp boynunu kucakla

  kara dağımın yükseği kardeş de

  ne duruyorsun oğul hoştur

  dedi. oğlan anasına söylemiş, görelim ne söylemiş:

  der:

  ana ağzın kurusun

  ana dilin çürüsün

  benim de kardeşim varmış kaygılansam olmaz

  kardeşsiz oğuzda dursam olmaz

  ana hakkı tanrı hakkı olmasaydı

  kara çelik öz kılıcımı çekeydim

  birdenbire güzel başını keseydim

  alca kanını yer yüzüne dökeydim

  ana zalim ana

  dedi. babası der: yanlış haberdir oğul, kaçan giden senin ağabeyin değil,
  başkasıdır, ak sakallı ben babanı ağlatma, ihtiyarcık olmuş ananı sızlatma dedi.
  oğlan burada söylemiş :

  der:

  üç yüz altmış altı alp ava binse

  kanlı geyik üzerine kavga kopsa

  kardeşli yiğitler kalkar kopar olur

  kardeşsiz zavallı yiğit ensesine yumruk dokunsa

  ağlayarak dört yanına bakar olur

  ela gözden acı yaşını döker olur

  ela gözlü oğlunuzu görünceye kadar

  bey baba hatun ana esen kalın

  dedi. baba ana yanlış haberdir, gitme oğul dediler. oğlan der: beni yolumdan
  ayırmayın, ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca, ağabeyimin ölüsünü dirisini
  bilmeyince, öldü ise kanını almayınca oğuz eline gelmem yok dedi.

  baba ana ağlaşıp kazan'a adam gönderdiler. oğlan kardeşini andı gider, bize ne
  öğüt verirsin dediler. kazan der: ayağına at kösteğini vurun dedi. yavuklusu
  vardı, acele düğün dernek ettiler. attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç
  kestirdiler.

  oğlanı gelin odasına koydular. kız île ikisi bir döşeğe çıktılar. oğlan kılıcını
  çıkardı kız ile kendi arasına koydu. kız der: kılıcını gider yiğit, murat ver
  murat al, sarılalım dedi. oğlan der: bre kavat kızı, ben kılıcıma doğranayım,
  okuma sancılayım, oğlum doğmasın, doğarsa on yaşına varmasın, ağabeyimin yüzünü
  görmeyince, ölmüş ise kanını almayınca bu gelin odasına girersem dedi.

  ayağa kalktı. tavladan bir koç at çıkardı eyerledi. giyimini giydi. diz bağı,
  kol bağı bağladı. der: kız sen beni bir yıl bekle, bir yılda gelmezsem iki yıl
  bekle, iki yılda gelmezsem üç yıl bekle, gelmezsem o vakit benim öldüğümü
  bilesin, aygır atımı boğazlayıp aşımı ver, gözün kimi tutarsa, gönlün kimi
  severse ona var dedi. kız burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  yiğidim ben seni bir yıl bekleyeyim

  bir yılda gelmezsen iki yıl bekleyeyim

  iki yılda gelmezsen üç dört yıl bekleyeyim

  dört yılda gelmezsen beş yıl altı yıl bekleyeyim

  altı yol ayrımına çadır dikeyim

  gelenden gidenden haber sorayım

  hayır haber getirene at elbise vereyim

  kaftanlar giydireyim

  şer haber getirenin başını keseyim

  erkek sineği üzerime kondurmayayım

  murat ver murat al öyle git yiğidim

  dedi. oğlan der: kavat kızı ağabeyimin başına and içmişim, dönmem yok dedi.

  kız der: ayağı uğursuz gelin diyeceklerine hayasız gelin desinler, kayın babama,
  kayınanama söyleyeyim dedi. söylemiş :

  babamdan daha iyi kayın baba

  anamdan daha iyi kayın ana

  develerinin erkeği ürktü gider

  deveciler önünü kesti döndüremez

  kara koç aygırın ürktü gider

  at çobanları önünü kesti döndüremez

  ağıllarının koçları ürktü gider

  çoban önünü kesti döndüremez

  ela gözlü oğlun kardeşini andı gider

  akça yüzlü gelinin döndüremez

  size malum olsun

  dedi. baba ana ah ettiler. yerlerinden kalktılar oğul gitme diyerek, gördüler
  çare olmadı. elbette o ağabeyimin tutulduğu kaleye varmayınca edemem dedi.
  babası anası sür oğul, uğurun açık olsun, sağ esen varıp gelesin geleceğin var
  ise dediler. babasının anasının elini öptü, kara koç atına sıçrayıp bindi.

  geceyi gündüze kattı, at sürdü. üç gün geceli gündüzlü at koşturdu. dereşam'ın
  kenarından geçti. o kardeşinin tutulduğu koruya geldi. gördü kî at çobanı
  kafirler kısrak güdüyorlar. kılıç çekip altı kafir tepeledi. davul çalıp
  kısrakları ürküttü getirip o koruya soktu. geceyi gündüze katmış, üç gün geceli
  gündüzlü at koşturmuş yiğit, karanlıklı gözlerini uyku bürümüş yiğit atının
  yularını bileğine bağladı, yattı uyudu.

  meğer kafirin casusu var idi. gelip tekür'e der: oğuz'dan bir deli yiğit geldi,
  at çobanlarını öldürdü, kısrakları ürküttü getirip koruya soktu. tekür der:
  silahlı altmış adam seçin, varsınlar, tutup getirsinler dedi.

  altmış silahlı adam seçtiler. vardılar ansızın altmış demir giyimli kafir
  oğlanın üzerine geldiler. giyim hışırtısından, at kıpırdamasından. meğer yiğit
  aygır binerdi. hanım at kulağı tetikte olur, çökerek oğlanı uyandırdı. oğlan
  gördü ki bir alay atlı geliyor. sıçradı adı güzel muhammed'e salavat getirdi.
  atına bindi, kara elbiseli kafire kılıç vurdu, bastı kaleye tıktı. yine uykusunu
  yenemeyip yerine varıp yattı uyudu. gene atının yularını bileğine geçirdi.

  kafirler, sağ olanları, kaçarak tekür'e' geldiler. tekür der: tu yüz kerre :
  ajtmış kişi bir oğlanı tutamadınız dedi. bu sefer yüz kafir oğlanın üzerine
  geldiler. aygır yine oğlanı uyandırdı. gördü kafirler saf bağlamış geliyorlar.
  oğlan kalktı atına bindi. adı güzel muhammed'e salavat getirdi, kafire kılıç
  çaldı, bastı kaleye tıktı. atını döndürdü, gene konaklama yerine geldi. uykusunu
  yenemedi, tekrar yattı uyudu. atının yularını yine bileğine geçirdi.

  bu sefer at oğlanın bileğinden boşandı kaçtı, kafirler yine tekür'e geldiler.
  tekür der: bu defa üç yüz varın dedi. kafirler der: varmayız, kökümüzü keser,
  hepîmizi öldürür dediler. tekür der: ya nasıl eylemek gerek, varın o esir yiğidi
  çıkarın getirin, tekmeleyenin karnını boynuzlayan yırtar, at verin giyini verin
  dedi.

  geldiler egreğe dediler: yiğit sana tekür himmet eyledi, surda bir deli yiğit
  yolcunun yola gidenin, çobanın çoluğun ekmeğini alıyor, tut o deliyi oldur, seni
  bırakı verelim var git dediler. pekala dedi.

  egreği zindandan çıkardılar. saçını sakalını tıraş ettiler. bir at, bir kılıç
  verdiler. üç yüz kafiri ona arkadaşlığa verdiler. oğlanın üzerine geldiler.

  üç yüz kafir açıkta durdular. egrek der: gelin varalım dedi, tutalım. kafirler
  der: tekür'den buyruk sana oldu, sen var dediler. egrek der: işte uyuyor, gelin
  varalım dedi. kafirler der: ay ne uyumak, koltuğunun altından bakar, kalkar bize
  geniş ovayı dar gösterir dediler. der: şimdi ben varayım, elini ayağını
  bağlayayım, sonra siz gelirsiniz dedi. sıçradı kafirler arasından çıktı. at
  şurup bu yiğidin üzerine geldi. atından indi, yularını bir daha iliştirdi. baktı
  gördü ki ayın on dördüne benzer bir güzel ela gözlü genç yiğit boncuk boncuk
  terlemiş uyuyor, gelenden gidenden haberi yok. dolandı başı ucuna geldi. gördü
  ki belinde kopuzu var. çıkarıp eline aldı söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  kalkıp yerinden doğrulan yiğit

  yelesi kara cins atına sıçrayıp binen

  arku beli ala dağdan geceleyin aşan

  akıntılı güzel suyu delip geçen

  gurbete gelen yatar mı olur

  benim gibi pazusundan ak ellerini bağlatarak

  domuz damında yatar mı olur

  ak sakallı babasını ak bürçekli anasını

  ağlatarak sızlatır mı olur

  niye yatırıyorsun yiğit

  gafil olma güzel başını kaldır yiğit

  ela gözünü aç yiğit

  kadirin verdiği tatlı canını uyku bürümüş yiğit

  pazusundan kollarını bağlatma

  ak sakallı babanı ihtiyarcık ananı ağlatma

  ne yiğitsin kudretli oğuz dinden gelen yiğit

  yaradan hakkı için kalkı ver

  dört yanını kafir sardı belli bil

  dedi. oğlan sıçradı kalktı. kılıcının sapına yapıştı ki bunu vursun. gördü ki
  elinde kopuz var. der: bre kafir dedem korkut kopuzu hürmetine çalmadım dedî,
  eğer elinde kopuz olmasaydı ağabeyimin başı için seni iki parça kılardım dedi.
  çekti kopuzu elinden aldı. oğlan burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  sabah erken yerimden kalktığım kardeş için

  ak boz atlar yormuşum kardeş için

  kalenizde esir var mıdır kafir söyle bana

  kara başım kurban olsun kafir sana

  dedi. büyük kardeşi egrek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  ağzın için öleyim kardeş

  dilin için öleyim kardeş

  memleketini doğum yerini sorar olsam neresidir

  karanlık gece içinde, yolu kaybetsen ümidin nedir

  büyük sancak tutan hanınız kim

  kavga günü önden at tepen alpınız kim

  yiğit senin baban kim

  alp erin erden adım saklaması ayıp olur

  adın nedir yiğit

  dedi. bir daha söylemiş, der:

  develerimi güdünce devecim misin

  kara koçumu güdünce at çobanım mısın

  ağıllarımı güdünce çobanım mısın

  kulağımda çınlayan naibim misin

  beşikte koyup gittiğim kardeşçiğim misin

  yiğit söyle bana

  kara başım kurban olsun bugün sana

  dedi. segrek burada büyük kardeşine söyledi, der:

  karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim

  büyük sancak tutan hanımız bayındır han

  savaş günü önden at tepen alpımız salur kazan

  babamın adını sorarsan uşun koca

  benim adımı sorar olsan şegrek

  kardeşim var imiş adı egrek

  dedi. bir daha söyledi, der:

  develerini güdünce devecinim

  kara koçunu güdünce at çobanınım

  beşikte koyup gittiğin kardeşinim

  dedi. büyük kardeşi egrek burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:

  der:

  ağzın için öleyim kardeş

  dilin için öleyim kardeş

  er mi oldun yiğit mi oldun kardeş

  gurbete kardeşini aramağa sen mi geldin kardeş

  dedi. iki kardeş kucaklaşa kucaklaşa görüştüler. egrek küçük kardeşinin boynunu
  öptü. segrek de ağabeyisinin elini öptü. karşı yakadan kafirler bakışıyorlar.
  derler: güreştiler galiba, belki bizimki yener dediler. gördüler ki
  kucaklaştılar, görüştüler, cins atlara biniştiler. kara elbiseli kafire at
  sürdüler, kılıç yürüttüler. kafiri bastılar öldürdüler, kaleye döktüler. gelip
  yine o koruya girdiler kısrakları dışarı çıkardılar. davul çalıp kısrakları
  önlerine kattılar. dereşam suyunu at tepip geçtiler. geceyi gündüze kattılar,
  oğuz'un hudut boyuna yetiştiler.

  kanlı kafir elinden kardeşçiğini çekip aldı. ak sakallı babasına müjdeci
  gönderde babam bana karşı gelsin dedi. uşun koca'ya haberci geldi. müjde, gözün
  aydın, oğulların ikisi beraber sağ esen geldi dediler. koca işitip şad oldu.
  gümbür gümbür davullar çalındı. altın tunç borular öttürüldü. o gün alaca büyük
  otağlar dikildi. artan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kesildi. koca bey
  oğullarına karşı geldi. attan indi, oğlanları ile kucaklaşa kucaklaşa görüştü.
  iyi misiniz, esen misiniz oğullar dedi. gölgeliği altınlıca odasına geldiler.
  eğlence, yemek içmek oldu. büyük oğlana da güzel gelin getirdi. iki kardeş
  birbirine sağdıç oldular. gelin odalarına koşturup indiler, murada maksuda
  eriştiler. dedem korkut gelip destan söyledi, deyiş dedi.

  evvel ahir uzun yaşın ucu ölüm. ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın.
  günahınızı muhammet mustafa'nın yüzü suyuna bağışlasın. amin diyenler tanrı'nın
  yüzünü görsün hanım hey!...

