demirin tuncuna insanın piçine kaldık hakkında bilgi verin