şükela:  tümü | bugün
 • cinlere tapınma
 • psikopatoloji tarihinde ruhsal/zihinsel bozuklukların temelinde yatan sebeplerden ilki kötü niyetli bir varlığın, şeytan ya da cin gibi insanın içine girip onu kontrol etmeye başladığı inancıdır. bunun örnekleri çin, mısır, babil ve yunan tarihinde bulunmaktadır. tedavisi için kullanılan yöntem de exorcismidi.
 • yunan mitolojisinde "yari tanri;doga üstü güçleri olan varlik" anlamina gelen daemon'dan türemis olarak, olaylari doga üstü güçlere, seytana baglama durumudur. mesela, ortaçag'da insanlarin ruhsal hastaliklari seytanin isi olarak görmesi bir demonoloji örnegidir.
 • (bkz: demonology)
 • büyünün, kötü (niyetli) ruhlarla ilgilenen koludur. dinbilimlerince "tanrı" olmayan doğaüstü varlıkları inceleyen ilim olarak kabul edilir.
 • ortaçağ döneminde avrupa'daki eğitimhanelerde ders olarak işlenen, islam dünyasında da "şeytaniyat" olarak bilinen eski bilim dalı. pozitif bilimlerin rağbet görmediği zamanlarda şeytan ve onun emrindeki demonlar birçok şeyin kaynağı olarak görülüyordu. demon çeşitlerini, etkilerini, çağrılma ve iletişim yöntemlerini bilmek ciddi bir "bilim" dalının alanıydı. cinleri çağırmak için çeşitli ritüeller gerekirdi. islam dünyasında şeytaniyat ve ona bağlı uğraşlar kesinlikle haram sayılırdı ama örnekleri bulunmaktaydı. firdevsi'nin davetnamesi bunun bir örneği olarak görülebilir.
 • dinsel terminoloji de cin ve iblisleri inceleyen şeytan bilimi. heee buradaki bilimin bizim bildiğimiz bilimle hiç bir alakası yoktur.
 • rotting christ son yavrusu rituals de bu bilim dalının bölüme giriş şarkısını yapmış.

  işte o şarkı
 • bütün şeytanları bir araya toplayan bir pseudobilim dalıdır.
  hindu şeytanlarından başlayın vatikanda yasaklanmış olan eshi ahitin derinliklerindeki şeytanlara kadar herşeyi incelemektedirler.

  en geniş tanınan örnekleri 7 ölümcül günah ve onu temsil eden 7 şeytandır.
 • hıristiyanlıkta bayağı disipline edilmiş, sistematize edilmiş, üzerinde çalışılmış bir sözde bilim.

  bazı şeytanlar ve hakkında kısa bilgiler:

  abraxas: meşhur abrakadabra ünlemesi bu "şeytan"ın adıyla ilişkilidir. kadim grek medeniyetinin mistik geleneklerinde durmadan tekrarlanan yaratma döngüsünün tamamına hakim olan, en üst düzey varlık olarak bilinirdi. daha sonra hıristiyan literatürüne şeytanlardan biri olarak girdi ki, hıristiyanlıkta diğer dinlerin tanrısal figürlerini şeytanlara isim olarak vermek yaygındır.

  astaroth: bir diğer pagan tanrısı, aslında tanrıçası, hıristiyanlar tarafından en büyük şeytanlardan biri kabul edilmiş. etimolojik olarak "iştar" demek, iştar astarte oluyor, o da astoreth, o da oluyor astaroth. ama astaroth erkek.

  peki iştar ne? star, sitare, astra gibi "yıldız" anlamına gelen sözcüklerle ses benzeşimi ilginç. kökeni akadca. iştar zühre yahut "venüs" ile ilişkilendirilir. venüs de gökyüzündeki hareketleriyle bir yıldız çizer, görsel olarak alışık olduğumuz yıldız figürü. hint-avrupa kökenli star-sitare-astra ile, yıldızı sembolize eden venüs'le ilişkili iştar'ın bu kadar benzemesi tuhaf ki kimi hint-avrupa dillerinde iştar yıldız demek. belki de kuzeyli bir hint-avrupa dilinden sami dillere ve kültürlere geçmiştir bu isim.

  alakasız ama etimoloji meraklılarına bir başka not: star, hint-avrupacada basitçe "parlayan" demek. türkçe yıldızın kökündeki "yıl", "yal" sözcüğü nihai olarak "parlamak" anlamına gelir, yaldız, yaltırık, yalaz (alaz) ile akraba.

  baal: baal efendi demek, eskiden samiler tanrılarına derlermiş. (rab de böyle, mevla da. ingilizce lord da.) hıristiyanlar bunu isim sanmış olacaklar ki, en büyük şeytanlardan birine baal adını vermişler yine.

  beelzebub: baal zebub'un bozulmuş hali. "sineklerin efendisi", yani sineklerin tanrısı.

  belial: şeytan'ın, yani "satan"ın lakabı. "değersiz" demek, tanrı'ya "eli" yani "yüce olan" demişler, şeytan'a da "aşağı olan, değersiz olan" diye lakap takmışlar. şeytanların cümle ismi, belial'in çocukları.

  moloch: yine bir pagan tanrısı, kurbanla ilişkili bir tanrı. bir şeytana isim olmuş. bunu ilginç kılan da kuran'daki "malik"in, yani cehennemin bekçisinin etimolojik olarak eşdeğeri olması.