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  salur kazan esir olup oğlu uruzun çikardiği destani beyan eder hanim hey

  meğer hanım tırabuzan tekürü beyler beyi olan han kazan'a
  bir şahin göndermişti. bir gece yiyip içip otururken şahinci başına der: bre
  yarın sabah şahinleri al, tenhaca ava binelim dedi.

  erkenden bindiler, av yerine vardılar. gördüler bir sürü kaz oturuyor. kazan
  şahini bıraktı. alamadı81 şahin havalandı. gözetlediler, şahin toman'ın kalesine
  indi. kazan gayet müteessir oldu. şahinin ardına düştü.

  dere tepe aştı, kafir eline geldi. giderken kazan'ın karanlık gözünü uyku
  bürüdü. beyler dediler: hanım dönelim. kazan der: biraz daha ileri varalım dedi.
  baktı bir kale gördü. der: beyler gelin yatalım dedi. kazan'ı küçücük ölüm
  tuttu, uyudu.

  meğer hanım, oğuz beyleri yedi gün uyurdu. onun için
  küçücük ölüm derlerdi.

  meğer o gün toman'ın kalesinin tekürü ava binmişti. casus geldi, der: bre bölük
  atlı geldi, içinde beyleri yattı uyudu. tekür adam gönderdi, kim olduğunu
  anlayın dedi. gelenler bildi ki bunlar oğuz erenlerindendir. gelip teküre haber
  verdiler. tekür de hemen askerini topladı, bunların üzerine geldi. kazan'ın
  beyleri baktılar gördüler ki düşman geliyor. dediler: kazan'ı bırakır gidersek
  evinde bizi kovarlar. en iyisi budur ki burda ölelim dediler. kafiri
  karşıladılar, cenk ettiler. kazan'ın üzerine yirmi beş beyini şehit ettiler.
  kazan'ın üzerine düştüler, uyuduğu yerde tuttular, elini ayağını sımsıkı
  bağladılar, bir arabaya yüklettiler, arabaya muhkem urganla sardılar. arabayı
  çektiler, yürüyü verdiler.

  giderken araba gıcırtısından kazan uyandı. gerindi bu elindeki urganları hep
  kopardı. arabanın üzerine oturdu, elini eline çaldı, kah kah güldü.

  kafirler derler: ne gülüyorsun? kazan der: bre kafirler, bu arabayı beşiğim
  sandım, sizi yamrı yumru dadım dayam sandım dedi. neyse, kazan'ı getirdiler,
  toman'ın kalesinde bir kuyuya bıraktılar. kuyunun ağzına bir değirmen taşı
  koydular. yemeğini suyunu değirmen taşının deliğinden veriyorlardı.

  bir gün tekürün karısı der: varayım kazan'ı göreyim, nasıl bir insandır ki bunca
  adamlara darbe vuruyormuş dedi. hatun gelip zindancıya kapıyı açtırdı. seslendi,
  der: kazan bey nedir halin, dirliğin yer altında mı hoştur, yoksa yer üstünde mi
  hoştur, hem şimdi ne yiyorsun, ne içiyorsun ve neye biniyorsun dedi. kazan der:
  ölülerine yemek verdiğin vakit ellerinden alıyorum, hem ölülerinizin yorgasına82
  biniyorum, yaşlılarını yedekte çekiyorum dedi. tekür'ün karısı der: dinin için
  kazan bey, yedi yaşında bir kızcağızım ölmüştür, kerem eyle ona binme dedi.
  kazan der: ölülerinizde ondan yorga yoktur, hep ona biniyorum dedi. kadın der:
  vay, senin elinden ne yer yüzünde dirimiz ve ne yer altında ölümüz kurtulurmuş
  dedi. geldi tekür'e der: kerem eyle o tatarı kuyudan çıkar, kızcağızın belini
  koparıyor yer altında kızcağızıma biniyormuş, diğer ölülerimizi topluyormuş, hem
  ölülerimiz için verdiğimiz yemeği ellerinden çekip alıp yiyormuş, onun elinden
  ne ölümüz ne dirimiz kurtulurmuş, dinini aşkına o eri kuyudan çıkar dedi. tekür
  beylerini topladı, der: gelin kazan'ı kuyudan çıkarın, bizi övsün oğuz'u yersin,
  ondan sonra şart eylesin bizim memleketimize düşmanlığa gelmesin dedi.

  vardılar kazan'ı kuyudan çıkarıp getirdiler. dediler : and iç ki bizim
  memleketimize düşmanlığa gelmeyesin, hem bizi öv oğuz'u yer, seni bırakı verelim
  var git dediler. kazan der: vallah billah doğru yolu görür iken eğri yoldan
  gelmeyeyim dedi. dediler : vallah kazan iyi and içti dediler. şimdi kazan bey,
  hadi bizi öv dediler. kazan der: ben yer yüzünde adam övmem, bir adam getirin
  bineyim, sizi öveyim dedi. vardılar bir er kafir getirdiler. bir eyer, bir gem
  dedi, getirdiler. kafirin arkasına eyer koydu, ağzına gem vurdu, eyer kayışını
  çekti. sıçradı arkasına bindi. ökçesini ökçesine vurdu, kaburgasını karnına
  yapıştırdı. gemini çekti, ağzım ayırdı. kafiri öldürdü, çöktü üzerine oturdu.
  der: bre kafirler kopuzumu getirin, sizi öveyim dedi. vardılar kopuzu
  getirdiler. eline alıp burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  bin bin erden düşman gördümse övünüm dedim

  yirmi bin er düşman gördümse koklamadım

  otuz bin er düşman gördümse ona saydım

  kırk bin er düşman gördümse gözümü kısıp baktım

  elli bin er gördümse el vermedim

  altmış bin er gördümse söyleşmedim

  seksen bin er gördümse ürpermedim

  doksan bin düşman gördümse donanmadım

  yüz bin er gördümse yüzümü dönmedim

  yüzü dönmez kılıcımı elime aldım

  muhammedin dini aşkına kılıç vurdum

  ak meydanda yumru başı top gibi kestim

  o zaman bile erim beyim diye övünmedim

  övünen erenleri hoş görmedim

  eline geçmiş iken bre kafir öldür beni

  kara kılıcını çal boynuma kes başımı

  kılıcından sapacağım yok

  kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

  dedi. bir deyiş daha söylemiş, der:

  yüksek yüksek kara dağdan taş yuvarlansa

  kaba ökçemi oyluğumu karşı tutan kazan er idim

  firavun şişler yükleyip yerden, çıksa

  kaba ökçem ile perçin kılan kazan er idim

  koca koca beyler oğlu kavga kılsa

  kamçı vurup dindiren kazan er idim

  yüce dağları duman tutsa

  kapkara sis deli kopsa

  kara koç atımın kulağı görünmez olsa

  gayrı eren kılavuzsuz yol şaşırsa

  kılavuzsuz yol başaran kazan er idim

  yedi başlı ejderhaya yetişip vardım

  heybetinden sol gözüm yaşardı

  hey gözüm namert gözüm kalleş gözüm

  bir yılandan ne var ki korktun dedim

  o zaman bile erim beyim diye övünmedim

  övünen erenleri hoş görmedim

  eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

  çal kılıcını kes başımı

  kılıcından sapacağım yok

  kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

  oğuz erenleri dururken seni övmem yok

  dedi. kazan burada bir daha söylemiş:

  arkaç kırda çalkanır umman denizinde

  sarp yerlerde yapılmış kafir şehri

  sağa sola çırpıntı vurur yüzgeçleri

  su dibinde döner bahrileri86

  tanrı benim diye su dibinde çığrışır asileri

  önünü koyup tersini okur kızı gelini

  altın aşık oynar sancıdanın beyleri

  altı defa oğuz vardı alamadı

  o kaleye altı tane erle ben kazan vardım

  altı güne koymadım onu aldım

  kilisesini yıkıp yerine mescit yaptım ezan okuttum

  kızını gelinini ak göğsümde oynattım

  beylerini kul ettim

  o zaman bile erim beyim diye övünmedim

  övünen erenleri hoş görmedim

  eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

  kılıcından sapacağım yok

  kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

  dedi. kazan yine söylemiş, der:

  arkaç kırda döndürdüğüm bre kafir senin baban

  şakağına imrendiğim senin kızın gelinin

  akça kale sürmelide at oynattım

  at ile karun eline baskın yaptım

  ak hisar kalesinin burcunu yıktım

  ak akçe getirdiler puldur dedim

  kızıl altın getirdiler bakırdır dedim

  ela gözlü kızını gelinini getirdiler aldanmadım

  kilisesini yıktım mescit yaptım

  altını gümüşü yağmalattım

  o zaman bile erim beyim diye övünmedim

  övünenleri hoş görmedim

  eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

  kendi aslımı kendi kökümü yermem yok

  seni övmem yok

  dedi. kazan bey burada bir daha söylemiş, der:

  ak kayanın kaplanının erkeğinde bir köküm var

  ortaç kırda sizin geyiklerinizi durdurmaya

  ak sazın aslanında bir köküm var

  kaz alaca kısrağını durdurmaya

  azman kurt yavrusunun erkeğinde bir köküm var

  akça yünlü on bin koyununu gezdirmeye

  ak sungur88 kuşunun erkeğinde bir köküm var

  alaca ördek kara kazını uçurmaya

  kudretli oğuz elinde bir oğlum var uruz adlı

  bir kardeşim var kara göne adlı

  yeniden doğanını diriltmeyeler

  eline geçmiş iken bre kafir öldür beni yitir beni

  kılıcından sapacağım yok

  kendi aslımı yermem yok

  dedi. bir daha söylemiş, der:

  it gibi güv güv eden çerkes hırslı

  küçücük domuz şölenli

  bir torba saman döşekli

  yarım kerpiç yastıklı

  yontma ağaç tanrılı

  köpeğim kafir

  oğuzu görür iken seni övmem yok

  bundan sonra öldürürsen bre kafir öldür beni

  öldürmezsen kadir korsa öldüreyim kafir seni

  dedi. kafiler der: bu bizi övmedi, gelin bunu öldürelim dediler. kafir beyleri
  toplandılar geldiler. yine dediler: bunun oğlu var, kardeşi var, bunu öldürmek
  olmaz dediler. getirdiler domuz damına hapse attılar.

  at ayağı çabuk, ozan dili çevik olur. kazan'ın ölüsünü dirisini kimse bilmedi.
  meğer hanım kazan’ ın bir oğlancığı var idi. büyüdü yiğitcik oldu. bir gün ata
  binip divana gelirken bir kişi der: sen han kazan'ın oğlu değil misin dedi. uruz
  kızdı, der: bre kavat benim babam bayındır han değil midir? dedi. yok, o ananın
  babasıdır, senin dedendir. uruz, bre ya benim babam ölü müdür diri midir dedi.
  dedi: diridir, toman'ın kalesinde esirdir dedi. böyle deyince oğlan ağladı,
  melül oldu. atını çevirdi geri döndü. anasına geldi. burada anasına söylemiş,
  görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  bre ana ben han oğlu değilmişim

  han kazan oğlu imişim

  bre kavat kızı bunu bana niçin söylemiyordun

  ana hakkı tanrı hakkı olmamış olsaydı

  kara, çelik öz kılıcımı çekeydim

  birdenbire güzel başını keseydim

  alca kanını yer yüzüne dökeydim

  dedi. anası ağladı. der: oğul baban sağdır, amma söylemeğe korkardım, kafire
  varırsın, kendini vurursun helak olursun, onun için sana söylemiyordum canım
  oğul dedi. amma amcana adam gönder, gelsin, görelim ne der dedi.

  adam gönderdi amcasını çağırdı. geldi. uruz der: ben babamın esir olduğu kaleye
  gidiyorum. birlikte istişare ettiler. bütün beylere haber oldu. uruz babasına
  gidiyor, silah ve teçhizatla gelin dediler. asker toplandı geldi. alp uruz
  çadırlarını açtırdı, cephanesini yükledi. kara göne asker başı oldu. boru
  çaldırıp göçtüler, yola girdiler.

  yol üzerinde kafirin kilisesi var idi. keşişler beklerdi. gayet sarp kilise idi.
  attan inip tacir elbisesi giydiler. bezirgan suretinde katır, deve çektiler
  geldiler. kafirler gördüler gelenler tacire benzemez, kaçtılar kaleye girdiler,
  kapılarını sımsıkı kapadılar. burca çıkıp kimlersiniz dediler. bunlar cevap
  verdi: bezirganlarız dediler. kafirler yalan söylüyorsunuz diyerek taşa
  tuttular. uruz attan indi, der: hey babamın altın gadehinden şarap içen, beni
  seven attan insin, bunun kapısına birer gürz vuralım dedi. on altı yiğit
  sıçrayıp attan indiler. kalkan tuttular, gürzlerini omuzlarına attılar, kapıya
  geldiler. birer gürz vurup kapıyı ufattılar, içeri girdiler. buldukları kafiri
  öldürdüler. ağız açtırmadılar. malını yağmaladılar. askerin üzerine geldiler
  kondular.

  meğer bir sığırtmaçları var idi. gördü ki kaleyi aldılar, kaçtı teküre vardı,
  kilisenin alındığını haber verdi. ne oturuyorsunuz, üzerinize düşman geldi,
  başınızın çaresine bakın dedi. tekür beylerini topladı, bunlarla nasıl uyuşalım
  dedi. beyler dediler: bunun uyuşması odur ki kazan'ı çıkaralım, onlarla başbaşa
  bırakalım. bu sözü uygun gördüler. vardılar kazan'ı çıkarıp tekürün önüne
  getirdiler. tekür der: kazan bey üzerimize düşman geldi, bu düşmanı üzerimizden
  ayırırsan seni bırakı verelim dediler. hem haraca itaatkar olalım, sen de and iç
  ki bu bizim memlekete düşmanlığa gelmeyesin dediler. kazan der: vallah billah
  doğru yolu görür iken eğri yoldan gelmeyelim dedi. kafirler kazan iyi and içti
  diye sevindiler. tekür askerini toplayıp meydana geldi, çadır diktirdi. kafir
  askeri kazan'ın etrafına toplandı. kazan'a giyim getirdiler. kılıç ve mızrak ve
  çomak ve sair cenk aletini giydirip donattılar.

