şükela:  tümü | bugün
 • şarabın ilk açıldıktan sonra havalandırılması işlemine verilen addır. örneğin kırmızı şarap içilmeden önce mutlaka havalandırılmalıdır. şarap genç ise bu süre yaklaşık 10 dakika, yıllanmış bir şarap ise bu süre yaklaşık 45 dakika civarında olmalıdır.
  şarabı (bkz: şer ab) başka bir kaba aktardi[inizda, aromasını çevreye daha hızlı yayacaktır ve dekantasyon süresi hızlanacaktır. bu nedenledir ki kırmızı şarabın büyük kadehlerde içilmesi önerilmektedir.
 • şarabın havalandırılması için kullanıldığı gibi, çok olgun şarapların tortudan ayrılması işlemi için de kullanılan terim. (bkz: karaf)
 • iki fazlı bir sıvı-sıvı yada sıvı-katı karışımında, sıvının* kaptan dökülerek akıtılması ile yapılan ilkel ayırma işlemi
 • sürahinin ağzı ile, gözün kenarının benzerliğinden yola çıkarak, yunanca "göz kenarı" (kanthos) (bkz: kana) (bkz: kana kana) kelimesinden türeyip, sürahi anlamına gelen "canthus" kelimesi, on yedinci yüzyılın ortalarında bir simya terimi olarak fransızcaya geçerek, "bir kabın ağzını hafifçe eğererek bir çözeltinin içinde bulunan ve daha hafif olan sıvıyı dökmek" anlamına gelen "decanter" fiilini türetmiştir. dekantasyon da bu fiilin isim halidir.
 • şarabı içmeye başlamadan önce, şarabın yılına ve üzüm türüne de bağlı olarak belirli bir süre, karafa aktarılarak hava ile temasının sağlanmasıdır. bu işlemin amacı, genel olarak şarabın aromalarının daha belirgin olarak ortaya çıkması ve uzun yıllar beklemeden kaynaklı oluşabilecek kötü (ağır) kokuları şaraptan uzaklaştırmaktır.

  *
 • ince boyutlu tanelerin analizinde kullanılan en basit ve eski bir yöntemdir.
  ölçekli bir kap içerisindeki süspansiyondan belli zaman aralıklarında sifonlama yapılarak farklı tane boyutu fraksiyonlarının elde edilmesi prensibine dayanır.
 • şarabın içilmeden havalandırılmasıdır. amacı;şarapta birikmiş tortuların süzülmesidir. yaşlanmış kırmızı şaraplarda özellikle cabernet sauvignon ya da şiraz gibi yüksek tanenli üzümlerden elde edilen şaraplarda tortu oluşumu yaygındır.
 • aktarma. dibinde çökelek olan bir sıvının bulandırmadan başka bir kaba ayrılması olayıdır. zeytinyağının saflaştırılmasında kullanılır.