şükela:  tümü | bugün
 • (kale) antalya'nın bir ilçesi.
 • noel babanin kilisesini icinde barindiran ilce
 • saint nicholasin dogdugu koyun adi.
  eski adi pataraymis.
 • kekova turu yapmak için mutlaka uğramanız gereken sakin ilçe...tabi ki ilçenin yazın en önemli geçim kaynağı, gelen yerli yabancı misafirlerin yaptığı tekne turlarından gelmektedir. sıkı pazarlık sonucu uygun fiyatlara güzel turlar yapabilirsiniz.
 • (bkz: myra)
 • kız ismi.
 • myra (demre) her zaman likya'nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. en erken sikkeler m.ö. 3.yy tarihlenir. fakat şehrin en azından m.ö. 5.yy da kurulduğu tahmin edilmektedir. roma egemenliği döneminde myra gelişmiş ve zenginleşmiş şehirliler sivil projelere cömertçe para yardımında bulunmuşlardır. sen pol roma' ya gitmek için andriake limanından hareket etmeden evvel m.s. 6.yy da şehri ziyaret
  etmiştir. bizans döneminde myra önemli bir idari ve dini bir merkez olmuştur. piskoposluk merkezi de olan myra'da st.nicholaus iv.yy başında piskopos olarak görev yapmış; halka kendini sevdirmiş, inancı uğruna çok acılar çekmiştir. myra o zamandan sonra hep haç yollu yapılan bir yer olmuştur. bu bakımdan demre hıristiyan dünyasının her bakımdan ilgisini çekmiştir. her yıl 6 aralık'ta noel baba etkinliklerini yapmak geleneksel hale gelmiştir. myra gibi önemli bir şehirden kalabileceği beklenen kalıntıların bir çoğunu bugün demre'de göremiyoruz. likya'nın en büyük tiyatrosundan kalanlar bugün ayaktadır ve bu aynı zamanda likya'nın en iyi korunmuş tiyatrosudur. 29 oturma sırası ve 9-10 bin seyirci kapasiteli tiyatro tepeye yaslanmıştır. bugün bile bazen festival ve oyunlar için kullanılmaktadır. myra metropoli muhtelif tip likya
  mezarlarını önemli örneklerini ihtiva etmektedir. tiyatro doğu ve batı metropoli diye ikiye ayrılmış ve myra'nın arkasında yükselen kayalık, tepede kurulmuştur. kayalar oyularak mezarlar kabartma ve yazılarla süslenmiştir. başka önemli bir kalıntı st.nicholaus kilisesidir. kilise bugün 7 m. toprak seviyesinin altındadır. st.nicholaus kemikleri kilise içindeki mermer bir mezarda bulunuyordu. fakat bazı kemikler italyanlar tarafından çalınmış ve bari'ye kaçırılmıştır. bir rus prensi 1862 yılında kiliseyi restore ettirmiş olup, st.nicholaus rusya'da çok kutsal sayılmaktadır. ruslar bir kilise çanı ilave ederek kubbeyi bir ilaç tonozu ile değiştirmişlerdir. bazı kemikleri bugün antalya müzesinde teşhir edilmektedir. st.nicholaus çocukları, gemicilerin ve ağır işlerde çalışan işçilerin koruyucu azizidir. bilindiği üzere de bütün dünya çocuklarının noel babasıdır. ilk defa 1904 yılında eynihal adıyla köy statüsüne kavuşan demre; 6 haziran 1968 yılında 4 köyün birleşmesiyle belediyelik; 4 temmuz 1987 gün ve 3392 sayıl yasa ile de kale adıyla ilçe olmuştur.

  coğrafya

  kale ilçesi, akdeniz bölgesinde antalya iline bağlı 4.sınıf bir ilçedir. antalya körfezinin batısında teke yarımadasının güneyinde yer alan bir ilçe olup, doğusunda finike ilçesi, batısında kaş ilçesi, güneyinde ise akdeniz ile sınırdır.

  üç tarafı dağlarla çevrili bulunan ilçenin kurulduğu arazi demre çayının getirmiş olduğu verimli alivyonlu topraklardan meydana gelmiştir. akdeniz ikliminin tipik karakteristik özelliklerinin görüldüğü kale ilçesinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağmurlu geçer.

  ilçenin toplam olarak yüz ölçümü 47.322 hektar olup, tarım arazisi 5.350 hektar, çayır mera 50 hektar, orman arazisi 31.922 hektar, su yüzeyi 300 hektar, tarım dışı arazi ise 9.600 hektardır.

  idari yapısı
  ekonomik yapısı

  i960'lı yıllarda başlayan örtü altı sebzecilik ve daha öncesine dayanan narenciye üretimi ilçemizin temel geçim kaynaklarıdır. ekonomik hayat büyük ölçüde bu iki büyük tarım sektörüne dayanmıştır. küçük çaplı yerel ihtiyaçlara cevap verecek tarzda atölyeler de tekne imalatı yapılmaktadır. turizm sektörü; ilçemizin ikinci önemli sektörüdür. st. nicholas, batıkkent, myra antik kent, andreake kenti, simena gibi doğal tarihi ve eşsiz değerlere sahip bulunan ilçemizde; turizmin temel alt yapı hizmetleri yoktur. bu da gelen turistleri olumsuz etkilemektedir.

  nüfus

  2000 tarihinde yapılan genel nüfus sayımı verilerine göre merkezde 13.900, beymelek beldesinde 3.662 ve köylerde 4.608 kişi olmak üzere toplam nüfusu 22.170 dir.