  bu sırada oğuz erenleri alay alay geldi. gümbür gümbür davullar çalındı. kazan
  gördü ki askerin önünce bir ak boz atlı, ak sancaklı, üzeri sağlam demir
  giyimli, oğuz'un önünce geldi, çadırını diktirdi, saf bağladı durdu. onun
  ardınca kara göne geldi, saf bağladı durdu. hemen burada kazan atı meydana
  sürdü, hasım, diledi. boz atlı beyrek at tepti meydana girdi. kazan burada
  söylemiş, görelim ne söylemiş:

  der:

  kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin

  yapısı sağlam demir giyimini giyen yiğit ne yiğitsin

  adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. beyrek burada söylemiş, der:

  bre kafir sen beni bilmez misin

  parasarın bayburt hisarından fırlayıp uçan

  adaklısını başkaları alırken çekip alan

  pay püre han oğlu bamsı beyrek bana derler

  gel beri bre kafir dövüşelim

  dedi. kazan burada bir daha söylemiş. der: bre yiğit, önünce bu askerin bir ak
  sancaklı alay çıktı, çadırını başkalarından önce dikti, ak boz ata binen o yiğit
  ne yiğittir, kimin nesidir, yiğit başın için söyle bana. beyrek der: bre kafir
  kimin nesi olacak, beyimiz kazan'ın oğludur dedi. kazan gönlünden der:
  elhamdülillah benim oğlancığım büyük er olmuş dedi. beyrek bre kafir daha ne
  kadar onu bunu soracaksın bana dedi, kazan'ın üzerine at sürdü. altı kanatlı
  gürzünü eline alıp kazana vurdu. kazan kendisini tanıtmadı. kavradı, beyreği
  bileğinden tuttu, çekti çomağını elinden aldı, beyreğin ensesisine bir çomak
  vurdu. beyrek atın boynunu kucakladı, çekilip döndü. kazan der: ya beyrek, var
  beyine söyle gelsin dedi.

  bunu gördü. eylik koca oğlu dönebilmez dülek evren meydana girdi. kazan burada
  söylemiş, der:

  şafak vakti yerinden kalkan yiğit ne yiğitsin

  büyük cins atını oynatarak gelen yiğit ne yiğitsin

  erin erden adını saklaması ayıp olur

  adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. dülek evren der:

  bre kafir benim adımı bilmez misin

  kendi kendisine hor bakan memleketten çıkan

  elli yedi kalenin kilidini alan

  eylik koca oğlu dönebilmez dülek evren bana derler

  dedi. mızrağını eline alıp at sürdü. kazan'a saplayayım dedi, saplayamadı, öteye
  geçti. kazan at tepti, mızrağını çekip elinden aldı, tepesine vurdu, parça parça
  oldu utandı. o da çekilip döndü. kazan yine er diledi. düzen oğlu alp rüstem at
  tepti meydana girdi. kazan burada gene söyledi, der :

  kalkıp yerinden doğrulu veren

  cins atına sıçrayıp binen

  ne yiğitsin

  adın nedir söyle bana

  dedi. alp rüstem der :

  kalkıp yerinden doğrulu veren

  iki kardeş bebeğini öldürüp zelil gezen

  düzen oğlu alp rüstem bana derler

  dedi. o da kazan'a at sürdü. yeneyim dedi. yenemedi. kazan bey buna da bir
  darbe vurdu. der: bre kavat, var beyine söyle gelsin dedi. o da döndü.

  kazan tekrar er diledi. uruz'un gemini amcası kara göne tutmuştu. çekti ansızın
  elinden aldı. kılıcı sıyırdı babasının üzerine at sürdü. davrandırmadı, omuzuna
  kılıç indirdi. giyimini kesti, omzuna dört parmak kadar yara açtı. alca kanı
  şırıldadı koynuna indi. uruz gene döndü ki bir daha çalsın. kazan burada
  seslenip oğluna söyler, görelim hanım ne söyler:

  der:

  kara dağımın yükseği oğul

  karanlıklı gözlerimin aydını oğul

  alpım uruz aslanım uruz

  ak sakallı babana kıyma oğul

  dedi. uruz'un şefkat damarları kaynadı, kara süzme gözleri kan yaş doldu. attan
  yere indi. babasının elini öptü. kazan da attan atladı yere indi. oğlunun
  boynunu öptü. beyler kazan ile oğlunun üzerine at sürdüler, etraflarını
  çevirdiler. hepsi attan inip kazan'ın elini öptüler. yürüyerek kafire at
  sürdüler, kılıç vurdular. derelerde tepelerde kafire kırgın girdi. kaleyi
  aldılar. kilisesini yıkıp mescit yaptılar.

  kanlı kafirin elinden babasını çekip aldı. kudretli oğuz eline gelip çıktı. akça
  yüzlü anasına müjdeci geldi. kaza benzer kızı gelini kazan'a karşı gelip elini
  öptüler, ayağına kapandılar, kazan güzel çimene çadır otağ diktirdi. yedi gün
  yedi gece toy düğün edip yeme içme oldu. dedem korkut geldi kopuz çaldı, gazi
  erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

  hani övdüğümüz bey erenler

  dünya benim diyenler

  ecel aldı yer gizledi

  fani dünya kime kaldı

  gelimli gidimli dünya

  son ucu ölümlü dünya

  ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. kadir seni namerde muhtaç etmesin.
  beş kelime dua kıldık, kabul olsun. amin amin diyenler tann'nın yüzünü görsün.
  günahınızı adı güzel muhammed mustafa hürmetine bağışlasın hanım hey!...

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  iç oğuza diş oğuz asi olup beyreğin öldüğü destani beyan eder hanim hey
  üç ok, boz ok bir araya gelse kazan evini
  yağmalatırdı. kazan tekrar evini yağmalattı. amma dış oğuz beraber bulunmadı.
  sadece iç oğuz yağmaladı. ne zaman kazan evini yağmalatsa helallisinin elini
  tutar, dışarı çıkardı, ondan sonra yağma ederlerdi. dış oğuz beylerinden aruz,
  emen ve diğer beyler bunu işittiler, dediler ki bak bak, şimdiye kadar kazan'ın
  evini beraber yağma ederdik, şimdi niçin beraber olmayalım dediler. söz birliği
  ile bütün dış oğuz beyleri kazan'a gelmediler, düşmanlık eylediler.

  kılbaş derler bir kişi var idi. kazan der: bre kılbaş bu dış oğuz beyleri daima
  beraber gelirlerdi, şimdi niçin gelmediler dedi. kılbaş der: bilmez misin niçin
  gelmediler. evini yağmalattığın zaman dış oğuz beraber bulunmadı, sebep odur
  dedi. kazan der: düşmanlık beslediler öyle mi dedi. kılbaş der: hanım ben
  varayım, onların dostluğunu düşmanlığını öğreneyim dedi. kazan der: sen
  bilirsin, var dedi.

  kılbaş bir kaç adamla ata binip kazan'ın dayısı aruz'un evine geldi. aruz da
  altın gölgeliğini dikmişti, oğlanlarıyla oturmuştu. kılbaş gelip aruz'a selam
  verdi. der: kazan darda kaldı, mutlaka dayım aruz bana gelsin dedi. kara başım
  bunaldı, üzerime düşman geldi, develerimi bağırttılar, kara koçta cins atlarımı
  kişnettiler, kaza benzer kızımız gelinimiz darda kaldı, benim kara başıma gör
  neler geldi, dayım aruz gelsin dedi. aruz der: bre kılbaş o vakit ki üç ok, boz
  ok bir araya gelse o vakit kazan evini yağmalatırdı, suçumuz neydi ki yağmada
  beraber olmadık dedi. daima kazan'ın başına sıkıntılar gelsin, dayısı aruz'u
  daim ana dursun, biz kazan'a düşmanız belli bilsin dedi. kılbaş burada söylemiş,
  görelim hanım

  ne söylemiş :

  der:

  bre kavat

  kalkıp kazan han yerinden doğrulu verdi

  ala dağda çadırını otağını dikti

  üç yüz altmış altı alp erenler yanına toplandı

  yemek içmek arasında beyler seni andı

  üstümüze düşman falan gelmedi

  ben senin dostluğunu düşmanlığını denemeğe geldim

  kazana düşman imişsin bildim

  dedi. kalkıp hoşça kol diyip gitti.

  aruz müteessir oldu. dış oğuz beylerine adam gönderdi: emen gelsin. alp rüstem
  gelsin, dönebilmez dülek evren gelsin, geri kalan beyler hep gelsin dedi. dış
  oğuz beyleri hep toplandı. alaca büyük otağlarını düzlüğe dikti. attan aygır,
  deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. dış oğuz beylerini ağırlayıp ziyafet
  verdi. der: beyler ben sizi niye çağırdım biliyor musunuz? dediler: bilmiyoruz.
  aruz der: kazan bize kırbaş' ı göndermiş, elim günüm yağmalandı, kara başım
  bunaldı, dayım aruz bana gelsin demiş. emen der: ya sen ne cevap verdin? aruz
  der ki: kılbaş'a dedim ki ne zaman ki kazan evini yağmalatırdı. dış oğuz beyleri
  beraber yağmalardı beyler gelir kazan'ı selamlar giderdi, şimdi suçumuz ne oldu
  ki beraber bulunmadık, bre kavat biz kazan'a düşmanız dedim. emen der: iyi
  demişsin. aruz der: beyler ya siz ne dersiniz beyler der: ne diyelim, mademki
  sen kazan'a düşman oldun, biz de düşmanız dediler. aruz ortaya kur'an getirdi,
  hep beyler el basıp and içtiler, senin dostuna dost ve düşmanına düşmanız
  dediler. aruz bütün beylere kaftan verdi. döndü der: beyler beyrek bizden kız
  almıştır, güveyimizdir, amma kazan'ın inançlısıdır, gelsin bizi kazan ile
  banştırsın, diyelim getirelim, bize itaatkar olursa ne ala, olmazsa ben sakalını
  tutayım siz kılıç üşüştürün parçalayın, aradan beyreği kaldıralım, ondan sonra
  kazan ile işimiz hayır ola dedi.

  beyreğe mektup gönderdiler. beyrek odasında yiğitleri ile yiyip içiyordu.
  aruzdan adam geldi, selam verdi. beyrek selam aldı. dedi: hanım, aruz size selam
  ediyor, kerem etsin beyrek gelsin bizi kazan ile barıştırsın diyor. beyrek
  pekala dedi. atını çektiler, bindi. kırk yiğitle aruz'un evine geldi. dış oğuz
  beyleri otururken girip selam verdi. beyreğe aruz der: biliyor musun seni niye
  çağırdık? beyrek der: niye çağırdınız? aruz der: hep şu oturan beyler kazan'a
  asi olduk, and içtik. kur'an getirdiler, sen de and iç dediler. kazan’a ben asi
  olmam diye and içti, söyledi:

  der :

  ben kazanın nimetini çok yemişim

  bilmez isem gözüme dursun

  kara koçta cins atına çok binmişim

  bilmez isem bana tabut olsun

  güzel kaftanlarını çok giymişim

  bilmez isem kefenim olsun

  alaca büyük otağına çok girmişim

  bilmez isem bana zindan olsun

  ben kazandan dönmem belli bil

  dedi. aruz öfkelendi, kavrayıp beyreğin sakalını tuttu. beyler seyreğe kıyamadı.
  beyrek aruz’un öfkelendiğini burada bildi. söylemiş :

  der:

  aruz bana bu işi edeceğini bilseydim

  kara koçta cins atıma binerdim

  yapısı sağlam demir giyimimi giyerdim

  kara çelik öz kılıcımı belime bağlardım

  alın başa sağlam miğferimi geçirirdim

  kargı dalı altmış tutam mızrağımı elime alırdım

  ela gözlü beyleri yanıma katardım

  kavat ben bu işi duysam sana böyle gelir miydim

  aldatarak er tutmak karı işidir

  karından mı öğrendin sen bu işi kavat

  dedi. aruz der: bre herze merze söyleme, kanına susama, gel and iç dedi. beyrek
  der: vallah ben kazan uğruna başımı koymuşum, kazan'dan dönmem, ister yüz parça
  eyle dedi. aruz gene öfkelendi. beyreğin sakalını sımsıkı tuttu. beylere baktı,
  gördü kimse gelmiyor. aruz kara çelik öz kılıcını çekip beyreğin sağ oyluğunu
  kesti. kara kana bulandı beyreğin başı bunaldı. beyler hep dağıldı, herkes atlı
  atına bindi. beyreği de bindirdiler, ardına adam bindirip kucakladılar.
  kaçtılar. beyreği otağına yetiştirdiler. cübbesini üzerine örttüler. beyrek
  burada söyledi:

  der:

  yiğitlerim yerinizden halkın

  ak boz atımın kuyruğunu kesin

  arku beli ala dağdan geceleyin aşın

  akıntılı güzel suyu delip geçin

  kazanın divanına koşup varın,

  ak çıkarıp kara giyin

  sen sağ ol beyrek öldü diyin

  söyleyiniz : namer aruz dayından adam geldi. seyreği istemiş, o da varmış, hep
  dış oğuz beyleri toplanmış, bilmedik, yeme içme arasında kur'an getirdiler,
  kazan'a biz asi olduk and içtik, gel sen de and iç dediler, içmedi ben kazan'dan
  dönmem dedi, namert dayın hiddetlendi, beyreği kılıçladı, kara kana bulandı
  darda kaldı, yarın kıyamet gününde benim elim kazan han'ın yakasında olsun benim
  kanımı aruz'a koyarsa dedi. bir daha söylemiş. der:

  yiğitlerim aruz oğlu başat gelmeden

  elim günüm yağmalanmadan

  develerde develerimi bağırtmadan

  kara koçta cins atımı kışnetmeden

  akça koyunlarım meleşmeden

  akça yüzlü kızım gelinim ağlaşmadan

  akça yüzlü güzelimi aruz oğlu başat gelip almadan

  elimi günümü yağmalamadan

  kazan bana yetişsin

  benim kanımı aruza koymasın

  akça yüzlü sevgilimi oğluna alı versin

  ahiret hakkını helal etsin

  beyrek padişahlar padişahı hakka vasıl oldu

  belli bilsin

  dedi.

