şükela:  tümü | bugün
 • ki$inin ozbenligine fayda saglamasa bile ya$am sureci boyunca elinde tutma ihtiyaci duydugu inanclar butunu.. (bkz: degerleri olmayanlar)
 • bir organizasyonda veya şirkette çalışanların bireysel ve kollektif olarak üstün gördükleri, yücelttikleri, içten benimsedikleri, önemli ve değerli bulduklarının tümüdür. bunlar semboller, organizasyonun vizyon ve misyonu, köklü geçmişi, temsil etmiş olduğu şeylerin bir kısmı ya da tamamı olabilir. ayrica ingilizcesi için (bkz: values)
 • sadece kendi ülkesinde geçerliliği olan yerel para birimi gibidir. başka insanlarda birebir karşılığı çoğunlukla yoktur. diğer durumda ise kur farkından zarar ettirir.
 • kim olduğumuzu gösteren; inanç ve tutumlarımız.
 • değer değmez
  insanı tanrı yapar
  tanrıyı da insan yapar
  bu bir eşitlikse mesela
  insanlar ya da
  tanrılar birbirini götürür:
  insan insana kalır;
  tanrıyı da tanrı yapar.
  insanı insan yapar...

  sonunda anlar ki değersizlik de -tıpkı değercilik gibi- varlığını yücelterek ölümsüzleştirme çabasının bir mahsulüdür.
  öyle yapmayı bırakır,
  hayal kurar.
 • bir ülkedeki değerler, o ülkedeki fiyatlardan daha önemlidir. hayır, hayır daha hayatidir.
 • vaktiyle bir sokak röportajında kendilerini yitirip yitirmediğimizin sorulduğu kavram.
  soranların düşüncesi belliydi zaten ama, bizim değerlerimiz neydi ki zaten?
  yolsuzluğa, haksızlığa göz yumup etek giyen birini görünce onda olmadığını düşündüğümüz kaypak ahlak anlayışımız mı,
  nefsine hakim olmayı öğreten orucu, vakti olmadığı için yolda simit yemek zorunda kalan birine ters ters bakarak tersinden anlayan dindarlık anlayışımız mı,
  işini iyi yapan bir sanatçının popülaritesi azaldığında iş bulamaz hale gelip, ölümüne değin adı anılmazken bir süre sonra ölümü duyulduğunda birden yeşeriveren vefa anlayışımız mı?..
 • selahattin içli bir söyleşisinde 'sanatta kural yoktur, değer hükümleri, değerler vardır. besteci isyankar, cüretkar olmalıdır,' diyor. alaeddin yavaşca onun tarzını ahmet haşim'in edebiyattaki sembolistliğinin tsm'deki karşılığı gibi görüyor. (bkz: selahattin içli/@ibisile)

  evrenin düzenini* oluşturduğu varsayılan şaşırtıcı bir erdemler/değerler listesi eski sümer kil tabletlerinden günümüze kadar gelmiş. bu liste bence şöyle değerli: burada sümerler (doğu irfanı ve yin yang'ta olduğu gibi) olumlu olumsuz birçok şeyi bilinen evren düzenine dahil durum duygu nitelik ve nesneler olarak selamlıyorlar. sistemsiz salak sepelek bir liste izlenimi veriyor ve bu onun otantik olduğu hissini pekiştiriyor. belki tekrarlı veya aynı niteliğe/sektöre ilişkin olanlar önemlilik puanı kazanırlar.
  [joseph campbell'in tanrının maskeleri kitabından]:
  1. üstün yöneticilik
  2. tanrısallık
  3. yüce ve ebedi taç
  4. krallık tahtı
  5. yüce saltanat asası
  6. saltanat nişanları
  7. yüce emanetler*
  8. çobanlık
  9. krallık
  10. ebedi kraliçelik
  11. 'kutsal hanım' olarak bilinen ruhani görev
  12. 'işip' olarak bilinen ruhani görev
  13. 'kumak' olarak bilinen ruhani görev
  14. 'gutug' olarak bilinen ruhani görev
  15. gerçek
  16. öteki dünyaya inmek
  17. öteki dünyadan çıkmak
  18. 'kurgarru' olarak bilinen harem görevi*
  19. 'girbadara' olarak bilinen harem görevi
  20. 'sagursak' olarak bilinen harem görevi
  21. savaş bayrağı
  22. sel*
  23. silahlar
  24. cinsel birleşme
  25. fahişelik
  26. hukuki mevzuat
  27. dilekçe
  28. sanat
  29. kült odası
  30. 'gök hiyerodülü' (tapınağa bağlı köle)
  31. 'gusilim' olarak bilinen müzik aygıtı
  32. müzik
  33. yaşlılık
  34. kahramanlık
  35. iktidar
  36. düşmanlık
  37. dürüstlük
  38. kentlerin yıkılması
  39. ağlama
  40. kalbin sevinmesi
  41. sahtelik
  42. asi ülke*
  43. iyilik
  44. adalet
  45. ahşap işçiliği sanatı
  46. metal işçiliği sanatı
  47. yazıcılık
  48. demircilik sanatı
  49. deri işçiliği sanatı
  50. inşaatçılık sanatı
  51. sepet örücülük sanatı
  52. zeka
  53. dikkat
  54. kutsal arınma
  55. korku
  56. terör
  57. mücadele
  58. barış
  59. yorgunluk
  60. zafer
  61. danışma
  62. sıkıntılı yürek
  63. yargılama
  64. karar
  65. 'lilis' denen müzik aygıtı*
  66. 'ub' denen müzik aygıtı
  67. 'mesi' denen müzik aygıtı
  68. 'ala' denen müzik aygıtı

