*

şükela:  tümü | bugün
 • sosyalist toplum yapısına demokratik yollarla da varılabileceğini kabul eden ve ekonomik bakımdan sosyalist, siyasal bakımdan demokratik bir yapıyı aynı anda egemen kılmak isteyen görüştür.

  demokratik sosyalizm, marx’ın "bilimsel sosyalizm" ya da "ihtilalci sosyalizm" ile amaçladığı toplum yapısına demokratik yollarla varılabileceğini kabul eder. sosyalist ekonomideki mülkiyet yapısının, merkezi planlama etkinliğinin demokratik bir siyasal yapı içinde daha verimli işleyeceğine inanır.

  demokrasi, toplumdaki çeşitli görüş ve çıkarlar arasında zorunlu olarak bir uzlaşma öngördüğü için, demokratik sosyalizm, özel mülkiyetin sınırlanması olayını ancak kamu yararı açısından öngörmüş, çok büyük sanayi kuruluşlarının devletleştirilmesi yanında, küçük mülkiyete dayalı üretimde özel teşebbüsü kabul etmiştir.

  kapitalizmin hızlı gelişmesi sonucunda, toplumsal refahın toplumdaki çeşitli sınıflar arasında daha adil dağıtılmaya başlanması üzerine, demokratik sosyalistler sınıf diktatörlüğünü de reddederler. batı dünyasında, demokrasinin geçirdiği aşamalardan sonra, kişinin hak ve özgürlüklerinin, bugün bulunduğundan daha geriye götürülebileceğini kabul etmezler. kamu yararına sınırlanacak ve kısıtlanacak olan özel mülkiyetin ancak halkın genel onayı ile devletleştirilebileceğine inanırlar.

  demokratik sosyalizmin en önemli özelliği, demokrasinin özlediği insan haysiyetini tam gerçekleştirme aşamasına ancak sosyalist bir ekonomik planlama ve mülkiyet yapısı ile ulaşılabileceğine ilişkin olan inançtır.

  kaynak: http://www.maximumbilgi.com/
 • bir de liberal demokratik sosyalizm vardır ki, demokratik sosyalizmin üretimde son söz sahibi olma, ancak belli bir seviyeye kadar özel teşebbüse izin vermeci yaklaşımını da bir adım öteye götürür, özel teşebbüsü tam anlamıyla destekler, ancak sağlam regülasyonlar ve oranlı vergi sistemleriyle gelir dağılımını optimalde tutar ve şirketlerin politik güç kazanmasını, halkçı anlayışın yerini kapitalizme bırakmasını önlemeye çalışır. çok ince bir dengede duran bu sistem aslında insanlık haysiyetine günümüzde en fazla yakışan yaşam tarzı gibi görünmektedir.
  (bkz: sosyal devlet)
 • sosyalizm=komünizm=proleterya diktatörlüğü denkleminden kurtulamamış insanların gereksiz yere saldırdıkları olgu. oysa ki ne doğu almanya'da ne de kuzey kore'de hiçbir zaman demokratik sosyalizm olmamıştır. demokratik sosyalizm çok net olarak sosyal demokrasidir. sosyalist enternasyonal, 16. kongresinde yayınladığı yeni ilkeler bildirgesi ile demokratik sosyalizmin ne olduğunu net bir şekilde tanımlamıştır. üşenmeyiniz, okuyunuz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayınız.

  http://www.shp.org.tr/arsivicerik.asp?id=8

  not: nasyonal sosyalistler milyonlarca yahudi öldürdü diyerek sosyalizme saldıracak arkadaşları şimdiden kınıyorum...
 • temelde sosyal demokrasi ile aynı şey olsa da, sosyal demokrasiden ayrı tutulması gereken görüştür, zira günümüz sosyal demokratlarının birçoğu sosyalizm kelimesini bile kullanmaktan çekinmektedirler, ki bu da sosyal demokrasi'nin bir tür sosyalizm olmaktan çıkıp liberal-sağ bir görüş haline geldiğinin göstergesidir.

  ayrıca sosyalizmin demokratik seçimler yoluyla başarıya ulaşacağına inanan görüştür**, lakin günümüz kapitalist toplumlarında bunun mümkün olup olamayacağı tartışılır.***
 • demokratik sosyalizm ekonomik hayatın sosyalist biçimine ulaşırken kamuoyunun barıscı yollarla ikna edilmesinin, parlamento için çalışmaların yapılmasının, hukuki yolların kullanılmasının ,şiddet ve ihtilale kıyasla daha basarılı ve çözümcü bir yontem olduguna inanmaktır.
  bolşevikler, komunistler ve geleneksel marksist sosyalistler tarafından "sosyalizmden sapmıslar" ya da "burjuva revizyonizmi" olarak nitelendirilmişlerdir.

  demokratik sosyalizm çeşitli adlar ve okullar halinde ortaya cıkmıslardır.
  (bkz: kursu sosyalizmi)
  (bkz: fabian sosyalizmi)
  (bkz: hırıstiyan sosyalizmi)
  (bkz: sendika sosyalizmi)
  (bkz: revizyonizm)
 • ismail cem'in bu konuyla alakali bir kitabi var, sosyal demokrasi ya da demokratik sosyalizm: nedir, ne degildir

  ayrica, su isimlere bakmakta da fayda var, ki zaten yukarida belirtilen kitapta da temelde asagidaki iki ismin dusunceleri anlatilir:
  (bkz: eduard bernstein)
  (bkz: karl kautsky)
 • her şeyi liberal demokrasi ekseninde tartışan "özgürlükçü solcular" ile kemalizm ekseninden bakan "ortodoks solcular"ın nedense es geçmekte fayda gördüğü akımdır.

  türkiye'de konuyla ilgili akademik ve siyasi örgütlenme çalışmaları sürmekle beraber, konuyla ilgili en sıkı makaleleri yazan isim foti benlisoy'dur.
 • ileri demokrasinin zıddı olan ideoloji. biri demokrasiyi tüm toplumun refahı için, diğeri belli bir kesimin refahı için kullanır.
 • bu konuda chatham house'da yapılan bir sunum için; https://www.youtube.com/watch?v=it7elvfymmu

hesabın var mı? giriş yap