  beyreğin babasına anasına haber oldu. ak evinin eşiğinde feryat koptu. kaza
  benzer kızı gelini ak çıkardı kara giydi. ak boz otının kuyruğunu kestiler. kırk
  elli yiğit kara giyip mavi sorındılar. kazan bey'e geldiler. sarıklarını yere
  vurdulor, beyrek diye çok ağladılar. kazon'ın elini öptüler, sen sağ ol. beyrek
  öldü dediler. namert dayın hile yapmış, çağırarak bizi aldılar, vardık. dış oğuz
  beyleri size asi olmuşlar, bilmedik. kur'an getirdiler, biz kazan’a asi olduk,
  sen de bize itaat et dediler, and içtiler. beyrek ekmeğini çiğnemedi, onlara
  itaat etmedi, dayın namert aruz öfkelendi. beyreği oturduğu yerde kılıçladı, bir
  oyluğunu düşürdü, sen sağ ol hanım, beyrek hakka vasıl oldu, benim kanımı aruz'a
  koymasın dedi. dediler. kazan bu haberi işitti, mendilini eline alıp hüngür
  hüngür ağladı, divanda feryat figan kıldı. hep orada olan beyler ağlaştılar.
  kazan vardı odasına girdi, yedi gün divana çıkmadı, ağladı oturdu.

  beyler toplandı divana geldi. kazan’ın kardeşi kara göne der: kılbaş var söyle
  ağam kazan gelsin çıksın, bir yiğit senin yüzünden aramızdan eksildi, hem
  vasiyet eylemiş, benim kanımı koymayasın, alasın demiş, varalım düşmanı
  haklayalım de, dedi kılbaş der: sen kardeşisin, sen var dedi. velhasıl ikisi
  beraber vardılar. kazan'ın odasına girdiler. selam verdiler, sen sağ ol hanım
  dediler. bir yiğit aramızdan eksildi, senin yolunda baş verdi, hayatının kanını
  alalım size ısmarlamış, benim kanımı alsın demiş ağlamakla bir şey mi olur,
  kalkıp gel yukarı dediler. kazan der: uygundur, acele cephaneyi yükletsinler
  beyler hep binsinler dedi.

  bütün beyler bindi. kozan'ın yağız al atını çektiler, bindi. boru çalındı, davul
  vuruldu. gece gündüz demediler, koşturma oldu. aruz'a ve bütün dış oğuz
  beylerine haber oldu, işte kazan geldi dediler. onlar da asker toplayıp boru
  çaldırıp kazan'a karşı geldiler. üç ok, boz ok karşılaştılar.

  aruz der; benim iç oğuz'dan hasmım kazan olsun emen der: benim hasmım ters
  uzamış olsun. alp rüstem der: benim hasmım ense koca oğlu okçu olsun dedi. her
  biri bir hasım gözetti.

  alaylar bağlandı, ordular dizildi, borular çalındı, davullar dövüldü. aruz koca
  meydana at tepti. kazan’a seslenip bre kavat sen benim hasmımsın, sen gel beri
  dedi. kazan kalkan tuttu, mızrağını eline aldı, başının üzerinde çevirdi. der:
  bre kavat namertlikle er öldürmek nasıl olur. ben sana göstereyim dedi. aruz
  kazan'ın üzerine at sürdü. kazan'ı kılıcladı, zerre kadar kestirmedi öteye
  geçti. sıra kazan'a geldi. altmış tutam alaca mızrağını koltuğa kıstı. aruz'a
  bir mızrak vurdu. göğsünden şimşek gibi öteye geçti. at üzerinden yere yıktı.
  kardeşi kara göne'ye işaret etti. başını kes dedi. kara göne attan indi, aruz'un
  başını kesti. dış oğuz beyleri bunu görüp hep attan indiler, kazan'ın ayağına
  kapandılar,

  suçlarının affını dilediler, elini öptüler. kazan suçlarını bağışladı.
  seyreğin kanını dayısından aldı. aruz'un evini talan ettirdi, elini gününü
  yağmalattı. yiğit beyler ganimet aldı. kazan yeşil düzlüğe, güzel çimene çadır
  diktirdi, otağını kurdu. dedem korkut gelip neşeli havalar çaldı. gazi erenlerin
  başına ne geldiğini söyleyi verdi.

  hani dediğim bey erenler

  dünya benim diyenler

  ecel aldı yer gizledi

  fani dünya kime kaldı

  gelimli gidimli dünya

  son ucu ölümlü dünya

  akibet, uzun yaşın ucu ölüm, sonu ayrılık.

  dua edeyim hanım : ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. ak sakallı
  babanın yeri cennet olsun. ak bürcekli ananın yeri cennet olsun. kadir mevla
  seni namerde muhtaç etmesin. ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. amin
  amin diyenler tanrı'nın yüzünü görsün. derlesin toplasın günahınızı muhammed
  mustafa "ya bağışlasın hanım hey!...

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  kangli koca oğlu kan turali destanini beyan eder hanim hey
  oğuz zamanında kanglı koca derlerdi bir gürbüz er var idi.
  yetişmiş bir yiğit oğlu var idi, adına kan turalı derlerdi.

  kanglı koca der: dostlar, babam öldü ben kaldım, yerim yurdunu tuttum,
  yarınki gün ben öleceğim oğlum kalacak, bundan daha iyisi yoktur ki gözüm
  görürken oğul gel seni evlendireyim dedi. oğlan der: baba mademki beni
  evlendireyim diyorsun, bana layık kız nasıl olur? kan turalı der: baba ben
  yerimden kalkmadan o kalkmış olmalı, ben kara koç atıma binmeden o binmiş
  olmalı, ben kanlı kafir eline varmadan o varmış bana baş getirmiş olmalı dedi.
  kanglı koca der: oğul sen kız istemezmişsin, bir yiğit bahadır istermişsin, onun
  arkasında yiyesin içesin hoş geçesin42. der: evet canım baba öyle isterim, ya
  varasın bir cici bici türkmen kızını

  alasın, birdenbire kayayım üzerine düşeyim, karnı yırtılsın dedi. kanglı koca
  der: oğul kız görmek senden, mal rızk vermek benden dedi.

  böyle diyince yiğitler ejderhası kan turalı yerinden
  kalktı. kırk yiğidini yanına aldı. iç oğuz'u gördü, kız bulamadı. çekildi geri
  döndü, evlerine geldi. babası der: oğul kız buldun mu? kan turalı der: yıkılsın
  oğuz elleri, bana yarar kız bulamadım baba dedi. babası der: hey oğul kız
  dileyip varan böyle varmaz. kan turalı der: ya nasıl varır baba dedi. kanglı
  koca der: oğul sabah varıp öğlen gelmek olmaz, öğlen varıp akşam gelmek olmaz,
  oğul sen mala dört elle sarıl, yığ, ben sana kız aramağa gideyim dedi.

  kanglı koca sevine kıvana kalktı. ak sakallı çok yaşlı ihtiyarları yanına aldı.
  iç oğuz'a girdi, kız bulamadı. dolandı dış oğuz'a girdi, bulamadı. dolandı
  tırabuzan'a geldi.

  meğer tırabuzan tekürünün44 bir fevkalade güzel dilber kızı var idi. sağına
  soluna iki çift yay çekerdi. attığı ok yere düşmezdi. o kızın üç canavar
  kalınlığı kaftanlığı var idi. kim o üç canavarı bastırsa yense öldürse kızımı
  ona veririm diye vad eylemişti. bastıramasa başını keserdi. böylelikle otuz iki
  kafir beyinin oğlunun başı burç bedeninde kesilip asılmıştı. o üç canavarın biri
  kükremiş aslan idi, biri kara boğa idi, biri de kara erkek deve idi. bunların
  her birisi bir ejderha idi. bu otuz iki baş ki burçta asılmıştı, kükremiş aslan
  ile kara erkek devenin yüzünü görmemişlerdi, ancak boğa boynuzunda helak
  olmuşlardı.

  kanglı koca bu başları ve bu canavarları gördü, başında olan bit ayağına
  toplandı46.der. varayım oğluma doğru haber vereyim, hüneri var isa gelsin alsın,
  yoksa evdeki kıza razı olsun dedi.

  at ayağı çabuk ozan dili çevik olur. kanglı koca giderek geldi oğuz'a çıktı. kan
  turalı'ya haber oldu, baban geldi dediler. kırk yiğit ile babasına karşı vardı.
  elini öptü. der: canım baba bana yarar kız buldun mu? der: buldum oğul hünerin
  var ise dedi. kan turalı der: altın akçe mi ister, katır deve mi ister? babası
  der: oğul

  hüner gerek hüner dedi. kan turalı der: baba yelesi kara cins atıma eyer
  vurayım, kanlı kafir eline akın edeyim, baş keseyim, kan dökeyim, kafire kan
  kusturayım, kul hizmetçi getireyim, hüner göstereyim. kanlı koca der: hay
  canım oğul hüner dediğim o değil. o kız için üç canavar beslemişler. kim ki o üç
  canavarı bastırır, o kızı ona verirler. bastırıp öldürmese onun başını keserler
  burca asarlar. kan turalı der: baba bu sözü sen bana dememeliydin, mademki
  dedin, elbette varmalıyım, başıma kakınç, yüzüme dokunç48 olmasın, kadın ana bey
  baba esen kalın dedi. kanglı koca der: gördün mü ben bana nettim, oğlana korkunç
  haberler vereyim, belki gitmez döner dedi. kanglı koca burada söylemiş, görelim
  hanım ne söylemiş :

  der:

  oğul senin varacağın yerin

  dolamaç dolamaç yolları olur

  atlı batıp çıkamaz onun balçığı olur

  alaca yılan sökemez onun ormanı olur

  gök ile boy ölçüşen onun kalesi olur

  göz kakarak gönül alan onun güzeli olur

  hay demeden baş getiren celladı olur

  sırtında kalkan oynar yayası olur

  yaman yerlere yeltendin geri dön

  ak sakallı babanı ihtiyarcık olmuş ananı ağlatma

  dedi. kan turalı kızdı, der:

  ne söylüyorsun ne diyorsun canım baba

  bu kadar işten korkan yiğit mi olur

  alp ere korku vermek ayıp olur

  dolamaç dolamaç yollarını

  kadir kor ise geceleyin at sürüp geçeyim

  atlı batıp çıkamaz onun balçığına kumlar döşeyeyim

  alaca yılan sökemez ormanını

  çakmak çakıp ateşe vereyim

  gök ile boy ölçüşen kalelerini

  kadir kor ise yapayım yıkayım

  göz kakarak gönül alan güzelinin boynunu öpeyim

  sırtında kalkan oynar yayasının

  kadir kor ise başını keseyim

  ya varayım ya varmayayım

  ya geleyim ya gelmeyeyim

  ya kara erkek devenin göğsü altında kalayım

  ya boğanın boynuzuna ilişeyim

  ya kükremiş aslanın pençesinde didileyim

  ya varayım ya varmayayım

  ya geleyim ya gelmeyeyim

  yine görünceye kadar bey baba hatun ona esen kalın

  dedi. gördüler ki namus için durmuyor, dediler: oğul uğurun açık olsun, sağ esen
  varıp gelesin dediler. babasının anasının ellerini öptü.

  kırk yiğidini yanına aldı. yedi gün yedi gece at koşturdular. kafirin hudut
  boyuna eriştiler, çadır diktiler. koşucu atını koşturup kan turalı gürzünü göğe
  atıyor, inip yere düşmeden kavrıyor, tutuyor,

  hey kırk eşim kırk arkadaşım

  yüğrük olsa yarışsam

  hak taala inayet eylese

  üç canavarı öldürsem

  güzeller sultanı sarı elbiseli selcen hatunu alsam

  babamın anamın evine dönsem

  hey kırk eşim kırk arkadaşım

  kırkınıza kurban olsun benim başım

  diye söylüyordu.

  bunlar bu sözde iken meğer hanım teküre haber vardı. oğuz'dan kan turalı derler
  bir yiğit var imiş, kızını istemeğe geliyor dediler. kafirler yedi ağaç yer
  karşı geldiler, neye geldiniz yiğit beyler dediler. karşılıklı vermeğe almağa
  geldik dediler. izzet hürmet eylediler. ak çadır diktiler, alaca halı düşediler,
  ak koyun kestiler, yedi yıllık al şarap içirdiler. alıp bunları teküre
  getirdiler.

  tekür taht üzerinde oturmuştu. yüz kafir gizlice giyimini giyinmişti. yedi kat
  meydanı dolandı geldi. meğer kız meydanda bir köşk yaptırmıştı. bütün yanında
  olan kızlar al giymişlerde kendisi sarı giymişti, yukarıdan temaşa ediyordu. kan
  turalı geldi, kara şaykalı teküre selam verdi. tekür selam aldı. alaca halı
  döşediler. oturdu. tekür der: yiğit nereden geliyorsun? kan turalı yerinden
  kalkı verdi, sallana sallana yürüdü, ak alnını açtı, ak bileklerini sıvadı, dedi
  ki:

  karşı yatan kara dağını aşmağa gelmişim

  akıntılı suyunu geçmeğe gelmişim

  dar eteğine geniş koltuğuna sığınmağa gelmişim

  tanrı buyruğu ile peygamber kavli ile

  kızını almağa gelmişim

  dedi. tekür der: bu yiğidin sözü hızlı, eğer elinde hüneri var ise. tekür der:
  bu yiğidi anadan doğma soyundurun.