  (bkz: değer/@ibisile)
 • hiç oturup kişisel değerleriniz nelerdir diye düşündünüz mü? eğer bu soruya ‘’evet’’dediyseniz 2. soruyu sorayım. peki kişisel değerlerinizle uyumlu bir hayat yaşıyor musunuz?

  asında değerler kavramını çok kısa şöyle tanımlayabilirim; bize hayat boyu yol gösteren pusulalar diyebiliriz. eğer ki bu pusulayı iyi kullanırsak gitmek istediğimiz noktaya doğru bir şekilde ulaşabiliriz, eğer kullanamaz isek koca hayat denizinde bir o yana bir bu yana savrulup dururuz.

  değerlerin gördüğü bu pusula görevi de hayatımızın her alanında bizi etkilemektedir. evlenecek eş seçiminde, çalışılacak işte…örneğin ilk 5 çekirdek değerleri arasında “katkıda bulunmak”, “paylaşmak”, “destek olmak” olan birisi bire on kâr ile aslında insanların ihtiyaç duymadıkları bir ürün pazarlamaya dair bir iş -ne kadar para kazandırırsa kazandırsın- günün sonunda o iş onu mutsuz edebilir. veya ‘’sadakat’’ ve ‘’evlilik’’ değerine sahip birisinin ilişkide bulunduğu eşi/arkadaşı/sevgilisi bu değerlere sahip değilse günün sonunda çiftlerin karşılıklı değerleri örtüşmediği için mutsuzluk kaçınılmaz olacaktır.

  ‘’çocuk yaşlardan itibaren aile yaşantımız, kendimizle ilişkimiz, sosyal dünyayla ilişkilerimiz, toplumsal normlar, kültürel deneyimlerimiz, aldığımız eğitimler vb. durumlar aracılığıyla birçok iç ya da dış uyarıcıya maruz kalırız. bu uyarıcılar, duyularımız ile algılanır ve beynimiz algılanan verileri işler. bu işlenen verilerden yargılarımız ve inançlarımız doğar. değerlerimiz de inanç ve yargılarımızın alt kırılımları olarak yaşla beraber gelişir. hayatımız boyunca (farkında olmasak bile) geliştirdiğimiz inanç ve yargılardan doğan bu değerler bizim tüm önemli kararlarımızı etkiler.’’

  değerlerimiz, hayatı deneyimlerken oluşan inanç mekanizmalarımızın bir sonucudur. onlar siz farkında olsanız da olmasanız da arka planda hayatınızın senaryosunu yazar, ta ki siz onları keşfedene kadar. bir diğer deyişle, değerlerinizi değiştirebilirsiniz ama onları sıfırdan yaratamazsınız; onlar zaten inanç kalıplarınızın bir sonucu olarak bilincinizin gizli köşelerinde hayatınızı yönetmek üzere pusuya yatmış durumdadır.
 • insanlar aşırı yönlendirme yapıldığı zaman yoldan çıkar.

  aşırı serbest bırakıldığı zamanda yolunu bulamaz.

  yönlendirme ve serbestlik aşırıya kaçtığı zaman aynı sonucu üretir.

  disiplin ve serbestlik belli değerler içinde anlam taşırlar.