şükela:  tümü | bugün
 • insan topluluklarının istatistik etüdü..
 • yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmistir.
 • (.ekoloji) populasyon büyüklüğünü etkileyen yaşam istatistiklerinin çalışılması.

  ( geçen yüzyılın en önemli demografi bilimcileri sigorta şirketleri için çalışmışlardır, varın siz düşünün.)
 • insan topluluklarını göç olgusu, doğum ve ölüm oranlarının farklılaşması, yaş istatistikleri ve cinsiyet gibi kavramlarla açımlayan sosyolojik terim. sosyolojik araştırmalarda insan toplumlarının analizinin önemliliği kadar o toplum yapısının aynasının toplumsal demografiyle ilişkilendirilebileceği açıktır. hatta bu terimin toplumların gelişmişlik düzeylerine giden yola bir ışık olduğu söylenebilir. çalışma çağındaki nüfus, kadınların çalışma hayatına katılmaları, doğurganlığın fazlalığı gibi örnekler dikkat çekiyor konuya dair. bizde 15-30 yaş arasındaki bayanların yüzde 67'sinin ne çalışıyor ne okuyor oluşu gibi...
 • türkiye'de bu alanda çalışmalar yapan "nüfusbilim derneği" adında bir sivil toplum örgütü de bulunmaktadır. linki budur: http://www.nd.org.tr/
 • yeni dünya düzeni araştırmalarında sıkça kullanılır.
 • bu aralar bahsi çok geçen terim
 • insan popülasyonunun yapısının değişimlerini belirleyen, doğum, ölüm, göç, gelir veya hastalık durumları gibi sosyal ve ekonomik verilerle istatistiklere dayalı sonuçlara ulaşan bilim dalı, kısaca da nüfus bilimi olarak tanımlanır.
  antik yunan'da demo yani ''halk'' ve grepho 'yazı, kayıt'' anlamına gelen bu iki kelimenin birleşimi ile oluşturulmuştur.
 • salt sayılardan ibaret değildir ; nüfusun yapısını, ekonomik durumunu, yaşını ve bunun gibi niteliksel durumlarına bakar. bir takım kavramlar mevcuttur demografide:

  1. kaba doğum hızı : yıl içerisinde canlı doğumun yıl ortasına bölünmesidir. burada dikkat çekilmesi gereken nokta " canlı doğum" dur.

  2. kaba ölüm hızı : yıl içerisinde gerçekleşen ölüm sayısının yıl ortasına bölünmesidir.

  3. bebek ölüm hızı : yıl içerisinde canlı doğan bin bebek üzerinde gerçekleşen ölüm sayısıdır.

  4. toplam doğurganlık : 15ile 49 yaş arasındaki kadınların kişi başına düşen canlı doğum oranıdır.

  5. yaşama umudu

  demografide iki önemli unsur vardır. nitel ve nicel. bu ikisini bir arada yürütür demografi. örneğin yaşlı insan sayısı niceliksel bir durum iken ülkenin yaşlanma oranı niteliksel bir durumdur.