  soyundurdular. kan turalı altınlı ince keten bezini beline sardı. kan turalı'yı
  alıp meydana getirdiler. kan turalı cemal ve kemal sahibi idi. oğuzda dört yiğit
  yüz örtüsü ile gezerdi. biri kan turalı, biri kara çöğür ve oğlu kırk kınak ve
  boz aygırlı beyrek. kan turalı yüz örtüsünü sıyırdı açtı. kız köşkten bakıyordu,
  eli ayağı

  gevşedi, kedisi miyavladı, avsıl53 olmuş dana gibi ağzının suyu aktı. yanındaki
  kızlara der: hak taala babamın gönlüne merhamet lütfetse de başlık kesip beni o
  yiğide verse, bunun gibi yiğit yazık olur ki canavarlar elinde helak olsun dedi.

  bu sırada demir zincirle boğayı getirdiler. boğa dizini çöktü, boynuzu ile
  mermer taşı yuğurdu peynir gibi ditti. kafirler der: şimdi yiğidi atar, yıkar,
  yere serer, delik deşik eder. yıkılsın oğuz etleri, kırk yiğit bir bey oğlu ile
  bir kızdan ötürü ölmek ne oluyor dediler. bunu işitince kırk yiğit ağlaştılar.
  kan turalı sağına baktı

  kırk yiğidini ağlar gördü, soluna baktı öyle gördü/der: hey kırk eşim kırk
  arkadaşım, niye ağlıyorsunuz, kolca kopuzumu getirin övün beni dedi. burada kırk
  yiğit kan turalı'yı övmüşler, görelim hanımnasıl övmüşler:

  der:

  sultanım kan turalı

  kalkarak yerinden doğrulmadın mi

  yelesi kara cins atına binmedin mi

  arku beli ala dağı

  anlayarak kuşlayarak aşmadın mı

  babanın ak otağının eşiğinde

  hizmetçiler inek sağar görmedin mi

  boğa boğa dedikleri

  kara inek buzağısı değil midir

  alp yiğitler hasmından kaygılanır mı olur

  san elbiseli selcen hatun köşkten bakar

  kime baksa aşk ile ateşe yakar

  kan turalı sarı elbiseli kız aşkına bir hu1

  dedi.

  bre boğanızı koyu verin gelsin dedi. boğanın zincirini aldılar, salı verdiler.
  boynuzu elmas mızrak gibi. kan turalı'nın üzerine hücum etti. kan turalı adı
  güzel muhammed'e salavat getirdi, boğanın olnına öyle bir yumruk vurdu ki boğayı
  kıçı üzerine çökertti. alnına yumruğunu dayadı, sürdü meydanın başına çıkardı.
  çok uğraştılar. ne boğa yener, ne kan turzalı yener. küt küt boğa solumağa
  başladı. ağzı köpüklendi. kan turalı der: bu dünyayı erenler akıl ile
  bulmuşlardır, bunun önünden sıçrayayım, ne hünerim var ise ardından göstereyim
  dedi. adı güzel muhammed'e salavat getirdi, boğanın önünden savuldu. boğa
  boynuzu üzerine dikildi. kuyruğundan üç kere kajdırıp yere attı. kemikleri
  hurdahaş oldu. bastı boğazladı. bıçak çıkatıp derişini' yüzdü. etini meydanda
  bırakarak derisini tekür'ün önüne getirip der: yarın sabah kızını bana veresin
  dedi. tekür der: bre kızı verin. şehirden sürün, çıksın gitsin dedi. tekür'ün
  kardeşi oğlu var idi, der: canavarların sultanı aslandır, onunla da oyun
  göstersin, kızı ondan sonra verelim dedi.

  vardılar aslanı çıkardılar, meydana getirdiler. aslan haykırdı, meydanda ne
  kadar at var ise kan kaşandı. yiğitleri der: boğadan kurtuldu, aslandan nasıl
  kurtulsun dediler, ağlaştılar. kan turalı yiğitlerini ağlar gördü, der: bre alca
  kopuzumu ele alın beni övün, sarı elbiseli kız aşkına bir aslandan döneyim mi
  dedi. arkadaşları burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  sultanım kan turalı

  akça sazlar içinde san deriler görüp taylar basan

  avın damarını delerek kanım emen

  kara çelik öz kılıçtan dönmeyen

  ak kirişli katı yaydan korkmayan

  ak tüylü delici oktan çekinmeyen

  canavarlar sultanı kükremiş aslan kıran54

  alaca köpek yavrusuna kendisini dalatır mı

  alp yiğitler savaş günü hasmından kaygılanır mı

  dediler.

  san elbiseli selcen hatun köşkten bakar

  kime baksa aşk ile ateşe yakar

  san elbiseli kız aşkınaa bir hu

  dedi.

  kan turolı, bre katır aslanını koyu ver gelsin dedi. kara çelik öz kılıcım yok
  ki kapıştığı zaman iki biçeydim, sana sığındım cömertler cömerdi gani tanrı,
  medet dedi. aslanı koyu verdiler, sürdü geldi. kan turalı bir çoban keçesini
  eline doladı, aslanın pençesine sunu verdi. adı güzel muhammed’e salavat
  getirdi, aslanın alnını gözetip öyle bir yumruk vurdu ki, yumruk çenesine
  dokundu ufattı. ensesinden tuttu belini yüzdü, sonra kaldırıp yere vurdu,
  hurdahaş oldu. tekür'ün önüne geldi, dedi: dost, kızını bana ver dedi. tekür
  der: kızı getirin verin, bu yiğidi gözüm gördü gönlüm sevdi, ister dursun ister
  gitsin dedi. yine kardeşi oğlu der: canavarların başı devedir, onunla da oyununu
  oynasın dedi, ondan sonra kızı verelim dedi.

  tanrıdan inayet olunca beyin paşanın himmeti kan turalı'nın oldu. tekür devenin
  ağzını yedi yerden bağlayın dedi. hasut kafirler bağladılar, yularını sıyırıp
  salı verdiler. kan turalı fırlar devenin koltuğundan girer, fırlar çıkar. sarhoş
  yiğit hem iki canavarla savaşmıştı, kaydı düştü. altı cellat ensesine geldiler,
  yalın kılıç tuttular. burada arkadaşlar söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  kalkarak kan turalı yerinden doğruluverdin

  yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin

  ela gözlü yiğitlerini yanına aldın

  arku beli ala dağı geceleyin aştın

  akıntılı güzel suyunu geceleyin geçtin

  kanlı kafir eline geceleyin girdin

  kara- boğa geldiğinde hurdahaş eyledin

  kükremiş aslan geldiğinde belini büktün

  kara erkek deve geldiğinde niye geçtin^

  kara kara dağlardan haber aşar

  kanlı kanlı sulardan haber geçer

  kudretli oğuz eline haber varır

  kanglı koca oğlu .kan turalı netmiş derler

  kara boğa geldiğinde kıpırdatmamış

  kükremiş aslan geldiğinde belini bükmüş

  kara erkek deve geldiğinde niye geçmiş derler

  büyük küçük kalmaz söz eder

  yaşlı kadın erkek dedikodu eder

  ak sakallı baban dertli olur

  îhtiyarcık olmuş anan kan yaş döker

  hanım kalkarak yerinden doğrulmazsan

  altı cellat ensende yalın kılıç tutar

  birdenbire güzel basını keser

  aşağıdan yukarı bakmaz mısın

  karşına alaca kaz geldi şahinini atmaz mısın

  sarı elbiseli selcen hatun işaret eder görmez misin

  seni deve burnundan perişan olur dediler bilmez misin

  son elbiseli selcen hatun köşkten bakar

  kime baksa aşk ile ateşe yakar

  sarı elbiseli kız aşkına bir hu

  dedi. kan turalı ayağa kalktı. der: bre ben bu devenin burnuna yapışınca o kız
  sözü île yapıştı derler, yarın oğuz eline haber varır, deve elinde kalmıştı kız
  kurtardı derler, bre kolca kopuzumu çalın övün beni, yaradan kadir tanrı'ya
  sığındım, bir erkek deveden döneyim mi, inşallah bunun da başını keseyim, dedi.
  yiğitleri kan turalı'yı övüp söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  kapkayalar basında yuva tutan

  kadir ulu tannya yakın uçan

  mancınığı ağır taştan vızıldayıp müthiş inen

  arı gölün ördeğini şakıyıp alan

  koca üveyik dipte yürürken çekip yüzen

  karıncığı aç olsa kalkıp uçan

  cümle kuşlar sultanı kartal kuşu

  kanadıyle saksağana kendisini bağırtır mı55

  alp yiğitler savaş günü hasmından kaygılanır mı

  dediler.

  son elbiseli selcen hatun köşkten bakar

  kime baksa aşk ile ateşe yakar

  san elbiseli kız aşkına bir hu

  dedi.

  kan turalı adı güzel muhammed'e salavat getirdi, deveye bir tekme vurdu. deve
  bağırdı. bir daha vurdu, deve ayağı üzerinde duramadı yıkıldı. basıp iki yerden
  boğazladı. arkasından iki kayış çıkardı, tekürün önüne bıraktı, der: akıncıların
  okluğunun bağı, üzengisinin kayışı kopar, dikmek için lazım olur dedi. tekür
  der: vallah bu yiğidi gözüm gördü gönlüm sevdi dedi.

  kırk yerde otağ diktirdi. kırk yerde kızıl alaca gelin odası diktirdi. kan
  turalı ile kızı getirip gelin odasına koydular. ozan geldi coşturucu havalar
  çaldı. oğuz yiğidinin yüreği kabardı. kılıcım çıkardı yere çaldı, kertti, dedi
  ki: yer gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım, kılıcıma doğranayım, okuma
  saplanayım, oğlum doğmasın, doğarsa on güne varmasın, bey babamın kadın anamın
  yüzünü görmeden bu gelin odasına girersem dedi. evini çözdü, devesini bağırttı,
  kara koç atını kişnetti, geceyi gündüze kattı, göçtü.

  yedi gün yedi gece at koşturdu. oğuz'un hudut boyuna çıktı, çadır dikti. kan
  turalı der:

  hey kırk eşim kırk arkadaşım

  kurban olsun size benim başım

  hak taala yol verdi vardım, o üç canavarı öldürdüm, sarı elbiseli selcen hatun'u
  aldım geldim, haber eyleyin babam bana karşı gelsin dedi. kan turalı baktı gördü
  bu konduğu yerde kuğu kuşları, turnalar, sülünler, keklikler uçuyorlar. soğuk
  soğuk sular, çayırlar, çimenler.. selcen hatun bu yeri güzel gördü, beğendi.
  indiler, yeme içme ile meşgul oldular. yediler içtiler.

  o zamanda oğuz yiğitlerine ne kaza gelse uykudan gelirdi. kan turalı'nın uykusu
  geldi, uyudu. uyurken kız der: benim aşıklarım çoktur, ansızın dört nala
  gelmesin, tutup yiğidimi öldürmesinler, akça yüzlü ben gelini tutup babamın
  anamın evine iletmesinler dedi. kan turalı'nın atının giyimini sessizce tuttu
  giydirdi. kendisi de giyimini sessizce tuttu giyindi. mızrağını eline aldı, bir
  yüksek yere çıktı, bekledi.

  meğer hanım tekür pişman oldu. üç canavar öldürdüğü için bir kızcağızımı aldı
  gitti dedi. gizlice kara elbiseli, mavi demirli altı yüz kafir seçti. gece
  gündüz at koşturdular. ansızın yetiştiler.

  kız hazır idi. baktı gördü dört nala yetiştiler, atını oynattı, kan turalı'nın
  üzerine geldi. söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  der:

  gafil olma kara basını kaldır yiğit

  ela süzme güzel gözünü aç yiğit

  pazularından ak ellerin bağlanmadan

  ak alnın kara yere tepilmeden

  birdenbire güzel başın kesilmeden

  alca kanın yer yüzüne dökülmeden

  hasım yetişti düşman erişti

  ne yatıyorsun kalk yiğit

  kapkayalar oynamadan yer oyuldu

  yaşlı beyler ölmeden el boşaldı

  kaynaşarak uğrayarak dağdan indi

  tertiplenip üzerine düşman geldi

  yatacak yer mi buldun yurt mu buldun

  noldu sana

  diye seslendi. kan turalı sıçradı uyandı, ayağa kalktı. der: ne söylüyorsun
  güzelim dedi. der. yiğidim, üzerine düşman geldi, uyandırmak benden, savaşıp
  hüner göstermek senden dedi. kan turalı gözünü açtı, göz kapaklarını kaldırdı.
  gördü gelen at üzerinde, giyimini giyinmiş, mızrağı elinde. yeri öptü, der:
  amenna ve saddakna56, maksudumuz hak taala katında hasıl oldu diyip arı sudan
  abdest aldı. ak atına bindi, adı güzel muhammed'e salavat getirdi, kara elbiseli
  kafire at sürdü, karşı vardı. selcen hatun at oynattı kan turalı'nın önüne
  geçti. kan turalı der: güzelim nereye gidiyorsun dedi. der: bey yiğit baş esen
  olsa börk bulunmaz mı olur, bu gelen kafir çok kafirdir, savasalım, dövüşelim,
  ölenimiz olsun, sağ kalanımız otağa gelsin dedi.