  eğitim

  ilköğretim : ilçemizde merkezde 7 , köy ve mahallelerde 5 olmak üzere toplam 12 ilköğretim okulumuz bulunmaktadır. merkezdeki 7 ilköğretim okulundan 80. yıl cumhuriyet, yunus emre, atatürk, yusuf özek ve beymelek ilköğretim okullarında 2. kademe bulunmaktadır. diğer okullarımızın fiziki kapasiteleri yeterli olmadığından dolayı 2. kademe eğitim verilememektedir. merkezdeki 7 ilköğretim okulumuzda toplam 96 derslik ve 2.718 öğrenci mevcuttur. köylerde bulunan 5 okulumuzda 26 derslik mevcuttur. 10 okulumuz taşımalı ilköğretim uygulamasına tabi olup, bunun 9'u ilçe merkezine, 1'i ise kaş ilçesi karadağ ilköğretim okuluna taşınmaktadır. toplam taşınan öğrenci sayısı 412'dir.

  el sanatları

  ilçemizin el sanatları içerisinde; kilim (barak), keçe, kıl çul, çuval, ipek, gönek, dastar gibi el dokumaları ile semer,
  demre deve güreşleri festivali
  havut, kolan, kalaycılık, demircilik gibi el sanatları bulunmaktadır. ancak teknolojik gelişme karşısında bu tür el sanatları maalesef unutulmaya yüz tutmuştur.

  turizm

  ilçemiz tarihi geçmişi ve coğrafi konumu itibari ile turizm beldesidir. ilçemizde tarihten kalan noel baba kilisesi, myra antik kenti ve tiyatrosu, andreake antik kenti, kaya mezarları, simena antik kenti turizm için cazibe oluşturmaktadır. kekova adaları, batık kent'in tertemiz denizi ve iklimi ile de beldemiz coğrafi yönden de turizm açısından şanslı bir yerleşim yeridir, ilçemizin bütün bu özelliklerine rağmen turizmden yeterli derecede faydalandığı söylenemez. bunun sebebi ulaşımın zorluğu, konaklama tesislerinin azlığı, bu yüzden hizmet sektörünün gelişmemesidir.

  doğal güzellikler

  beldemiz hem tarihten gelen özellikleri hem de işgal ettiği coğrafi konum yüzünden şanslı bir yerleşim yeridir. şehir merkezinin etrafının (kuzey yönü) dağlarla çevrilmesi ve güney yönünün tamamen denize açık olmasından dolayı aynı konumdaki yerleşim yerlerine göre kışları daha sıcak ve yazları ise kısmen daha serindir. bu iklim yapısından dolayı ilçemiz de narenciye ve sera tarımcılığı gelişmiştir. ilçe merkezi demre deresinin taşıdığı alüvyonlardan oluşan demre ovası üzerinde kurulmuştur, ilçemiz konumu itibarı ile fazla yüksek bir belde değildir. bu yüzden klasik anlamda yayla tabiri edilebilecek bir yeri yoktur. ilçemiz akarsu yönünden çok fakirdir. ilçemizde dere tabir edilebilecek bir demre dere'si vardır. demre dere'si yazın kuru olur, kışın yağmur sularını taşır. demre deresi'nin köşkerler köyü'nden itibaren yatağı kanyon içerisinde devam etmektedir.
  ilçemizin bitki örtüsü tipik akdeniz bitki örtüsü şeklinde olup, ancak balören (muskar) köyü hudutları içerisinde (kara çam, sedir, meşe) ormanları mevcuttur.
  ilçemiz arkeolojik ve tarihi kalıntılar yönünden zengindir. bunların başında şehir merkezinde noel baba kilisesi, antik myra, andreake kentleri ile antik tiyatro sayılabilir. köylerdeki kalıntıların belli başlıları arasında simena köy, batık şehir, kaya mezarları, alakilse, hoyran sayılabilir.
  ülkemizde "mavi yolculuk"un cazibe merkezlerinden biri olan kekova ve batık şehrin ilçemiz hudutları içinde olması, çeşitli hastalıklara deva olduğu söylenen kaynak sularının, narenciye bahçelerinin, tertemiz deniz ve harika plajlarının bulunması beldemizi doğal güzellik açısından turizm için cazip bir yer haline getirmektedir.
 • kaş'a doğru giderken çok güzel yengeç yiyebilirsiniz yol üstünde bu şehirde
 • (bkz: st nicholaos)
 • turizm cenneti olmakla, tarım kenti olmak arasında kalmış, bocalamış, kimliğini kaybetmiş ve hala bulamamış şirin bir akdeniz ilçesi. turizm cenneti olmak için tüm gereklilikleri mevcuttur; kilometrelerce uzunlukta, çeşitli özelliklerde müthiş bir kıyı şeridi, likya yolu üzerinde kurulması nedeniyle sahip olduğu envai çeşit tarihi güzellik, özellikle ortodokslar için kutsal sayılan st. nicholasın kilisesi, mavi yolculuk konusunda ülkenin en iyi haritası vesairesi, vesairesi...

  ama bir yandan türkiyenin tükettiği ve ihraç ettiği yaş sebzenin de neredeyse yarısını veren verimli demre ovası üzerine kurulmuş binlerce dönümlük seralar ve bu seraların tarımsal kirliliği, kimyasal ilaçları, vesaireleri, vesaireleri...

  tez zamanda hakettiği değeri alması gerekmektedir, zira an itibariyle o coğrafyaya yazık olmaktadır, hem de çok...