  burada selcen hatun at sürdü. hasmım bastırdı. kaçanını kovalamadı, aman diyeni
  öldürmedi, öyle sandı ki düşman bastırıldı. kılıcının kabzası kan içinde otağa
  geldi. kan turalı'yı bulamadı. o sırada kan turalı'nın babası anası çıka geldi.
  gördüler ki bu gelen kişinin kılıcının kabzası kanlı, oğlu görünmez. haber
  sordular, görelim nasıl sordular:

  anası der:

  anam kişi kızım kişi

  sabah erken yerinden kalkı verdin

  oğulu tutturdun mu

  birdenbire güzel başını kestirdin mi

  kadın ana bey baba diye bağırttın mı

  sen geliyorsun bir beyim görünmüyor bağrım yanıyor

  ağız dilden bir kaç kelime haber bana

  kara başım kurban olsun gelin sana

  dedi. kız bildi ki kaynanası kayın babasıdır. kamçı île işaret kılıp: otağa
  inin, nerede iner karışır toz var ise ve nerede karga kuzgun oynuyorsa orada
  arayalım dedi. atına mahmuz vurdu, bir yüksek yere çıktı, gözetledi.

  gördü ki bir derenin içinde toz kah toplanıyor kah dağılıyor. üzerine geldi.
  gördü ki kan turalı'nın atını aklamışlar, gözünün kapağını aklamışlar, yüzüne
  kan bürümüş, durmadan kanını siliyor, kafirler üşüşüyor, kılıcını yalın eyliyor
  kafiri önüne katıp kovalıyor. selcen hatun bunu böyle gördü, içine ateş düştü.
  bir bölük kaza şahin girmiş gibi kafire at sürdü. bir uçundan kırıp kafiri öbür
  ucuna çıktı.

  kan turalı baktı gördü ki bir kimse düşmanı önüne katmış kovalıyor. selcen
  olduğunu bilmedi, kızdı. burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  kalkıp yerinden doğrulan yiğit ne yiğitsin

  yelesi kara cins atına binen yiğit ne yiğitsin

  birdenbire başlar kesen

  destursuzca57 benim düşmanıma giren yiğit ne yiğitsin

  destursuzca düşmana girmek bizim elde ayıp olur

  bre yürü

  doğan kuş olarak ucayım mı

  sakalınla boğazından futayım mı

  ansızın senin başını ben keseyim mi

  alca kanını yer yüzüne dökeyim mi

  kara başını terkiye58 asayım mı

  bre belası gelmiş yiğit ne yiğitsin

  çekilip dön

  dedi selcen hatun burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  hey yiğidim bey yiğidim

  develer yavrusundan döner mi olur

  kara koçta cins atlar

  taycığını teper mi olur

  ağıllarda akça koyun

  kuzucağını süser mi olur

  alp yiğitler bey yiğitler

  sevgilisine kıyar mı olur

  yiğidim bey yiğidim

  bu düşmanın bir ucu bana bir ucu sana

  dedi. kan turalı bildi ki bu düşmanı basıp dağıtan selcen hatundur. bir tarafına
  da kendisi girdi. kılıç çekip yürüdü, kafir basını kesti. hasım bastırıldı,
  düşman kırıldı. selcen hatun kan turalı'yı at arkasına aldı çıktı. giderken kan
  turalı'nın fikrine bu geldi ki:

  kalkıp ey selcen hatun doğrulduğunda

  yelesi kara cins atına bindiğinde

  babamın ak otağının eşiğine indiğinde

  oğuzun ela gözlü kızı gelini destan anlattığında

  herkes sözünü söylediğinde

  sen orada durasın övünesin

  kan turalı perişan oldu

  at arkasına aldım çaktım diyesin

  gözüm döndü gönlüm gitti

  öldürürüm seni

  dedi. selcen hatun durumun ne olduğunu bilip söylemiş, görelim hanım ne söylemiş
  :

  der:

  bey yiğit

  övunürse erkek övüncün aslandır

  övünmekle kadın erkek olmaz

  alacak yorgan içinde seninle sarmaşmadım

  tatlı damak tutarak emişmedim

  al duvağımın altından söyleşmedim

  tez sevdin tez usandın kavat oğlu kavat

  kadir allah bilir ben sana

  munisim yarim kıyma bana

  dedi. kan turalı der: yok, elbette öldürmem gerektir dedi. kız hiddetlendi, der:
  bre kavat oğlu kavata ben aşağı kulpa yapışıyorum, sen yukarı kulpa
  yapışıyorsun, bre kavat oğlu, okunla mı, kılıcınla mı, gel beri konusalım dedi.

  atını tepti, bir yüksek yere çıktı. okluğundan doksan okunu yere döktü. iki okun
  temrenini çıkardı. birini yaya taktı, birini eline aldı. temrenli ok île atmağa
  kıyamadı. der: yiğit at okunu. kan turalı der: kızların yolu evveldir, önce sen
  at dedi. kız bir oku kan turalı'ya attı. şöyle ki başında olan bit ayağına indi.
  ileri gelip selcen hatun'u kucaklayıp barışmışlar, emişmişler. kan turalı burada
  söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  işıl ışıl ışıldayan ince elbiselim

  yere basmayıp yürüyen servi boylum

  kar üzerine kan damlamış gibi kızıl yanaklım

  çift badem sığmayan dar ağızlım

  ressamların59 çizdiği kara kaçtım

  kurumsu60 kırk tutam kara saçlım

  aslan soyu sultan kızı

  öldürmeğe ben seni kıyar mıydım

  kendi canıma kıyarım ben sana kıymam

  ben seni deniyordum

  dedi. selcen hatun da burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  kalkarak yerimde n doğrulurdum

  yelesi kara cins atıma binerdim

  babamın ak otağından çıkardım

  arku bedi ala dağı avlardım

  alaca geyik yabani geyik kovalardım

  çekince bir ok ile vururdum

  temrensiz ok ile yiğit seni deniyordum

  öldürmeğe yiğidim ben seni kıyar mıydım

  dedi. irağından yakınından geliştiler. gizli yaka tutarak koklaştılar, tatlı
  damak vererek emiştiler, ak boz atlara binerek koşuştular, bey babasının yanına
  eriştiler.

  babası oğlancığını gördü allah'a şükürler eyledi. oğlu ile, gelini ile kanglı
  koca oğuz'a girdi. yeşil, alaca, güzel çimene çadır dikti. attan aygır, deveden
  erkek deve, koyundan koç kestirdi. düğün etti. kudretli oğuz beylerini ağırladı.
  altınlıca gölgeliğini dikip kan turalı gelin odasına girip muradına maksuduna
  erişti.

  dedem korkut gelip neşeli havalar çaldı, destan söyledi deyiş dedi, gazi
  erenlerin başına ne geldiğini söyledi.

  şimdi hani dediğim bey erenler

  dünya benim diyenler

  ecel aldı yer gizledi

  fani dünya kime kaldı

  gelimli gidimli dünya

  son ucu ölümlü dünya

  ecel geldiğinde on imandan ayırmasın. kadir seni namerde muhtaç etmesin.
  allah'ın verdiği ümidin kesilmesin. ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul
  olsun. amin diyenler tanrı'nın yüzünü görsün. derlesin toplasın günahınızı adı
  güzel muhammed mustafa'ya bağışlasın hanım hey!.....

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  kazilik koca oğlu yigenek destanini beyan eder hanim hey

  kam gön oğlu han bayındır yerinden kalkmıştı. kara yerin
  üzerine ak otağını dikmişti. alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. bin yerde
  ipek halıcığı döşenmişti. iç oğuz, dış oğuz beyleri sohbete toplanmıştı. yeme
  içme idi.

  kazılık koca derlerdi bir kişi var idi. bayındır han'ın veziri idi. şarabın
  keskini başına çıktı. kaba dizi üzerine çöktü. bayındır han'dan akın diledi.
  bayındır han izin verdi. nereye istersen git dedi.

  kazılık koca iş görmüş, işe yarar odamdı. işe yarar yaşlılarını yanına topladı,
  teçhizat ve levazımı île yola girdi. çok dağlar, dere tepe geçti. günlerden bir
  gün düzmürd kalesi'ne geldi. karadeniz kenarında idi. ona erişip kondular.

  o kalenin bir tekürü var idi. adına arşın oğlu direk tekür derlerdi. o kafirin
  altmış arşın boyu var idi. altmış batman gürz vururdu, çok kuvvetli yay çekerdi.
  kazılık koca kaleye yetişir yetişmez cenge başladı. sonra o tekür kaleden dışarı
  çıktı, meydana girdi, er diledi. kazılık koca onu görür görmez yel gibi yetişti,
  tutkal gibi yapıştı. kafirin ensesine bir kılıç vurdu, zerre kadar kestiremedi.
  sıra kafire geldi. o altmış batman gürz ile kazılık koca'ya tepeden aşağı tutup
  çaldı. yalan dünya başına dar oldu düdük gibi kan fışkırdı. kazılık koca'yı
  yakolayıp tutup kaleye koydular. yiğitleri durmayıp kaçtılar. kazılık koca tam
  on altı yıl kalede esir oldu. sonra emen derlerdi bir kişi altı kerre varıp
  kaleyi alamadı.

  meğer hanım, kazılık koca esir olduğu vakit bir oğlancığı var idi. bir yaşında
  idi. on beş yaşına girdi, yiğit oldu. babasını öldü biliyordu. yasak
  eylemişlerdi, esir olduğunu oğlandan saklıyorlardı. o oğlanın adına yigenek
  derlerdi.

  günlerden bir gün yigenek oturup beyler ile sohbet ederken, kara göne oğlu budak
  ile uyuşamadı. birbirine söz atıştılar. budak der: burada boş laf edip ne
  yapıyorsun, mademki er diliyorsun, varıp babanı kurtarsana, on altı yıldır
  esirdir dedi. yigenek bu haberi işitince yüreği oynadı, kara bağrı sarsıldı.
  kalktı. bayındır

  han'ın huzuruna vardı, yere yüz koydu, der:

  sabah erken sapa yerde dikilince ak otağa

  atlas ile yapılınca mavi gölgelikli

  tavla tavla çekilince yiğit atlı

  çağınp yardım isteyince bol çavuşla

  çalkandığında yağ dökülen bol nimetli

  darda kalmış yiğidin arkası

  zavallının biçarenin ümidi

  türkistanın direği

  yırtıcı kuşun yavrusu

  amıt suyunun aslanı

  karacuğun kaplanı

  devletli han medet

  bana asker ver, beni babamın esir olduğu kaleye gönder dedi.

  bayındır han buyurdu, yirmi dört sancak beyi gelsin dedi. önce demirpakı
  derbendinde bey olan, kargı mızrak ucunda er böğürten, hasıma yetiştiğinde
  kimsin diye sormayan kıyan selçuk oğlu deli dündar seninle beraber varsın dedi.
  aygır gözler suyu'ndan at yüzdüren, elli yedi kalenin kilidini alan eylik koca
  oğlu dülek evren beraber varsın dedi. çift burçtan kayın oku durmadan geçen
  yağrıncı oğlu kalmış seninle beraber varsın. üç kerre düşman görmese kan ağlayan
  toğsun oğlu rüstem beraber varsın dedi. ejderhalar ağzından adam alan deli evren
  beraber varsın. yer yüzünün bir uçundan bir ucuna yetişeyim diyen soğan sarı
  beraber varsın. sayılmakla oğuz erenleri tükense olmaz. bayındır han yirmi dört
  kahraman sancak beyini yigeneğe arkadaşlığa verdi. beyler toplanıp
  hazırlıklarını yaptılar.

  meğer o gece yigenek rüya gördü. rüyasını arkadaşlarına söyledi, görelim hanım
  ne söyledi:

  der: beyler birdenbire kara başım, gözüm uykuda iken rüya gördü. ela gözümü açıp
  dünya gördüm. ak boz atlar koşturan alplar gördüm. ak miğferli alpları yanıma
  aldım. ak sakallı dede korkut'tan öğüt aldım. ataca yatan kara dağları aştım.
  ileri yatan karadeniz'e girdim. gemi yapıp gömleğimi çıkardım yelken kurdum.
  ileri yatan denizi deldim geçtim. öteki kara dağın bir yanında alnı başı
  parlayan bir er gördüm. kalkıp yerimden doğruldum. kargı dilli öz mızrağımı
  kaptım. karşılayıp o ere vardım. karşısından o eri mızraklayacağım zaman
  denedim. göz ucu île o ere baktım. dayırn emen imiş onu bildim. döndüm o ere
  selam verdim. oğuz ellerinden kimsin dedim. gözkapaklarını kaldırıp yüzüme
  baktı. oğul yıgenek nereye gidiyorsun dedî, söyledi. ben dedim: düzmürd kalesine
  gidiyorum, babam orada esir imiş dedim. burada dayım bana söyledi:

  der:,

  yetiştiğinde yel yetişmezdi yedi vurgunum

  yedi bayırın kurduna benzerdi yiğitlerim

  yedi kimiyle kurulurdu benim yayım

  kayın dalı tüylerinden som altınlı benim okum

  yel esti yağmur yağdı yükü koptu

  yedi defa vardım o kaleyi alamadım geri döndüm

  benden daha er çıkmayasın yigeneğim dön

  dedi. yigenek rüyasında dayısına söylemiş:

  der:

  kalkıp yerinden doğrulduğunda

  ela gözlü bey yiğitleri yanına almadın

  adı belli beylerle sen at koşturmadın

  beş akçeli süvarileri arkadaş ettin

  onun için o kaleyi sen alamadın

  demiş. yigenek yine der:

  kese kese yemeğe yahni güzel

  kesme gününde kumandan hızlı güzel

  daim geldiğince dursa devlet güzel

  bildiğini unutmasa akıl güzel

  hasmından dönmese kaçmasa erlik güzel

  dedi.

  bu rüyayı yigenek arkadaşlarına hikaye eyledi. meğer dayısı emen orada yakın
  idi. cümle beylerle arkadaş olup gittiler. düzmürd kalesine yetişince etrafını
  çevirip gittiler kondular.

  kafirler bunları görünce arşın oğlu direk tekür'e haber verdiler. o mel'un da
  kaleden dışarı çıkıp bunların karşısına geçti, er diledi. kıyan selçuk oğlu deli
  dündar yerinden kalkı verdi, altmış tutam sivri mızrağını koltuğa kısıp o kafiri
  karşısından mızraklayayım dedi, mızraklayamadı. kafir tekür yakalayıp zorladı,

  mızrağını çekti elinden aldı. o altmış batman gürz ile dündar'ı tepeden aşağı
  tutup çaldı. geniş dünya başına dar oldu. cins atını çevirdi, çekilip döndü.
  ondan sonra dönebilmez dülek evren altı kanatlı çomağı ile at tepip gelip
  yukarıdan aşağı kafire şiddetle vurdu, yenemedi. tekür yakalayıp elinden
  çomağını aldı, ona da gürz ile vurdu. o da cins atını çevirdi döndü. hanım,
  yirmi dört sancak beyi tekür'ün elinde perişan oldu. sonra kazılık koca oğlu
  yigenek, taze yiğitcik yaradan allah'a sığındı, ölümsüz mabudu övdü, der:

  yücelerden yücesin

  kimse bilmez nicesin

  aziz tanrı

  sen anadan doğmadın

  sen babadan olmadın

  kimsenin rızkını yemedin

  kimseye güç etmedin61

  bütün yerlerde birsin

  sen daim ve baki olan allahsın

  ademe sen taç giydirdin

  şeytana lanet kıldın

  bir suçtan ötürü huzurundan sürdün

  nemrud göğe ok attı

  karnı yarık balığı karşı tuttun

  ululuğuna haddin yok

  senin boyun kaddin62 yok

  veya cism ile ceddin yok

  vurduğunu ulutmayan ulu tanrı

  bastığını belirtmeyen belli tanrı

  kaldırdığını göğe yetiştiren güzel tanrı

  kızdığını kahreden kahhar tanrı

  birliğine sığındım rabbim kadir tanrı

  medet senden

  kara elbiseli kafire at tepiyorum

  işimi sen yoluna koy

  dedi. hemen at sürdü. yel gibi yetişti, tutkal gibi yapıştı. kafirin omuzuna bir
  kılıç vurdu. giyimini kuşamını doğradı, altı parmak derinliğinde yara açtı. kara
  kanı fışkırdı, kara kalçası, çizmesi dolu kan oldu. kara başı bunaldı darda
  kaldı. hemen döndü kaleye kaçtı. yigenek ardından yetişti. kale kapısına
  girmişken kara çelik öz kılıcı ile ensesine öyle çaldı ki başı top gibi yere
  düştü. ondan sonra yigenek atını döndürdü. askerin yanma geldi.

  esir olan kazılık koca'yı bırakı vermişler, çıkıp geldi. hay bey yiğitler kafiri
  kim öldürdü diyerek söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  develerin dişisini gebe koydum

  erkek midir dişi midir onu bilsem

  kara elimin koyununu gebe koydum

  koç mudur koyun mudur onu bilsem

  ela gözlü güzel helalimi hamile koydum

  erkek midir kız mıdır onu bilsem

  bre bey yiğitler haber bana yaradanın aşkına

  dedi. yigenek burada söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  der:

  develerin dişisini gebe koydun erkek oldu

  kara elde koyununu gebe koydun koç oldu

  ela gözlü güzel helalin! hamile koydun aslan oldu

  dedi. yigenek babası île görüştü. ondan sonra gerikalan beyler görüştü. sonra
  hep birden beyler kaleye yürüyüş ettiler, yağmaladılar.

  babası ile yigenek gizli yaka tutarak koklaştılar, iki hasret birbiriyle
  buluştular, ıssız yerin kurdu gibi uluştular. tanrı'ya şükürler kıldılar.

  kalenin kilisesini yıkıp yerine mescit yaptılar. aziz tanrı adına hutbe
  okuttular. kuşun alaca kanım, kumaşın arısını, kızın güzelini, dokuz katlı
  içlenmiş süslü elbise, cübbe bayındır han'a hisse çıkardılar. geri kalanını
  gazilere bağışladılar. döndüler, evlerine geldiler.

  dedem korkut gelip destan söyledi, deyiş dedi. bu oğuzname yigeneğin olsun dedi

  dua edeyim hanım : yerli kara dağların yıkılmasın. gölgeli koca ağacın
  kesilmesin. ak sakallı babanın yeri cennet olsun. ak bürçekli ananın yeri cennet
  olsun. ahir sonu an imandan ayırmasın. ak olnında beş kelime dua kıldık kabul
  olsun. günahınız adıı güzel muhammed mustafa'nın yüzü suyuna bağışlasın hanım
  hey!...

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  basatin tepegözü öldürdüğü destani beyan eder hanim hey

  meğer hanım bir gün oğuz otururken üstüne düşman geldi.
  gece içinde ürktü göçtü. kaçıp giderken aruz koca'nın oğlancığı düşmüş. bir
  aslan bulup götürmüş, beslemiş.

  oğuz yine zamanla gelip yurduna kondu. oğuz han’ın at çobanı gelip haber
  getirdi, der: hanım sazdan bir aslan çıkıyor, at vuruyor, sallana sallana
  yürüyüşü adam gibi, at basarak kan sömürüyor. aruz der: hanım, ürktüğümüz zaman
  düşen benim oğlancığımdır belki dedi.

  beyler bindiler, aslan yatağı üzerine geldiler. aslanı kaldırıp oğlanı tuttular.
  aruz oğlanı alıp evine getirdi. şenlik yaptılar, yeme içme oldu.

  amma oğlanı ne kadar getirdilerse durmadı, geri aslan yatağına vardı. tekrar
  tutup getirdiler. dedem korkut geldi, der: oğlanım sen insansın, hayvanla
  arkadaş olma, gel güzel ata bin, güzel yiğitlerle at sür, at koştur dedi. büyük
  kardeşinin adı kıyan selçuk'tur, senin adın başat olsun, adını ben verdim,
  yaşını allah versin dedi.

  oğuz bir gün yaylaya göçtü. aruz'un bir çobanı var idi. adına konur koca sarı
  çoban derlerdî. oğuz'un önünce bundan evvel kimse göçmezdi. uzun pınar denmekle
  meşhur bir pınar var idi. o pınara periler konmuştu. ansızın koyun ürktü. çoban
  erkeçe kızdı, ileri vardı. gördü ki peri kızları kanat kanada bağlamışlar,
  uçuyorlar. çoban, keçesini üzerine attı, peri kızının birini tuttu. tamah edip
  derhal temasta bulundu. koyun ürkmeğe başladı. çoban koyunun önüne koştu. peri
  kızı kanat vurup uçtu, der: çoban yıl tamam olunca, bende emanetin var, gel al
  dedi. amma oğuz'un başına felaket getirdin dedi. çobanın içine korku düştü.
  amma, kızın derdinden, benzi sarardı.

  zamanla oğuz yine yaylaya göçtü. çoban gene bu pınara geldi. gene koyun ürktü.
  çoban ileri vardı. gördü ki bir kütle yatıyor, parıl parıl parlıyor. peri kızı
  geldi, der: çoban emanetini gel al, amma oğuz'un başına felaket getirdin dedi.
  çoban bu kütleyi görünce dehşete düştü. geri döndü, sapan taşına tuttu. vurdukça
  büyüdü. çoban kütleyi bıraktı kaçtı. koyun ardına düştü.

  meğer o sırada bayındır han beylerle gezinti için ata binmişlerdi. bu pınarın
  üzerine geldiler. gördüler ki bir alamet şey yatıyor, başı kıçı belirsiz.
  etrafına toplandılar. indi bir yiğit bunu tepti. teptikçe büyüdü. bir kaç yiğit
  daha indiler teptiler. teptiklerince büyüdü. aruz koca da inip tekmeledi.
  mahmuzu dokundu, bu kütle yarıldı. içinden bir oğlan çıktı, gövdesi adam,
  tepesinde bir gözü var. aruz aldı bu oğlanı eteğine sardı. der: hanım bunu bana
  verin, oğlum başat ile besleyeyim dedi. bayındır han senin olsun dedi.

  aruz tepegözü aldı evine getirdi. buyurdu, bir dadı geldi. memesini ağzına
  verdi. bîr emdi, olanca sütünü aldı. iki emdi kanını aldı, üç emdi canını aldı.
  bir kaç dadı getirdiler, helak etti. gördüler olmuyor, sütle besleyelim dediler.
  günde bir kazan süt yetmiyordu. beslediler büyüdü, gezer oldu, oğlancıklar ile
  oynar oldu. oğlancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeğe
  başladı. hasılı, halkın bunun yüzünden çok canı yandı, aciz kaldılar.
  aruza şikayet edip ağlaştılar. aruz tepegözü dövdü, sövdü, men etti, o
  dinlemedi. nihayet evinden kovdu.

  tepegözsün peri anası gelip oğlunun parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana ok
  batmasın, tenini kılıç kesmesin dedi. tepegöz oğuz’dan çıktı, bir yüce dağ
  vardı. yol kesti, adam aldı, büyük harami oldu. üzerine bir kaç adam
  gönderdiler, ok attılar batmadı, kılıç vurdular kesmedi, mızrak sapladılar
  işlemedi. çoban çoluk kalmadı hep yedi. oğuz'dan dahi adam yemeğe başladı.

  oğuz toplanıp üzerine vardı. tepegöz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı,
  atıp elli altmış adam helak eyledi. alplar başı kazan'a darbe vurdu. dünya basma
  dar oldu. kazan'ın kardeşi karo göne tepegöz'ün elinde perişan oldu. düzen oğlu
  alp rüstem şehit oldu. uşun koca oğlu gibi pehlivan elinde şehit oldu. zayıf
  canından iki kardeşi tepegöz'ün elinde helak oldu. demir giyimli mamak elinde
  helak oldu. bıyığı kanlı bügdüz emen, elinde perişan oldu. ak sakallı aruz
  koca'ya kan kusturdu. oğlu kıyan selçuk'un ödü patladı. oğuz tepegöz'e kar
  etmedi, ürktü kaçtı. tepegöz çevirip önünü kesti. oğuz'u bırakmadı, geri yerine
  kondurdu. velhasıl oğuz yedi kerre ürktü, tepegöz önünü kesip yedi kerre yerine
  getirdi. oğuz tepegöz'ün elinde tam perişan oldu.

  vardılar dede korkut'u çağırdılar, onunla konuştular, gelin kesim keselim
  dediler.

  dedem korkut'u tepegöz'e gönderdiler. geldi selam verdi, der: oğul tepegöz, oğuz
  elinde perişan oldu, bunaldı, ayağının toprağına beni attılar, sana haraç
  verelim, derler dedi. tepegöz der: günde altmış adam verin yemeğe dedi. dede
  korkut der: bu şekilde sen adam bırakmaz tüketirsin dedi, amma günde iki adam
  île beş yüz koyun verelim dedi. dede korkut böyle söyleyince tepegöz der: pekala
  öyle olsun, evet hem bana iki adam verin yemeğimi benim pişirsin, ben yiyeyim
  dedi.

  dede korkut döndü, oğuz'a geldi. der: yünlü koca ile yapağılı koca'yı tepegöz'e
  verin yemeğini pişirsin dedi ve hem günde iki adam ile beş yüz koyun istedi
  dedi. bunlar da razı oldu.

  dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı üç olan birini verip

  ikisi kaldı. kapak kan derler bir adam var idi. iki oğlu var idi. bir

  oğlunu verip biri kalmıştı. tekrar sıra dönüp dolaşıp ona gelmişti.

  anası feryat edip ağladı, figan etti. meğer hanım, aruz oğlu basat

  gazaya gitmişti, o sırada geldi. yaşlı kadıncağız der: basat şimdi

  akından geldi, varayım, belki bana bir esir verir, oğlancığımı

  kurtarırım dedi.

  basat altınlı gölgeliğini dikip otururken gördüler ki bir hatun

  kişi geliyor. geldi içeri basat'a girdi selam verdi, ağladı, der:

  avucuna sığmayan karaçalı oğlu

  iri teke boynuzundan katı yaylı

  iç oğuzda dış oğuzda adı belli

  aruz oğlu hanım başat bana medet

  dedi. basat der: ne istiyorsun? yaşlı kadıncağız der: yalancı dünya yüzünde bir
  er ortaya çıktı, otlağında oğuz elini kondurmadı, kara çelik öz kılıçlar
  kesilecek kılını kesmedi, kargı mızrak oynatanlar saplayamadı, kayın oku atanlar
  kar etmedi, alplar başı kazan'a bir darbe vurdu, kardeşi kara cöne elinde
  perişan oldu, bıyığı kanlı bügdüz emen elinde perişan oldu, ak sakallı baban
  aruz'a kan kusturdu, meydan üzerinde kardeşin kıyan selçuk ödü patladı can
  verdi, kudretli oğuz beylerinin de kimisini perişan edip kimisini şehit eyledi,
  yedi defa oğuz'u yerinden sürdü, haraç dedi kesti, günde iki adam beş yüz koyun
  istedi. yünlü koca ile yapağılı koca'yı ona hizmetkar verdiler, dört oğlu olan
  birini verdi, üçü olan birini verdi, ikisi olan birini verdi, iki oğlancığım var
  idi, birini verdim biri kaldı, döndü sıra tekrar bana geldi, onu da istiyorlar,
  hanım bana medet dedi. basanın karanlıklı gözleri yaşla doldu. kardeşi için
  söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  der:

  kenar yerde dikilmiş otağlarını

  o zalim yıktırdı demek kardeş

  koşucu olan atlarını tavlasından

  o zalim seçtirdi demek kardeş

  cins cins develerini katarından

  o zalim ayırdı demek kardeş

  şöleninde kestiğin koyununu

  o zalim kesti demek kardeş

  güvencimle getirdiğim gelinciğini

  o zalim senden ayırdı demek kardeş

  ak sakallı babamı oğul diye ağlattın demek kardeş

  akçe yüzlü anamı sızlattın demek kardeş

  karşı yatan kara dağımın yükseği kardeş

  akıntılı güzel suyumun taşkını kardeş

  güçlü belimin kuvveti kardeş

  karanlıklı gözlerimin aydını kardeş

  kardeşimden ayrıldım

  diye çok ağladı, feryat figan kıldı.

  o hatun kişiye bir esir verdi, var oğlunu kurtar dedi. hatun aldı, oğlunun
  yerine verdi. hem oğlun geldi diye aruz'a müjdeledi. aruz sevindi, kudretli oğuz
  beyleri ile basata karşı geldi. basat babasının elini öptü, ağlaştılar
  bağrıştılar. anasının evine geldi. anası karşı geldi, oğlancığını bağrına bastı.
  basat anasının elini öptü, görüştüler ağlaştılar. oğuz beyleri toplandı. yemeler
  içmeler oldu.

  basat der: beyler kardeş uğruna tepegöz île buluşacağım, ne buyurursunuz dedi.
  kazan bey burada söylemiş, görelim hanım nasıl söylemiş:

  kara ejderha oldu tepegöz

  gök yüzünde çevirdim yenemedim basat

  kara kaplan oldu tepegöz

  kara kara dağlarda çevirdim yenemedim basat

  kükremiş aslan oldu tepegöz

  kalın sazlarda çevirdim yenemedim basat

  er olsan bey olsan da bre

  ben kazan gibi olmayasın basat

  dedi.

  ak sakallı babam ağlatma

  ak bürçekli ananı sızlatma

  basat der: elbette varırım. kazan der: sen bilirsin. babası ağladı, der: oğul
  ocağımı sahipsiz koyma, kerem eyle, varma dedi. baaat der: yok ak sakallı aziz
  baba varırım dedi, dinlemedi. okluğundan bir tutam ok çıkardı beline soktu,
  kılıcını omzundan çaprazlama kuşandı, yayını koluna taktı, eteklerini kıvırdı,
  babasının anasının elini öptü, helalleşti, hoşça kalın dedi.

  tepegözün bulunduğu salahana koyasına geldi. gördü tepegöz güneşe karşı yatıyor.
  çekti belinden bir oç çıkardı. tepegöz'ün sırtına bir ok vurdu. ok geçmedi,
  parçalandı. bir daha attı. o da parça parça oldu. tepegöz ihtiyarlara dedi: bu
  yerin sineği bizi usandırdı dedi. basat bir daha attı. o da parçalandı. bir
  parçası tepegöz'ün önüne düştü. tepegöz sıçradı baktı. basat'ı gördü, elini
  yarıldı, yedi yerden kapı açıldı. birinden dışarı çıktı. tepegöz künbede elini
  soktu, öyle kaçtı ki künbet altüst oldu. tepegöz der: oğlan kurtuldun mu? basat
  der: tanrım kurtardı dedi. tepegöz der: sana ölüm yokmuş, şu mağarayı gördün mü?
  basat der: gördüm. der: orda iki kılıç var, biri kınlı biri kınsız, o kınsız
  keser benim basımı, var getir, benim basımı keş dedi.

  basat mağara kapısına vardı. gördü bir kınsız kılıç durmaz iner çıkar.
  basat der: ben buna hemen tedbirsizce yapışmayayım deyip kendi kılıcını çıkardı
  tuttu, iki parçaya böldü. vardı bir ağaç getirdi kılıca tuttu, onu da iki parça
  eyledi. sonra yayını eline aldı, ok ile o kılıcın asıldığı zinciri vurdu. kılıç
  yere düştü gömüldü. kendi kılıcını kınına soktu. sapından o kılıcı sımsıkı
  tuttu. geldi, der: bre tepegöz nicesin dedi. tepegöz der: bre oğlan daha ölmedin
  mi? basat der: tanrım kurtardı. tepegöz der: sana ölüm yokmuş dedi. çağırıp
  tepegöz söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:

  gözüm gözüm yalnız gözüm

  sen yalnız göz ile

  ben oğuzu kırıp geçirmiştim

  ela gözden ayırdın yiğit beni

  tatlı candan ayırsın kadir seni

  öyle ki ben çekerim göz acısını

  hiç bir yiğide vermesin kadir tanrı göz acısını

  dedi. tepegöz gene der:

  memleketten doğum yerinden yiğit yerin neresidir

  karanlık gece içinde yolu kaybetsen ümidin nedir

  büyük sancak tutan hanınız kim

  savaş günü önden at tepen alpınız kim

  ak sakallı babanın adı nedir

  alp erenin erden adını saklaması ayıp olur

  adın nedir yiğit söyle bana

  dedi. basat tepegözce söylemiş, görelim hanım ne söylemiş :

  memleketten doğum yerinden yerim güney

  karanlık gece içinde yolu kaybetsem ümidim allah tek.

  büyük sancak tutan hanımız bayındır han

  savaş günü önden at tepen alpımız ulaş oğlu salur kazan

  babamın adını sorar olsan koca ağaç

  anamın adını dersen kükremiş aslan

  benim adımı sorarsan aruz oğlu basattır

  dedi. tepegöz der: şimdi kardeşiz, kıyma bana dedi.

  basat der:

  bre kavat ak sakallı babamı ağlatmışsın

  ihtiyarcık ak bürçekli anamı sızlatmışsın

  kardeşim kıyanı öldürmüşsün

  akça yüzlü yengemi dul eylemişsin

  ela gözlü bebeklerini öksüz koymuşsun

  bırakır mıyım seni

  kara çelik öz kılıcımı çekmeyince

  tepeli börklü başını kesmeyince

  alca kanını yer yüzüne dökmeyince

  kardeşim kayanın kanını almayınca

  bırakmam

  dedi. tepegöz de burada söylemiş, der:

  kalkıp yerimden doğrulayım derdim

  kudretli oğuz beyleriyle ahdimi bozayım derdim

  yeniden doğanını öldüreyim derdim

  bir defa adam etine doyayım derdim

  kudretli oğuz beyleri üzerime toplanıp gelsin derdim

  kaçıp salahana kayasına gireyim derdim

  ağır mancınığı taşla atayım derdim

  inip taş başıma düşerek öleyim derdim

  ela gözden ayırdın yiğit beni

  tatlı candan ayırsın kadir seni

  dedi. tepegöz bir daha söylemiş der:

  ak sakallı yaşlıları çok ağlatmışım

  ak sakalının bedduası tutmuş olacak gözüm seni

  ak bürçekli ihtiyarcıkları çok ağlatmışım

  gözünün yaşı tutmuş olacak gözüm seni

  bıyıcığı kararmış yiğitcikleri çok yemişim

  yiğitlikleri tutmuş olacak gözüm seni

  elceğizi kınalı kızcağızları çok yemişim

  bedduaları tutmuş olacak gözüm seni

  öyle ki çekerim ben göz acısını

  hiç bir yiğide vermesin kadir tanrı göz acısını

  gözüm gözüm ey gözüm yalnız gözüm

  dedi. basat kızıp yerinden kalkıverdi. erkek deve gibi tepegöz'ü dizi üzerine
  çökertti. tepegöz'ün kendi kılıcı ile boynunu vurdu. deldi, yay kirişini taktı.
  sürüye sürüye mağara kapısına geldi. yünlü koca ile yapağılı koca'yı oğuz'a
  müjdeci gönderdi.

  ak boz atlara binerek koşturdular. kudretli oğuz ellerine haber geldi. at ağızlı
  aruz koca evine dört nala geldi, anasına basat'ın sevinç haberini verdi,müjde,
  oğlun tepegöz'ü tepeledi dedi.

  kudretli oğuz beyleri yetiştiler. salahana kayasına geldiler. tepegöz'ün başını
  ortaya getirdiler. dedem korkut gelip neşeli havalar çaldı, gazi erenlerin
  başına ne geldiğini söyleyi verdi hem basat'a dua verdi:

  kara dağa seslendiğinde cevap versin

  kanlı kanlı sulardan geçit versin

  dedi. erlikle kardeşinin kanını aldın, kudretli oğuz beylerini yükten kurtardın,
  kadir allah yüzünü ak etsin basat dedi.

  ölüm vakti geldiğinde arı imandan ayırmasın. günahınızı adı güzel muhammed

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://www.dedekorkut.net/…ntent/category/20/32/89/

  ayrıca http://aton.ttu.edu/turkishlist.asp#3
 • trt'nin yeni yayın döneminde dizi şeklinde yayınlayacağı hikayeler.

  oyuncular:
  · fuad poladov (dede korkut)
  · burak sergen (deli dumrul - salur kazan)
  · işıl sergen (aycan - ay kız)
  · rüçhan çalışkur (hanım - dumrul anne)
  · demir karahan (duha koca)
  · halef tiken (uruz)
  · tuçe ersoy (burla hatun)
  · macit sonkan (bayındır han)
  · ulgar malzakoğlu (toma)
  · funda cen (arethas)
  · güray kip (fiöklü melik)

  yönetim kadrosu:
  · attila candemir (yönetmen)
  · abdullah yörük (yapımcı)
  · atilla engin (senarist)
  · gökhan kırdar (müzik)
  · sinan güngör (görüntü yönetmeni)
  · yaşar mehmet emin (dijital efektyönetmeni)
  · selim keleşoğlu (sanat yönetmeni)
  · vugar aliyev (danışman)
 • 12 hikayelik bir yazması dresden kütüphanesi - flasher külliyatı no:86'da, 6 hikayelik bir diğer yazması ise vatikan'da, türkçe yazma eserler no:102'de bulunan, içinde destan ve hikaye özelliklerini bir arada bulundurmasının yanı sıra, oğuz türklerinin kültüründeki orta asya - ortadoğu - anadolu sentezini çok iyi bir biçimde yansıtan hikayeler toplamı.

  folklorün anlatılarla nasıl bir coğrafyadan diğerine taşındığının ve birden çok kültürün bu yolla nasıl iç içe geçtiğinin en güzel örneklerindendir. içindeki hikayelerden biri eski bir yunan mitinden (bkz: admetos) kaynağını alarak dede korkut hikayelerine uyarlanmıştır (bkz: duhakocaoğlu deli dumrul destanı). bir diğeri ise orta asya'daki türk boylarının anlatılarından doğmuş, daha sonra anadolu üzerinden yunanistan'a taşınarak kendisini homeros'un odessa'sında bir yan hikaye olarak (bkz: kyklops) göstermiştir (bkz: basatın depegözü öldürdüğü destanı).
 • dede korkut hikâyelerinin bazı özellikleri şunlardır:

  - bu hikâyelerde olay kahramanları deli dumrul, boğaç han, salur kağan, .. gibi her hikâyede değişmektedir. milli destanlarda bütün olaylar tek bir kahraman etrafında geçer. dede korkut hikâyelerinde de bu özellik olsaydı milli destan denebilirdi. çünkü hikâyelerde kahramanlık olayları anlatılmaktadır. bu eserlere tam olarak milli destan diyemiyoruz. eserlere hikâye denilmesinin sebebiyse günümüz hikâye tekniğine uygun olarak ( yer, zaman, kahramanlar ve olay ) oluşturulmalarıdır. (teknik olarak hikâye, konu olarak destan diyebiliriz.

  - milli destanlar bir milletin kahramanlıklarını anlatan uzun manzum eserlerdir. dede korkut hikâyelerinde oğuz türklerinin kahramanlıkları anlatılmaktadır. ancak zamanında yazıya geçmedikleri için manzum olma özelliğini kısmen kaybetmiş, yarı manzum, yarı mensur hikâye haline gelmişlerdir.

  - hikâyelerin dili destan kültürünün gerektirdiği gibi ait olduğu milletin kültür zenginliklerini ve yaşam biçimini en güzel şekilde yansıtan mükemmel bir dildir. türkçenin eşsiz şaheseri durumundaki bu dil, halk ağzında süzüle süzüle adeta birer atasözleri ve deyimler dizisi haline gelmiş, bol sıfatlar, benzetmeler ve ikilemelerle daha da zenginleşmiştir.

  - hikâyelerin üslubu destan diline uygun, yalın, açık, keskin; fakat coşkulu, heyecanlı ve ihtişamlıdır

  - destanlarda tabiat ve tabiat unsurları önemli bir yer tutar. dede korkut hikâyelerinin özellikle dua bölümlerinde su, ağaç, gibi tabiat unsurlarına çok önem verilmiştir.

  - hikâyelerin anlatıcısı olan dede korkut "alp" insan tiğinin sembolüdür. önemli bir işe karar verileceği zaman akıl danışılan bilge kişi olarak karşımıza çıkar.

  - bu hikâyelerde oğuz türklerinin günlük yaşamıyla ilgili olan her şey tüm canlılığıyla gözler önüne serilmiştir. türk aile yapısı aile bireylerinin birbirine bağlılığı, çocuk yetiştirme biçimleri, misafir ağırlama adetleri gibi pek çok gelenek ve görenek bu hikâyelerde yaşatılmış, bir kısmı günümüze dek ulaşmıştır.

  - türk toplumunda kadına verilen değer ve kadının sorumlulukları bu hikâyelerde canlı örneklerle görülmektedir. kadınların yönetimde söz sahibi olduğunu, kendilerine ait mal varlığı bulunduğunun, en önemli görevlerinin iyi bir çocuk yetiştirmek olduğunu, ... bu hikâyelerde görüyoruz.

hesabın var mı? giriş yap